Реферати українською » Промышленность, производство » Основні принципи та особливості організації багатопредметної безперервно-потокової лінії


Реферат Основні принципи та особливості організації багатопредметної безперервно-потокової лінії

>БЕЛОРРУСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ ІРАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра менеджменту

>РЕФЕРАТ

на задану тему:

 

«Основні засади й особливо організаціїмногопредметнойнепреривно-поточной лінії»

МІНСЬК, 2008


Характерною ознакоюмногопредметнихнепреривно-поточних ліній є широка їх спеціалізація протиОНПЛ. В кожнійМНПЛ виготовляється, зазвичай, кілька технологічних родинних видів продукції, але в кожному робоче місце виконується кількадетале-операций.

Залежно від методу чергуванняизготавливаемой продукціїМНПЛ поділяються на групові (з послідовним чергуванням) іпеременно-поточние (зпоследовательно-партионним чергуванням).

Груповий називаютьМНПЛ, де технологічно родинні вироби обробляються без переналагодження устаткування. Кожне робоче місце устатковується груповими пристосуваннями, необхідні обробки закріпленої за лінією групи виробів. Технологічні процеси виготовлення всіх закріплених за лінією виробів повністю синхронізовані.

Іноді, задля досягнення повної синхронізації технологічного процесу укрупнюється такт потоку шляхом комплектування деталей (вузлів та інших.), як показано в табл. 1

Таблиця 1

Синхронізація операцій шляхом комплектування деталей

Деталі Трудомісткість операцій , хв
1 2 3 4 5

А

2,4 4,2 0,6 3,6 2,0
Б 0,8 0,9 0,7 1,2 1,0
Комплект 4 6 2 6 4

Як очевидно з таблиці процес обробки комплектуA+2Б повністю синхронізований. Такт лінії (>rл,мин/комплект) становить

 ,мин/комплект (1)

де - змінна програма запуску, виражена числом комплектів.

У організаційному плані груповінепреривно-поточние лінії працюють як і, якОНПЛ.

>Переменно-поточной називаютьМНПЛ, дечередующимися партіями безупинно обробляються або планують вироби різних найменувань або типорозмірів. При переході від партії одних виробів до партії інших обов'язкова переналагодження устаткування. Це з відмінностями застосовуваної технологій і технологічної оснастки при обробці різних найменувань виробів. У середньому кожен тепер на лінії виготовляється виріб лише одну найменування. Технологічні процеси всіх виготовлених виробів синхронізовані.

У основі організації та розрахункуМНПЛ лежать загальні принципи організації поточного провадження з огляду на специфіку, зумовленоїсерийностью виробництва. Зокрема, їм характерні: аналіз стану таконструктивно-технологическая класифікація виробів закріплення за лінією. За лінією може бути закріплені вироби ідентичні з погляду складу, послідовності і трудомісткості операцій. І тут предмети труднощів можна чергувати на лінії у кожному порядку, будь-якими партіями і навіть за кожну штуку. Може бути закріплені вироби, мають відмінності за складом, послідовності і трудомісткості операцій. І тут організувати виробництво виявляється значно складнішим. Закріплені за лінією вироби можуть мати й інші відмінності. Наприклад, за програмою випуску, технологічного оснащенню, по сумарною трудомісткостіит.д. У зв'язку з цим весь режим роботиМНПЛ зпоследовательно-партионним чергуванням визначається розрахунком дві групикалендарно-планових нормативів.

Розрахунок I групикалендарно-планових нормативів. До цій групі ставляться: приватний такт (ритм) випускуj-го найменування вироби (); загальна кількість робочих місць на лінії (); приватна швидкість руху конвеєра ().

Всі цікалендарно-плановие нормативи визначаються аналогічно розрахункомкалендарно-планових нормативівОНПЛ. Проте, залежно від рівня подібності конструктивно-технологічних ознак виробів,объединяемих на потокової лінії, з'являються варіантипеременно-поточних ліній, особливості котрих необхідно враховувати під час розрахунку зазначених нормативів. Тут може зустрітися відомі випадки.

1. За лінією закріплені вироби з однаковим сумарною трудомісткістю (). І тут виготовлення всіх виробів вестиметься з тактом (ритмом), швидкістю руху конвеєра і однаковому числі робочих місць, тобто. ;; .

При розрахунку такту (ритму) потрібно враховувати втрати часу напереналадку устаткування, тобто.

                                            (2)

де – ефективний фонд часу роботи лінії в плановому періоді придвухсменном режимі роботи, год; – коефіцієнт втрат часу напереналадку лінії (0,02–0,08); – програма запускуj-го вироби на плановий період, прим.;j=1..m – номенклатура виробів, закріплених за лінією.

Кількість робочих місць на лінії визначається за такою формулою:

                                          (3)

де – сумарна трудомісткість виробуj-го найменування, хв.

Кількість робочих місць можна також ознайомитися визначити з співвідношення

                               (4)

Швидкість руху конвеєра визначається за такою формулою

                                                     (5)

Проілюструємо з прикладу. Нехай маємо: = 22 дня, режим двозмінний; = 0,02; = 6000 прим., = 3000 прим., = 3600 прим.; ТА = ТБ = ТБ = 12,5 хв.;= 1,2 м.

Тоді

 >мин/шт.

 раб. місць

>м/мин

2. За лінією закріплені вироби з різноманітною сумарною трудомісткістю (). І тут зустрічається три різновиду розрахунку календарно планових нормативів першої групи:

а) сумарна трудомісткість різна в одній чи навіть кількох операціях виробництва виробів, закріплених за потокової лінією ().

І тут доцільно встановити:;;, т. е. змінювати під час переходу від однієї вироби до іншого кількість робочих місць за тими операціям сумарна трудомісткість яких різна, а такт потокової лінії швидкість руху конвеєра залишати постійними виготовлення всіх, закріплених за лінією виробів і безпомилково визначати по формулам (8.40 і 8.43), наведених на першому випадку. Кількість робочих місць в кожномуj-ому виду вироби визначається за такою формулою:

; т. е. ; тощо. буд. (6)

Припустимо, що з наведеного вище прикладу, змінилася сумарна трудомісткість по виробу Проте й стала: хв., а ТБ = ТБ = 12,5 хв. Тоді залишаються незмінними, як й у першому випадку:мин/шт.;м/мин. Змінюється під час переходу від однієї вироби до іншого кількість робочих місць ; .

б) сумарна трудомісткість різна більшості чи всіх операціях виробів. У цьому випадку доцільно встановити:;;. Змінювати під час переходу від однієї вироби до іншого такт і швидкість руху конвеєра і залишати постійним кількість робочих місць.

Кількість робочих місць у цьому випадку визначається за тим самим наведеної вище (перший випадок) формулі (2).

Приватні такти визначаються в кожному виробуj-ого найменування, т. е.

; ;…;                      (7)

Швидкість руху конвеєра визначається з виготовлення кожного виробиj-го найменування, т. е.

; ;...;                             (8)

Припускаємо, що з наведеного вище прикладу, змінилася сумарна трудомісткість виготовлення за всі виробам, закріпленим за лінією і став: хв., хв., хв. Тоді, кількість робочих місць виготовлення кожного виробиj-го найменування

 раб. місць;

Приватний такт кожному за виробимин/шт.;мин/шт.;мин/шт. Швидкість руху конвеєра під час виготовлення кожного вироби

>м/мин.;м/мин.;м/мин.;

в) сумарна трудомісткість різна усім операціях (вироби дрібні й легкі). У разі доцільно встановити: ; ; ; . Це характеризується застосуванні різних розмірів пачки (транспортної партії).

Кількість робочих місць у тому випадку визначається, як й у першому випадку, формула (2)

Приватний такт визначається в кожномуj-ому виду вироби, за такою формулою (6).

Ритм потокової лінії визначається за такою формулою:

                  (9)

де – величина транспортної партії поj-му виробу, прим.

Швидкість руху конвеєра визначається за такою формулою:

                                                    (10)

Приклад для даного випадку. Нехай маємо: = 22 дня, режим роботи двозмінний; ;= 46875 прим.;= 33334 прим.;= 31250 прим.; =0,48 хв., = 0,6 хв, = 1,2 хв.; = 1,2 м.

Тоді кількість робочих місць виготовлення кожного вироби становитиме

= 4 раб. місць;

Приватний такт кожному за вироби дорівнює:

>мин/шт.;мин/шт.;мин/шт.

>Подбираем розміри транспортних партій по виробамj-го найменування такі, щоб їх твори на приватні такти давали одну величину.

Такими будуть прим., прим., прим. Тоді ритм потокової лінії кожному заизделиямин/партия.

З розрахунку видно, що обсяг ритму всім видів виробів залишається постійної. Швидкість конвеєра дорівнюватимем/мин.

Розрахунок II групикалендарно-планових нормативівМНПЛ. До цій групі ставляться: розмір партійj-го найменування вироби (); періодичність (ритмічність) чергування партійj-го найменування вироби (); тривалість виробничого циклу обробки партій виробівj-го найменування ().

Розмір партій виробівj-го найменування визначається за такою формулою:

                                     (11)

де – припустимий відсоток втрат часу напереналадку робочих місць за зміні партій виробів на лінії; – приватний такт поj-му виду вироби,мин./шт.; – середня тривалість простою кожного працівника місця щодо переходу з виготовлення партії одного вироби на виготовлення партії іншого вироби, хв.

Величина залежить від форми організації зміни об'єктів на потокової лінії. Розрізняють дві форми зміни об'єктів:

1) все запущені у цій партії предмети випускаються без освіти перехідних досвіду. І тут і двох доданків часу власної переналагодження робочих місць () і конвеєра і часу очікування робочими місцями знову запущеного примірника чергову партію вироби. Розрахунок ведеться за формулі:

                                      (12)

2) З партіїj-го найменування виробів усім робочих місць утворюється перехідний заділ (вироби різних стадіях готовності). Виробництво партій виробів j + 1 починається одночасно усім робочих місць з допомогою перехідного запасу. І тут утворюється тільки з часу переналагодження робочих місць і конвеєра ().

Узятий розмір партії виробів (), ще, має бути однаковим чи кратним програмі запуску. Періодичність (ритм) партії, обумовлена програмою запуску (випуску) виробів і прийнятим розміром партії, визначається за такою формулою:

                                            (13)

де– плановий фонд часу роботи лінії за певного періоду, дня, зміни; – програма запускуj-го вироби на плановий період, прим.; – розмір партіїj-го найменування вироби, прим.

Тривалість виробничого циклу (період зайнятості) потокової лінії виготовленням партіїj-го найменування вироби) визначається за такою формулою:

, змін (14)

При встановленні тривалості виробничого циклу () партіїj-го найменування вироби слід прагне, щоб період зайнятості лінії партієюj-го найменування виробів був кратний робочої зміні чи у крайньому випадку –полусмене. У зв'язку з цим іноді виробляється коригування і .

Як приклад розглянемо другий випадок, пункт б, розрахунку першої групикалендарно-планових нормативів і визначимокалендарно-плановие нормативи другої групи.

Середня тривалість простою кожного працівника місця під час переходу від вироби j до виробуj+1 визначається за такою формулою (14) і як величину

хв. хв.

хв.

Розмір партії кожного виробиj-ого найменування визначається за такою формулою.

Розмір партії вироби А становить

прим.

ПриймаємоnA = 3000 прим.

Розмір партії вироби Б становить

 прим.;

Приймаємо прим.;

Розмір партії вироби У становить

 прим.

Приймаємо прим.

Періодичність (ритм) чергування партій виробів визначається за такою формулою :

 днів; днів; днів.

Тривалість виробничого циклу кожного виробиj-го найменування визначається за такою формулою (8.52):

 змін; змін; змін.

Після визначеннякалендарно-планових нормативів I і II груп виробляється побудовастандарт-планамногопредметнойнепреривно-поточной лінії зпоследовательно-партионним чергуванням.

Побудовастандарт-планаМНПЛ.Стандарт-планМНПЛ будується на період, рівний найбільшому періоду чергування (ритму), але лише озер місяцем. Приклад побудовистандарт-плана наведено на рис. 2.


2

 


>Стандарт-план потокової лінії показує чергування виробів на лінії, час зайнятості лінії виготовленням кожного виробиj-го найменування, режим роботи лінії тоді, коли він працює відносини із своїми приватними значеннями ., і.

З малюнка видно, що лінію впродовж місяця зайнята 43,06 зміни (21,53*2), і з урахуваннямпереналадок, що є 4,24 години, баланс робочого дня потокової лінії дорівнює 44 зміни.


ЛІТЕРАТУРА

 

>1.Организация і планування виробництва на машинобудівному підприємстві/ Під ред.В.А.Летенко. – М.: Вищу школу, 2002. – 606 з.

>2.Организация виробництва та управління підприємством. Навчальний посібник / Під ред.О.Г.Туровца. – М.:ИНФРА-М, 2002. – 350 з.

>3.Организация, планування і управління підприємством машинобудування..И.М.Разумов,Л.А.Глаголева,М.И.Ипатов та інших. – М.: Машинобудування, 2002. – 544 з.


Схожі реферати:

Навігація