Реферати українською » Промышленность, производство » Система розроблення та поставлення продукції на виробництво


Реферат Система розроблення та поставлення продукції на виробництво

ГОСТ 15.601-98

>УДК 658.58:002:006.354 ГрупаТ51

>МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система розробки та постановки своєї продукції виробництво

>ТЕХНИЧЕСКОЕОБСЛУЖИВАНИЕ І РЕМОНТТЕХНИКИ

Основні становища

System ofproductdevelopment andlaunchingintomanufacture.

>Industrialproductsmaintenance.Principalpositions

>ОКСТУ 0028

Дата запровадження 1999-07-01


Передмова

1РАЗРАБОТАН Всеросійським науково-дослідним інститутом стандартизації (>ВНИИстандарт) Держстандарту Росії, концерном "Росенергоатом"

>ВНЕСЕН Держстандартом Росії

2 УХВАЛЕНОМежгосударственним Радою з стандартизації, метрології і сертифікацію (протокол №13-98 від 28 травня 1998 р.)

Прийняття проголосували

Найменування держави Найменування національного органу з стандартизації
Республіка Вірменія >Армгосстандарт
Республіки Білорусь Держстандарт Білорусі
Республіка Казахстан Держстандарт Республіки Казахстан
>Киргизская Республіка >Киргизстандарт
Республіка Молдова >Молдовастандарт
Російської Федерації Держстандарт Росії
Республіка Таджикистан >Таджикгосстандарт
Туркменістан Головна державна інспекція Туркменістану
Україна Держстандарт України

3 ВВЕДЕНИЙ на дію у ролі державного стандарту Російської Федерації Постановою Державного комітету Російської Федерації по стандартизації, та метрології від 15 лютого 1999 р. № 41 міждержавний стандарт ГОСТ 15.601-98 з липня 1999 р.

4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ


1 Область застосування

Справжній стандарт встановлює вимоги до технічного обслуговування (ТЕ) і ремонту техніки й умовам їх виконання.

Стандарт поширюється на народногосподарську продукцію.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті використані посилання такі стандарти:

ГОСТ 14.205-83Технологичность конструкції виробів. Терміни та засобами визначення

ГОСТ 15.000-82* Система розробки та постановки своєї продукції виробництво. Загальні засади

___________________

* На території Російської Федерації діє ГОСТ Р 15.000-94.

ГОСТ 27.002-89 Надійність у техніці. Основні поняття. Терміни та засобами визначення

ГОСТ 18322-78 Система технічного обслуговування і ремонту техніки. Терміни та засобами визначення

ГОСТ 21623-76 Система технічного обслуговування і ремонту техніки. Показники з оцінкиремонтопригодности. Терміни та визначенням

ГОСТ 23660-79 Система технічного обслуговування і ремонту техніки. Забезпеченняремонтопригодности розробки виробів


3 Визначення

У цьому стандарті застосовують терміни з відповідними визначеннями у сфері ТЕ і ремонту - по ГОСТ 18322, і навіть наведені нижче:

>Ремонтопригодность - по ГОСТ 27.002.

>Технологичность конструкції вироби - по ГОСТ 14.205.

>Народнохозяйственная продукція - продукція, розроблювана і яку виготовляють задоволення потреб народного господарства, населення і побудову експорту.

Спеціальні кошти ТЕ і ремонту - кошти технологічного оснащення ТЕ і ремонту, призначені в обробці (розбірки, механічного оброблення, зварювання, складання тощо. п.), контролю та переміщення однакових складових частин виробів одного типу (марки).

Спеціалізовані кошти ТЕ і ремонту - кошти технологічного оснащення ТЕ і ремонту, призначені до виконання певних операцій обробки (розбірки, механічного оброблення, зварювання, складання тощо. п.), контролю та переміщення на складові виробів різних типів.

4 Загальні засади

4.1 ТЕ і ремонт є видами робіт (видами на виріб) в типовому життєвому циклі вироби. Види робіт - по ГОСТ 15.000.

4.2 Необхідною передумовою виконання ТЕ і ремонту служить наявність Системи ТЕ і ремонту техніки (>СТОИРТ), що включає:

вироби - об'єкти ТЕ і ремонту;

кошти ТЕ і ремонту;

виконавців ТЕ і ремонту (організації, фахівці);

документацію (конструкторська, зокрема експлуатаційна і ремонтна, нормативна, організаційна, технологічна та інших.), яка встановить вимоги до що становитьСТОИРТ і зв'язкам з-поміж них.

4.3 Під час розробки вироби питання про його Системі ТЕ і ремонту (>СТОИР) вирішується так:

для вироби створюєтьсяСТОИР;

для вироби модернізується існуючаСТОИР;

виріб розробляється під існуючуСТОИР.

4.4 Вимоги, які пред'являютьсяСТОИР вироби, у випадку беруть у такі документи:

вихідні вимоги замовника;

технічне завдання розробці вироби чи який заміняє його документ;

пояснювальні записки до технічному пропозиції, ескізному і технічного проектам;

експлуатаційна і ремонтна документація.

4.5 Вимоги доСТОИР вироби, встановлених у експлуатаційної і ремонтної конструкторської документації, би мало бути достатніми на її організації та функціонування.

5 Вироби як об'єкти ТЕ і ремонту

 

5.1 Вироби як об'єкти ТЕ і ремонту найповніше характеризуються властивістю "ремонтопридатність".

5.2Ремонтопригодность вироби визначають такі чинники:

потреба вироби в ТЕ і ремонті;

технологічність конструкції вироби при ТЕ і ремонті;

вимоги до виконавців ТЕ і ремонту.

Визначення технологічності конструкції вироби - по ГОСТ 14.205.

Порядок відпрацювання виробів на ремонтопридатність по переліченим чинникам - по ГОСТ 23660.

5.3 Потреба вироби в ТЕ і ремонті залежить від довговічності, безвідмовності ісохраняемости його складових частин і з'єднань.

5.4Технологичность конструкції вироби і окремих складових частин залежить від:

>контролепригодности, доступності талегкосъемности вироби та її складових частин;

взаємозамінності івосстанавливаемости складових частин вироби;

уніфікації складових частин вироби і інструмента, застосовуваного при ТЕ і ремонті вироби.

5.5 Вимоги до виконавців ТЕ і ремонту залежить від:

>определимости та позначень місць операцій ТЕ і ремонту;

забезпеченняодновариантности складання;

наявності необхідної маркування;

чіткості і лаконічності указівок, у експлуатаційної і ремонтної документації;

обмеження вимог до професійну підготовку і кваліфікації виконавців ТЕ і ремонту.

5.6Ремонтопригодность вироби забезпечується у його відпрацювання як об'єкта ТЕ і ремонту.

5.7 Відпрацювання вироби як об'єкта ТЕ і ремонту включає:

розробку критеріїв відмов і граничних станів вироби та її складових частин у відповідно до вимог до надійності;

забезпечення заданоїремонтопригодности вироби.

5.8 Програму забезпеченняремонтопригодности повинна входити складовою у програмі забезпечення надійності вироби.

5.9 Показникиремонтопригодности - по ГОСТ 27.002 і ГОСТ 21623.

Загальні правил і порядок забезпеченняремонтопригодности розробки виробів - по ГОСТ 23660.

6 Інформаційне забезпеченняСТОИР виробів

6.1 Інформаційне забезпеченняСТОИР виробів є комплект документів, які визначають вимоги до що становитьСТОИР і зв'язкам з-поміж них на стадіях розробки та експлуатації вироби.

6.2 Інформаційне забезпеченняСТОИР вироби призначено для:

формування організаційної структури служб ТЕ і ремонту;

забезпечення своєчасного виконання ТЕ і ремонту виробів з заданим якістю;

перспективного і поточного планування ТЕ і ремонту.

6.3 Інформаційне забезпеченняСТОИР вироби включає документи наступних видів:

конструкторські, зокрема експлуатаційні і ремонтні;

технічні умови на: ремонт;

організаційно-технічні документи;

технологічні документи;

дані контролю ефективності функціонуванняСТОИР вироби.

6.4 Документи, що входять до комплект, розробляють виходячи з відповідних вимог наступних міждержавних стандартів:

які входять у "Єдину систему конструкторської документації";

які входять у комплекс "Система технічного обслуговування і ремонту техніки";

які визначають вимоги доСТОИР окремих видів техніки;

які входять у комплекс "Технічна діагностика";

які входять у "Єдину систему технологічної документації";

які визначають вимоги до гарантування безпеки, екологічності і сумісності виробів.

6.5 До кожного типу виробів необхідно розробити відповідний комплект документів, яке у обов'язковому порядку:

структуру ремонтного циклу (види й періодичність ТЕ і ремонтів) і кількість ремонтних циклів за термін їхньої служби вироби;

обсяг планових ТЕ і ремонтів;

критерії постановки вироби на ТЕ і ремонт;

типові відмови вироби та художні засоби поновити його працездатності;

допущені зміни технічних характеристик вироби після ремонту;

номенклатуру і кількість запасними частинами для ТЕ і ремонту;

систему збирання та опрацювання інформацію про відмовах, пошкодженнях, тривалості, трудомісткості і вартості планових і непланових ТЕ і ремонтів.

7 Матеріально-технічне забезпечення ТЕ і ремонту

7.1 Матеріально-технічне забезпечення ТЕ і ремонту (МТВ) включає у собі забезпечення ТЕ і ремонту запасними частинами, матеріалами і коштами ТЕ і ремонту.

7.2 На стадії розробки та виробу стосовно програмі його випуску слід вирішити такі МТВ:

попереднє визначення такий і кількості запасними частинами і матеріалів, необхідні виконання всіх видів ТЕ і ремонту виробів з урахуванням режиму і умов його експлуатації;

розробка програми випуску запасними частинами;

визначення номенклатури коштів ТЕ і ремонту виробів, зокрема спеціальних і спеціалізованих;

розробка спеціальних і спеціалізованих коштів ТЕ і ремонту;

попереднє визначення необхідної кількості спеціальних коштів ТЕ і ремонту з урахуванням програми випуску виробів;

організація виготовлення спеціальних коштів ТЕ і ремонту стосовно парку виробів.

7.3 На стадії експлуатації виробів слід вирішити такі:

організацію пунктів ТЕ і ремонту, включаючи їх чи оснащення засобами ТЕ і ремонту;

виготовлення запасними частинами і спеціальних коштів ТЕ і ремонту виробів;

забезпечення пунктів ТЕ і ремонту запасними частинами і матеріалами;

організацію у разі потреби провадження у відновленню складових частин вироби;

оперативне планування МТВ.

7.4 У основі оперативного планування МТВ лежить постійний облік змінюються матеріальних запасів. При плануванні МТВ враховують:

склад парламенту й чисельність парку виробів;

умови експлуатації виробів;

показники надійності складових частин виробів;

дислокацію пунктів з матеріальними запасами;

організацію забезпечення запасними частинами і матеріалами;

режим поповнення запасів.

7.5 Якість МТВ визначається:

якістю запасними частинами, матеріалів і коштів ТЕ і ремонту;

обґрунтованістю норм запасів;

відповідністю фактичних запасів нормам;

оперативністю і гнучкістю системи МТВ, зокрема організацією зберігання запасів;

урахуванням руху запасів.

8 ФункціонуванняСТОИР виробів

8.1 ГотовністьСТОИР вироби до функціонування визначають наявністю коштів, виконавців, документації ТЕ і ремонту й умов, необхідні їхньої ефективної взаємодії.

8.2 ФункціонуванняСТОИР вироби передбачає виконання:

планових ТЕ і ремонтів в задані терміни з заданим якістю при оптимальних витратах праці та коштів;

непланових ремонтів з відповідними якістю й витратами праці, грошей і.

8.3 У процесі функціонуванняСТОИР вироби повинні прагнути бути вирішені такі:

забезпечення умов своєчасного і одержувачів відповідного якості виконання ТЕ і ремонту;

планування ТЕ і ремонту;

виконання ТЕ і ремонту;

контроль своєчасності та якості виконання ТЕ і ремонту, зокрема систематизація і аналіз експлуатаційних даних над надійністю та ефективності використання виробів.

8.4 Організаційну структуруСТОИР вироби визначають:

умови виконання ТЕ і ремонту - місце експлуатації вироби, місце експлуатації вироби з виконанням частини робіт на спеціалізованих підприємствах, спеціалізоване підприємство;

виконавці - експлуатаційний персонал, спеціалізований персонал експлуатуючої організації, фірмову ТЕ (фірмовий ремонт), комбінований склад виконавців;

метод ремонту -необезличенний; знеособлений, зокрема агрегатний;

стратегія ТЕ і ремонту - ТЕ регламентоване, ТЕ з періодичним контролем параметрів, ТЕ з безперервним контролем параметрів, ремонт регламентований, ремонт за станом.

8.5СТОИР вироби слід коригувати у відповідність до експлуатаційними даними над надійністю виробів іизменяющимися умовами їх експлуатації.

8.6 Якість ТЕ і ремонту виробів визначають:

властивість вироби як об'єкта ТЕ і ремонту - технологічність вироби при ТЕ і ремонті й вимоги до виконавців ТЕ і ремонту;

умови виконання ТЕ і ремонту - наявність необхідних виробничих площ, і коштів технологічного оснащення, достатність запасів матеріалів і запасними частинами, застосування прогресивних методів контролю (діагностування) технічного стану виробів, кваліфікація виконавців ТЕ і ремонту, дотримання виробничу краще й технологічної дисципліни.

8.7 Якість вироби після ТЕ і ремонту визначають:

технічний стан вироби, надходження на ТЕ чи ремонт;

якість запасними частинами (нові й відновлених) і матеріалів, використовуваних при ТЕ і ремонті;

якість ТЕ і ремонту.

8.8 ЕфективністьСТОИР вироби визначає її здатність підтримувати і відновлювати заданих властивостей цих виробів забезпечуватиме поставлене рівень їхнього технічної готовності при оптимальних витратах часу, праці та коштів. Показники ефективності - по ГОСТ 18322.

8.9 ЕфективністьСТОИР вироби може бути підвищено шляхом:

вдосконалення конструкції вироби як об'єкта ТЕ і ремонту;

вдосконалення стратегії ТЕ і ремонту вироби відповідно до експлуатаційними даними про його надійності;

відпрацювання експлуатаційної і ремонтної документації;

вдосконалення організації ТЕ і ремонту, зокрема МТВ;

вдосконалення технологічних процесів ТЕ і ремонту;

оптимізації складу виконавців ТЕ і ремонту.


Схожі реферати:

Навігація