Реферати українською » Промышленность, производство » Розробка методики випробувань верстата з числовим програмним управлінням


Реферат Розробка методики випробувань верстата з числовим програмним управлінням

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

>ГОУВПОТольяттинский державний університет

Інститут фінансів, економіки та управління

Кафедра «Менеджмент організації»

>КУРСОВАЯ робота

з дисципліни «Методи і кошти випробувань, вимірів і місцевого контролю»

на задану тему: «Розробка методики випробувань верстата з числовим програмним управлінням на точність позиціонування. Проектування випробувального стенда щодо випробувань верстата з числовим програмним управлінням на точність позиціонування»

Студент групи:УК-401ЧирковаО.А.

Викладач:Щипанов У. У.

Тольятті 2010


Зміст

Запровадження

1ТЗ розробці методики випробування верстата на точність позиціонування

2 Методика проведення випробувань верстата на точність позиціонування

3ТЗ розробці випробувального стенда

4 Опис випробувального стенда

Укладання

Список використовуваних джерел


Запровадження

Повна автономність спрощення кінематичних ланцюгів приводів подач, коли зв'язок між переміщеннями з кількох координатам одночасно відбувається лише через програму управління, дозволяє здійснювати в верстатах з ЧПУ складне в часі та точне за формальним становищем взаємодія значної частини робітників і допоміжних механізмів. Можливість збільшення кількості одночасно керованих координат при застосуванні систем ЧПУ, дозволило створити принципово нові компонування верстатів із отриманням широких техноло-гічних можливостей при автоматичному управлінні.

Працюючи верстата з ЧПУ відбувається взаємодія значної частини механічних, гідравлічних, пневматичних і електронних пристроїв і елементів, від правильного і найнадійнішого функціонування що у значною мірою залежить точність виконання заданої програми управліннямеханичекой обробкою деталей. Зміна точності верстата з ЧПУ у процесі експлуатації, що відбувається під дією різних шкідливих процесів і зовнішніх впливів, обумовлюється появою допустимих і неприпустимих ушкоджень як і з верстаті, і у устрої.

У цьому курсової роботі запропонована методика проведення випробувань верстата з ЧПУ на точність позиціонування і схема випробувального стенда, розробленоТЗ з цією методи і випробувального стенда.


Федеральне агентство за освітою

>ГОУВПОТольяттинский державний університет

Інститут фінансів, економіки та управління

Кафедра менеджменту організації

«>Согласовано» «Затверджене»
Замовник >Зав.кафедрой МО
__________>Щипанов В.В. __________>ИскосковМ.О.
« ___» _________201_г. « ___» _________201_г.

>ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАВДАННЯ

проектування методики проведення заводських випробувань верстата з ЧПУ на точність позиціонування

КодГРНТИ 55.01.81

>Исполнитель(и) >ЧирковаО.А.. />ФИО/

Тольятті 2010 р


Зміст

1 Найменування і науковотехнологічна галузь застосування проектованого об'єкта

2 Підстава і розробити

3 Мету й техніко-економічне обгрунтування розробки

4 Джерела розробки

5 Етапи розробки

6 Технічні вимоги об'єкта


1 Найменування і науковотехнологічна галузь застосування проектованого об'єкта

1.1 Найменування проектованого об'єкта: методика проведення заводських випробувань верстата з ЧПУ на точність позиціонування

КодГРНТИ

55 Машинобудування

55.01 Загальні питання машинобудування

55.01.81 Вимірювання, випробування, контроль і управління якістю

1.2. Коротка характеристика області (галузі) і умов застосування:

Методика випробувань може застосовуватися будь-яких підприємствах, використовують верстати з ЧПУ в обробці різних видів матеріалів, і навіть на підприємствах верстатобудування.

2 Підстава і розробити

2.1. Перелік документів, виходячи з яких створюється система:

Завдання курсове проектування з дисципліни «Методи і кошти випробування, вимірювання, і контролю».

3 Мету й техніко-економічне обгрунтування розробки

3.1 Призначення об'єкта: проведення випробування на точність позиціонування верстата з ЧПУ в нормальних виробничих умовах.

3.2 Наявність вітчизняних і іноземних аналогів: розглянута методика атестаційних випробувань застосовується на промислових підприємств і підприємствах верстатобудування Росії.

3.3 Ймовірна потреба у даних об'єктах в споживачів. Вже згадана методика розробляється для випробувальних лабораторій, виробничих підприємств і верстатобудування з метою визначення точності позиціонування верстата з ЧПУ під час роботи в нормальних умов.

4 Джерела розробки

4.1 ГОСТ Р 12.2.009-99. Верстати металообробні. Загальні вимоги безпеки

4.2 ГОСТ Р 7599-82 Верстати металообробні. Основні умови, розміри і технічні вимоги.

4.3 ГОСТ Р 23597-79 - Верстати металорізальні з числовим програмним управлінням. Позначення осей координат і сучасних напрямів рухів. Загальні засади

4.4 ГОСТ Р ЄП 12840-2006 Безпека металообробних верстатів. Верстати токарні з ручним управлінням, оснащені і оснащені автоматизованої системою управління

5 Етапи розробки

Етапи розробки представлені у таблиці 1.

Таблиця 1 – Етапи розробки проектованого об'єкту і заплановані терміни їх виконання

поз.

Найменування розділів Терміни
Почала >Окончания
1 2 3 4
1 Вивчення об'єкта дослідження. 16.10.09 25.12.09
2 Розробка технічного завдання на методику. 11.02.10 11.03.10
3 Проектування й створення методики. 11.03.10 29.03.20
4 Розробка технічних умов на методику. 29.03.10 16.04.10
5 Контрольна оцінка експертом 16.04.10 29.04.10

 

6 Технічні вимоги об'єкта

6.1 Показник призначення

Визначення точності позиціонування лінійної осі до 2000 мм віссю обертання до 360° верстата з ЧПУ під час проведення випробувань в виробничих умовах.

Критерії випробувань:

- точність двостороннього позиціонування осі А;

- точність одностороннього позиціонування осей Проте йА;

- двостороннє систематичне позиційне відхилення осі Є;

- одностороннє систематичне відхилення осей Є. іЕ;

- середнє двостороннє позиційне відхилення осі М;

- двостороння повторюваність позиціонування осі R;

- одностороння повторюваність позиціонування осей R іR.

Всі перелічені критерії повинні прагнути бути у зоні допуску, встановленої у паспорті верстата.

6.2 Показники надійності

- Ефективність методики не нижче 0,95

- Термін перегляду розроблюваної методики може бути трохи більше п'яти.

6.3 Вимоги до зразків

Верстат може бути повністю зібрано і бути в працездатному стані, всі необхідні перевірки встановлення і геометричній точності верстата мали бути зацікавленими задовільно завершено до початку перевірки точності позиціонування.

>Годним визнається верстат, усі вказані вище параметри якого відповідають паспортним характеристикам.

6.4 Устаткування

Протягом 12 год на початок вимірів і під час вимірів температурний градієнт довкілля та його в градусів годину мали бути зацікавленими не більше, встановлених.

>Испитательний стенд може бути підданий ремонту разів у півроку.

Слід протирати від пилу незакриті частини двигуна разів у зміну.

Охолодження верстата має бути включено і справно.

Випробування проводиться приладом АПІXD3, що складається з лазерної голівки, інтерферометра та Північноатлантичного блоку управління,подключаемого до комп'ютера із котрим попередньо встановленим програмним забезпеченням.

6.5 Вимоги до персоналу

Оператор повинен мати знанням:

- пристроїв, принципових схем устаткування й взаємодії механізмів верстатів із програмною управлінням, правил їхподналадки;

- коригування режимів різання результатами роботи верстата;

- пристроїв і керував користування контрольно-вимірювальними інструментами і приладами;

- основних способів підготовки програми;

- кодів і керував читання програми з роздруківці іперфоленте;

- визначення несправностей в верстатах та банківській системі управління;

- способів установки інструмента в інструментальні блоки;

- способів установки пристосувань та його регулювання;

- правил читання креслень оброблюваних деталей;

6.6 Показники безпеки:

Методика має відповідати ГОСТ 12.2.007.0–75 Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки, ГОСТ Р 50948-2001 Загальніергономические вимоги, і вимоги безпеки.

6.7 Вимоги до пожежної безпеки

Методика має відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004—91 Пожежна Безпека Загальні вимоги; ГОСТ Р 51838-2001 Безпека машин Електроустаткування виробничих машин Методи випробувань.

6.8 Показники екологічності:

Методика випробувань не шкодить навколишньому середовищі.

6.9 Показникиергономичности:

- Методика має відповідатиергономическим вимогам до роботи оператора відповідно до ГОСТу 26387-84 Система «людина-машина». Терміни й універсального визначення і ГОСТ 12.2.032-78 (2001)ССБТ. Робоча місце і під час робіт сидячи. Загальніергономические вимоги;

- Методика має відповідати формам відображення інформації на засобах управління відповідно до ГОСТу 22269-76 Система «Людина-машина». Робоча місце оператора. Взаємна розташування елементів робочого місця. Загальніергономические вимоги, і ГОСТ 22902-78 Система «людина-машина».Отсчетние устрою індикаторів візуальних. Загальніергономические вимоги.

6.10 Вимоги до собівартості випробувань

Собівартість випробувань має перевищувати 300 000 крб. на рік із урахуванням інтересів усіх витрат що викликаються проведенням випробувань.

Методика проведення випробувань лінійних осей верстата з ЧПУ на точність позиціонування

1 Найменування і науковотехнологічна галузь застосування

Найменування: Методика проведення заводських випробувань лінійних осей верстата з ЧПУ на точність позиціонування.

 Код

55 Машинобудування

55.01 Загальні питання машинобудування

55.01.81 Виміри, випробування, контроль і управління якістю

Область застосування: Рекомендації справжньої методики поширюються для проведення заводських випробувань лінійних осей верстата з ЧПУ на точність позиціонування в виробничих умовах, а як і при випробувань у випробувальних лабораторіях.

2 Об'єкт випробувань

2.1 Найменування

>Токарний верстат з ЧПУ з лінійної віссю до 2000 мм.

2.2 Область застосування

Верстат призначений длятокарной обробки напівавтоматичному режимі зовнішніх і розвитку внутрішніх поверхонь деталей типу тіл обертання зі східчастим ікриволинейним профілем різної складності.

3 Мета випробувань

Визначення точності позиціонування токарського верстатів з ЧПУ з лінійної віссю до 2000 мм. Аналіз даних. Порівняння його з встановленим паспортними даними верстата значенням. Прийняття рішення необхідність калібрування і настрою.

4 Нормативні посилання

4.1 ГОСТ Р 8-82 Верстати металорізальні. Загальні вимоги до іспитів на точність.

4.2 ГОСТ Р 22267-76 Верстати металорізальні. Схеми і знаходять способи вимірів геометричних параметрів.

 4.3 ГОСТ Р 23597-79 Верстати металорізальні з числовим програмним управлінням. Позначення осей координат і сучасних напрямів руху. Загальні засади.

4.4 ГОСТ Р 12.2.009-99. Верстати металообробні. Загальні вимоги безпеки

4.5 ГОСТ Р 7599-82 Верстати металообробні. Основні умови, розміри і технічні вимоги.

4.6 ГОСТ Р ЄП 12840-2006 Безпека металообробних верстатів. Верстати токарні з ручним управлінням, оснащені і оснащені автоматизованої системою управління

4.7 ГОСТ 26387-84 Система "людина-машина". Терміни й універсального визначення.

4.12 ГОСТ 22269-76 Система "Людина-машина". Робоча місце оператора. Взаємна розташування елементів робочого місця. Загальніергономические вимоги

4.13 ГОСТ 22902-78 Система "людина-машина".Отсчетние устрою індикаторів візуальних. Загальніергономические вимоги.

4.14 СП 2.2.4/2.1.8.562-96 Санітарні норми. Шум на робочих місць, помешкань житлових, громадських будинків та біля житловий забудови.

5 Умови випробувань

5.1 Умови проведення випробувань

Випробування потрібно проводити в нормальних умов, встановлених ГОСТ Р 8-82:

- температура навколишнє про повітря, 0З – 21+1

- відносна вогкість повітря, % – від 40 до 60

- харчування випробовуваної апаратури відповідно до технічної документації.

- під час випробування верстат може бути захищений від потоків повітря, теплової радіації та інших джерел тепла,

- напруга має мережі змінного струму, У – 220+4,4

- частота живильної електромережі, гц – 50+0,5

- охолодження верстата має бути включено і функціонувати згідно з інструкцією, яка вказана у паспорті верстата.

5.2 Вимоги до зразків

Кожен верстат з ЧПУ для підприємства має відбуватися перевірку на рік.

Верстат може бути повністю зібрано і бути в працездатному стані, всі необхідні перевірки встановлення і геометричній точності верстата повинні прагнути бути задовільно завершено до початку перевірки точності позиціонування.

Протягом 12 год на початок вимірів і під час вимірів температурний градієнт довкілля та його в градусів годину би мало бути не більше, встановлених.

>Испитательний стенд може бути підданий ремонту разів у півроку.

Слід протирати від пилу незакриті частини двигуна разів у зміну.

5.3 Вимоги до устаткуванню

Виміри виробляються лазерним інтерферометром АПІXD3, які працюють за схемою інтерферометраКестерса, схема якого представлена малюнку 1.

Малюнок 1 – Схема інтерферометраКестерса

Світло джерела 1 як паралельного пучка променів дзеркалом 2 іде на напівпрозору скляну відділяють пластину 3. Частина світла,отраженная пластиною, вихоплює різець 4. Передня поверхню різця А — вільна. Після відображення від площин Проте й У світло проходить пластину 3 і дзеркалом 5 направляють у зорову трубу Т. Частина світла від дзеркала 2, пройшла пластину 3, дзеркалом 6 іде на дзеркало 7, жорстко що зфотоелектрическим мікроскопом 8. Останній може переміщатися вздовж столу 9 з покладеної ньому штрихової мірою 10.Отраженний дзеркалом 7 світло повертається до дзеркала 6 і летить на пластину. Світло,отраженний останньої, дзеркалом 5 також направляють у зорову трубу Т. Становище столу фіксуєтьсяинтерференционним індикатором 11, які представляютьинтерферометрМайкельсона, одна з дзеркал якого жорстко пов'язаний із столом. При порівнянні еталонною, кінцевий і вимірюваною штрихової заходів становищем нульового штриха штрихової заходи фіксується під мікроскопом, а переміщенням каретки з кінцевий мірою домагаються рівності довжин шляхів обох пучків променів, які утворилися для відсічі світла від поверхні А міри і дзеркала 7. Потім переміщенням дзеркала 7 і мікроскопа 8 домагаються рівності довжин шляхів обох пучків променів, які утворилися для відсічі світла від дзеркала 7 і поверхні У заходи. Необхідна при цьому переміщення дзеркала 7 і мікроскопа 8, очевидно одно відстані до різця.

Усі дії з визначенню кінцевого значення виробляються з допомогою комп'ютерного устаткування, і користувач отримує на екрані конкретні значення відстані.

5.4 Вимоги до технічного обслуговування устаткування

>Испитательное обладнання має бути захищене від впливу пилу.

5.4 Вимоги до персоналу,проводящему випробування

Вимірювання становища різця потрібно проводити запрошеним персоналом фірми, що надає вимірювальне устаткування у найм.

Розрахунки кінцевих показників мають здійснюватися співробітником підприємства,обладющим знаннями:

- пристроїв, принципових схем устаткування й взаємодії механізмів верстатів з належним програмним управлінням, правил їхподналадки;

- коригування режимів різання результатами роботи верстата;

- пристроїв і керував користування контрольно-вимірювальними інструментами і приладами;

- основних способів підготовки програми;

- кодів і керував читання програми з роздруківці іперфоленте;

- визначення несправностей в верстатах та систему управління;

- способів установки інструмента в інструментальні блоки;

- способів установки пристосувань та його регулювання;

- правил читання креслень оброблюваних деталей.

5.4 Вимоги до робочого місцеві оператора

Методика відповідаєергономическим вимогам до роботи оператора відповідно до ГОСТу 26387-84 Система «людина-машина». Терміни й універсального визначення і ГОСТ 12.2.032-78 (2001)ССБТ. Робоча місце і під час робіт сидячи. Загальніергономические вимоги.

Робоча місце оператора має відповідати ГОСТ 26387-84 Система «людина-машина». Терміни й універсального визначення і ГОСТ 12.2.032-78 (2001)ССБТ. Робоча місце і під час робіт сидячи. Загальніергономические вимоги, ГОСТ 22269-76 Система «Людина-машина». Робоча місце оператора. Взаємна розташування елементів робочого місця. Загальніергономические вимоги.

>Виполняемие роботи ставляться до розряду робіт малої точності (найменший розмір об'єкта розрізнення 1-5 мм), розряд зорових робіт -V (БНІП 23-05-95).

5.5 Вимоги до гарантування безпеки

5.5.1Электробезопасность

Справжня методика відповідає ГОСТ 12.2.007.0–75, ГОСТ 12.1.019-79ССБТ «>Электробезопасность. Загальні вимоги, і номенклатура

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація