Реферати українською » Промышленность, производство » Основи патентознавства і раціоналізаторства


Реферат Основи патентознавства і раціоналізаторства

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан

>Костанайский державний університет ім. А.Байтурсинова

>Инженерно-физический факультет

 

Кафедра машин і устаткування

 

>Е.Ю.Терпиловский

>ОСНОВЫПАТЕНТОВЕДЕНИЯ ІРАЦИОНАЛИЗАЦИИ

 

>Учебно-методический комплекс дисципліни для студентів спеціальності 050724 – Технологічні машини та устаткування


>Костанай 2008


 

Зміст

Робоча навчальна програма дисципліни (>Sillabus)для студентів    

1 Дані про дисципліни

2Пререквизити дисципліни       

3Постреквизити дисципліни

4 Короткий опис дисципліни

5 Мету й завдання дисципліни        

6 Самостійна робота студентів

6.1 Графік виконання й успішного складання завданьСРС іСРСП

6.2 Теми для патентного пошуку

7 Питання рубіжних контролів

8 Екзаменаційні питання       

9 Список рекомендованої літератури

10 Інформація за оцінкою знань

11 Політика і складні процедури вивчення курсу

Тези лекцій

Тема 1. Запровадження. Структура і змістом дисципліни «Основи патентознавства і раціоналізації»

Тема 2. Роль винаходів у розвитку сучасного суспільства

Тема 3-4.Рационализаторское пропозицію

Тема 5. Міжнародне патентне право

Тема 6. Інтелектуальна власність

Тема 7 Авторське право власників інтелектуальної власності

Тема 8. Характеристика об'єктів промислової власності

Тема 9. Система патентування у Казахстані

Тема 10-11. Об'єкти та ознаки винаходів

Тема 12. Особливості винаходів сільському господарстві

Тема 13. Корисна модель

Тема 14. Промисловий зразок

Тема 15-17. Методи рішення винахідницьких і інженерних завдань

Тема 18. Патентна інформація

Тема 19. Порядок проведення патентного пошуку

Тема 20. Ліцензії і ліцензування

Тема 21-23. Методи виявлення винаходів і впорядкування заявки на винахід


 

Робоча навчальна програма дисципліни (>Sillabus) для студентів

 

1 Дані про дисципліни

Назва дисципліни: Основи патентознавства і раціоналізації. Дисципліна належить до базових дисциплін, досліджуваних студентами за вибором. Кількість кредитів: 3 кредиту.

Час і проведення занять: заняття проводяться згідно з розкладом в 3 корпусі.

>Консультационние годинник: згідно з розкладомСРСП і графіку консультацій спеціалісти кафедри

 

2Пререквизити дисципліни:

Для освоєння цієї дисципліни необхідні знання, вміння і навички, отримані щодо фізики, хімії, математики, психології, екології, економіки, комплексу організаційно – технічних і технологічних дисциплін.

 

3Постреквизити дисципліни:

Вивчення дисципліни забезпечить формування в молодих фахівців – інженерів професійного, інженерного підходу до розв'язання винахідницьких завдань технічного характеру.Обеспечит підготовку студентів до визначення розділів дипломного проекту .

 

4 Короткий опис дисципліни:

Цей курс розглядає основи патентознавства, раціоналізації та художні засоби захисту об'єктів промислової власності охоронними документами, що застосовуються у зараз у Казахстані та інших країнах. Під час вивчення дисципліни « Основи патентознавства і раціоналізації» висвітлюються принципи вдосконалення техніки й ефективні методи рішення винахідницьких завдань, проведення патентного пошуку, складання заяв на раціоналізаторську пропозицію відкинув і на винахід.

 

5 Мета і завдання дисципліни

Мета курсу «Основи патентознавства і раціоналізації»- придбання студентами знань, дозволяють самостійно розв'язувати інженерні завдання, визначати по патентної і бізнесменів науково-технічної інформації рівень техніки, яка у наукових і у виробничому сфері.

Завдання курсу «Основи патентознавства і раціоналізації» - внаслідок вивчення дисципліни майбутній фахівець має засвоїти:

1. Різниця в службових обов'язки інженерів, що працюють у наукових кадрів і виробничих організаціях.

2. Порядок пошуку науково-технічної й патентної інформації.

3. Організація раціоналізаторської і винахідницької на підприємстві.

Способи розробки нових технічних рішень, визначення рівня техніки, складання заяв на раціоналізаторська пропозицію відкинув і на винахід.

 

6. Самостійна робота студентів

6.1 Графік виконання й успішного складання завданьСРС іСРСП

 

>п/п

Тема, завдання й їхній вміст Література

Форма

звітності і функцію контролю

Терміни здачі, тиждень
1 2 3 4 5
1 . Загальні поняття «наукові знання і набутий інженерну справу». Наука і науково-технічний прогрес. «>Патентний закон» РК. Права й обов'язкипатентообладателей й що авторів винаходів

1, стор. 6-13, 44-64

2, стор. 12-19

3, стор. 6-17

8, стор. 80-102

10, стор. 6-18

>Конспект

>Устний опитування

5
2

Об'єкти інтелектуальної і промислової власності. Наведіть формули діючих

охоронні документи на об'єкти промислової власності (з первинних джерел патентної інформації)

1, стор. 79-87; 113-129.

6, стор. 6 – 14.

7, стор. 5-17; 32-62.

Звіт за завданням.Устний опитування. 8
3 >Справочно-поисковий апарат патентної інформації. Зміст міжнародної класифікації винаходівМКИиУДК. Складіть порівняльну таблицю індексівМКИиУДК по закріпленої темі

1, стор. 105-129

2, стор. 344-376

3, стор. 303-307

11, стор. 269-310

Порівняльна

таблиця індексівМКИиУДК по закріпленої темі

12
4 Склад документів мають у заявці на винахід. Значення і склад формули винаходи. Упорядкування описи на запропоноване винахід по закріпленої темі патентного пошуку , Наведіть перелік документів до заявці на винахід.

2, стор. 106-158

3, стор. 308-316

8, стор. 46-55

9, стор. 14-23

11, стор. 91-105

 12, стор. 42-70

Перелік документів до заявці на винахід.Конспект.Устний опитування 14

6.2 Теми для наукового і патентного пошуку для студентів спеціальності «Технологічні машини та устаткування», розділМКИ А (задоволення життєвих потреб), підрозділ 01 (сільському господарстві)- завданняИЗД 1

A 01J ВИРОБНИЦТВО МОЛОЧНИХПРОДУКТОВ (хімічна частина A 23 З, консервування, пастеризація, стерилізація молочних продуктів А 23)

A 01J 1/00Устройства та приналежності для ручного доїння (лави для доїння A 47 З 9/04)

A 01J 5/00 Пристрій для механічного доїння

5/02. з механічним впливом на соски

5/04. з пневматичним впливом на соски

5/06. доїльні склянки з одного камерою

5/08. доїльні склянки з цими двома камерами

>A01J 9/00Молокосборники (резервуариB65D, з пристосуваннями для на клопа приопорожнении B 65 G 65/23)

A 01J 11/00Устройства в обробці молока (консервування і стерилізації молока А 23 З)

11/02 . пристосування запобігання освіти піни або заради руйнації піни (запобігання витоку молока вінця, в кухонної посуді A 47J 27/56; задля унеможливленнявспенивания вварочних апаратах У 01 У 1/02)

11/10 . відділення вершків від молока (центрифуги для молока У 04 У)

A 01J 13/00 Резервуари (баки) в обробці вершків

A 01J 15/00 Виготовлення олії

15/02. нерухомімаслоизготовители збилами

15/04. які працюють чи хитні олію виробники

15/12. безперервним способом

01J 17/00-23/00 Механічна обробка чи формування олії, маргарину чи замінників олії

A 01J 17/00 Машина для механічного оброблення оливи й т.п. (змішувальні ітестомесительние машиниА21 З 1/00)

A 01J 19/00 Ручні устрою на формування брусків оливи й т. п.

A 01J 21/00 Машини на формування брусків оливи й т.п.

A 01J 25/00-27/00ИЗГОТОВЛЕНИЕ СИРУ

A 01J 25/00 Виготовлення сиру (нанесення нею покриття 27/02)

25/02 . сирні ванни чи казани

25/04 . пристрій очищеннясирних ванн чи котлів

25/06 . пристрій для розрізування сирного згустку

25/08 . пристрій видаленнясирной маси з ванн

25/10 . пристрій видалення сироватки з ванн

25/11 . відділення сироватки від сирного зерна, промивання зерна

25/12 . формування сиру

25/13 . форми цієї мети

25/15 . преси цієї мети

25/16 . пристрій для догляду за сиром під час його дозрівання

A 01J 27/00 Наступна обробка сиру, нанесення нею покриття

27/02. нанесення на сир покриття, наприкладпарафинирование його (нанесення рідин чи іншого поточного матеріалу лежить на поверхні взагалі У 05)

27/04. роздрібнення (розтирання) сиру і плавлення його

А 23 У Консервування, наприклад банкове, м'ясо, риба, яєць, фруктів, овочів, зернових продуктів харчування; консервовані, доведені до зрілості і /чи упаковані в американські банки продукти (консервування продуктів харчування взагалі А 23 L 3/00; стерилізація матеріалів, крім продуктів харчування, A 61 L; використання коштів на збереження продуктів харчування в упаковці У 65 D 81/28)

>А23В 4/00 Загальні способи консервування м'яса, ковбасних виробів, риби чи рибних продуктів

4/04. сушіння чи копчення; обладнання копчення (>сушильние устрою взагалі F 26 B)

4/06. заморожування; наступнадефростация; охолодження

>А23В 5/00 Консервування яєць чи яєчних продуктів (запобігання псування тіста й борошняних виробів A 21 D)

>А23В 7/00 Консервування і/або доведення овочів і фруктів до зрілості хімічним шляхом

7/02. сушіння; наступне відновлення

7/03. сушіння сирого картоплі (>сушенний смажену картоплю A 23 L 1/216)

7/04. заморожування; наступнадефростация; охолодження

7/08. консервування фруктів з допомогою цукру (мармелад, джем,фруктово-ягодное желе A 23 L /06)

>А23В 9/00 Консервування зернових продуктів харчування, наприклад круп'яних

A 23 З Молочні продукти, наприклад молоко, олію, сир; замінники молока чи сиру; виробництво (отримання білкових сумішей для харчових цілей A 23J 1/00; отримання білків яктокових З 07 До 3/00)

A 23 З 1/00 Концентрація, випарювання і/або сушіння (продукти, одержання результаті цих процесів 9/00; виробництво порошкового сиру 19/086: випарювання взагаліB01 D 1/00)

A 23 З 3/00 Консервування молока і/або молочних препаратів (вершків 13/08; олії15/18;сира 19/097)

3/02. нагріванням (3/07 має перевагу)

3/023. в упаковках

3/037. з безпосереднім контактом зтеплопередающей середовищем, наприклад пором

3/04 . заморожуванням чи охолодженням

A 23 З 9/00 Молочні продукти; порошковий молоко і/або продукти потім із нього (21/06 має перевагу; консервування 3/00;молочно-шоколадное напої A 23 G 1/00: морозиво, суміші для приготування мороженого A 23 G 9/00; пудинги, пудинги з сухих порошків A 23 L 1/187)

A 23 З 11/00Заменители молока, наприклад складу длязабеливания кавового напою (замінники сиру 20/00; замінники олії A 23 D; замінники вершків A 23 L 1/19)

A 23 З 13/00 Сливки; продукти з вершків; виробництво вершків і продукти їх (склади длязабеливания кавового напою 11/00: замінники вершків A 23 L 1/19)

13/08. консервування

13/12. продукти з вершків (морозиво A 23 G 9/00)

A 23 З 15/00 Олія; продукти з олії; виробництво оливи й продуктів із нього (замінники олії A 23 D)

15/02 . виробництво

15/04. зтопленного чи безводного жиру

7Рубежний контроль №>1-тестирование

1. Назвіть етапи і появи системи патентування.

2. Наведіть приклади успішної робота зі створення та використання винаходів.

3. Зміст Патентного закону РК .

4. Назвіть час приймати Патентного закону РК.

5. Поясніть суть державної науково-технічної політики.

6. Зміст науково-технічну діяльність.

7. Відмінність фундаментальних наукових досліджень про від прикладних.

8. Зазначте напрям інноваційної діяльності.

9. Дайте поняття наукової інтелектуальної власності.

10. Поясніть значення слова технопарк.

11. Дайте визначення поняття «технополіс».

12. Основні засади політики держави у сфері науку й техніки.

13. Назвіть етапи і появи системи патентування.

14. Наведіть приклади успішної робота зі створення та використання винаходів.

15.1.Приведите ознаки раціоналізаторської пропозиції.

16. Зазначте різницю між ознаками раціоналізаторської пропозиції з винаходи.

17. Зазначте порядок упорядкування та оформлення заяви на раціоналізаторська пропозицію.

18. Яка роль винаходів у пришвидшенні науково-технічного прогресу?

19. За які групи ділиться інтелектуальну власність?

20. Що об'єктом авторського права?

21. Що таке авторське право?

22. Що таке знаком охорони авторського права? З що він полягає?

23. Що таке ноу-хау?

24. Що може бути об'єктом ноу-хау?

25. Що забезпечує захист ноу-хау?

 

>Рубежний контроль №2 – тестування

26. Що таке промислова власність?

27. Що таке винахід?

28. Коли за технічним винаходом визнається світова (абсолютна) новизна?

29. Коли в технічного рішення має місце винахідницький рівень?

30. Коли промислова придатність технічного рішення вважається доведеною?

31. Що таке корисні моделі?

32. Чим відрізняються винаходи від корисних моделей?

33. Що може бути об'єктом винаходи?

34. Що таке суттєвий ознака об'єкта? Як його визначити?

35. Типові ознаки устрою.

36. Типові ознаки способів.

37. Типові ознаки речовин.

38. Коли людина визнається автором винаходи?

39. Що таке співавторство?

40. У якій термінпредприятие-патентообладатель зобов'язане виплатити винагороду автору винаходи?

41. Що засвідчує патент?

42. У чому відмінність патенту від свідоцтва?

43. У якій року у Казахстані запроваджено попередній патент і патент на винахід?

44. Скільки років діє патент на винахід?45.Укажите термін дії патенти промисловий зразок.

46. Скільки років справді свідчення на товарний знак?

47. Як визначається величина винагороди за винахід?

48. Що таке ліцензійний договір (ліцензія)?

49. Хто такийпатентообладатель?

50. Коли непотрібен згоду автора видачу патенту?

 

8 Екзаменаційні питання

>1.Кому належить винахід у Казахстані належало у СРСР? Права й обов'язки власників охоронні документи на винахід.

2 Ознаки і об'єкти промислового зразка по патентному закону РК. Охоронні документи на зразок, строки їхньої дії.

4. Первинні і вторинні документи патентної інформації.

>Библиографические дані описи винаходи

5. Охоронні документи на об'єкти промислової власності, захищені законами у Казахстані.

6. Промислова власність - об'єкт патентного права.

7. Пріоритет на винахід.Конвекционний пріоритет. Порядок встановлення й терміни дії пріоритету.

8. Охоронні документи на об'єкти промислової власності, захищені законами у Казахстані які захищалися у СРСР.

9. Метод науково-технічної творчості, використовує під час аналізу технічних систем гірлянди і асоціації.

10. Чим встановлено норми патентного права.

11.Библиографические дані описи винаходи.

12. Ознаки і об'єкти корисною моделі по патентному закону РК. Охоронні документи на модель, строки їхньої дії, Порівняння ознак моделі і винаходів.

13. Об'єкти інтелектуальної власності. Авторське право власників промислової власності.

14. Метод науково-технічної творчості, використовує розробки технічних системАРИЗ.

15. З яких частин полягаєМКИ іУДК?

16. Об'єкти інтелектуальної власності. Авторське право власників промислової власності

17. Зазначте різницю між винаходом і раціоналізаторським пропозицією.

18. Ознаки і об'єкти товарний знак згідно із законом РК. Охоронні документи на знак, строки їхньої дії, Порівняйте ознаки товарний знак і винаходів.

19. Патентна експертиза об'єктів промислової власності, захищуваних законом РК. Юридична і практичного значення формули винаходи.

20. Зазначте різницю між винаходом i корисній моделлю.

21.Патентний пошук. Призначення, види, термін

22. Ознаки і об'єкти селекційних досягнень згідно із законом РК. Охоронні документи, строки їхньої дії. Порівняйте ознаки товарний знак і селекційних досягнень.

23. Види ліцензійних угод. Призначення, терміни дії.

24. Зазначте різницю між винаходом і промисловим зразком.

25.Патентний бюлетень Казахстану. Назва і змістом.

26. Ознаки і об'єкти раціоналізаторської пропозиції. Охоронні документи, строки їхньої дії. Порівняйте ознаки раціоналізаторської пропозиції з винаходи.

27. Права й обов'язки патентовласника.

28. Ознаки і об'єкти відкриття. Охоронні документи, строки їхньої дії. Порівняйте ознаки відкриття і винаходів.

>29.Какой вид промислової власності реєструє штами мікроорганізмів, розклад, схеми будинків, клітини рослин.

30. Метод рішення винахідницьких завдань,

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація