Реферати українською » Промышленность, производство » Організація ремонтного господарства


Реферат Організація ремонтного господарства

Страница 1 из 2 | Следующая страница

 


>РЕФЕРАТ

Організація ремонтного господарства


Сутність ремонту й його виконавці

Протягом усього терміну служби основні фонди підприємства (будинку, споруди, устаткування) піддаються фізичному моральному швидкого зносу й вимагають постійного технічного обслуговування. Працездатність устаткування відновлюється шляхом його ремонту.

Ремонт

- сукупність техніко-економічних і організаційних заходів, пов'язаних із підтримкою і частковим (чи повним) відновленням споживчої вартості основних фондів (коштів виробництва) чи предметів власного користування

- (згідно з чинними стандартам) – це комплекс операцій із відновленню справності чи працездатності виробів чи його складових частин

Основні завдання ремонтного виробництва підприємства:

1. Підтримка технологічного обладнання постійної експлуатаційної готовності та її відновлення;

2. Збільшення термінів експлуатації устаткування без ремонту;

3. Удосконалення організації та підвищення якості ремонту устаткування;

4. Зниження витрат за помешкання і технічне обслуговування технологічного устаткування.

Виконавці:

- ремонт основних фондів виконують служби головного механіка і головного енергетика

- основного обсягу ремонтних робіт виконує ремонтно-механічна служба – їїорг. структура залежить від:

- - обсягу ремонтних робіт

- специфіки обладнання та його розміщення

- прийнятої форми організації ремонту.

>Общезаводские підрозділи:

- відділ (управління) головного механіка

- ремонтно-механічний цех

- склад устаткування й запасними частинами

- енергогосподарство (на невеликих підприємствах)

>Цеховие підрозділи:

- цехові і корпусні ремонтні бази на виробничих цехах.

Функції підрозділів:

1. Відділ головного механіка

–конструкторська, технологічна, виробнича іпланово-економическая роботу для ремонтного господарства підприємства;

2.Ремонтно-механический цех

- перегляд та модернізацію складного устаткування

- виготовлення запасними частинами і нестандартного устаткування

- допомогу цеховим ремонтним службам;

Склад цехової ремонтної бази:

- механічна майстерня

- слюсарний ділянку

- ремонтні бригади

- комора.

Роботи, виконання які покладено на ремонтну службу підприємства:

1.Паспортизация і атестація устаткування;

2. Розробка технологічних процесів виконання ремонтних робіт;

3. Планування і організація виконання ремонтних робіт;

4. Питання організації та оплати праці ремонтників.

На більшості підприємств організація ремонтного господарства будується з урахуванням Типовий системи технічного обслуговування і ремонтуметалло- і деревообробного устаткування.


Сутність і змістом типовий системи

Типова система

– сукупність запланованих організаційно-технічних заходів із догляду, нагляду, технічного обслуговування і ремонту устаткування, виконуваних у певному послідовності через встановлену величину ті напрацювання й у певних обсягах

- (сутність) - після відпрацювання кожним агрегатом певної кількості годин проводяться профілактичні огляди й різні види планових ремонтів, чергування і періодичність яких визначаються призначенням агрегату, його конструктивними і ремонтними особливостями та умовами експлуатації.

Типова система покликана забезпечити:

1) підтримку обладнання працездатному стані людини і запобігання його несподіваного виходу з експлуатації ЧАЕС;

2) можливість виконання ремонтних робіт з плану, узгодженим із тоді планом виробництва;

3) своєчасну підготовкою необхідних на ремонт запасними частинами і матеріалів;

4) правильну організацію технічного обслуговування і ремонту устаткування;

5) збільшення коефіцієнта технічного використання устаткування рахунок підвищення якості ремонту й зменшення простою ремонту.

Типова система:

- попереджає можливість випадкового виходу устаткування з експлуатації

- дозволяє ремонтувати їх у стислі терміни

- створює передумови для ефективнішого використання

- скорочує вартість ремонту, покращує їхню якість.

Склад типовий системи:

-межремонтное чи технічне обслуговування

- виконати ремонт

>Межремонтное чи технічне обслуговування

- це комплекс операцій із підтримці обладнання працездатному стані під час використання його за призначенням

- попереджає передчасному виходу устаткування з експлуатації

Складмежремонтного обслуговування:

- поточний те що по устаткування;

- контролю над дотриманням правил експлуатації;

- промивання окремих вузлів і агрегатів;

- мастило та зміну масел;

- огляди і перевірка на точність.

Поточний те що по устаткування

- ведуть робочі під час перерв у роботі агрегатів

- залежить від чистці верстатів, мастилі, підтримці чистоти

- контролюють ці операції бригадири і майстер, служба головного механіка

- усі фінансові операції виконуються із заздалегідь складеним графіками

Ремонтні роботи

- проведення поточного (малого), середнього та капітального ремонту

- виконати ремонт проводяться з усіх видів основних фондів

Поточний ремонт

- мінімальний за обсягом ремонт - заміна чи відновленнябистроизнашиваемих деталей і регулювання механізмів

- для нормальної роботи устаткування до чергового планового ремонту

- проводиться без простою устаткування (у неробочий час)

- протягом роки чинить на 90-100% технологічного устаткування

- видатки такий її різновид ремонту входять у собівартість продукції, випущеної у цьому устаткуванні.

Середній

- складніше - зміна чи виправлення окремих вузлів чи деталей устаткування

- заміна та відновлення зношених деталей; устаткування частково розбирається

- виконується без зняття устаткування з фундаменту

- протягом роки чинить на близько 20-25% встановленого обладнання

- видатки ремонти з періодичністю:

- менш 1 року - входять у собівартість продукції

- більше однієї року - з допомогою амортизаційних відрахувань

Капітальний

- найбільший за обсягом і труднощі

- мета - відновлення справності і ресурсу устаткування

- вимагає повної розбірки і ремонту всіх базових деталей, заміни зношених деталей та вузлів, відновлення частини деталей, перевірки їх у точність

- виконується зі зняттям устаткування з фундаменту і з транспортуванням на другий цех

- протягом роки чинить на 10-12% встановленого обладнання

- з черговою капітальним ремонтом поєднують модернізацію устаткування

Позаплановий

- слідство аварії устаткування

- нічого не винні відбутися за правильної організації ремонтних робіт у суворій відповідності з типовий системою позапланові ремонти

Ремонтні роботи досліджують суворої послідовності

Обсяг і Порядок їх черговості залежить від тривалості служби окремих деталей та вузлів.

На відміну відЕСППР є інші системи організації ремонтної служби:

1. Системапослеосмотрових ремонтів

- через певні проміжки роботи устаткування проводяться огляди, за результатами яких призначається конкретний вид ремонту

- використовують у стабільних умовах роботи

2. Система стандартних ремонтів

- об'єм і зміст ремонтних процедур планується і виконується чітко за графіком залежно стану устаткування

- застосовується у особливо важливих ситуаціях

 

Нормативи і планування ремонтних робіт

У основі складання плануППР лежать нормативи і структура ремонтного циклу, передбачені єдиної системиППР

Найважливішими нормативамиЕСППР є:

1. ремонтний цикл та її структура;

2. категорія ремонтної складності;

3. нормативи трудомісткості ремонтних робіт;

4. нормативи витрати матеріалів;

5. нормативи простоїв обладнання ремонті.

>Ремонтний цикл

>Ремонтний цикл – цей найменший який повторювався період циклу експлуатації устаткування, протягом якого виконується всі види технічного обслуговування і ремонту

- період від входження у експлуатацію до першого капітального ремонту чи період між двома капітальними ремонтами.

Структура ремонтного циклу - кількість і послідовність які входять у ремонтний цикл ремонтів і оглядів

Типова система передбачає певну структуру ремонтних циклів за групами устаткування з урахуванням призначення, труднощі й умов експлуатації

Типова структура для металорізальних верстатів вагою до 10 т.:

>КР – Про – ТР1 – Про – ТР2 – Про – СВ1 – Про – ТР3 – Про – ТР4 – Про –КР,

де До – перегляд; Т – поточний (малий) ремонт; З – середній ремонт;

Про – огляди (даний цикл включає: капітальних ремонтів – 1, середніх – 1, поточних – 4, оглядів – 6.

Тривалість ремонтного циклу верстатів визначається твором встановленого нормативу часу оперативної роботи з кожного устаткування. Так для металорізального устаткування тривалість ремонтного циклу можна розрахувати за такою формулою:

Т>р.ц. = 24000 * Доом Доми Дото Дов Доу Докм ,

де 24000 год – нормативний коефіцієнт, що характеризує тривалість ремонтного циклу для металорізального устаткування;

Доом – коефіцієнт, враховує опрацьований матеріал:

- для конструкційної сталі - 1,0;

- для високоміцною стали - 0,7;

- для чавуну, бронзи - 0,8;

Доми коефіцієнт, враховує матеріал застосовуваного інструмента:

- метал (сталь) – 1,0;

- абразив – 0,8

Дото коефіцієнт, враховує клас точності устаткування:

- нормальної точності – 1,0

- підвищеної точності – 1,5

- особливо точне устаткування – 2,0;

Дов коефіцієнт, враховує вік устаткування (до 10 років – 1,0, далі як більше вік, тим нижче значення коефіцієнта)

Доукоефіцієнт, враховує умови експлуатації устаткування

- для нормальні умови bу = 1,0;

- в запилених цехах і із підвищеною вологістю bу = 0,7.

Докм – коефіцієнт, враховує категорію маси устаткування

- вагу верстата до 10 т – 1,0

- вагу верстата до 100 т – 1,35

- вагу верстата понад 100 т – 1,7

>Межремонтним періодом називається час устаткування між двома плановими ремонтами:

>КР – Про – ТР – Про – ТР

 

Тривалістьмежремонтного періоду розраховується за такої формули:

Т>м.р. = ,

де Т>р.ц. – тривалість ремонтного циклу;

nз – кількість середніх ремонтів;

nт – кількість поточних (малих) ремонтів.

>Межосмотровим періодом називається час устаткування між плановим ремонтом і оглядом чи торгівлі між двома плановими оглядинами.


>КР – Про – ТР – Про – ТР

 

Тривалістьмежосмотрового періоду можна визначити за такою формулою:

Тпро =  ,

де nпро – кількість оглядів чи періодичність оглядів (поточного обслуговування).

Категорія ремонтної складності

Трудомісткість і матеріаломісткість ремонтних робіт і технічного обслуговування залежить від складності, конструктивних і технологічних особливостей устаткування. Що складніший устаткування, що більше її розмір і від точність обробки у ньому, то складніше ремонт, отже, і вище ньогоремонтосложность.

>Ремонтосложность устаткування розглядається окремо:

- по механічної частини (включає у собі ремонт кінематики і гідравліки)

- електричної частини (включає ремонт електродвигунів, апаратурною частини – електрична апаратура, прилади, проводка).

Одиницеюремонтосложности механічної частини називаєтьсяремонтосложность умовної машини, трудомісткість капітального ремонту якій із механічної частини дорівнює 50 год в незмінних умовах середнього ремонтного цеху машинобудівного підприємства.

Аналогічно визначаєтьсяремонтосложность електричної частини, трудомісткість одиниці якої дорівнює 12,5 год.

У машинобудуванні як ремонтної одиниці прийнята 1/11 витрат робочого дня на: ремонттокарно-винторезного верстата1К62. Цьому верстата привласнити 11 група ремонтної складності.

Складність кожного верстата виявляється у кількості ремонтних одиниць (ЕРС).Кол-во одиниць ремонтної складності називається категорією ремонтної складності.

Нормативи трудомісткості ремонтних робіт

У нормативи єдиної системи планово-запобіжних ремонтів на вид ремонтних робіт визначено трудомісткість ремонтних робіт.

Таблиця - Нормативи часу у годиннику однією ремонтну одиницю

Види ремонту (види ремонтних робіт) Нормативи часу виконання ремонтних робіт, год.
Огляди Ремонти
Малий Середній Капітальний
>Слесарние 0,75 4 16 23
>Станочние 0,1 2 7 10
Інші (фарбувальні, зварювальні та інших.) - 0,1 0,5 2
Усього: 0,85 6,1 23,5 35

Загальний обсяг ремонтних робіт визначається за такою формулою:

,

де Тдо; Тз; Тм; Тпро – сумарна трудомісткість (слюсарних, верстатних та інші робіт) відповідно капітального, середнього, малого ремонтів і оглядів однією одиницю ремонтної складності;

Rі – кількість одиниць ремонтної складностіi–й одиниці устаткування;

Зі – число одиниць устаткуванняi–го найменування.

Якщо обсяг робіт визначають роздільно за видами (слюсарні, верстатні, інші), то використовують відповідні норми часу однією ремонтну одиницю з усіх видів планово-запобіжних ремонтів.

Чисельність ремонтних робочих визначається за професіями, з обсягу відповідних робіт (слюсарних, верстатних та інші) й ефективного фонду часу роботи робітника при врахуванні коефіцієнта виконання норм. Загальна формула наступна:

,

де Фбуд – дійсний фонд часу роботи робочого;

до>в.н. – коефіцієнт виконання норм

Планування ремонтних робіт

Порядок планування ремонтних робіт:

1. Визначається загальний обсяг ремонтних робіт,

2. Складаються календарні графіки його ходу,

3. Розраховуються трудомісткість, чисельність, продуктивності праці та Фонд заробітної плати працівників, кількість і вартість необхідного устаткування, запчастин і матеріалів.

Основа планування ремонтних робіт - план-графік ремонту устаткування

- містить перелік встановленого обладнання, його складність, вид ремонтів і терміни їхнього виконання, і навіть трудомісткість робіт та палестинці час простою обладнання ремонті

- становить графік відділ головного механіка

 

Організація ремонтних робіт

Починається з підготовки до ремонту:

>Конструкторская підготовка

- розробка альбомів, креслень на модернізацію всіх вузлів, деталей, розробка схем

Технологічна підготовка

- розробка технологічних процесів розбірки, ремонту й складання устаткування, розробка технологічних процесів розробці ремонтної оснастки, пристосувань

Організаційна підготовка

- вирішення питань матеріального забезпечення ремонтних робіт

Форми організації виконання ремонтних робіт

- визначаються розмірами підприємств і особливостями устаткування

Існує три форми організації виконання ремонтних робіт:

1.Децентрализованний ремонт;

2. Централізований ремонт;

3. Змішаний ремонт.

>Децентрализованний ремонт

- всі види ремонтних робіт і огляди виконуються цеховими ремонтними базами, які у виробничих цехах

- ремонтно-механічний цех за цієї форми займається забезпеченням змінних і запасними частинами і виконанням ремонтних робіт для особливо складного й унікального устаткування

- застосовується на підприємствах масового і крупносерійного провадження з великою кількістю обладнання кожному цеху

Централізований ремонт

- всі види ремонтних робіт і технічного обслуговування (огляди) виконуються силами ремонтно-механічного цеху

- чергові ремонтники, прикріплені до основним виробничим цехах, здійснюють лише технічне обслуговування обладнання

- застосовується на невеликих підприємствах одиничного імелкосерийного типу виробництва.

Змішана форма

- всі види технічного обслуговування (огляди), і навіть малий і середній ремонти виконує цехова ремонтна база

- всі види капітального ремонту виконує ремонтно-механічний цех

- найпоширеніша форма організації виконання ремонтних робіт

- застосовується на підприємствах серійного типу виробництва

Устаткування з ЧПУ усім заводах ремонтується централізовано спеціальної лабораторієюРМЦ чи виїзними бригадами центральних ремонтних підприємств (за договорами).

 

основні напрями підвищення ефективності ремонтного господарства

Проведені дослідження свідчать, що лише по капітального ремонту устаткування значно скорочуються наступнімежремонтние цикли. Наприклад, устаткування у віці 20 років має міжремонтний цикл на 20% менше, ніж устаткування у віці 10 років.

Зростають видатки поточне обслуговування може й ремонт обладнання протягом другогомежремонтного циклу проти котра першою середньому становив 9-15%, третього циклу – на 18-26%, четвертого циклу – на 28-35%.

У зв'язку з цим першочергового значення набуває перебування шляхів розв'язання таких дві найважливіші проблем ремонтного господарства, як спеціалізація і концентрація ремонту устаткування й забезпечення ремонтної служби запасними частинами.

1. Спеціалізація ремонтного виробництва

Реорганізація ремонтного справи з урахуванням його спеціалізації дозволить

- перейти на індустріальні методи проведення ремонтних операцій та цим підвищити технічний рівень ремонтного господарства

- вивільнити частина техніки робочої сили, зосереджених в ремонтної службі, потреб основного виробництва

- підвищити якість ремонту, скоротити терміни його проведення, знизити витрата матеріалів - знизити видатки ремонт однієї ремонтної одиниці

Перший етап - створення ремонтних цехів, виконують ремонт певних видів устаткування

Другий етап – створення ремонтних заводів, їх спеціалізація на ремонт і модернізацію певних видів машин і агрегатів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація