Реферати українською » Промышленность, производство » Розробка технології виготовлення типових деталей


Реферат Розробка технології виготовлення типових деталей

Міністерство загального характеру і професійного

освіти Російської Федерації

Московський державний технічний

Університет їмН.Э. Баумана

Калузький філія

Кафедра технології машинобудування

>М1-КФ

Курсова робота

за курсом: “Технологія виробництва”

на задану тему: “Розробка технології виготовлення типових деталей”

Калуга


Зміст

 

Завдання курсової проект

Запровадження

Глава 1. Визначення типу виробництва та такту випуску деталей

Глава 2. Визначенняприпусков на механічну обробку та розмірів заготівлі

Глава 3. Техніко-економічне обгрунтування методу отримання заготівлі

Глава 4. Технічне нормування операцій

Список використаної літератури


Завдання курсової проект

>Дано:

1) Nв=50000 прим – річна програма випуску;

2) Детальвал-шестерня масою 3,5 кг;

3) Марка матеріалу Сталь 45

 

Необхідно:

1) Визначити тип виробництва та такт випуску деталей;

2) Визначитиприпуски намеханообработку й розміри заготівлі;

3) Провести техніко-економічне обгрунтування методу отримання заготівлі;

4) Провести технічне нормування операцій та розробити маршрут обробки деталі.


Ведення

 

Під типом виробництва розуміється сукупність ознак, визначальних організаційно-технологічну характеристику виробничого процесу. У основу класифікації типів виробничих процесів покладено такі чинники: номенклатура продукції, обсяг випуску, ступінь сталості такий і характер завантаження робочих місць. За цими характеристиками розрізняють три типу виробничих процесів: поодинокі, серійні і масові.

>Единичними виробничими процесами називають такі, за яких одиничних примірниках виготовляється широка номенклатура виробів, повторюваних або повторюваних через певні інтервали часу. На робочих місць виконують різноманітні операції і їх періодичного повторення на універсальному технологічному устаткуванні з допомогою універсальної, уніфікованої і стандартним технологічної оснастки. Універсальність виконання вимагає високій кваліфікації робочих.

>Серийними виробничими процесами називають такі процеси, у яких періодично виготовляється щодо обмежена номенклатура виробів на кількостях, визначених партіями випуску (запуску). У цьому кожному робоче місце виконується кількадеталеопераций, які чергуються через певні часові відтинки, тобто. ритмічно повторюваних. Серійне виробництво є основним типом машинобудівного виробництва. У ньому процес виготовлення деталей побудований за принципу диференціації операцій. На виконання різних операцій використовують універсальні металорізальні верстати, оснащені як універсальними, іуниверсально-сборними і спеціальними пристосуваннями. Знаходять застосування також спеціалізовані, спеціальні автоматизовані, агрегатні верстати, верстати з ЧПУ, гнучкі виробничі системи. Середня кваліфікація робітників у серійне виробництво нижче, ніж у одиничному.

Масовими виробничими процесами називають такі процеси, у яких безупинно, у кількості виготовляється дуже обмежена номенклатура виробів. Умовою масовості виробничого процесу є повнота завантаження устаткування й робочих місць завданням з випуску вироби лише одну найменування, але у великий обсяг. У цьому вся типі виробництва застосовують високопродуктивне устаткування: спеціальні, спеціалізовані й агрегатні верстати, верстати з ЧПУ, верстати для безупинної обробки,многошпиндельние автомати і напівавтомати, автоматизовані виробничі системи та автоматичні лінії. Для технологічних процесів характерний високий рівень використання коштів автоматизації і комплексної механізації.

Укрупносерийном та масовому виробництві широко застосовують >поточную організацію виробництва.

>Поточним виробництвом називається форма організації виробництва, джерело якої в ритмічної повторюваності узгоджених у часі основних та допоміжних операцій, виконуваних на спеціалізованих робочих місць, розміщених у послідовності операцій технологічного процесу. Необхідною передумовою успішного функціонування потокових ліній є досягнення організаційної стабільності процесу дотримання властивогопоточному виробництву технічного й трудовому режиму, а як і режиму обслуговування. І тому типу виробництва характерні багато принципів організації виробничого процесу. Це принципи спеціалізації,прямоточности, безперервності, паралельності і ритмічності. Залежно від наявної площі потокові лінії може мати різну конфігурацію:прямолинейную, прямокутну, кругову та інших. Для поточного виробництва характерний високий рівень механізації і автоматизації як технологічних, і транспортних операцій. Найпоширеніші такі транспортні засоби: транспортне устаткування безперервного дії привідні конвеєри різних конструкцій; >бесприводние (гравітаційні) транспортні засоби –рольганги, схили, узвози й ін.; підйомно-транспортне устаткування циклічного дії – мостові та інші крани,монорельси зтельферами,електротележки, автонавантажувачі тощо.

>Конвейери мають значними перевагами: підтримують ритм роботи лінії, полегшують працю робочого, дають нагоду спостерігати руху напрацювань, зменшують потреба в допоміжних робітників тощо. У машинобудуванні застосовуються такі основні різновиду потокових ліній:непреривно-поточние,преривно-поточние і стаціонарні. Удосконалення поточного виробництва створило автоматизованих ліній, у яких усі фінансові операції і транспортування предметів праці здійснюються автоматично.


ГЛАВА 1.

Визначення типу виробництва та такту випуску деталей

 

1.1 Визначення програми запуску деталей у виробництві

Nв=>50000шт

Nіз=Nв*До1*До2, де

До1 – коефіцієнт, враховує незавершене виробництво (До1=1,04);

До2 – коефіцієнт, враховує можливі технологічні втрати при обробці деталей (До2=1,02);

Nіз= 50000*1,04*1,02=53040 прим

1.2 Визначення типу виробництва

З маси деталі програми запуску (>m=30,5кг; Nіз=>53040шт) вибираємо масовий тип виробництва.

1.3 Визначення розрахункового такту випуску деталей

Тр= (>60*Fеф*>m)/Nіз , де

Fеф – ефективний річний фонд роботи устаткування (годину);

>m – кількість робітників змін;

Тр=(60*2030*2)/53040 = 4,6мин/шт


1.4 Коротка характеристика встановленого типу виробництва

Застосовується високопродуктивне устаткування: спеціальне, спеціалізовані й агрегатні верстати, верстати для безупинної обробки,многошпиндельние автомати і напівавтомати, автоматизовані виробничі системи, керовані від ЕОМ, автоматичні лінії. Знаходять як і обмежений застосування верстати з ЧПУ. Широко застосовуєтьсямноголезвийний і складальний спеціальний ріжучий інструмент, швидкодіючі, автоматичні і механізовані пристосування, вимірювальні інструменти, і прилади. Для технологічних процесів характерний високий рівень використання коштів автоматизації і комплексної механізації.

Принциппрямоточности передбачає розміщення устаткування й робочих місць у порядку прямування операцій технологічного процесу.

Для поточного виробництва характерний високий рівень як технологічних, а й транспортних операцій. Найпоширеніші такі транспортні засоби: конвеєри,рольганги, схили, спуски, мостові та інші крани,монорельси зтельферами,електротележки і автонавантажувачі.


ГЛАВА 2.

Визначенняприпусков на механічну обробку та розмірів заготівлі

2.1 Визначення способу отримання заготівлі

Оскільки деталь, на яку розробляється маршрут обробки, невеликих розмірів, марка матеріалу –Сталь45 і яскрава програма запуску передбачає масовий тип виробництва, це дозволяє їм отримати заготівлю куванням за штампи (штампуванням). Для такого способу отримання заготівлі потрібні дорогі штампи. Та заодно їх собівартість розкладається на дуже багато деталей. У цьому штамповка дозволяє їм отримати точнішу, наближену до величини деталі міцнішу заготівлю. Одержання заготівлі вільної куванням дає її простішу форму, тобто. примеханообработке утворюється велика кількість відходів (низький коефіцієнт використання матеріалу). З іншого боку, як наслідок істотно зростає час намеханообработку, що економічно недоцільно.

2.2 Розрахунок коефіцієнта використання матеріалу

Маса деталі по кресленню дорівнює: М>дет = 3,5 кг.

Визначаємо масу заготівлі:

З урахуваннямприпусков намеханообработку розраховуються обсяги постатей, куди розбивається постать заготівлі:

V1=3

V2=3

V3=3

V4=3

V5=3

V>заг= V1+V2+V3+V4+V5=>565111мм3

М>заг=7,8*10-6*>565111=4,4кг

>Рассчитивается коефіцієнт використання матеріалу:

Дом>дет>заг=3,5/4,4=0,79

Визначення групи стали:

З марки матеріалу (Сталь 45) зміст вуглецю 30%, отже вибираємо групу стали М2.       

Визначення ступеня складності заготівлі:

Для деталей типу валу ступінь складності заготівлі призначаємоС2.

Визначення класу точності:

>Виберем клас точності масової виробництваТ3.

Визначення вихідного індексу поковки:

По табл.1 Додатка 1 методичних вказівок визначаємо вихідний індекс поковки рівним 13.

Основніприпуски на механічну обробку та допущені відхилення розмірів представлені у таблиці:


Вигляд розмірів

Індекс розміру

Розмір деталі, мм

№ поверхні

>Шерохова-

>тость, Rа

>Припуск, Z>oi , мм

Номінальний розмір заготівлі, мм

>Допускаемие розміри

>Диаметральние

D1

40 1 0,8 2,0 44

+1,6

-0,9

D2

45 2 - 1,8 48,6

+1,6

-0,9

D3

48 3 - 2,8 53,6

+1,6

-0,9

50 4 - 1,8 53,6

+1,6

-0,9

50 4 0,8 1,8 53,6

+1,6

-0,9

50 4 - 1,8 53,6

+1,6

-0,9

Лінійні

L1

200 5 - 2,3 204,6

+2,1

-1,1

L2

30 6 1,6 1,7 34

+1,4

-0,8

L3

23 7 - 1,7 27

+1,4

-0,8

L4

20 8 - 1,7 23,4

+1,4

-0,8

>Назначаем штампувальні ухили для зовнішніх поверхонь = 5про; штампувальні радіуси для зовнішніхповерхностей=3мм, для внутрішніх =9мм.


ГЛАВА 3.

Техніко-економічне обгрунтування методу отримання заготівлі

3.1 Визначаємо обсяг заготівлі за базовим варіанту

V>заг.баз=мм3 , де

D>max – максимальний діаметр деталі

H>max – максимальна висота чи довжина деталі

V>заг.баз=

До>ИМ1=V>дет/V>заг = 443038/565111=0,79

До>ИМ2=V>дет/V>заг.баз= 443038/1731394 = 0,26

Вага заготівлі за базовим варіанту:

G>заг.баз= V>заг.баз*=>13,5кг

3.2 Визначення економії матеріалу

Егем=G>дет*Nіз(), де

G>дет – вагу деталі

Егем=3,5*53040 ()=>479012,6кг


3.3 Визначення собівартості виготовлення заготівлі по прийнятому і базовому варіантів

Визначення вартості заготівлі: З>загм*G>заг>отх*G>отх

Зтабл.7 Додатка 1 визначаємо, що:

Зм=До2>мб – ціна1т матеріалу заготівлі

З>мб=3,6млн.руб за 1 т; До2=1,33

Зм=4,788млн.руб за 1 т.

З>отх=0,4млн.руб за1т – ціна1т відходів матеріалу

G>отх=G>заг – G>дет=>0,9кг – вагу відходів у вигляді стружки

G>заг=20707 крб

3.4 Визначення економічного ефекту обраного способу отримання заготівлі

>Э=(С>заг2>заг1)*N3, де

З>заг1 – вартість заготівлі, отриманої по прийнятому варіанту;

З>заг2 – вартість заготівлі, отриманої за базовим варіанту

З>заг1=20707 крб

З>заг2= Зм*G>заг.баз – З>отх*G>отх=>24638руб

G>отх= G>заг.баз-G>дет=>10кг

>Э=(24638-20707)*53040=208,5млн.руб.


ГЛАВА 4.

Технічне нормування

Визначаємо поштучна час на операцію:

>tприм=>tпро+>tв+>t>орг+>tТ+>tптд, де

>tпро – основне чи машинне час (потабл.8Приложения1);

>tв – допоміжне час на установку, зняття закріплення деталі (>таб.9Приложение1);

>t>оп=tпро+>tв – оперативне час;

>t>орг – час на організаційне обслуговування робочого місця;

>t>орг=(>4…8%)t>оп;

>tT – час з технічного обслуговування робочого місця

>tT = (>3…6%)t>оп;

>tптд – час відпочивати та особисті потреби;

>tптд = (>6…8%)t>оп

Для наступних нижче операцій:

>t>орг=5%t>оп;tT=>4%t>оп;tптд=>7%t>оп.

1. Операції 005Токарная чорнова і 010Токарная чистова

>t>о(перекриваемое)=>t>Мчист=>0,000175*44*46=0,35мин;

>tв=>0,39мин;t>орг=>0,037мин;tT=>0,0296мин;tптд=>0,0518мин;tприм=>0,86мин

2. Операції 015Токарная чорнова і 020Токарная чистова

>t>о(перекриваемое)=>t>Мчист=>0,000175*53,6*90=0,84мин;

>tв=>0,39мин;t>орг=>0,0615мин;tT=>0,0492мин;tптд=>0,0861мин;tприм=>1,23мин


3. Операція 025Фрезерная

>tпро=>0,0087*43*1=0,37мин;

>tв=>0,34мин;t>орг=>0,0355мин;tT=>0,0284мин;tптд=>0,0497мин;tприм=>0,82мин

4. Операція 030Зубофрезерная

>tпро=>0,00913*81,83*24=17,93мин;

>tв=>0,36мин;t>орг=>0,91мин;tT=>0,73мин;tптд=>1,28мин;tприм=>21,21мин

5. Операція 035Термообработка

6.Операция040Зубошлифовальная чистова

>tпро=(>0,027*20+0,4)*24=24,96мин;

>tв=>0,33мин;t>орг=>1,26мин;tT=>1,01мин;tптд=>1,77мин;tприм=>29,33мин

7. Операція 045Шлифовальная

>tпро=>2*0,000184*50*57+0,00037*50*30=1,54мин;

>tв=>0,30мин;t>орг=>0,09мин;tT=>0,07мин;tптд=>0,13мин;tприм=>1,84мин


Список використаної літератури

 

1. Єгоров М.Є., Дементьєв В.І., Дмитрієв В.Л.: «Технологія машинобудування» – М.: Вищу школу, 1976

2.Космачев І.Г. «>Карманний довідниктехнолога-инструментальщика» - Ленінград: Машинобудування, 1970

3. Малишев О.Н., МикитовичВ.Т., Сидоров В.Б. «Методичні вказівки з виконання курсової роботи «Розробка технології виготовлення типових деталей»» - Калуга:КФМГТУ їм.Н.Э.Баумана, 2000

4. «>Металлорежущие верстати». Під ред. Ковальова М.С.,Красниченко Л. В., Нікуліна М.С. – М: Машинобудування, 1980

5. «Організація, планування і управління підприємством машинобудування». Під ред. ГлаголєвоїЛ.А. – М: Машинобудування, 1982

6. «Довідниктехнолога-машиностроителя» в2-х томах. Під ред.Косиловой О.Г.,МерещаковаР.К. – М: Машинобудування, 1986.


Схожі реферати:

Навігація