Реферати українською » Промышленность, производство » Елементи виробничої операції. Модернізація устаткування


Реферат Елементи виробничої операції. Модернізація устаткування

Завдання №1

Використовуючи дані спостережної аркуша хронометражу за поточного часу, потрібно: 1. Вивчити складові елементи операції, і визначити тривалість кожного елемента операції з кожному спостереженню. 2. Провести аналіз кожногохроноряда, виключивши помилкові виміри і перевіривши стійкістьхронорядов. Визначити сумарну тривалість із питань сталогохроноряду і середню тривалість кожного елемента операції. 3. Встановити норму штучного часу (Тприм) виконанняхронометрируемой операції, і змінне норму вироблення з умови таблиці 2.

Таблиця 1

Нормативні значення коефіцієнта стійкості Доу

Тип виробництва Нормативний коефіцієнт стійкостіхроноряда
Ручні роботи >Машинно-ручние >Машинние Спостереження над роботою устаткування
Серійне виробництво 2,3 1,6 1,1 2,3

Таблиця 2

Категорія витрат робочого дня

Тривалість витрат робочого дня в% від Топеративного

Т>обсл.

3,0

Т>отл.

4,0

Тп. - із.

17

Спостережна лист хронометражу

№ елемента Елементи операції >Фиксажние точки >Текущее час (Т), тривалість (П)

>Порядковий номер спостереження

Початок спостереження - 0

Час Т - хв, з

Час П - з

Сумарна тривалість, з Кількість придатних вимірів Середнє час, з Коефіцієнти стійкостіхроноряда
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 нормативний >факти-ческий
1. Взяти деталь зі столу, встановити патроні, закріпити Початок руху руки до деталі, відділення руки від ключа

Т

П

139 8 13,9 2,3 2,4
2. Пустити верстат, підвести різець, включити подачу Початок сходу стружки

Т

П

935 6 93,5 1,6 1,09
3. >Расточить втулку Кінець сходу стружки

Т

П

82 6 8,2 1,6 1,43
4. Вимкнути подачу, відвести різець, зупинити верстат Відділення руки від кнопки управління

Т

П

245 5 24,5 1,6 1,33
5. >Открепить деталь, зняти Ківалова й відкласти Відділення руки від деталі

0-24

13

3-05

12

5-55

20

8-49

10

11-27

11

14-01

12

16-45

24

19-48

13

22-40

12

25-23

12

255 5 25,5 2,3 1,5

0-37

95

3-17

98

6-15

93

8-59

90

11-38

91

14-13

95

17-09

97

20-01

93

22-52

92

25-35

91

2-12

7

4-55

9

7-48

8

10-29

9

13-09

7

15-48

10

18-46

8

21-34

8

24-24

9

27-06

7

2-19

21

5-04

23

7-56

26

10-38

25

13-16

22

15-58

21

18-54

24

21-42

28

24-33

28

27-13

27

2-40

25

5-27

28

8-22

27

11-03

24

13-38

23

16-19

26

19-18

30

22-10

30

25-01

22

27-40

20


Рішення:

Після обробітку результатівхронометражних спостережень спочатку розраховується тривалість кожного елемента операції. При реєстрації за поточного часу тривалість першого елемента операції дорівнює показанню поточного часу, відповідного цьому елементу. Тривалість інші елементи дорівнює різниці між наступної попередніми записами. Через війну визначення тривалості кожного елемента утворюється хронометражний ряд, з яких, передусім, необхідно виключати дефектні виміри. Щоб оцінити хронометражний ряд, визначають фактичний коефіцієнт стійкості:

де

Т>max, T>min - відповідноmax іmin тривалість елемента операції.

Фактичний коефіцієнт стійкості порівнюють із нормативним. Умовою стійкостіхроноряда є:

.

Значення нормативного коефіцієнта стійкості наведені у таблиці 1.Определим фактичні коефіцієнти стійкості в кожному елементу:

Отже, стійкими єхроноряди 2-5, хистким -1-ийхроноряд.

Далі визначається середня тривалість кожного елемента операції, і тривалість операції загалом.

Розмір штучного часу визначається:

, де

,

До - сума нормативу часу обслуговування робочого місця (Т>обс) і нормативу часу відпочивати та особисті потреби (Т>отл) (дані наведені у таблиці 2).

У разі До = 3,0 + 4,0 = 7,0%.

Розрахунок змінній норми вироблення за результатами хронометра проводиться у разі загальної формулі:

Завдання №2

Є можливість модернізувати n верстатів, що підвищить їх продуктивність на x відсотків.

Виробничий ділянку працює у дві зміни. Загалом у цеху працює N людина.

Визначити:

зростання продуктивність праці в цеху;

зниження трудомісткості;

економію робочої сили в.

Значення позначення
Кількість верстатів, прим.

n

31
Відсоток підвищення продуктивності,%

x

45
Чисельність робітників у цеху, чол.

N

280

Рішення:

Ефективність використання виявлених резервів визначається% зростання продуктивність праці (Пт) чи з економії робочої сили в. Між цими показниками той самий зв'язок, як і між показниками зростання Пт і тенденції зниження трудомісткості (Т):

Відсоток зниження трудомісткості Т є це й відсотком економії чисельності працівників.

Якщо відома економія робочої сили абсолютних числах (Еге), то відсоток зростання Пт:

, де

Ч - кількість працівників, необхідна до виконання виробничої програми при базисному рівні продуктивність праці.

Абсолютний розмір економії чисельності працівників з урахуванням термін дії заходи, забезпечує зростання продуктивність праці і економію чисельності, визначається підлогу формулі:

З огляду на вищенаведені формули, матимемо:

Завдання № 3

Визначити ціну на вантажний автомобіль X вітчизняних з урахуванням його якісних характеристик, прийнявши в основі ціну аналога Z, що становить 56 тис. дол.

Дані для аналізу представлені у таблиці.

Показник (параметр якості) Коефіцієнт вагомості показника Значення показника
>Анализируемий товар X >Товар-аналог Z
1. Безпека експлуатації 0,25 26 24
2. Витрата пального, літрів на 100 км. пробігу 0,15 24 23
3. Вантажопідйомність, тонн 0,05 13 12,5
4.Эргономические характеристики 0,1 24 25
5. Пробіг до першого капітального ремонту, тис. км. 0,15 33 36
6. Рівень шкідливих викидів,мг/км пробігу 0,3 43 38

Коефіцієнт гальмування, який приймає при розрахунку, становить 0,85. Визначити розмір необгрунтованої надбавки (або знижки) до ціни автомобіля Х (не враховуючи коефіцієнта гальмування), якщо відомо, що призначена нею фірмою ціна становить 65 тис. дол.Надбавку (знижку) розрахувати як і абсолютних, і у відносних величинах.

Змінити коефіцієнти вагомості, провівши власну експертизу параметрів якості (обґрунтувавши логіку своїх міркувань) і повторити розрахунок.Сопоставить отримані значення й дійти висновків вплив експертні оцінки на результати розрахунків цін, які враховують споживчі властивості продукції.

Вказівки. Аби вирішити завдання необхідно розрахувати:

1) коефіцієнт відносної конкурентоспроможності аналізованого товару;

2) ціна байдужості товару;

3) ціна реалізації товару.

Разом коефіцієнти вагомості показників рівні 1.

Рішення:

Ціна на вантажний автомобіль X (Цx) вітчизняних з урахуванням його якісних характеристик то, можливо розрахована так:

де

Ц>z - ціна товару, прийнятого за базу порівняння (>товар-аналог Z);

П>xi, П>zi - значенняi-го споживчого властивості відповідно нового і базового товару;

Yі - коефіцієнт вагомостіi-го якісного параметра в частках одиниці;

n - кількість оцінюваних якісних параметрів.

>Изменим коефіцієнти вагомості показника так:

Показник (параметр якості) Коефіцієнт вагомості показника
1. Безпека експлуатації 0,3

 

2. Витрата пального, літрів на 100 км. пробігу 0,15

 

3. Вантажопідйомність, тонн 0,1

 

4.Эргономические характеристики 0,05

 

5. Пробіг до першого капітального ремонту, тис. км. 0,15

 

6. Рівень шкідливих викидів,мг/км пробігу 0,25

 

У разі нам більш суттєвими стали такі показники: безпеку експлуатації (нам важливо зменшити кількість ДТП), вантажопідйомність (цьому вантажному автомобілі Х буде перевозитися дуже багато вантажів). Скоротилася роль наступних чинників: рівень шкідливих викидів (невисока ставки податку на шкідливі викиди),ергономические характеристики (нам досить, коли автомобіль буде пересуватися зі швидкістю менш 100 км/год).

Ціна на вантажний автомобіль X (Ц>х1) вітчизняних у разі становитиме:

У разі ціна виявилася нижче.

Порівнюючи параметри якості аналізованого товару Х ітовара-аналога Z, можна робити висновків: коефіцієнт відносної конкурентоспроможності аналізованого товару за безпеку експлуатації дорівнює 1,08; по витраті палива 1,04; за вантажопідйомністю 1,04; поергономическим характеристикам 0,96; по пробігу до першого капітального ремонту 0,92; за рівнем шкідливих викидів 0,9.

>Рассчитаем розмір надбавки в абсолютних величинах:

65 тис. дол. - 58966,5 тис. дол. = 6033,5 тис. дол.

Розмір надбавки в відносних величинах становитиме:

65 тис. дол. / 58966,5 тис. дол. - 100% = 10,23%

Ціна байдужості товару - це такий ціна, коли він покупцю буде байдуже, яку модель купувати - вашу чи конкурента.

Для товару Х маємо:

58966,5 тис. дол. + 6033,5 тис. дол. = 65000 тис. дол.

Для товару Z маємо:

56000 тис. дол. + 6033,5 тис. дол. = 62033,5 тис. дол.

Отже, верхня межа ціни байдужості 62033,5 тис. дол.


Схожі реферати:

Навігація