Реферати українською » Промышленность, производство » Єдина система конструкторської документації


Реферат Єдина система конструкторської документації

Страница 1 из 2 | Следующая страница

ГОСТ 2.604-2000

>МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Єдина система конструкторської документації

>ЧЕРТЕЖИ РЕМОНТНІ

Загальні вимоги

>МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДА

ПОСТАНДАРТИЗАЦИИ,МЕТРОЛОГИИ І СЕРТИФІКАЦІЇ

Мінськ


Передмова

1РАЗРАБОТАН Всеросійським науково-дослідним інститутом стандартизації та сертифікації у машинобудуванні (>ВНИИНМАШ) Держстандарту Росії

>ВНЕСЕН Держстандартом Росії

2 УХВАЛЕНОМежгосударственним Радою з стандартизації, метрології і сертифікацію (протокол № 18 від 18 жовтня 2000 р.)

Прийняття проголосували:

Найменування держави Найменування національного органу з стандартизації
Азербайджанська Республіка >Азгосстандарт
Республіка Вірменія >Армгосстандарт
Республіки Білорусь Держстандарт Республіки Білорусь у
Республіка Казахстан Держстандарт Республіки Казахстан
>Киргизская Республіка >Киргизстандарт
Республіка Молдова >Молдовастандарт
Російської Федерації Держстандарт Росії
Республіка Таджикистан >Таджикгосстандарт
Туркменістан >Главгосинспекция «>Туркменстандартлари»
Україна Держстандарт України

3 Постановою Державного комітету Російської Федерації по стандартизації, та метрології від 29 березня 2001 р. №150-ст міждержавний стандарт ГОСТ 2.604-2000 набрав чинності як державної стандарту Російської Федерації з липня 2001 р.

4ВЗАМЕН ГОСТ 2.604-88

>МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Єдина система конструкторської документації

>ЧЕРТЕЖИ РЕМОНТНІ

Загальні вимоги

>Unifiedsystem ofdesigndocumentation.Repairingdrawings. Generalrequirements

Дата запровадження 2001-07-01


 

1 Область застосування

Справжній стандарт поширюється на конструкторську документацію до виконання ремонту виробів всіх галузей в промисловості й встановлює загальні правила виконання ремонтних креслень, схем, специфікацій, відомостей, інструкцій (далі - ремонтних креслень).

З справжнього стандарту допускається за необхідності розробляти стандарти, встановлюють правила виконання ремонтних креслень до виконання ремонту конкретних видів техніки з огляду на специфіку виробів і (чи) ремонту.

 

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті використані посилання такі стандарти:

ГОСТ 2.102-68 Єдина система конструкторської документації. Види і комплектність конструкторських документів

ГОСТ 2.106-96 Єдина система конструкторської документації.Текстовие документи

ГОСТ 2.201-80 Єдина система конструкторської документації. Позначення виробів і конструкторських документів

ГОСТ 2.316-68 Єдина система конструкторської документації. Правила нанесення на кресленнях написів технічних вимог, і таблиць

ГОСТ 2.602-95 Єдина система конструкторської документації. Ремонтні документи

ГОСТ 2.701-84 Єдина система конструкторської документації. Схеми. Види і типи. Загальні вимоги до виконання


 

3 Визначення

У цьому стандарті застосовують такі терміни з відповідними визначеннями.

3.1 ремонтний розмір: Розмір, встановлений дляремонтируемого вироби або заради виготовлення нового вироби замість зношеного і який відрізняється від аналогічного розміру вироби з робочому кресленню.

3.2категорийний ремонтний розмір:Ремонтний розмір, встановлений для певного виду та (чи) категорії ремонту. Наприклад, для поточного, середнього чи капітального ремонту; для 1-го, 2-го, 3-го варіантів ремонту.

3.3пригоночний ремонтний розмір:Ремонтний розмір, встановлений з урахуваннямприпуска напригонку виробів «за місцем».

 

4 Загальні вимоги

 

4.1Ремонтними вважаються документи (креслення, схеми, специфікації, відомості та інструкції), призначені для:

- ремонту виробів (деталей, складальних одиниць, комплексів і комплектів);

- складання (монтажу) і функцію контролю відремонтованих виробів;

- виготовлення додаткових (нових) деталей (складальних одиниць) з ремонтними розмірами. Ремонтні креслення розробляють на додаток до ремонтним документам по ГОСТ 2.602 чи, за відсутності останніх, як самостійні документи.

Для простих виробів допускається розробляти ремонтні креслення замість посібники з ремонту (чи) технічних умов на: ремонт.

4.2 До комплекту ремонтних креслень вироби у випадку входять:

- креслення виробів, переказаних у 4.1;

- габаритні, монтажні креслення, тоді як результаті ремонту мають змінитися габаритні розміри вироби або монтажні розміри;

- креслення додаткових деталей (складальних одиниць), що їх відповідно до вимогамиЕСКД;

- схеми;

- специфікації;

- відомості специфікацій,ссилочних документів;

- інструкції.

Допускається до комплекту цих документів включати розрахунки розмірних і кінематичних ланцюгів, розрахунки виробів (деталей, складальних одиниць тощо.) на міцність та інші необхідні документи у відповідність до ГОСТ 2.102 і ГОСТ 2.602.

4.3 Ремонтні габаритні і монтажні креслення, ремонтні схеми і специфікації інші документи, перелічені в 4.1 і 4.2, виконують у відповідно до вимог справжнього стандарту стандартів Єдиної системи конструкторської документації.

4.4 На ремонтних кресленнях, ремонтних габаритних і монтажних кресленнях, ремонтних схемах, які входять у комплект документів на ремонт, поміщають ті дані, які відмінні від даних відповідних документів, які входять у комплект робочої конструкторської документації.

 

5 Правила виконання ремонтних креслень

 

5.1 Ремонтні креслення виконують у відповідно до вимог стандартів Єдиної системи конструкторської документації і справжнього стандарту.

5.2 На ремонтних кресленнях вказують ті розміри, граничні відхилення,натяги, зазори та інші дані, що їх виконано ще й перевірені ремонту вироби.

5.3 На вироби, які за ремонті неможливо знайти роз'єднані (>неразъемние сполуки, виконані клепкою, зварюванням тощо.), допускається не випускати самостійні креслення деякі деталі. Вказівки про ремонт цих матеріалів наводять на ремонтному складальному кресленні вироби, до якого входятьремонтируемие деталі, з додаванням зображень та об'єктивності даних, пояснюючих сутність ремонту.

5.4 На ремонтних кресленнях зображують ті види, розрізи, перерізу, що необхідні ремонту вироби.

5.5 На ремонтних кресленнях граничні відхилення лінійних розмірів вказують, зазвичай, числовими значеннями, наприклад18+0018,, чи умовними позначками з наступним зазначенням в дужках їх числових значень, наприклад18Н7 (+0,018),.

5.6 На ремонтних кресленнях поверхні, підлягають обробці ремонту, виконують суцільний товстої основний лінією, в інших частинах зображення - суцільний тонкої лінією (малюнок 1).

Примітка - Наведені у цьому стандарті малюнки виконані з повнотою, яка потрібна на ілюстрації викладені у стандарті правил, і мають розглядатися як приклади повного оформлення відповідних креслень.

Малюнок 1

Якщо в окремих елементівремонтируемого вироби змінюється конфігурація, то змінену частина показують суцільний товстої основний лінією, а незмінну частина - суцільний тонкої лінією (малюнок 2).

Малюнок 2

5.7 На кресленнях вироби,ремонтируемого зварюванням, пайки, нанесеннямметаллопокритий тощо., рекомендується виділяти відповідний ділянку вироби, підлягає ремонту (малюнок 3).

Малюнок 3

5.8 При ремонті виробинаплавкой, заливанням (з допомогою зварювання, пайки тощо.) на ремонтному кресленні вказують найменування, марку, розміри матеріалу, використовуваного ремонту, і навіть позначення стандарту на матеріал (малюнок 4).

Малюнок 4

5.9 Якщо за ремонті вироби видаляють зношену частина, й заміняють її новим (малюнок 5), тоудаляемую частина зображують тонкої штрих-пунктирній лінією із двома крапками (малюнок 6). Нову частина виконують на самостійному ремонтному кресленні.

Малюнок 5

Малюнок 6

5.10 На ремонтному кресленні вироби, котрій встановленопригоночние розміри, за необхідності, вказують настановні бази щодо пригону «за місцем».

5.11 На ремонтних кресленняхкатегорийние іпригоночние розміри, і навіть розміри вироби,ремонтируемого зняттям мінімально необхідного шару матеріалу, проставляютьбуквенними позначками, які числові значення й інші дані свідчить про полицяхлиний-виносок (малюнок 7) чи таблиці (малюнок 8).

Малюнок 7

Малюнок 8

5.12 На ремонтних кресленнях в пов'язаних виробах зкатегорийними розмірами зберігається характер поєднання (>квалитети точності, посадки, шорсткість та інших.), передбачений у робочих кресленнях.

5.13 На ремонтних кресленнях виробів визначення способу ремонту поміщають технологічні вказівки, що є єдиними на відновлення експлуатаційних характеристик вироби.

Технологічні вимоги, які стосуються окремому елементу вироби, поміщають на ремонтному кресленні, зазвичай, поруч із відповідним елементом чи ділянкою вироби.

Ці вимоги допускається не вказувати, якщо вони викладені у посібнику з ремонту чи технічних умовах на: ремонт.

5.14 Написи, технічні вимоги, і таблиці на ремонтних кресленнях виконують у відповідно до вимог ГОСТ 2.316.

5.15 На ремонтному кресленні допускається вказувати одночасно кілька варіантів ремонту одним і тієї ж елементів вироби з відповідними роз'ясненнями на кресленні. Кожна принципово відмінний варіант ремонту вироби виконують самостійний креслення.

5.16 Якщо за ремонті вироби до нього вводять одну чи кілька деталей (втулку, стопор тощо.) чи деталь ремонту заміняють складальної одиницею, аналогічної деталі (тобто. що з кількох складових частин), то ремонтний креслення виконують складальний.

5.17 На ремонтних кресленнях деталей зміст графи «Матеріал» основний написи має відповідати змісту аналогічної графи робочого креслення деталі. Позначення скасованих стандартів на матеріали не вказують.

У ремонтних кресленнях на знову виготовлені вироби у разі вказують позначення матеріалу за чинним стандарту.

5.18 Граничні відхилення розмірів14-17-хквалитетов свідчить про ремонтних кресленнях з округленням до десятих часткою міліметра.

5.19 Коли ремонтному кресленні одного вироби дано вичерпне вказівку про виготовлення іншого (сполученого) вироби з робочої конструкторської документації (малюнок 9) і це документація включено до комплект документів на ремонт, то окремий ремонтний креслення на пов'язана виріб не випускають.

Малюнок 9

6 Правила виконання ремонтних схем

6.1 Ремонтні схеми виконують у відповідно до вимог справжнього стандарту ГОСТ 2.701.

Ремонтні електричні, кінематичні, гідравлічні, пневматичні, вакуумні схеми, схеми цифровий обчислювальної техніки, позначення ланцюгів і буквено-цифрові позначення в електричних схемах виконують у відповідно до стандартів Єдиної системи конструкторської документації.

6.2 На ремонтних схемах вказують елементи схеми, устрою, функціональні групи тощо., лінії зв'язку, ланцюга, графічні і буквено-цифрові позначення та інші дані, необхідні і під час ремонту, що їх ідентичними що у робочої конструкторської документації.

6.3 На устрою (елементи, функціональні групи тощо.), схеми що досить прості чи ремонт їх нескладний, допускається не розробляти самостійні ремонтні схеми. Вказівки про ремонт цих матеріалів наводять на ремонтної схемою вироби, до якого входитьремонтируемое виріб, з додаванням яка потрібна на ремонту інформації.

6.4 На ремонтних схемах елементи схеми (пристрої і т.п.), лінії зв'язку, ланцюга, підлягають ремонту, виконують основний суцільний товстої лінією, інші елементи - суцільний тонкої лінією.

6.5 На ремонтної схемою одночасно допускається вказувати кілька варіантів ремонту одним і тієї ж елементів схеми (пристроїв тощо.) з відповідними роз'ясненнями на схемою.

Кожна принципово відмінний варіант ремонту вироби виконують самостійну схему.

6.6 Написи, таблиці, і навіть технічні вимоги на ремонтних схемах ремонтованих виробів виконують, зазвичай, відповідно до вимогами ГОСТ 2.316.

 

7 Правила виконання ремонтних специфікацій

7.1Ремонтную специфікацію виконують у відповідно до вимог справжнього стандарту ГОСТ 2.106.Ремонтную специфікацію допускається виконувати на полі креслення на вид вироби (складальна одиниця, комплекс, комплект).

7.2Ремонтная специфікація встановлює можливі зміни робочої специфікації вироби у його ремонту. Вона також використовується в організацію ремонту вироби і комплектування конструкторських документів нею.

7.3 У ремонтну специфікацію вносять складовіспецифицируемого вироби, яким розробляють ремонтні креслення, і навіть інші ремонтні документи, що стосуються цієї виробу.

У ремонтну специфікаціюспецифицируемого вироби вносять окремі складові з деяких інших видів виробів (незалежно від розроблюваних їм ремонтних документів), котрі після ремонту входитимуть вспецифицируемое виріб.

7.4 У розділі «Документація» ремонтної специфікації вносять ремонтні креслення та інші ремонтні документи, які стосуються ремонту вироби загалом (наприклад ремонтний складальний креслення, ремонтна схема, належить виробу загалом, ремонтний монтажний креслення, ремонтна відомість специфікацій, технічні умови на: ремонт вироби тощо., тобто. ремонтні документи, аналогічні відповідним документам зі складу комплекту робочої конструкторської документації).

7.5 У розділі «Комплекси», «Складальні одиниці», «Деталі», «Стандартні вироби», «Комплекти», «Інші вироби» ремонтної специфікації вносять складові, вказаних у 7.3.

7.6 У розділі «Матеріали» ремонтної специфікації вносять матеріали, необхідних ремонту вироби та її комплектів, поставлених безпосередньо з виробом.

 

8 Правила виконання ремонтних відомостей специфікацій і ремонтних відомостейссилочних документів

8.1 Виконання ремонтних відомостей специфікацій

8.1.1Ремонтную відомість специфікацій виконують у відповідно до вимог справжнього стандарту ГОСТ 2.106.

8.1.2Ремонтная відомість специфікацій включає:

- ремонтну специфікацію вироби;

- ремонтні специфікації складових частин вироби;

- ремонтні специфікації комплектів;

- відомість документів на ремонт.

У ремонтну відомість специфікацій вироби не включають ремонтні специфікації складових частин вироби, куди є свої відомості специфікацій.

Наприкінці ремонтної відомості специфікацій вироби посилання на ремонтні відомості специфікацій складових частин вироби.

8.2 Правила виконання ремонтних відомостейссилочних документів

8.2.1Ремонтную відомістьссилочних документів виконують у відповідно до вимог справжнього стандарту ГОСТ 2.106.

8.2.2 У ремонтну відомістьссилочних документів включають документи, куди є заслання ремонтних документах, включених в відомості документів на ремонт вироби.

Примітка - Ремонтні документи, позначення яких записані в графу «Позначення» ремонтних специфікацій і відомостей документів на ремонт, доссилочним документам не ставляться.

9 Правила виконання ремонтних інструкцій

9.1 Ремонтні інструкції виконують у відповідно до вимог справжнього стандарту ГОСТ 2.106.

9.2 Ремонтні інструкції нічого не винні дублювати зміст посібники з ремонту, технічних умов на: ремонт та інших ремонтних документів, виконуваних відповідно до вимогами ГОСТ 2.602.

9.3 Допускається виконувати ремонтні інструкції як розділів посібники з ремонту.

9.4 Для групи однотипних виробів рекомендується розробляти загальні ремонтні інструкції. У зазначені документи включають відомості, які поширюються попри всі вироби певного виду (групи, підгрупи). За наявності образи ремонтних інструкцій в ремонтних інструкціях на конкретні вироби їхній вміст не повторюють, а роблять відповідні посилання них.

 

10 Позначення ремонтних креслень, схем, специфікацій, відомостей і інструкцій

10.1 Позначення ремонтного креслення, специфікації, відомості, інструкцією, і інших документів, виконуваних відповідно до номенклатурою документів по ГОСТ 2.106, отримують введенням у позначення цих документів коду «Р» (ремонтний).

Примітка - Коди ремонтних креслень, специфікацій, схем, відомостей і інструкцій складаються з коду «Р» і коду документа по ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.602, ГОСТ 2.701. Наприклад, код ремонтного креслення деталі «Р» (позначення ремонтного креслення деталіАБВГ.721372.001Р), код ремонтної складальної одиниці «РСБ» (позначення ремонтного складального кресленняАБВГ.481226.018РСБ), код ремонтної специфікації «Р» (позначення ремонтної специфікації виробиАБВГ.481226.018Р), код ремонтної схеми складається з «Р» і коду схеми по ГОСТ 2.701 (позначення ремонтної електричної, принципової схемиАБВГ.481226.018РЭЗ). позначення в прикладах наведені у відповідно до вимог ГОСТ 2.201.

10.2 Позначення ремонтного креслення з однієюкатегорийним розміром отримують додаванням до позначенню ремонтного креслення цифр 1, 2, 3 тощо. відповідно категорії ремонтного розміру деталі вироби, зображеного на кресленні, наприкладАБВГ.711671.011Р1.

>Ремонтний креслення з кількомакатегорийними розмірами одній поверхні позначають додаванням до цього позначенню дробу, в чисельнику якою стоїть літера «Р» і цифра, відповідна першої категорії ремонтного розміру, а знаменнику - літера «Р» і цифра, відповідна другий чи третій, і т.д. категорії ремонтного розміру, наприкладАБВГ.711671.011.

Позначення ремонтного креслення зкатегорийними розмірами для кількох поверхонь отримують додаванням до позначенню ремонтного креслення літери «До».

Примітка - Категорії ремонтних розмірів виробів встановлюються розробником.

10.3 Позначення ремонтного креслення зпригоночним розміром отримують додаванням літери «П» до

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація