Реферати українською » Промышленность, производство » Переваги і недоліки спалювання промислових відходів в різних видах печей. Методи переробки резіносодержащіх промислових і побутових відходів


Реферат Переваги і недоліки спалювання промислових відходів в різних видах печей. Методи переробки резіносодержащіх промислових і побутових відходів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Недержавне освітнє установа вищого професійної освіти

>Камский ІнститутГуманитарних іИнженерних Технологій

Контрольна робота

 

По дисципліни: «Переробка промислових і побутових відходів»

На тему: «Переваги й недоліки спалювання промислових відходів у різні види печей. Методи переробкирезиносодержащих промислових і побутових відходів»

>Виполнил:

студент групиУЗЭ.6

>ПервушинаЛ.И.

Перевірив:

>СеверюхинаТ.В.

>Ижевск 2009


Зміст

 

I Переваги й недоліки спалювання промислових відходів у різні види печей:

1.1 Запровадження

1.2 Спалювання промислових відходів умногоподовой печі

1.3 Спалювання промислових відходів у барабанним печі

1.4 Спалювання промислових відходів у Американської установцінадслоевого горіння

1.5 Спалювання промислових відходів у печіСатору іНакану (Японія).

II Методи переробкирезиносодержащих промислових і побутових відходів:

1.1 Вступ

1.2 Загальні дані

1.3Низкотемпературная технологія утилізації

1.4Бароденструкционная технологія

1.5 Повністю механічна переробка

1.6 Новітня технологія

1.7 Відновлення шин

1.8 Укладання

1.9 Джерела інформації


ЧАСТИНА I

 

1.1 Запровадження

 

Наука і початку третього тисячоліття розвивається у темпах геометричній прогресії, перестав бути винятком і цьогорічний промисловість як із самих (а то й самої) масштабних сфер діяльності.

Такі тенденція поширилася у світі вже захопила що розвиваються, у минулому слаборозвинені, країни. Російської Федерації має однією з найпотужніших в усьому світі промисловим потенціалом, що дістався їй у спадщину від Радянського Союзу, після розпаду, якого досі промисловість нашої країни не оговталася повною мірою. Попри це, промисловість Росії, однак, розвивається дедалі більше стабільно і цілеспрямовано. У зв'язку з не бездоганністю технологічних процесів поки що неминуче негативний вплив на довкілля, промислових відходів як компонента даного впливу. Щорічно у світі й у нашій країні мільярди тонн твердих,пастообразних, рідких, газоподібних відходів вступає у біосферу, завдаючи цим непоправної шкоди як цілющої, і неживої природи. У глобальні масштаби змінюється круговорот води та газовий баланс у атмосфері. Дуже багато видів живих істот піддаються впливу небезпечних речовин, зокрема на генетичному рівні, звідси випливає поразки цілого ряду поколінь організмів, і може і багатьох. Стало очевидним, як і люди й не застраховані від жнив плодів своєї безтурботності і халатне ставлення до природи.


1.2 Спалювання промислових відходів умногоподовой печі

>Многоподовие печі (рис. 1) отримали стала вельми поширеною у країнах Західної Європи і сподівалися США для спалювання відходів, насамперед, опадів міських стічні води. Піч складається з циліндричного сталевого корпусу 1,футерованногоогнеупором, зпоетажно розташованимиподами 2. За віссю печі розташовуєтьсяохлаждаемий повітрям порожній вал 3 згребковими лопатями 4. Вал наводиться у обертання від розташованого внизу електропривода 5 і передатного механізму 6.Гребковие лопаті, як і і вал, виконуютьсяпустотелими. Через них же в процесі роботи подається повітря для охолодження металевих поверхонь. Вологе продукт переміщаєтьсягребковими лопатями згори донизу відпода доподу назустріч димовим газам. за рахунок тепла що упротивотоке димових газів відбуваєтьсяподсушивание відходів, та був їх запалення, навіщо додатково використовують горючий газ. Зола, що з патрубка 8, зазвичай гаситься водою, які потім направляють у відвал.

>Рис. 1.Поперечное перетинмногоподовой печі 1 - корпус; 2 - під: 3 ->воздухоохлаждаемий порожній вал; 4 -гребковие лопаті; 5 - електропривод; 6 - передатний механізм; 7 - люк; 8 - патрубок

>Таб. 1. Переваги й недоліки спалювання ПО вмногоподовой печі.

 

№п/п Переваги Недоліки
1 >Подовие печі відрізняються простотою обслуговування й сталістю роботи за коливаннях кількості і забезпечення якості оброблюваних відходів, невеликимуносом пилу. Для запалення відходів необхідно додатково використовувати горючий газ. Це додаткові видатки
2

Зола, що з патрубка, зазвичай гаситься водою, які потім направляють у відвал. Отже, використана вода може застосовуватися повторно

Потрібна великий обсяг води гасіння виходить золи.
3 Тепло, вироблена в казані, можна використовувати у вигляді пара чи витрачатися виробництва електроенергії. Низькі удільні теплові навантаження, наявність обертових елементів у зоні високих температур, високі капітальні і експлуатаційні витрати.

1.3 Спалювання промислових відходів у барабанним печі

>Барабанние печіосновний вид теплоенергетичного устаткування, яке для централізованого спалювання твердих іпастообразних ПО. Цими печами оснащені майже всі станції знешкодження ПО, зведені у країнах Західної Європи останніми роками. Основним вузлом барабанним печі (рис. 2) є горизонтальний циліндричний корпус 1, покритий вогнетривкоїфутеровкой 2 і спираєтьсябандажами 6 на ролики 7. Барабан нахилений під невеликим кутом убік вивантаження шлаку і під час роботи обертається зі швидкістю 0,8—2 хв-1, одержуючи рух від приводу 10 через зубцюватий вінець 9. Щоб уникнути подовжнього усунення барабана передбачені ролики 8.

Тверді іпастообразние відходи подаються у корпус печі з її торця у бік стрілок А. У разі потреби додаткове паливо чи рідкі горючі відходи (розчинники)распиливаются через форсунку (стрілка Д), підвищуючи температуру всередині печі. У зоні 12 що поступив матеріал, змішуючись під час обертання печі,подсушивается, частково газифікується і переміщається до зони горіння 13. Випромінення від полум'я у цій зоні розжарюєфутеровку печі і сприяє вигоряння органічної частини відходів таподсушке знову надходження матеріалу. Утворений зоні 24 шлак переміщається до протилежного торця печі у бік стрілки У, де падає в пристрій для мокрого чи сухого гасіння золи і шлаку.

>Рис. 2. Схема барабанним печі А - завантаження відходів; З - димові гази; У - вивантаження золи (шлаку);

Д - додаткове паливо; Є - повітря; Р - теплове випромінювання; 1 -корпус барабанним печі; 2 - підбійка; 3 - розвантажувальний торець; 4 ->присоединительние сегменти; 5 - вентилятор; 6 - бандажі; 7 - ролики опорні; 8 - ролики бічні; 9 - зубцюватий вінець; 10 -привод;11 - зона випаровування води; 12 - відходи; 13 -- зона горіння; 14 - зола (шлак)

 
>Таб. 2. Переваги й недоліки спалювання ПО вБарабанной печі печі.

№п/п Переваги Недоліки
1 Висока питома продуктивність, надійність у роботі, простота експлуатації гарантують оптимальне застосування устаткування й роблять його незамінним у багатьох галузях промисловості. Гази,покидающие піч, можуть утримувати незгорілі домішки, тому зазвичай після барабанним печі у схемі установки передбачається камерадожигания.
2 Перевагою барабанних печей є мале зміст пилу в відведених газах, можливість спалювати відходи з великою зольністю і вологістю Низька питома теплова та масове навантаження топкового обсягу, руйнація футерівки своєю практикою, високі капітальні і експлуатаційні витрати.
3 Існують серійно вироблені барабанні печі, призначені як для спалювання опадів стічних вод мовби і твердих побутових відходів, але й термічної переробкинефтешламов, бурових шламів і найнебезпечніших відходів

Не забезпечує повного очищення

Задля чистоти відведених газів передбачаютьсяскруббери чиелектрофильтри.

Отже, необхідні, доповнить устрою. .

4 Необхідний додатковий витрата використовуваних реагентів
5 >Многостадийность і складність технологічного процесу
6 Значна витрата електроенергії

1.4 Спалювання промислових відходів Американська установканадслоевого горіння

 

У створена великогабаритна установка длянадслоевого спалювання горючих відходів з примусової подачею повітря на зону горіння (рис. 3). Прямокутна камера згоряння 3 печі,футерованнаяогнеупорним цеглою, має зазори 4 для охолодження її повітрям.Днище 2 камери згоряння, виконане і з вогнетривкої цегли, нахилено до горизонталі й лежить піщаному підставі 1. У поглибленої частини камери розташована клапанна коробка 11, має у верхній частині ряд отворів 10.Насос 12 через трубопровід 13 сполучається з резервуаром рідких відходів. Вентилятор 9напорнимвоздуховодом 7 з'єднаний із колектором 6, розташованим попід стіною камери згоряннязаканчивающимся соплом 5 .

У процесі роботи установки відходи подаються насосом до камери згоряння, де утворюється шар, майже повністю закриває днище печі. З допомогою легкозаймистою рідини (бензин, гас тощо.) поверхню відходівподжигается. У той самий час включається вентилятор 9; повітря починає вступати у сопла колектора завдає кисень до зони горіння,футерованние стінки камери згоряння поступово розжарюються і стають джерелом випромінювання, що йогоиспарению летючих компонентів які спалюють відходів. При правильному регулюванні подачі горючих відходів та повітря згоряння відходів може бути досить повним.

Установки подібного типу щодо прості, не потребують складної попередньої обробки відходів та можна застосовувати у місцях їх централізованого спалювання. До вад установок слід віднести громіздкість, і навіть некерованість процесом привскипании води під шаром відходів.


>Рис. 3. Американська установканадслоевого горіння: 1 - піщане підставу; 2 - днище камери згоряння; 3 - камера згоряння; 4 - повітряний зазор; 5 - сопло; 6 - колектор; 7 - напірнийвоздуховод; 8 - шар рідких відходів; 9 - вентилятор; 10 - отвори,клапанной коробки; 11 - клапанна коробка; 12 - насос; 13 - трубопровід

>Таб. 3. Переваги й недоліки спалювання ПО в Американської установцінадслоевого горіння.

№п/п Переваги Недоліки
1 Установки подібного типу щодо прості, не потребують складної попередньої обробки відходів та можна застосовувати у місцях їх централізованого спалювання. >Громоздкость установки.
2 Основне гідність – відносна простота печі (топки, пальники), мала чутливість до забрудненості буряків та обводненості пального відходу. >Неуправляемость процесом привскипании води під шаром відходів.
3 Спалювання зтурбулизацией шару відходів механічними пристроями ефективніша процесом. Якщо такі відходи не перемішувати своєю практикою печі, то горіння навіть за правильному співвідношенні ">воздух-горючее" йденеинтенсивно внаслідок низького рівня тепло- і масообмінних процесів; утворюються застійні зони, де можливо дерозшаруванняемульгированной води, але це призводить до її раптовоговспениванию і погашення полум'я.
4 При правильному регулюванні подачі горючих відходів та повітря згоряння відходів може бути досить повним. З часом на днище печі накопичуються незгорілі тверді домішки, які у відходах, і навіть кокс і лише частковооплавляющиеся зольні відходи.
5 Простота технологічного процесу. У міру збільшення шару твердих домішок відбувається екранування що є нижче рідких горючих відходів від випромінювання полум'я, у результаті зменшується ступінь газифікації горючих компонентів, знижується продуктивність печі і потрібно її зупинка щодо чистки.

1.5. Спалювання промислових відходів у печіСатору іНакано (Японія)

 

У міру збільшення шару твердих домішок відбувається екранування що є нижче рідких горючих відходів від випромінювання полум'я, у результаті зменшується ступінь газифікації горючих компонентів, знижується продуктивність печі і потрібно її зупинка щодо чистки. Тому доцільніше створювати печі з примусовим перемішуванням шару відходів та з механічною розвантаженням твердого залишку (рис.4). Японська піч конструкціїСатору іНакано виконано виглядівоздухоохлаждаемой циліндричною камери згоряння 2 з вузькимгазоходом 1. >Днище 5 камери у центрі має отвір, крізь який проходитьвоздухоохлаждаемий пустотілий вал 8. На кінці валу закріплені порожнисті радіальні лопаті 4 з отворами 3 для виходу повітря. Лопаті обладнані шкребками 11. Для вивантаження золи і коксу в днище печі передбачено люк 6. Подача який буде необхідний горіння повітря виробляється від повітродувок 9 і 10.

>Рис. 4. ПічСатору іНакано (Японія)

1 -газоход; 2 - камера згоряння; 3 - отвори для повітря; 4 – радіальні лопаті; 5 - днище; 6 - розвантажувальний люк: 7 - привід; 8 - пустотілий вал; 9, 10 -воздуходувки; II - шкребки; 12 - повітряні отвори; 13 - кільцева порожнину

Працює піч так: на днище 5 щодо тонким шаром заливають відпрацьоване олію і підпалюють. Повітря, необхідний горіння, відвоздуходувки 9 подається в кільцеву порожнину 13 і у камеру згоряння через отвори 12 в стінках печі. Поруч із початком горіння олії включається механічний привід 7, передавальний обертання на вал .>Радиальние лопаті 4 зі шкребками 11 перемішують іусредняют шар відходів. Повітря, подаваний відвоздуходувки 9, відповідає вал 8, і навіть лопаті 4, через отвори у яких відбуває о зону газифікації, доставляючи туди кисень. Після припинення подачі відходівнегорючие частки, зола і кокс переміщаються лопатями до люка 6 і вивантажуються.

Перевага даної конструкції перед попередньої полягає у упорядкування і інтенсифікації процесу відходів. Металеві деталі (лопаті мішалки) розладнуються повітрям і піддаютьсякороблению.

>Таб. 4. Переваги й недоліки спалювання ПО в печіСатору іНакано(Япония)

№п/п Переваги Недоліки
1 Перевага даної конструкції полягає у упорядкування і інтенсифікації процесу відходів. Після припинення подачі відходівнегорючие частки, зола і кокс переміщаються лопатями до люка і вивантажуються. Залишаютьсянегорючие частки.
2 Металеві деталі (лопаті мішалки) розладнуються повітрям і піддаютьсякороблению Складна конструкція печі
3 Є система з примусовим перемішуванням шару відходів та з механічною розвантаженням твердого залишку Складність технологічного процесу
4 Невелика кількість використовуваних реагентів
5 Повторне використання сировини (у разі – олії)

ЧАСТИНА II

 

2.1 Вступ

 

Проблема переробки різних промислових і побутових органічних відходів є дуже актуальною, що з постійним зростанням кількості цих відходів та, до того ж час, відсутністю ефективних способів їхньої переробки із отриманням цінних продуктів. З урахуванням складного хімічного складу різних органічних відходів тарезиносодержащих матеріалів найперспективнішими є методи їхньої організації комплексної хімічної переробки для одержання котельного палива, компонентів високооктанових моторних палив, сировини для промисловості нафтохімічного, органічного і біохімічного синтезу, виробництва гідро-, тепло- ізвукоизоляционних матеріалів, асфальтобетону для будівництва,углеграфитових матеріалів, анодної маси дляелектротермических і електрохімічних виробництв.

Вирішення проблеми дозволить істотно розширити сировинну базу вуглеводневої сировини, у якому, у зв'язку з значним скороченням запасів природної нафти, темпів її розвідки, добування і наступної переробки, останніми роками відчувається гострий дефіцит; вирішити екологічну проблему комплексної і нешкідливої утилізаціїрезиносодержащих і широкого асортименту промислових і побутових органічних відходів; значно скоротити витрати вуглеводневої сировини, виробленого з урахуванням нафти, бурих і кам'яних вугілля, горючих сланців, природних бітумів.

2.2 Загальні дані

Динамічне зростання парку автомобілів у всіх розвинених країнах призводить до

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Деревина
  Види деревини. Серед дерев можна знайти для художніх опоряджувальних робіт деревину всіх без
 • Реферат на тему: Деревина та структура деревини
  Міністерство освіти і науки Російської Федерації >ГОУ >ВПО Магнітогорський державний університет
 • Реферат на тему: Дробарка молоткова
  року міністерство освіти Республіки Білорусь у Могильовський державний технічний університет
 • Реферат на тему: Дроблення і подрібнення
  >СОДЕРЖАНИЕ Запровадження 1 Теоретичні основи роздрібнення і подрібнення 1.1 Властивості
 • Реферат на тему: Дугова механізована зварювання в захисних газах
  Запровадження   Зварювальна техніка й технологія є одним із перших місць у сучасному

Навігація