Реферати українською » Промышленность, производство » Основні положення, правила та оцінка відповідності однорідної продукції


Реферат Основні положення, правила та оцінка відповідності однорідної продукції

Страница 1 из 2 | Следующая страница

року міністерство освіти Республіки Білорусь у

Заснування освіти

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНФОРМАТИКИ ІРАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра метрології і стандартизації

 

>РЕФЕРАТ

на задану тему:

 

«Основні становища, правил і оцінка відповідності однорідної продукції»


МІНСЬК, 2008


1.         Основні стану та правила оцінки відповідності

 

Оцінюючи відповідності необхідно крім зазначених вище принципів в обов'язковому порядку забезпечувати незалежність органів оцінки відповідності. Такий орган може бути незалежний як від виготовлювача, і споживача продукції.

Оцінка відповідності проходить за відповідної схемою, яка була номенклатуру робіт і Порядок їх проведення. Усі такі схеми оцінки відповідності не суперечать відповідним схемами, встановленим міжнароднимТНПА, але з тим можуть утримувати вимоги, стану та правила, враховують особливості техніко-економічного та розвитку РБ.

У процесі оцінки відповідності виконуються такі види робіт:

1 Вивчення заявки на ОС або декларації відповідності і рішення за номенклатурою наступних робіт і заходів;

2 Проведення випробувань продукції і на збір відповідної інформації про її ролі;

3 Оцінка відповідності системи менеджменту і системи управління.

Оцінка відповідності може охоплювати такі етапи:

1 Уявлення заявки заявника із фотографією відповідних документів, до числа можна віднести:

 – декларацію заявника відповідності;

–ТНПА з цього продукцію;

– документи, що підтверджують якість продукції (це протоколи випробувань, проведених самим виробником, інформацію прорекламациях продукції, інформація, отримана з інших незалежні джерела (служба держконтролю якості, суспільство споживачів та інших.));

2Заявка і докладені документи розглядаються акредитованим органом протягом строку, встановленого вНСОС, який приймає рішення про можливість проведення подальших робіт, або про можливість реєстрації декларації відповідності.

3 У процесі подальшого проведення ОС виробляються такі роботи:

– збирання та оцінка інформації якість продукції із усіх джерельної бази;

– виробляється відбір зразків передачі вАИЛ, щодо сертифікаційних випробувань.

Правила такого відбору прописані уНСОС. Такий відбір має забезпечити вибір типового представника продукції; відбір здійснюється або представником акредитованого органу, або уповноваженим цього представником офіційного органу Держстандарту.


2.Нормативно-техническое забезпечення підтвердження відповідності (ПС)

Законодавство РБ у сфері оцінки відповідності (далі ОС) вимогам технічних нормативних правових актів у галузі технічного нормування і стандартизації (>ТНПА) складається з Закону РБ №269-3 від05.01.2004г. «Про оцінку відповідності вимогам технічних нормативних правових актів у галузі технічного нормування і стандартизації», інших актів законодавства РБ, а як і діючу пенсійну систему РБ державна програма «Якість», що включає у собі фактично підпрограми всіх галузей народного господарства.

Порушення законодавства Республіки Білорусь у оцінки відповідності тягне відповідальність, встановлену законодавством Республіки Білорусь у.

Міжнародне співробітництво у сфері оцінки відповідності ввозяться відповідно до законодавства Республіки Білорусь у з урахуванням дотримання загальновизнаних принципів, і норм міжнародного права.

Порядок проведення сертифікації продукції встановлено уТКП 5.1.02.


3 Основні етапи оцінки відповідності однорідної продукції

 

Відбір зразків роблять за встановленимТКП 5.1.02-2004 правилам. Потім проводять випробування зразків.

При відборі зразків проводять ідентифікацію партії продукції. У цьому передбачаються такі заходи, саме: встановлюється у перших найменування і місцезнаходження виготовлювача; найменування виробника; штрих код, дата виготовлення, термін придатності (зберігання); призначеніТНПА з цього продукцію; обсяг представленої партії, вид упаковки чи тари; тара; маса; і навіть і навіть інформація зазначена втоваропроизводительних документах.

При відборі зразків перевіряються також правила зберігання, дотримання яких береться до рішенні про видачу сертифіката.

Результати ідентифікації позначаються на акті відбору зразків. За відсутності на харчової,с/x-ной, парфумерної продукції терміну придатності і дати виготовлення, вона у сертифікаті не приймається. Доставку зразків уАИЛ проводить заявник.

При сертифікації у процесі випробувань використовують або методи, наведені уТНПА з цього продукцію, або спеціально розроблені методики випробувань, атестовані у порядку.

За необхідності випробування можуть проводиться у кількохАИЛ, і якщо через якийсь із параметрів відсутняАИЛ, то випробування має провести призначений Держстандартом орган за оцінкою відповідності.

Випробування проводяться виходячи з на платній основі з огляду на те, щоАИЛ то, можливо акредитована лише з технічну компетентність, то цьому випадку випробування проводять у присутності або представника органу з ОС (>ООС), або присутнім за дорученням фахівцем територіального ЦСМ.

І тут відповідальність за об'єктивність випробувань які зАИЛ несе іООС.

У процесі випробувань може з'явитися потреба у використанні документації продукції. Найчастіше що ситуація виникає у разі потреби розробки спеціальної методики випробувань.

>Дополняется скорочення сертифікаційних випробувань чи його поєднанням з кваліфікаційними, приймальними чи періодичними випробуваннями за дотримання наступних умов:

 – встановлена (досвідчена) партія продукції було виготовлено на технологічному устаткуванні виробництва;

– були суворо дотримані правила відбору зразків;

– перелічені випробування (кваліфікаційні тощо.) повинні проводиться вАИЛ за тими самими правилам, як і сертифікаційні випробування. Протоколи випробувань направляються заявнику незалежно від результатів.

При негативні результати роботи з сертифікації припиняються. Порядок подальшої долі міститься у документі, який називає порядок сертифікації продукції. Після випробувань зразки або повертаються, або списуються з відповідного акту.

У необхідних випадках схемою сертифікації може передбачатися аналіз стану виробництва чи навіть сертифікація системи управління.


4 Аналіз стану виробництва

Цей аналіз передбачено при сертифікації продукції серійного чи виробництва за схемою 3А (А – модернізована).

Метою такого аналізу є перевірка здібності заявника забезпечити стабільне якість своєї продукції протязі всього терміну її виробництва.

Аналіз стану виробництва (АСП) проводиться комісією, призначеної ОС, проводять сертифікацію. Комісію очолюєексперт-аудитор за якістю.

При аналізі стану виробництва перевіряються такі елементи виробничої системи:

1) порядок доставки продукції виробництва;

2) стан технічної документації;

3) компетентність персоналу;

4) взаємодію Космосу з споживачами (облік повернень на гарантійне обслуговування може й ін.)

5) ідентифікація продукції і на наявність;

6) технічне обслуговування може й ремонт устаткування;

7) дотримання техніки виробництва;

8) вхідний контроль сировини, матеріалів та українських комплектуючих виробів;

9) контроль і проведення випробування;

10) управління контрольно-вимірювальним і випробувальним устаткуванням;

11) коригувальні і попереджуючі дії;

12) вантажно-розвантажувальні роботи, зберігання, упаковка, маркірування, консервація і постачання;

13) управління реєстрацією даних якість.

Програма аналізу стану виробництва розробляється і входить у порядок сертифікації цієї продукції. За необхідності орган по сертифікації може вносити доповнення з урахуванням специфікаціїсертифицируемой продукції. За результатами аналізу стану виробництва, акт якого обов'язково має утримувати висновки про здатність підприємства забезпечувати стабільне якість продукції може з'явитися3-и виду рішень:

1) продовжувати сертифікацію;

2) припинення сертифікації тимчасово, що слід усунення виявлених недоліків, шляхом відповідної коригувальних заходів;

3) робота з сертифікації припиняється.

У другий випадок після усунення недоліків заявник надає в ОС довідку чи звіт. ОС приймають рішення стосовно можливої повторної перевірці й про можливість подальшого проведення сертифікації.

Докладніше оцінити здатність підприємства випускати продукцію стабільно високої якості, можна провівши сертифікацію системи управління для підприємства.

Схеми сертифікації продукції і на їх застосування (>ТКП 5.1.02-2004)

Схема сертифікації № 2 застосовується для продукції, яка за контракту періодично малими партіями протягом1года. ОС здійснює такі заходи:

1 проводить ідентифікацію продукції;

2 видає заявнику сертифікат відповідності;

3 здійснює інспекційний контроль (за необхідності) у вигляді випробування зразків продукції.

>АИЛ проводить випробування продукції або всієї, або вибірки із партії.

Схема сертифікації № 3А застосовується для продукції серійного й масового виробництва з наявності сертифікованої вНСОС системи управління (>СМК).

Під час цієї схемою ОС:

1) розглядає декларацію відповідності;

2) проводить ідентифікацію продукції;

3) проводить аналіз представлених заявником документів, зокрема і копії сертифіката наСМК;

4) проводить аналіз протоколів випробування продукції (>приемочних, періодичних, кваліфікаційних);

5) видає заявнику сертифікат відповідності.

Орган по сертифікаціїСМК здійснює інспекційний контроль над стабільністю функціонуванняСМК.

Схема сертифікації № 7 застосовується партію продукції.

Під час цієї схемою ОС:

1 проводить ідентифікацію продукції;

2 видає заявнику сертифікат відповідності.

>АИЛ проводить випробування партії продукції або вибірки із партії.

Схема сертифікації № 8 застосовується для виробів представляє велику небезпеку не для життя людини, або виробів вихід із ладу яких штовхнути до катастрофи, і навіть одиничних зразків унікальних виробів.

Під час цієї схемою ОС:

1 видає заявнику сертифікат відповідності.

>АИЛ проводить випробування кожної одиниці виробленої продукції.

Схема сертифікації № 9 застосовується для одиничних виробів та досвідчених зразків, і навіть для малих партій виробів які підлягають обов'язкової сертифікації, зокрема і придбаних потреб підприємства, якщо безпеку заявленої продукції підтверджують документи, передбаченими вНСПС РБ.

Під час цієї схемою ОС:

1) розглядає декларацію відповідності;

2) проводить аналіз представлених заявником документів;

3) проводить ідентифікацію продукції;

4) видає заявнику сертифікат відповідності.

Сертифікація виходячи з декларації відповідності продукції

Така сертифікація проходить за схемами6А і 9-те. У цьому ОС проводить такі роботи:

1) аналіз декларації відповідності;

2) аналіз представлених документів (сертифікат наСМК, протоколи випробувань проведенихАИЛ інші документи, що підтверджують якість і безпека продукції);

3) перевіряє документи, що підтверджують якість продукції безпосередньо для підприємства (за необхідності);

4) проводить ідентифікацію продукції;

5) приймають рішення про можливість чи неможливості визнання декларації відповідності продукції і на видачі сертифікатів.

При сертифікації за схемою6А надаються також: копія сертифіката наСМК, видана або уНСОС, або у рамках системи, з якою укладено угоду про взаємне визнання сертифіката наСМК, протоколи випробувань (>приемочних, кваліфікаційних, періодичних)проведенним за всіма показниками, контрольованим при сертифікації, якщо зі своїми моменту минуло трохи більше 1 року, а харчова продукція трохи більше 6 місяців.

При сертифікації за схемою 9, то, можливо представлені:

1) протоколи випробувань продукції, проведених до лабораторій виготовлювача або у незалежноїАИЛ;

2) сертифікати, видані системою підтвердження відповідності держав-учасників СНД;

3) сертифікати, видані уповноваженими органами ЄС з підтвердженню відповідності продукції вимогам європейських норм за безпеку;

4) протоколи випробувань заявленої продукціїАИЛ;

5) сертифікат наСМК виготовлювача, сертифікований щодо відповідності вимогам до стандартів ISO серії 9000 систему якості з урахуванням принципів аналізу ризиків і критичних контрольних точок (>НАССР).

Сертифікат відповідності виробництва відповідає засадам належної виробничої практики та інших.

Розмір партіїсертифицируемой за схемою 9 встановлюється ОС з урахуванням специфіки цієї і стверджується Держстандартом.

Схема 9 може застосовуватися також і проведення сертифікації продукції магазинах безмитної торгівлі.


5 Видача сертифікату відповідності

За результатами проведених вищевказаних процедур відповідно до прийнятої схемою ОС приймають рішення про видачу або не видачі сертифікату відповідності. У цьому ухвалення рішення використовуються:

– протоколи випробувань;

– результати ідентифікації;

– результати аналізу стану виробництва;

– сертифікат наСМК;

– інформація від державні органи, здійснюють контроль за якістю й безпекою контрольованій продукції;

– інших документів, що підтверджують якість і безпека продукції.

Сертифікат видається залежно від схеми сертифікації (серійне, масове виробництво, партія продукції).

У сертифікаті вказуєтьсяТНПА щодо відповідності, якому видано сертифікат.

При видачі сертифіката враховуються протоколи за всі конструктивним параметрами, зокрема й раніше проведені, за результатами обов'язкової і добровільної сертифікації видаються різні сертифікати і продукція позначається різними знаками відповідності.

Одночасно чи помирають після видачі сертифіката полягає угоду з сертифікації, у якому вказуються порядок взаємодії ОС зокрема і виконавчий контролю над сертифікованої продукцією. Угоди формуються за схемами 2, 3А і6Ф.

Сертифікат видається на серійну (масову) продукцію терміном до3-ех років. Якщо це термін не перекривається терміном дії сертифіката наСМК то угоді щодо сертифікації має бути вказано, що виготовлювач повинен своєчасно продовжити термін дії сертифіката наСМК.

Термін дії сертифіката на партію продукції встановлюється у разі свій з урахуванням терміну придатності, зберігання, обсягу партії (тимчасово достатні реалізації партії, тобто. трохи більше 1-го року). У перебігу цього року зізнаються протоколи випробувань для наступних партій тієї ж продукції.

Продукція, випущена протягом строку дії сертифіката неї може реалізовуватися і по закінченні цього часу, але у межах терміну придатності чи терміну зберігання цієї категорії продукції.

Що стосується внесення змін до складу чи конструкцію продукції виробник зобов'язаний проінформувати звідси орган по сертифікації ОС, який приймає рішення проведення, за необхідності, випробувань продукції або аналізу стану виробництва.

Внесення зміни й доповнення до сертифіката відповідності робиться, в графі “особливі позначки” і вказується дата і, і всі завіряється підписом керівника і печаткою ОС.

При негативні результати ОС видає заявнику письмове укладання договору з зазначенням причин відмови видачі сертифіката.

При не злагоді із таким укладанням, заявник може звертатися зі скаргою в апеляційний рада.

Відповідно до угодою по сертифікації виготовлювач сертифікованої продукції проти неї маркувати своєї продукції знаком відповідності, зокрема використовувати знак відповідності реклами, на офіційних бланках, демонстраціях продукції.

Спосіб і важливе місце нанесення знака міститься у угоді щодо сертифікації.

Застосовуючи знак відповідності, виробник зобов'язаний забезпечувати якість продукції, відповідне типового зразком. Це зобов'язання записується угодою по сертифікації.


ЛІТЕРАТУРА

 

1. Архипенко О.Г.,Белошицкий О.П.,Ляльков СВ. Метрологія, стандартизація і сертифікація:Учеб. посібник. У три год./ Під редакцією О.Г. Архипенко,Ч.2. Основи стандартизації. -Мн.:БГУИР, 2005.

2. Національна система сертифікації Республіки Білорусь у: Збірник керівних документів по сертифікації -Мн.: Держстандарт, 1996.

3. Архипенко О.Г. та інших.Взаимозаменяемость, стандартизація і технічні виміру: Текст лекцій. Під загальною редакцією О.С. Єлізарова. -Мн.:МРТИ, 2005.

4.ГлудкинО.П. та інших. Загальну управління якістю. Підручник для вузів/ Під редакцієюО.П.Глудкина. - М.: Радіо і зв'язок, 2006.

5. КриловаГ.Д. Основи стандартизації, сертифікації, метрології: Підручник для вузів. - 2-ге вид. перераб. ідоп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

6. Закон Республіки Білорусь у «Про технічному нормуванні і стандартизації» від 5 січня 2004 р. № 262-3

7.ТКП 1.0-2004 Система технічного нормування і стандартизації Республіки Білорусь у. Правила розробки технічних регламентів

8.ТКП 1.1-2004 Система технічного нормування і стандартизації Республіки Білорусь у. Правила розробки технічних кодексів усталеним практики.

9.ТКП 1.2-2004 Система технічного нормування і стандартизації Республіки Білорусь у. Правила розробки державні стандарти.

10.ТКП 1.3-2004 Система технічного нормування і стандартизації Республіки Білорусь у. Правила розробки технічних умов.

11.ТКП 5.1.01-2004 Національна система підтвердження відповідності Республіки Білорусь у. Основні становища.

12.ТКП 5.1.02-2004 Національна система підтвердження відповідності Республіки Білорусь у. Порядок сертифікації продукції. Основні становища.

13.ТКП 5.1.03-2004 Національна система підтвердження відповідності Республіки Білорусь у. Порядок декларування відповідності продукції. Основні становища.

14.ТКП 5.1.05-2004 Національна система підтвердження відповідності Республіки Білорусь у. Порядок сертифікації систем менеджменту

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація