Реферати українською » Промышленность, производство » Організація і планування ремонту технологічного обладнання хімічних виробництв


Реферат Організація і планування ремонту технологічного обладнання хімічних виробництв

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>РОСАТОМ РФ

Державний технологічний інститут

Кафедра економіки

Організація і планування ремонту технологічного устаткування хімічних виробництв

                                                       Викладач

_____________ .

«_____» _____________р.

                                                                     Студент групи

_____________ .

«_____» _____________р.

Зміст

Запровадження

1 Планування ремонту устаткування

1.1 Планування річного обсягу ремонтних робіт

1.2 Планування тривалості простою обладнання ремонті

2 Розрахунок потреби устаночном устаткуванніРМЦ

3 Планування витрат за проведення ремонтів устаткування

3.1 Кошториси витрат за ремонт устаткування

3.2 Розрахунок потреби у основних та допоміжних матеріалах на ремонт устаткування

3.3 Розрахунок парку запасними частинами

3.4 Розрахунок чисельності та оплати праці ремонтних робочих

4 Планування ремонту устаткування мережним методом

4.1 Розробка мережного графіка

4.2 Розрахунок тривалості виконання мережного графіка

4.3 Розрахунок параметрів мережного графіка

Укладання

Література

ДодатокА23

ДодатокБ27


Запровадження

Ядерна енергетика одним з основних складових загальносвітовій енергетики. У різних країнах ставлення до неї визначається енергетичними ресурсами й екологічної обстановкою. Тож у деяких країнах відбувається розширення ядерної енергетики, за іншими – повне її заборона. Нині у різних країнах перебуває у експлуатации понад сотні ядерних енергетичних реакторів і майже 17% виробленої електричної енергії отримують на АЕС.

"Серцем" ядерного реактора є активна зона (>A3), у якій розміщенітепловиделяющие складання (ТВЗ) з тіпловиделяющими елементами (>ТВЭЛами), що містять ядерное паливо.

ПігулкиUO2 є однією з основних складових ТВЕЛів, значною мірою визначальних їхню продуктивність, тож їм пред'являються досить жорсткі вимогами з багатьма параметрами: щільність, геометрія, зовнішній вигляд, термічна стабільність, мікроструктура таблеток.

Розглянуті показники якості таблеток забезпечуються технологією, тобто.регулируеми, а повнота виконання цих вимог характеризує ступінь досконалості всього технологічного процесу виробництва таблеток.

Основними технологічними операціями під час виготовлення таблеток є: підготовкапресспорошка, пресування сирої таблетки, агломерація, шліфування, сушіння,разбраковка готових таблеток.

Особливістю даного виробництва є складність та висока вартість основних виробничих фондів і особливо їхнього активній частині - технологічного устаткування.

У забезпеченні ефективного їх використання важлива роль належить ремонтному господарству. З допомогою ремонту усуваються наслідки фізичного зносу, повертаються втрачені під час експлуатації параметри, а модернізація компенсує моральний знос устаткування. У ремонтному господарстві підприємства зайнято дуже багато робочих (10... 15% від загальної їхньої чисельності), видатки ремонт становлять 6... 8% собівартості продукції.

У умовах ефективна організація проведення ремонтів як забезпечує працездатність устаткування, а й відчутно впливає результати виробничої діяльності підприємства.

Ремонтне господарство включає ремонтно-механічні цеху, ремонтні ділянки цехів, склади устаткування й запчастин ті інші підрозділи. Воно здійснює всі види ремонту, модернізацію структури і технічне обслуговування обладнання.

Організація ремонтного господарства підприємства виходить з системі планово-попереджувального ремонту (>ППР). Основні становища цієїсисеми встановлено Єдиної системою планово-запобіжних ремонтів (>ЕСППР) і відбито у ГОСТ. Це сукупність організаційно-технічних заходів із догляду, нагляду, обслуговування та ремонту устаткування, проведених профілактичних заходів із заздалегідь складеного плану з метою запобігання наростаючого зносу, попередження аварій та підтримки обладнання постійної технічної готовності.

Ремонтне господарство було у цеху очолює механік, майстра об'єктиву і бригадири безпосередньо керують роботами з нагляду, догляду, експлуатації і ремонту (при децентралізованою системі) устаткування. Майстер підпорядковується механіку цеху, а майстрам - чергові слюсарі, закріплені за певними ділянками.

Процес виробництва таблеток з діоксиду урану і що застосовується устаткування мають високої складністю, кількість устаткування невелика, тому приймаємо змішаний метод проведення ремонту й технічного обслуговування.


1 Планування ремонту устаткування

Вихідні дані для планових розрахунків наведені у таблицях 1 і 2.

Таблиця 1 - Вихідні дані

Найменування устаткування >Кол-во >Ремонтная складністьRe Періодичність ремонтів і обслуговування,час/720 Структура ремонтного циклу Кількість ремонтів і ТЕ в ремонтному циклі
До Т ТЕ

Ат

Ато

Піч спечення таблеток 20 15 24 6 2

>К-3(2ТО-Т)-

->2ТО-К

3 8
Піч сушіння таблеток 20 7 36 3 1

>К-11(2ТО-Т)-

->2ТО-К

11 24

Таблиця 2 – Норми часу на1Re при капітальному, поточному ремонтах і технічному обслуговуванні [4]

Найменування устаткування

>tДоСЛ

>tДо СП

>tДо ПР

>tТСЛ

>tТ СП

>tТ ПР

>tТЕСЛ

>tТЕ СП

>tТЕ ПР

Піч спечення таблеток 23 5 6 5 0,4 0,6 0,8 0 0
Піч сушіння таблеток 23 5 6 5 0,4 0,6 0,8 0 0

1.1 Планування річного обсягу ремонтних робіт

1.1.1 Визначення кількості ремонтів обладнання рік

За наявності відділенні кількох одиниць однотипного устаткування, кількість ремонтів на рік визначається по формулам:

де nдо, nт, nто - кількість капітальних (до), поточних (т) ремонтів і технічного обслуговування (то) на рік;

М - кількість одиниць однотипного устаткування, що у ремонті;

Тдо - календарний фонд робочого дня протягом року, год (в планових розрахунках Тдо =8640ч);

Ц - тривалість ремонтного циклу, год;

Адо, Ат, Ато - кількість капітальних, поточних ремонтів і технічного обслуговування обладнання в ремонтному циклі;

Доі - коефіцієнт використання устаткування по календарному часу, Доі = 0,7... 0,9.

Для печі спечення таблеток:

Для печі сушіння таблеток:


1.1.2 Планування трудомісткості ремонтних робіт протягом року

З складуремонтируемого устаткування, його ремонтної труднощі й кількості ремонтів протягом року, визначається загальна трудомісткість ремонтних робіт з формулі:

деtK ,tT ,tTПро - норми часу на1Re відповідно при капітальному, поточному ремонтах і технічному обслуговуванні,чел-ч;

>Re - ремонтна складність такого типу устаткування.

Для печі спечення таблеток:

Для печі сушіння таблеток:

Трудомісткість робіт з ремонту технічного обслуговування за видами робіт визначається по формулам:

- трудомісткість слюсарних робіт

деtKСЛ ,tTСЛ ,tTПроСЛ - норми часу на1Re слюсарних робіт, за капітальному, поточному ремонтах і технічному обслуговуванні устаткування, вчел-ч ;

Для печі спечення таблеток:

Для печі сушіння таблеток:

-   трудомісткість верстатних робіт

деtK СП ,tT СП ,tTПро СП - норми часу на1Re верстатних робіт, за, відповідно, капітальному, поточному ремонтах і технічному обслуговуванні устаткування, вчел-ч;

Для печі спечення таблеток:

Для печі сушіння таблеток:

-   трудомісткість інших (зварювальних,футеровочних та інших) робіт

деtK ПР ,tT ПР ,tTПро ПР - норми часу на1Re інших видів робіт, за, відповідно, капітальному, поточному ремонтах і технічному обслуговуванні устаткування,чел-ч;

Для печі спечення таблеток:

Для печі сушіння таблеток:

Трудомісткість ремонтних робіт з видам ремонтів визначається по формулам:

      

деtK,tT,tTПро - норми часу на1Re при капітальному, поточному ремонтам і технічному обслуговуванні,чел-ч.

Для печі спечення таблеток:

 

 

Для печі сушіння таблеток:

 

 

 

1.2 Планування тривалості простою обладнання

ремонті

У тривалість простою обладнання ремонті входить період від моменту зупинки досі приймання його з ремонту. Експлуатаційні випробування устаткування після ремонту у дуже простій не включаються, коли вона у процесі випробування працювало нормально.

Тривалість простою обладнання ремонті залежить від виду ремонту,ремонтосложности устаткування, кількісного складу ремонтної бригади, технології ремонту й організаційно-технічних умов виконання ремонтних робіт.

Тривалість простою ремонту (ПП) визначається за такою формулою:

ПП = >ReHПР ,

де Мін- норма простою в годиннику на1Re [1].

Режим роботи ремонтної бригади – до однієї зміну при п'ятиденної робочої тижню. Результати розрахунку простою устаткування зведені в таблицю 3.

Таблиця 3 – Простий обладнання ремонті, годину

Вигляд робіт Піч спечення таблеток Піч сушіння таблеток
Капітального ремонту 360 168
Поточний ремонт 90 42
Технічне обслуговування 15 7

Дані розрахунків наведені у таблиці 4


Таблиця 4 – Річна трудомісткість ремонту технологічного устаткування

 

Найменування устаткування Технічна характеристика >Кол-во од. устаткування Час роботи між ремонтами (простої ремонту), год Структура ремонтного циклу Кількість ремонтів на рік попри всі кількість однотипного устаткування Трудові витрати на: ремонт одиниці устаткування,чел-ч Річні витрати на: ремонт устаткування,чел-ч Усьогочел-ч попри всі види ремонту
До Т ТЕ До Т ТЕ До Т ТЕ До Т ТЕ
Піч спечення таблеток 20

17280

(360)

4320

(90)

1440

(15)

>К-3(2ТО-Т)-

->2ТО-К

10 120 960 510 90 12 5100 1080 11520 17700
Піч сушіння таблеток 20

25920

(168)

5760

(42)

720

(7)

>К-11(2ТО-Т)-

->2ТО-К

6,67 880 5760 238 42 5,6 1587,5 36960 32256 70803

2 Розрахунок потреби устаночном устаткуванніРМЦ

Загальна кількість верстатів (Зрем), необхідне виконання ремонтних робіт та виконання робіт з технічного обслуговування устаткування, визначається за такою формулою:

де - річний фонд часу роботи верстата, год;

Додив - коефіцієнт змінності роботи обладнання ремонтної службі заводу (Додив = 0,8....1,2).

Тоді

>Получившееся кількість верстатів позбавляє сенсу організацію цехової ремонтної бази, бо за цьому матиме місце значний простий верстатів, що економічно не доцільно. Тому виконання ремонтних праць має бути організовано централізованим методом силами ремонтно-механічного цеху (>РМЦ).


3 Планування витрат за проведення ремонтів устаткування  

3.1 Кошториси витрат за ремонт устаткування

Кошторис витрат за ремонт устаткування відділення розраховується за наступним статтям:

- основні матеріали;

- допоміжні матеріали;

- запчастини;

- оплата праці ремонтних робочих;

- єдиний соціальний податок;

- цехові витрати;

- загальногосподарські витрати.

 

3.2 Розрахунок потреби у основних та допоміжних матеріалах

на ремонт устаткування

Витрата основних та допоміжних матеріалів на: ремонт і технічне обслуговування залежить від режиму роботи устаткування, йогоремонтосложности, термінів служби деталей, періодичності проведення ремонтів.

Норми витрати матеріалів призначені визначення річної потреби в матеріалах загалом підрозділу.

Річна потреба у основних матеріалах (чавуні, сталевому і кольоровому лиття, сталиуглеродистой) на: ремонт і технічне обслуговування обладнання визначається, з обсягу робіт, передбачених річним планом-графіком ремонту устаткування.

Річна потреба у основних матеріалах визначається за такою формулою:

де а - коефіцієнт, виражає ставлення витрати матеріалів на планове технічне обслуговування до витраті попри всі види ремонту;

Мі - витрата матеріалів на перегляд устаткування одну одиницюремонтосложности;

 - сума одиницьремонтосложности устаткування жодного виду,подвергаемого капітальний ремонт протягом року;

> - коефіцієнт, виражає ставлення витрати матеріалів на ремонт до витраті на перегляд;

 - сума одиницьремонтосложности устаткування жодного виду,подвергаемого поточному ремонту протягом року.

Для печі спечення таблеток:

Для печі сушіння таблеток:

Норми витрати основних матеріалів на перегляд однією одиницюремонтосложности і коефіцієнти чи, використані під час розрахунків, наведено за даними літератури [4]. Результати розрахунку витрати основних матеріалів на капітальний, поточний помешкання і технічне обслуговування наведені у таблиці 5.

Таблиця 5 - Результати розрахунку витрати основних матеріалів, кг

Найменування устаткування >Легированная сталь
Піч спечення таблеток 107856
Піч сушіння таблеток 92360,7
Разом: 200216,7

Річний витрата допоміжних матеріалів на: ремонт і технічне обслуговування обладнання кожного матеріалу визначається за такою формулою:

де Мдо, Мт, Мто  - норма витрати матеріалу, відповідно, на капітальний, поточний помешкання і технічне обслуговування обладнання на одиницюремонтосложности;

 - сума одиницьремонтосложности технологічного устаткування всіх видів,подвергаемого протягом планованого року, відповідно, капітального, поточному ремонту технічного обслуговування.

>Электроди зварювальні

>Проволока сталева

>Болти з гайками

>Обтирочний матеріал

Витрата решти допоміжного матеріалу приведено у таблиці 6

Норми витрати допоміжних матеріалів на: ремонт і технічне обслуговування всіх видів технологічного устаткування наведені у літературі [4]. Результати розрахунку витрати допоміжних матеріалів на: ремонт і техобслуговування включені у таблицю 6.

Зведена кошторис витрат за основні допоміжні матеріали представленій у таблиці 6.


Таблиця 6 – Кошторис витрат за основні допоміжні матеріали

Найменування матеріалів Одиниця виміру >Кол-во Ціна за одиницю, крб. Сума, крб.
>Легированная сталь кг 200216,7 154 30833371,8
>Электроди зварювальні кг 3669,7 27,5 100916,75
>Проволока сталева кг 98,4 25 2460
>Болти з гайками кг 476,7 96 45763,2
>Шайби кг 29,5 81 2389,5
>Обтирочний матеріал кг 6366,4 7 44564,8
Гумапрокладочная кг 417,7 150 62655
Трубки гумові технічні кг 258,5 320 82720
>Набивка азбестова просякнута кг 6287,7 64 402412,8
>Шнур азбестовий кг 19,7 46 906,2
Емальжаростойкая кг 634 37 23458
Гас кг 874,7 7,8 6822,66
Олія машинне кг 33643,4 25 841085
>Теплоизоляция кг 1829,3 4 7317,2
 

3.3 Розрахунок парку запасними частинами

Для визначення організації парку запасними частинами необхідно розробити номенклатуру і норму зберігання запасними частинами.

У номенклатуру запасними частинами включаються:

- всебистроизнашивающиеся деталі яка відслужила вже до 6 місяців;

- великі, складні і трудомісткі деталі, потребують тривалих термінів виготовлення;

- куплені деталі, вузли застосовувані було багато, якось: підшипникикачения, ланцюга, паски й т.д.

Для визначення економічно доцільного кількості однойменних запасними частинами, що зберігаються складі, встановлюється норма зберігання запасними частинами (Міз).

При витраті кількість запасними частинами складі на повинен знижуватися нижче гарантійного запасу (Р).

Середньомісячний витрата запасними частинами визначається за такою формулою:

де D - кількість однакових деталей в апараті;

n - кількість апаратів, мають один і той кількість однакових деталей;

Т - термін їхньої служби деталей в місяцях;

KЗ - коефіцієнт зниження запасу деталей залежно від кількості усім апаратах [1].

Піч сушіння таблеток:

Кожух

Вал

>Подшипник

>Муфта

Вісь

>ТермопараТХК

Гарантійний запас визначається за такою формулою:

де Дор - гарантійний коефіцієнт; встановлюється виходячи з середньомісячного витрати запчастин, їх циклу виготовлення й відповідальності устаткування. Більшість запасними частинами гарантійний запас дорівнює їхсреднемесячному витраті, тобто. Дор = 1.

Дані розрахунку наведені у таблиці 7.

Таблиця 7 - Норми витрати і запаси деталей та вузлів устаткування

>Наименованиеоборудования Деталь

>Кол-во апаратів

n

>Кол-во деталей в апараті

D

Продовжтельность служби

Т

Розрахунковий річний витрата деталей12*Р Вартість, крб
однієї деталі всієї норми річного витрати
Піч спечення таблеток Кожух 20 30 24 240 108800

26*106

Вал 2 48 8 640 5120
>Подшипник 4
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація