Реферати українською » Промышленность, производство » Розрахунок гідросистеми з паралельно включеним дроселем


Реферат Розрахунок гідросистеми з паралельно включеним дроселем

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

>Восточно-Сибирский державний технологічний університет

Інститут харчової інженерії і біотехнології

Кафедра «>Биомедицинская техніка, процеси та апарати харчових виробництв»

Допущений до захисту

Зав. кафедрою

_________________

«___»__________>200__г.

>КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни «>Гидравлика»

Тема: Розрахунок гідросистеми з паралельно включенимдросселем

Виконавець:

студент (ка)

група

Керівник проекту

Улан-Уде, 2009


>ФЕДЕРАЛЬНОЕАГЕНСТВО ПО ОСВІТІ

>ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

>ТЕХНОЛОГИЧЕКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАВДАННЯ № 8

на курсову роботу

Студента 3 курсу

Прізвище_____________ Ім'я _______По батькові___________

Час видачі завдання « 9 » березня 2009 р.

Термін виконання роботи « 27 » квітня 2009 р.

Захист роботи призначена на « 4 » травня 2009 р.

1. Тема роботи Розрахунок гідросистеми____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Вихідні дані на роботуl01=0,4 (м);l13=0,4 (м);l12=2,0 (м);l23=2,8 (м);l30=0,6 (м);U=1,0 (м/с);fп=10·10-4 (м2);Fп=600 (М)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Змістрасчетно-пояснительной записки (перелік які підлягають розробки питань)________________________________________________

Визначення оптимальних швидкостей руху рідини вгидролиниях_____________________________________________________

Вибір рідини, застосовуванихгидросистемах__________________

Розрахунокгидролиний_____________________________________________

Розрахунок простийгидролинии_____________________________________

Розрахунок розгалуженихгидролиний________________________________

Розрахунок паралельних сполукгидролиний______________________

Вибір оптимальних діаметрівгидролиний_______________________

Визначення гідравлічних опорів______________________

Побудова напірної,пьезометрической ліній____________________

Підбір устаткування__________________________________________

Література, посібники

ВільнерЯ.М. Довідкове посібник по гідравліці,гидромашинам ігидропроводу. - Мінськ: Вищу школу, 1996.

Полякова Л.Є.,ЯмпиловС.С,Блекус В. Г.,НорбоеваЛ.К.,Хантургаев О.Г.,Хараев Г.І.,ЦибеновЖ.Б.. Методичне посібник з виконання курсових проектів та виконання робіт зі слаломних дисциплін «>Гидравлика, гідравлічні машини та гідропривід» і завдання. Улан-Уде 2006.

Графік виконання курсової роботи:

з 9 березня 19 березня Визначення оптимальних швидкостей руху рідини вгидролиниях; Вибір рідини, що застосовуються угидросистемах; Розрахунокгидролиний

з 19 березня 26 березня Розрахунок простийгидролинии; Розрахунок розгалуженихгидролиний; Розрахунок паралельних сполукгидролиний

з 26 березня 10 квітня Вибір оптимальних діаметрівгидролиний; Визначення гідравлічних опорів

з десятьма квітня до 27 квітня Побудова напірної,пьезометрической ліній;

Підбір устаткування_________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник

Завдання прийняв до виконання__________________________________


Запровадження

При розрахунку курсової роботи треба зазначити: джерела (насоси), споживачі енергії (>гидродвигатели та інших.) й уміти їх пов'язувати в гідросистему.

У практиці зустрічаються два завдання:

а, по вихідним параметрами споживача енергії (витраті, тиску, зусиллю, моменту тощо.) потрібно провести розрахунокгидролиний і побачити вихідні параметри для вибору джерела енергії.

б) за наявними параметрами джерела енергії визначити зокрема можливість використання його з цим споживачем, т. е. провести перевірочний розрахунок.

У його основі з завдань лежить розрахунокгидролиний, т. е. визначення втрат енергії вгидролиниях, діаметрів трубопроводів, швидкість руху рідини, витрати рідини, тисків.

>Гидравлический розрахунок є складовою інженерного розрахунку, що враховує багато чинників: умови експлуатації і надійність, економічні та технологічні міркування, умови максимуму уніфікації деталей і матеріально-технічного постачання тощо. Тому, зазвичай, доводиться виконувати кілька варіантів гідравлічного розрахунку. Проте за цьому етапі підготовки фахівця в нього немає досвіду і якості знань, необхідні обліку всіх згаданих чинників; інженерний розрахунок студенти виконують при дипломному проектуванні. Тож у цьому методичному вказуванні не розглядаються інші сторони інженерного розрахунку.


>Гидросхема

>l01;l13 >l12 >l23 >l30 >Umax >Umin >fп >Fп рідина
0,4 2,0 2,8 0,6 1,0 0,01 10·10-4 600 >АМГ-10

>Насос при закритомудросселе подає рідина вгидроцилиндр і, далі, рідина через фільтр зливається в бак, у своїй швидкість поршнягидроцилиндра максимальна. При повністю відкритомудросселе тільки п'яту частину рідини, поданого насосом, відбувається нагидроцилиндр, у тому .разі швидкість руху поршня буде максимальної.Предохранительний клапан охороняє гідросистему від перевантажень

Визначити тип насоса, підібратигидроаппаратуру.Рассчитать потужність, подачу тиску насоса, діаметригидролиний, ударне підвищення тиску у точці 1, перепад тиску клапані. Побудуватинапорную лінію. Підібрати адекватні фігури елементи гідросистеми.


Швидкості руху рідини вгидролиниях

Приступаючи догидравлическому розрахункугидролинии треба пам'ятати, що не рішення можна було одержати суто гідравлічними методами. У таких випадках вдаються до із техніко-економічного розрахунку. Річ у тім, що зі збільшенням швидкості різко зростають втрати енергії вгидролиниях, і з зменшенням швидкості зростаєметаллоемкость конструкції. Тож у кожному випадки існує оптимальні значення діаметрів трубопроводів і швидкість руху рідини, у яких сума річних експлуатаційних і капітальних видатків виявляється мінімальної. Це одного боку, з другого боку у різних галузях промисловості догидросистемам пред'являються різні вимоги, які мають впливом геть величину оптимальних значень діаметрів і швидкості.

Оптимальні значення діаметра трубопроводів і швидкість руху рідини у різних галузях техніки різні.

Загалом машинобудуванні прийнято обмежувати швидкість залежність від тиску.

а) при коротких трубопроводах (>l/d < 100) швидкості перебувають у межах:

>всасивающие – 0,5-1,5;

зливальні – 2;

напірні – 3-5;

б) при довгих трубопроводах (>l/d > 100) швидкості перебувають у межах:

>всасивающие – 0,3-0,8;

зливальні – 1,2;

напірні – 2-2,5;

Проте, треба пам'ятати, що загалом разі швидкості треба приймати те щоб втрати тиску вгидролиниях не перевищували 5-6 % тиску.


Рідини, застосовувані вгидросистемах

Угидросистемах, залежно від призначення, застосовуються різні рідини: в мийних машинах – миючі рідини, що за своїми властивостями близькі до води; в системахгидропривода – різні олії.

Фізичні властивості рідини

Рідина >Вязкость при 50° С50·106м2/с Межі робочих температур, °З Щільність,кг/м3 Модуль пружності Є,МПа
>АМГ-10 10 -60 - +100 900 1305

Модуль пружності і щільність рідини не більше робочих температур мало змінюються.

Розрахунокгидролиний

>Гидролинии бувають досить складні: є відгалуження, змінюються діаметри труб і матеріал. Для зручності розрахункугидролинии поділяються на прості складні. Простагидролиния - пряма труба постійного діаметра. Складнігидролинии мають відгалуження, проте будь-яку складнугидролинию можна видати за сукупність простих. Простагидролиния гідравлічно визначено, якщо відомі гідродинамічні напори чи тиску її кінцях, діаметр і витрати рідини. Насправді зустрічаються три завдання про простийгидролинии: У першій потрібно знайти втрати удільної енергії, на другий - діаметр, у третій - витрата рідини

>Гидролиния 0-1

>Т.к.гидролиния 01 усмоктувальна, загальноприйнятий загальному машинобудуванні швидкість приймаємо 0,5-1,5 м/с


діаметргидролинии вибирається по ГОСТ 8734-58

ЗнаходимоVдейст

режим руху рідини характеризують числомРейнольса

>т.к.Re>2320 тип руху рідиниламинарний

Коефіцієнт Дарсі визначається залежність від режиму руху рідини. Приламинарном режимі визначаємо за такою формулоюБлазиуса

Втрати гідродинамічного напору чи тиску визначаються формулоюДарси-Вейсбаха.


Коефіцієнт місцевого опору вибираємо потабл.5 зМетодического посібники з виконання курсових робіт з дисциплінам ">Гидравлика, гідравлічні машини та гідропривід"

втрати тиску визначаються як сума втрат за довжиною й у місцевих опорах

>Гидролиния 1-2

>Т.к.гидролиния 1-2напорная, загальноприйнятий загальному машинобудуванні швидкість приймаємо 3-5 м/с

діаметргидролинии вибирається по ГОСТ 8734-58

ЗнаходимоVдейст

режим руху рідини характеризують числомРейнольса

>т.к.Re>2320 тип руху рідиниламинарний

Коефіцієнт Дарсі визначається залежність від режиму руху рідини. Приламинарном режимі визначаємо за такою формулоюБлазиуса

Втрати гідродинамічного напору чи тиску визначаються формулоюДарси-Вейсбаха.

Коефіцієнт місцевого опору вибираємо потабл.5 зМетодического посібники з виконання курсових робіт з дисциплінам ">Гидравлика, гідравлічні машини та гідропривід"

  

втрати тиску визначаються як сума втрат за довжиною й у місцевих опорах

>Гидролиния 2-3

>Т.к.гидролиния 2-3напорная, загальноприйнятий загальному машинобудуванні швидкість приймаємо 3-5 м/с


діаметргидролинии вибирається по ГОСТ 8734-58

ЗнаходимоVдейст

режим руху рідини характеризують числомРейнольса

>т.к.Re>2320 тип руху рідиниламинарний

Коефіцієнт Дарсі визначається залежність від режиму руху рідини. Приламинарном режимі визначаємо за такою формулоюБлазиуса

Втрати гідродинамічного напору чи тиску визначаються формулоюДарси-Вейсбаха.


Коефіцієнт місцевого опору вибираємо потабл.5 зМетодического посібники з виконання курсових робіт з дисциплінам ">Гидравлика, гідравлічні машини та гідропривід"

 

втрати тиску визначаються як сума втрат за довжиною й у місцевих опорах

>Гидролиния 3-0

>Т.к.гидролиния 3-0 є зливальний, загальноприйнятий загальному машинобудуванні швидкість приймаємо 2 м/с

діаметргидролинии вибирається по ГОСТ 8734-58

ЗнаходимоVдейст

режим руху рідини характеризують числомРейнольса

>т.к.Re>2320 тип руху рідиниламинарний

Коефіцієнт Дарсі визначається залежність від режиму руху рідини. Приламинарном режимі визначаємо за такою формулоюБлазиуса

Втрати гідродинамічного напору чи тиску визначаються формулоюДарси-Вейсбаха.

Коефіцієнт місцевого опору вибираємо потабл.5 зМетодического посібники з виконання курсових робіт з дисциплінам ">Гидравлика, гідравлічні машини та гідропривід"

втрати тиску визначаються як сума втрат за довжиною й у місцевих опорах

Розрахунок паралельноїгидролинии 1-3


При розрахунку паралельноїгидролинии необхідно використовувати графічний метод. І тому необхідно побудувати графік залежності Щоб побудувати графік необхідно задатися значеннями діаметрів (від 1 мм до 50 мм) і алгоритму розрахувати значення та був визначити необхідний оптимальний діаметр для паралельноїгидролинии, уточнити його за Держстандарту.

РозраховуємоPзадн

>d >Vдейст >Re > >P
0,001 611,46 76433,12 0,019 5698909413,78
0,002 152,87 38216,56 0,023 211786988,21
0,003 67,94 25477,71 0,025 30864965,36
0,004 38,22 19108,28 0,027 7870581,04
0,005 24,46 15286,62 0,028 2726994,32
0,006 16,99 12738,85 0,030 1147026,14
0,007 12,48 10919,02 0,031 551538,79
0,008 9,55 9554,14 0,032 292492,22
0,009 7,55 8492,57 0,033 167162,88
0,01 6,11 7643,31 0,034 101342,53
0,011 5,05 6948,47 0,035 64443,11
0,012 4,25 6369,43 0,035 42626,61
0,013 3,62 5879,47 0,036 29144,78
0,014 3,12 5459,51 0,037 20496,68
0,015 2,72 5095,54 0,037 14769,24
0,016 2,39 4777,07 0,038 10869,81
0,017 2,12 4496,07 0,039 8150,03
0,018 1,89 4246,28 0,039 6212,23
0,019 1,69 4022,80 0,040 4805,21
0,02 1,53 3821,66 0,040 3766,16
0,021 1,39 3639,67 0,041 2987,10
0,022 1,26 3474,23 0,041 2394,88
0,023 1,16 3323,18 0,042 1939,03
0,024 1,06 3184,71 0,042 1584,12
0,025 0,98 3057,32 0,043 1304,90
0,026 0,90 2939,74 0,043 1083,10
0,027 0,84 2830,86 0,043 905,34
0,028 0,78 2729,75 0,044 761,71
0,029 0,73 2635,62 0,044 644,76
0,03 0,68 2547,77 0,045 548,87
0,031 0,64 2465,58 0,045 469,70
0,032 0,60 2388,54 0,045 403,95
0,033 0,56 2316,16 0,046 349,02
0,034 0,53 2248,03 0,046 302,88
0,035 0,50 2183,80 0,046 263,92
0,036 0,47 2123,14 0,047 230,86
0,037 0,45 2065,76 0,047 202,69
0,038 0,42 2011,40 0,047 178,57
0,039 0,40 1959,82 0,048 157,85
0,04 0,38 1910,83 0,048 139,96
0,041 0,36 1864,22 0,048 124,47
0,042 0,35 1819,84 0,048 111,01
0,043 0,33 1777,51 0,049 99,27
0,044 0,32 1737,12 0,049 89,00
0,045 0,30 1698,51 0,049 79,99
0,046 0,29 1661,59 0,050 72,06
0,047 0,28 1626,24 0,050 65,06
0,048 0,27 1592,36 0,050 58,87
0,049 0,25 1559,86 0,050 53,38
0,05 0,24 1528,66 0,051 48,49

При розрахунку графічним методом діаметр паралельноїгидролинии вийшов 8 мм, уточнюємо по ГОСТ 8734-58

ЗнаходимоVдейст

режим руху рідини характеризують числомРейнольса

>т.к.Re>2320 тип руху рідиниламинарний

Коефіцієнт Дарсі визначається залежність від режиму руху рідини. Приламинарном режимі визначаємо за такою формулоюБлазиуса

Втрати гідродинамічного напору чи тиску визначаються формулоюДарси-Вейсбаха.

Коефіцієнт місцевого опору вибираємо потабл.5 зМетодического посібники з виконання курсових робіт з дисциплінам ">Гидравлика, гідравлічні машини та гідропривід"

втрати тиску визначаються як сума втрат за довжиною й у місцевих опорах

Побудова напірної,пьезометрической ліній

Для наочного уявлення гідравлічних явищ в напірних трубопроводах, і навіть декому розрахунків будуютьнапорную,пьезометрическую і геометричну лінії.Напорная лінія графічно представляє зміна повної удільної енергії рідини напрямі її руху,пьезометрическая лінія -потенційної удільної енергії, а геометрична -взаємне розташування живих перетинів за вертикаллю.

Для побудова напірної,пьезометрической лінії використовуємо дані розрахунків:

Розрахунок ударного підвищення тиску

При миттєвому перекриття живого перерізу трубопроводу у ньому різко підвищується тиск, це явище прямого гідравлічного удару, при поступове перекриття живого перерізу трубопроводу виникає не прямий гідравлічний удар. Підвищення тиску з прямою гідравлічному ударі визначається за формулою Жуковського:

 ,

де Їжак – модуль пружності рідини,

>Еn – модуль пружність матеріалу,

> - товщина стінки трубопроводу

> =900кг/м3;

> =5 м/с;

Їжак =1305Па;

>Еn =2·105·106Па;

> =0,002 м

Підбір устаткування

У моєму гідросистемі працюють такі устаткування:

>Насос

Розрахункові дані Довідкові дані

>Q = 1л/с

>P = 1,82МПа

>шестеренний

>Г11-24

>Q = 1,166л/с

Р = 2.5МПа

частота обертання, 1450 об./хв

>Насосами називаються машини до створення напірного потоку рідкої середовища. Цей потік створюється внаслідок силового на рідина у робітничій камері насоса.

За характером силового дії, розрізняють насоси динамічні і об'ємні. У динамічному насосі силове вплив на рідина ввозяться проточній камері, постійно сполученої із входженням і виходом насоса. У об'ємній насосі силове вплив відбувається у робочої камері, періодичноизменяющей свій об'єм і поперемінно сполученої із входженням і виходом насоса.

До динамічним ставляться:

1) лопатеві: а) відцентрові б) осьові

2) електромагнітні

3) насоси тертя: а) вихрові б)шнековие в) дискові р) струменеві та інших.

До об'ємним ставляться:

1)возвратнопоступательние: а) поршневі і плунжерні б)диафрагментальние

2)крильчатие

3) роторні: а)роторно – обертальні б)роторно –поступательние

>Шестеренний насос

>Шестеренние насоси виконуються з шестернями зовнішнього

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація