Реферати українською » Промышленность, производство » Технологія та обладнання ливарного виробництва


Реферат Технологія та обладнання ливарного виробництва

Страница 1 из 5 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Кафедра: Технологія й устаткування

ливарного виробництва


>Отчет по переддипломної практиці


2007

 


Анотація

 

>Рисунков, аркушів, таблиць.

Метою згаданої переддипломної практики є придбання практичних навичок з вивчення устаткування, технологій і конструкції машин за всі меж ливарного виробництва, саме сталеливарного цеху, заводу імені Орджонікідзе (>СКМЗ).

Досягнення поставленої мети вирішити такі: ознайомиться з роботою, конструкціями, розташованим устаткуванням окремими цехах, і індивідуальне завдання.

У період практиці вивчається машині й лінія – аналог для дипломного проекту.

З усієї вище сказаного можна дійти невтішного висновку, що першочерговим завданням практики є закріплення теоретичних знань на існуючому устаткуванні цехи і виконати індивідуальне завдання.


>СОДЕРЖАНИЕ.

 

Запровадження

1 Загальні інформацію про сталеливарному цеху

1.1 Класифікація ливарного цеху

1.2 Структура сталеливарного цеху

1.3 Режими праці та фонди часу

1.4 Виробнича програма сталеливарного цеху

1.5 Порядок складання виробничих завдань

1.6 Організація технічного контролю у цеху

2 Складшихтових матеріалів

3Смесеприготовительное відділення

4Плавильное відділення

5Заливочное відділення

6Формовочное відділення

6.1 Ділянка ручний формовки

6.2 Ділянка машинної формовки

7Стержневое відділення

8Финишная підготовка виливків

8.1 Лушпайку лиття і устаткування очищення

8.2Вибивка виливків

8.3 Очищення

8.4Обрубка і різка

8.5 Зачистка литтяшлифовальними колами

8.6Термообработка

9 Допоміжні служби цеху

10 Охорона праці

11 Індивідуальне завдання

11.1.1 Автоматичне проектування машин

11.1 Загальні відома і передумови для автоматичного.

 проектування.

11.1.2 Мета роботи, постачання і Порядок виконання завдання

11.1.3 Обгрунтування вибору спрямованості методики

і програми

11.1.4 Методика автоматизованого

 проектування

11.1.5 ПрограмаСАПР для імпульсних машин

11.2 Економіка, планування і організація виробництва

11.3 Техніка безпеки, охорона праці та довкілля

11.3.1 Небезпечні й шкідливі виробничі чинники,

заходи їхнього зниження

11.3.2 Заходів захисту довкілля

11.3.3 Вимоги безпеки до устаткуванню і

технологічних процесів.

11.3.4 Пожежна безпеку

11.3.5 Заходи електробезпеки

11.3.6Вентиляция цеху.Расчет >общеобменной вентиляції

Укладання

Список літератури

Додаток – 1.

Додаток – 2.


Запровадження

Старокраматорський машинобудівний завод імені Орджонікідзе (>СКМЗ) є відомим у Україні виробником високопродуктивного прокатного, металургійного, гірничорудного, підйомно-транспортного і спеціалізованого устаткування.

Потужна виробнича, науково-дослідна і експериментальна база, сучасні технологій і висококваліфіковані кадри дозволяють колективу заводу створювати комплексне устаткування з великим якістю й в стислі терміни, підтримання його тривалу працездатність у замовника.

Підприємство займає сьогодні сучасними верстатами і агрегатами висококваліфіковані кадри здатними розв'язувати будь-які виробничі завдання.

ЗаводСКМЗ підтримують плідні зв'язки з багатьма науково-дослідними установами країни, що дозволяє успіш-но розв'язувати такі актуальні проблеми освіти й завдання, які докорінно дозволяють перетворити цілі виробничі процеси.

 У заводі безупинно роботи з зниження матеріаломісткості виробленого устаткування й підвищення рівня уніфікації окремих вузлів.

Найважливішу роль успішне вирішення завдань, завдань, які машинобудівниками, грає сьогодні вдосконалення технології в заготівельних, обробних і складальних цехах витіснення ручної праці, підвищення якості своєї продукції і всемірне зниження витрат. Першорядне значення набуває ступінь оснащеності заготівельних цехів новим прогресивним обладнанням і засобами механізації, з урахуванням яких мають удосконалюватися й впроваджуватися принципово нові, прогресивні технологічні процеси.


1 Загальні інформацію про сталеливарному цеху

 

1.1 Класифікація ливарного цеху

 

Основними ознакою яким класифікують ливарні цеху є: вагу виливків, рід металу, характер виробництва, ступінь механізації, вид спеціалізації. У машинобудуванні ливарні цехи зразвесу виливки діляться п'ять класів, таблиця – 1.

 

Таблиця – 1 Класифікація ливарних цехів

>Цехи лиття Клас Характер виробництва
Серійний, малосерійний, одиничний. >Крупносерийний, масовий
Максимальний вагу виливки
Мєлкого I.             100 8
Середнього II.             1000 8 – 50
Значного III.             5000 50 – 500
>Тяжелого IV.             20000 Більше 500
Особливо важкого V.             Більше 20000 -

За родом своєї металу ливарні цеху діляться начугунолитейние, сталеливарні іцветнолитейние.

За характером виробництва ливарні цеху діляться на цехи одиничного, серійного, крупносерійного й масового виробництва. Характер виробництва ливарного цеху визначає вибір, і організацію роботи цеху. При збільшенні серійності створюються сприятливіші до застосування комплексної механізації і автоматизації.

За рівнем механізації ливарні цеху діляться на цехи середньої механізації, механізовані і автоматизовані.

По галузевою ознакою сталеливарний цех заводуСКМЗ належить до IV класу, обслуговує тяжке машинобудування з максимальнимразвесом виливків в 15 тонн. Поразвесу лиття цех належить до 4 класу, характер виробництва одиничний і малосерійний.

По виду виробництва лиття цех – середньої складності.

 

1.2 Структура сталеливарного цеху

 

Структура сталеливарного цеху визначається її потужністю, номенклатурою, режимом праці та типом виробництва. Загальна площа цеху 20000 м2, виробнича 14540 м2.

>Сталелитейний цех складається з виробничих та допоміжних відділень, складських іслужебно - побутових приміщень.

Виробничі відділення – плавильне - включаючи приготування шихти; формовки, заливання,вибивки – включаючисушильние установки, відділення обрубки і термообробки лиття з ділянками виправлення лиття ігидроиспитаний лиття.Вспомогательних відділень – ремонтного, модельного,ковшевого господарства, лабораторій, ділянок підготовки свіжих формувальних матеріалів, ділянок регенерації сумішей, ділянок отримання вуглекислоти. Ділянки складів шихти, свіжих формувальних матеріалів,опок, пристосувань, виливків.Служебно-битових приміщень: контора цеху, технологічне бюро, служби механіка і енергетика, бухгалтерія,ОТиЗ,БТК, душові, кімната відпочинку. Головний план сталеливарного цехуприведен при застосуванні – 1. Структура управління сталеливарного цеху приведено при застосуванні – 2.

1.3 Режими праці та фонди часу

 

Нині в ливарні цеху застосовуються два режиму роботи: послідовний і паралельний.

Послідовний режиму роботи прийнято дільниці ручний формовки, усі фінансові операції виконуються в одній й тієї виробничої майданчику у різний час діб. Паралельний режиму роботи застосовують усім решті дільниць сталеливарного цеху. Відповідно до статтею 73 кодексу законів про працю України робота на підприємствах, у державних установах, організаціях не проводиться у наступні святкові дні і дні релігійних свят: 1, 7 січня; 8 березня; 1, 2, 5, 6, 9 травня, 28 червня; 24 серпня. Разом 2005 року 10 святкових днів. Відповідно до статтею 50 КЗпП України, нормативна тривалість робочого дня працівників має перевищувати 40 години на тиждень. Справжній річний фонд часу робочих місць приймається рівним номінальному фонду і за 40 годинниковий робочої тижню становить 2010 годин.

1.4 Виробнича програма сталеливарного цеху

 

Виробнича програма сталеливарного цеху містить завдання на річний випуск лиття кожне виріб, залежно роду металу. У виробничої програмі як і вказуються вироби, що використовуються як запчастини. У таблиці ХХХ приведено виробничу програму сталеливарного цехустарокраматорского машинобудівного заводу.

Таблиця –2.Производственная програма цеху заводуСКМЗ.

>Весовой

розкид

Деталі Річний випуск Вага однієї виливки

Маса

виливків

>кг/Год

Річний випуск за групою, кг Річний випуск наведений кг Коефіцієнт приведення >Приведенний річний випускпогруппе прим

 

До 100 Обойма 940 25 23500 565 960 171 000 3,3 12540

 

Обойма 740 85 62900

 

Важіль 1116 95 106020

 

кришка 300 63 18900

 

кришка 500 40 20000

 

кришка 820 15 12300

 

>Кронштейн 1110 45 47500

 

>Фланец 1300 60 78000

 

>Кронштейн 680 38 25840

 

>Подпятник 3800 45 171000

 

100-250 >Втулка 950 480 456000 2 710 160 456000 5,9 5605

 

Обойма 910 335 304850

 

Кришка 320 132 42240

 

Важіль 810 200 162000

 

Корпус 500 210 105000

 

Кришка 930 250 232500

 

>Шайба 400 400 160000

 

>Хомут 650 100 65000

 

Корпус 430 214 92020

 

Фіксатор 790 265 209350

 

>Подшипник 1000 250 250000

 

>Подшипник 800 180 144000

 

Важіль 500 250 125000

 

Важіль 760 260 197600

 

Важіль 970 320 310400

 

500-1000 >Втулка 600 700 420000 10 456 950 2500000 4,1 4100

 

Плита 543 650 352950

 

шків 2000 530 1060000

 

Кришка 830 1200 996000

 

Сегмент 900 1050 945000

 

Сегмент 480 1450 696000

 

Корпус 1000 2500 2500000

 

>Траверса 460 400 184000

 

>Траверса 670 3300 2211000

 

Стойка 364 3000 1092000

 

Понад 5000 Плита 500 7000 3500000 11 183 000 4788000 2,3 1449

 

Корпус 630 7600 4788000

 

склянку 193 15000 2895000

 

разом 24 916 000 24 916 000

 


1.5 Порядок складання виробничих завдань

 

Щомісяця відділ планування виробництва планує цеху обсяги виробництва та перелік замовлень, які потрібно виготовити в місяці. Відповідно до виробничого плану цеху складається і видається програму кожному ділянці цеху, де вказуються замовлення, креслення, кількість деталей на замовлення. Щодня старший майстер ділянки становитьсменно-суточное завдання, у якому вказує замовлення, креслення, кількість форм і виливків, які потрібно виготовити за зміну. Завдання видається бригадира і змінному майстру, що розподіляють роботу між працівниками.

Наприкінці кожної зміни бригадир і змінний майстер вбачають у завданні виготовлені форми і виливки і повертає змінний завдання майстру.

 

1.6 Організація технічного контролю у цеху

Технічний контроль в цеху здійснюється працівниками ВТК і технологічного бюро цеху. Контроль складає всіх стадіях технологічного процесу.Поступающие матеріали контролюються наявністю сертифікатів і лабораторних випробувань. Кілька разів у зміну контролюється склад щодо відповідності його властивостями. Виробляється контроль процесу формовки, плавки івибивки.

Остаточний контроль виливки проходять наобрубном ділянці. Працівники ВТК перевіряють геометричні розміри виливків, механічні властивості, встановлюють відсутність зовнішніх поверхневих й міністерство внутрішніх дефектів.


2 Складшихтових матеріалів

>Шихтовой проліт призначений для зберіганняшихтових,шлакообразующих і заправних матеріалів. У зв'язку з тим, що сталеливарний цех є цехом з великим обсягом виробництва складшихтових матеріалів перебуває у будинку самого цеху. Нашихтовом суцільному прольоті встановлено дробарки для подрібнення вапняку, кам'яного вугілля, феросплавів;магнитно –грейферние крани, засіки,сушилочная піч звикатнимподом, гарна млин.

У цьому складі зберігаються також вихідні формувальні матеріали, вогнетривкі матеріали. Склад має ворота для поїзда. Отже, шихтові і формувальні матеріали складу подаються по залізниці

Кількість матеріалів, що зберігаються складі, визначається відповідно до розрахунками плавильного ісмесеприготовительного відділень. Витрата допоміжних матеріалів встановлюємо виходячи з норм витрати.Ведомость матеріалів шихтового двору приведено в таблиці – 3.

 

Таблиця –3Ведомость матеріалів шихтового двору.

Найменування матеріалу Витрата на1т стали
Лом сталевої 9,1
>Ферромарганец 13
Феросиліцій 12
>Доломит 15
>Магнезит 18
>Электроди 8,7
>Стопорние труби 5,5
Пробки, склянки 4,5
>Кирпичишамотние 10,38
>Кирпичидинасовие 11,5
>Кирпичи магнезитові 15
>Кирпичихромистие 5
>Кирпичихромисто-магнезитовие 6
>Кирпичи амонійні 1
Камінь вапняк 8,7
Пісок кварцовий -
ПісокЧасов-ярский -
ПісокБамтишевский -
ПісокГусаровский -
Глина вогнетривка -
Руда залізна 40
>Плавиковий шпат 6,5
>Коксовий відсів 5,5

Місця зберігання є засіки щодо різноманітних матеріалів, розділені перегородками. Висота зберігання ЕВР у них становить 5...6 м.Размельчение руди, виробляється у два щаблі: спочатку грубе (роздрібнення), та був тонке (розмелювання).Шихтовие матеріали розвантажуються з платформи з допомогою електромагнітної шайби.Сипучие матеріали розвантажують з допомогою грейфера.Шихтовие матеріали зберігаються у засіках. Є засіки для : передільного чавуну, засіки для залізного брухту, засіки для відходів власного виробництва, засіки для електродів. Є також засіки для зберігання феромарганцю, феросплавів,плавикового шпату.

>Сипучие матеріали зберігаються у наступних бункерах: бункера для зберігання коксу, бункера для зберігання меленої вогнетривкої глини, бункер для зберігання залізної руди.


3 >Смесеприготовительное відділення

Пісок і формувальні матеріали поставляються на цей завод у відділеннясмесеприготовления в вагонах з полотну, після чогогрейфером здійснюють розвантаження в засіки. Конструкцію грейфера приведено малюнку -1.

1, 6 – Щелепи, 2.Замикающий канат, 3-Поддерживающий канат, 4 -Верхня траверсу, 5-Полиспаст,7-Нижняя траверсу.

Малюнок -1 Схемадвухканатного грейфера

Передача матеріалів відділення здійснюється за допомогою стрічкових транспортерів.Формовочний матеріал (пісок) просушують на установці сушіння піску в киплячому шарі чи барабанних сушарках. Конструкцію горизонтального сушила приведено малюнку –

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація