Реферати українською » Промышленность, производство » Економічний розрахунок ділянки ливарного цеху


Реферат Економічний розрахунок ділянки ливарного цеху

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

Запровадження.

1. Вибір форми організації, типу виробництва та режим роботи з ділянці.

2. Розрахунок кількості устаткування й матеріалів.

3. Розрахунок кількості працюючих та його фонду зарплати.

4. Розрахунок вартості основних фондів та його амортизація.

5. Розрахунок загальновиробничих витрат.

6. Розрахунок цехової собівартості одиниці виробленої продукції.

7.Технико-економические показники дільниці.

Зміст.

Список використаної літератури.


Запровадження

 Значення ливарного виробництва, у промисловості надзвичайно великий: майже всі машини та прилади мають литі деталі. Немає такої галузі машинобудування, приладобудування, будівництва, де немає застосовували б виливки.

 >Литье одна із найстаріших способів, яким ще давнини користувалися для металевих виробів - спочатку з міді бронзи, потім із чавуну, і навіть із сталі й інших сплавів.

 Основними процесами ливарного виробництва є: плавка металу, виготовлення форм, заливання металу у форми і охолодження,вибивка, очищення, обруб виливків, термічна обробка контроль якості виливків.

 Основний спосіб виготовлення виливків – виливання в піщані форми, у яких отримують близько 80% загальної кількості виливків. Проте точність і шорсткість поверхні виливків, здобутих у піщаних формах, у часто не задовольняють вимогам сучасного машинобудування. У зв'язку з цим дедалі більше широко застосовують технологічні процеси, що б якість продукції: виготовлення форм на автоматичних формувальних лініях виготовлення стрижнів,отверждаемих в оснастці.

 Через війну ливарне виробництво дає змогу отримувати заготівлі складної конфігурації з мінімальними припущеннями на обробкурезаньем, хорошими механічними властивостями.

Впровадження комплексної механізації автоматизації у виробництві дозволило 3-4 разу підвищити продуктивності праці за одночасного підвищення точності й діють фізико-механічних властивостей виливків та поліпшення санітарно – умов гігієни в ливарних цехах.

>Использовании в ливарному виробництві сірого чавуну особливо найпоширенішої маркиСЧ 20 переважно зумовлено економічними міркуваннями.

 Чугун є найпоширенішим матеріалом виготовленняфасонних виливків завдяки хорошим технологічним властивостями і щодо низьку вартість проти іншими ливарними сплавами.

 Чугун на відміну стали має низькою чутливістю донадрезам.Появляющиеся в чавунної литві «надрізи» (раковини, пори, неметалеві включення, ризики, які утворюються при обробцірезаньем тощо. буд.) у невеликий ступеня зменшують конструктивну міцність чавуну. Ця особливість чавуну пояснюється наявністю значної частини надрізів, утворених включеннями графіту, і високої циклічною в'язкістю


1. Вибір форми організації, типу виробництва та режиму роботи з ділянці

 

1.1. Вибір типу виробництва

 

 З огляду на річну програму рівну 10000 т дизпалива на рік випуску лише одну типу виливків, вибираєтьсякрупносерийний тип виробництва що характеризується:

постійної номенклатурою великими масштабами виготовлення продукції протягом значного періоду часу;

закріпленням кожним робочим місцем чітко визначеного кількості деталі – операцій чи окремій частини операцій;

розташування робочих місць виключно за ходу технологічного процесу;

застосуванням переважно спеціального і спеціалізованого виробничого устаткування й технологічної оснастки;

наявністюмежоперационним транспортом і автоматичних засобів контролю, високим питому вагувисокомеханизированних та автоматизованих процесів;

1.2. Вибір форми організації виробництва

 

 За сучасних умов все ливарні цехи тракторного заводу будуються попоточному принципу.Поточним виробництвом називається метод організації виробництва, у якому виготовлення виливки складає потокової лінії, що є сукупність виробничого устаткування й робочих місць, розміщених у порядок виконання технологічних операцій, коли опрацьований предмет праці передається з одного операції у таку відразу після виконання попередньої операції з допомогою спеціальних транспортних засобів і пристроїв.

 Організаційні технічні заходи поточного виробництва:

- ретельна відпрацювання конструкцій виливки – заготівлі майбутньої деталі;

- розробка технологічного процесу виготовлення виливки з розчленуванням його за найпростіші операції під час використання спеціального устаткування й за необхідності об'єднання елементів, прийомів в комплексні операції, коли застосовуютьсямногооперационние машини напівавтоматичного і автоматичного дії;

- створення умов послідовності,прямоточности і безперервності в виробничому процесі;

- впровадження коштів механізації, комплексної механізації і автоматизації і під час основних технологічних операцій, операцій допоміжного і організаційного обслуговування;

- забезпечення синхронності технологічних операцій;

- досягнення високого рівня завантаженості взаємозалежного устаткування, робочих місць на потокової лінії з їхньої продуктивності та інших.

 На заданому ділянці застосовуєтьсянепреривно-поточное виробництво.Непреривно-поточное виробництво характеризується найдосконалішою формою організації, коли, використовуючи потокової лінією закріплюється об'єкта виробництва, постійний технологічний процес, виконання операцій синхронізоване за часом, переміщення об'єкта провадження з операції у операцію здійснюється безупинно з допомогою механізованих та автоматизованих транспортних пристроїв.

1.3. Режим роботи з ділянці

 Наформовочном ділянці ливарного цеху застосовується трьох змінний режим роботи. Тривалість тижня – 40 годин. Справжній фонд часу роботи устаткування вираховується за формулою:

>FД=[(ДК –ДВ – ДП )ПММ –Z]С(100 –)/100 (1)

де, ДК – число календарних днів на рік – 365;

 >ДВ - число вихідних днів – 104;

 ДП – число святкових днів – 12;

 Z – кількість передсвяткових днів із скороченням одну годину робочим днем;

 З – число змін;

 ПММ – тривалість зміни – 8,0 годину;

 > - планові втрати на: ремонт =5 – 9%.

>FД=[(365 – 104 –12)8 –8]2(100 – 5)/100=3769,6 годину.


2. Розрахунок кількості устаткування й матеріалів

 

2.1. Розрахунок кількості устаткування почугуноплавильному відділенню

 Основним устаткування плавки чавуну, застосовуютьсяелектродуговие печі. Для розрахунку кількості печей розраховується потреба цеху в рідкому металі протягом року. Кількість рідкого металу визначається за такою формулою:QЖ=В/КГОДН.(1 –КУГ../100)100 (2)

де, У – річна програма цеху т/рік;

 >КГОДН. – вихід придатного – 65%;

 >КУГ. – чад металу = 5 – 6%;

>QЖ=10000/58 (1 – 5/100)100=16379,3 т.

Визначається кількістьметаллозавалки:

>QМЕТ.ЗАВ.=В100/КГОДН. (3)

>QМЕТ.ЗАВ.=10000100/65=15384,6 т.

Кількістьелектродугових печей визначається за такою формулою:

>СРАСЧ.=QЖt/VПЛFД. (4)

де,QЖ.- кількість рідкого металу на програму, т;

 >t – тривалість плавки, годину;

 >VПЛ –металлоемкость печі, т.

>СРАСЧ.= 16379,34/123769,6 =1,4 прим.

 Визначається коефіцієнт завантаження печей за такою формулою:КЗАГР.=СРАСЧ./СПРИН. (5)КЗАГР.=0,7 – 0,9

ПриймаємоСПРИН.= 2 індукційних печі.

>КЗАГР.=1,4/2=0,72 (що протягом припустимого)

 Кількість працюючих ковшів визначається за такою формулою:

>n=К1К2СПРИН. (6)

де, К1 – коефіцієнт обліку числа ковшів ремонту;

 >К2– коефіцієнт запасу,К2=1,4,n=11,42=2,8 прим.

Приймається 3 ковша. Кількість газових нагрівачів залежно від кількості ковшів приймається також 3 прим. Кількості кранів приймається 3 прим.

2.3. Розрахунок кількості матеріалів поплавильному ділянці

Таблиця 1 –Ведомость витрати матеріалу почугуноплавильному відділенню.

Найменування матеріалів Норма витрати в кг., на1т.металлозавалки Загальна кількість витрачених матеріалів, тонн Сума, крб.
За 1 т. На річну програму
1 2 3 4 5
Чугун ливарний 405 6634 4500 29853000
Чугун 16 262,4 4000 1049600
Чавунхромоникелевий 5 82 6000 492000
Лом сталевої покупної 60 984 6000 5904000
Лом чавунний покупної 203 3329 5000 16645000
Повернення власний 209 3428 - -
Феросиліцій 20 328 7000 2296000
>Ферромарганец 1 16,4 10000 164000
РАЗОМ 15063,8 56403600
>ФЛЮСЫ:
>Известняк 45 738 1500 1107000
>Плавиковий шлак 1,2 19,6 1000 19600
РАЗОМ 757,6 1126600
електроди 11 180,4 7000 1262800
Електроенергія,Квт/час 120 452352 1,42 642340

Природний газ м3/годину

15 56544 1,2 67852,8
РАЗОМ 1972992,8
>Огнеупори і заправні матеріали
>Шамотний цегла 21,4 351 4000 1404000
>Изоляционний цегла 1,0 16,4 3500 57400
>Шамотний порошок 9,7 159 2000 318000
>Огнеупорная глина 9,7 159 1500 238500
>Кварцевий пісок 9,7 159 400 63600
РАЗОМ 844,4 2081500
Усього за відділенню 61584692,8

Таблиця 2 –Ведомость устаткування плавильного відділення.

Найменування устаткування >Модел >Установочная потужність, кВт. Маса, т. Кількість, прим. Вартість, крб.
Одиниціоборуд. Загальна
>Электродуговая піч >ДЧП - 12 750 120 1 4000000 8000000
РАЗОМ 1500 240 2 8000000

3. Розрахунок кількості працюючих та його фондів зарплати

 

3.1. Розрахунок кількості персоналу ділянки

 При плануванні чисельності робочого персоналу проектованого ділянки поділяють ми такі категорії:

 - основні робочі,

 - допоміжні робочі,

 - керівники,

 - прибиральники.

 Кількість основних робочих характеризується двома величинами: списковим числом (все котрі увійшли до цеху) і явочним числом – кількістю робочих щодня зайнятих роботою переважають у всіх змінах тобто. беручи до уваги робочих, які у штаті цеху, але з шанобливій причини відсутні робочому місці (через хворобу, у відпустці тощо.)

 З початок розраховуєтьсяявочное кількість робочих дільниці за такою формулою:

>РЯ.=522=20 чол.

де,f – норма обслуговування одного агрегату, чол.

про – кількість агрегатів, прим.

з – число змін у добу.

 

 Таблиця 3 –Явочное кількість робочих

Професії робочих Норма обслуговування одного агрегату, чол. >Явочное кількість робочих людина (>Ря)
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8
>Бригадир 1 4
>Подручний 1 4
>Шихтовшик 1 4
>Завальщик шихти 1 4
>Пультовщик у плавильної печі 1 4
Разом відділенням 5

 З встановленого явочного кількості основних робочих розраховується їх списковий склад за такою формулою:

>Рсп =Ря/ (7)

де, - коефіцієнт означає ,що711% спискового складу робочих відсутня на роботу з поважним причин =0,890,93.

>Рсп = 20/0,9 = 22 чол.

Крім чисельності основних робочих розраховується чисельність допоміжних робочих, керівників, прибиральників.

 Приймається кількість допоміжних робочих – 70 80% від спискового кількості працюючих. Кількість керівників приймається з співвідношення: 1 змінний майстер на 25 – 30 чол., 1 старший майстер 2-3 змінних майстрів, начальник відділення на 2-3 старших майстрів. Кількість прибиральників розраховується з умови: 1 прибиральник на 450 – 500м площі.

 Кількість допоміжних робочих.

>Рвсп = 22 0,75 = 16 чол.

 З 16 людина 3 людина має 6 розряд, 5 людина 5 розряд, 5 людина 4 розряд, 3 людина 4 розряд.

 Кількість керівників: 1 змінний майструй 1 старший майстер. Кількість прибиральниць приймається 1 людина.

3.2. Розрахунок фондів зарплати

 

 Оплату праці для основних робочих плавильного відділення організована по погодинної формі оплати праці.

 Фонд основний зарплати основних робочих вираховується за формулою:ФОСН.=РСП.FДР.СЧ.СР.КП. (8)

де,РСП. – загальна кількість робочих дільниці, чол;

 КП. – коефіцієнт підробітки,КП.=1,4;

 >СЧ.СР. – середня тарифна ставка робочих дільниці, крб.;

 >FДР. – ефективний фонд часу робочого, годину.

 >FДР.=[(ДК –ДВ – ДП )ПММ –Z]КПОТ. (9)

де,КПОТ. – коефіцієнт, враховує плановані втрати робочого дня,КПОТ.=0,9;

>FД= [(365 – 104 – 12)8 – 8]0,9=1785,6 годину.

 Середня годинна тарифна ставка визначається за такою формулою:

>СЧ.СР.=СЧ.СР.РЧЯ./РЯ. (10)

де,СЧ.СР. – тарифна ставка відповідного розряду, крб.;

 >РЧЯ. – чисельність робочих даного розряду, чол;

>СЧ.СР.=(35,54+28,68+23,28)/20=27,82 крб.

>ФОСН.=221785,627,821,4=1530002 крб.

 >Рассчитивается фонд додаткової заробленої плати, вона становить 12-15% від фонду основний зарплати.ФДОП.=ФОСН.15/100 (11)

>ФДОП.=153000215/100=229500,3 крб.

 Фонд матеріального заохочення приймається 10% від загального фонду:

>ФМАТ.=0,1(ФДОП.+ФОСН.) (12)

>ФМАТ.=0,1(1530002+229500,3)=175950,2 крб.

 Визначається середньомісячна зарплата основних робочих за такою формулою:ЗСР.= (>ФОСН.+ФДОП.+ФМАТ.)/12РСП. (13)

>ЗСР.= (>1530002+229500,3+175950,2)/1222=7331,2 крб.

 Фонд основний зарплати допоміжних робочих вираховується за формулою:ФВСП.=РСП.FДР.СЧ.СР.КП. (14)

 Середня годинна тарифна ставка визначається за такою формулою:

>СЧ.СР.=СЧ.СР.РЧЯ./РЯ.

>СЧ.СР.=(313+29,85+27,55+24,85)/9=31,4 крб.

>ФВСП.ОСН.=161785,631,41,4=1255919,6 крб.

 Додаткова зарплата для допоміжних робочих вираховується за формулою:ФДОП.=ФВСП.15/100 (15)

>ФДОП.= 1255919,615/100=188387,9 крб.

 Фонд матеріального заохочення приймається 10% від загального фонду:

>ФМАТ.=0,1(ФДОП.+ФОСН.) (16)

>ФМАТ.=0,1(1255919,6+188387,9)=144430,7 крб.

 Визначається середньомісячна зарплата допоміжних робочих за такою формулою:ЗСР.ВСП.= (>ФВСП,ОСН.+ФДОП.+ФМАТ.)/12РСП. (17)

>ЗСР.ВСП.=(1255919,6+188387,9+144430,7)/1216=8274,6 крб.

 >Рассчитивается фонд зарплати керівників за такою формулою:

>ФРУК=РО12КП. (18)

де, Р – кількість працівників;

 Про – місячний оклад, крб.;

Для змінних майстрівО=7500 крб.

 старших майстрівО=8500

>ФСМЕН.М.=17500121,4=126000 крб.

>Фст.м=18500121,4=142800

 Визначається середньомісячна зарплата керівника:

>ЗСР.РУК.=(126000+142800)/122=11200 крб.

 >Рассчитивается фонд зарплати прибиральників:

>ФУБОР.=13500121,25=52500руб.

 Визначається середньомісячна зарплата прибиральників:

>ЗСР.УБ.=52500/121=4375 крб.

Таблиця 4 – Фонди зарплати

Категорії персонал. Фонд зарплати роком, крб. Середньомісячна зарплата, крб. Відрахування насоц. потреби, крб.
1. Основні робочі: 7331,2 547733
Фонд основний зарплат. 1530002
Фонддоп. зарплати 229500,3
Фондматер. заохочення 175950,2
РАЗОМ по 1 1935452,5
2. Допоміжні робочі:
Фонд основний зарплат. 1255919,6 8274,6 449612,9
Фонддоп. зарплати 188387,9
Фондматер. заохочення 144430,7
РАЗОМ по 2 1588738,2
Фонд керівника 268800 11200 76070,4
Фонд прибиральників 52500 4375 14857,5
Усього фондів 3845490,7 1088273,8

4. Розрахунок вартості основних фондів та його амортизація

 

 До вартості основних фондів дільниці ставляться:

вартість будинків та споруд;

вартість технологічного устаткування йтранспортно-подъемних коштів;

вартість інструмента,техоснастки яка відслужила вже понад рік і вартості кожної одиниці понад встановленої;

вартість виробничого і господарського інвентарю.

 До виробничої площі плавильного відділення ставляться плавильний проліт. Виробнича площа розраховується з планування за такою формулою:SПР.=ав (19)

де, а – довжина прольоту; в – ширина прольоту.

>SПР.=3029=870м.

 Обсяг виробничих площ за такою формулою:VПР.=1,1авh (20)

де, 1,1 – 10% додається на товщину стін; h – висота будинку, м.

>VПР.=1,187011,7=11196,9м.

 Допоміжні площі розраховуються за такою формулою:

>SВСП.=0,2SПР. (21)

>SВСП.=0,2870=174м.

 Розраховуються обсяг допоміжних площ:

>VВСП.=17411,7=2035,8м.

Площа складських приміщень приймати 30-40% від виробничої.

>Рассчитивается площа складських приміщень:

>SСК.П.=0,4870 =348м.

 Розраховуються обсяг складських площ:

>VСК.П.=34810,8=3758,4м.

 >Рассчитивается площа конторських приміщень за такою формулою:

>SК.П.=3Р (22)

де, Р – кількість керівників.SК.П.=32=6м.

 >Рассчитивается обсяг конторських приміщень:VК.П.=63,2=19,2м.

 >Рассчитивается площа побутових приміщень з розрахунку 3м однієї робочого:SБ.П.=(22+16+1)3=117м.

 >Рассчитивается обсяг побутових приміщень:VБ.П.=1173,2=374,4м.

Витрати купівля, монтаж і амортизацію устаткування й оснастки розраховані в таблицях.

 Таблиця 5 –Ведомость капітальних видатків по будівлям і спорудам.

Найменування об'єкта. Площа (>м) Обсяг (>м) Ціна за 1м, крб. Вартість, крб.
Будівлі:
>Произв. площі 870 11196,9 1530 17131257
>Вспом. площі 174 2035,8 1530 3114774
Склад.помещени 348 3758,4 1530 5750352
Побутовіпомеще. 117 374,4 1630 610272
>Контор. поміщений 6 19,2 1750 33600
РАЗОМ поздани 1515 17384,7 26640255
Будує.сооруже. 2664025,5
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація