Реферат Ємності зберігання молока

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

1. Запровадження. 3

2. Опис технології зберігання молока. 6

3. Устаткування.Емкости зберігання. 8

4. Опис функціональної схеми автоматизації. 13

5. Контроль якості при зберіганні молока. 16

6. Опис елементів контуру регулювання. 16

7. Віртуальний експеримент. 23

8. Розробка тестів. 27

9. Питання з курсовому проекту. 39

10. Укладання. 40

11. Список використаної літератури. 43


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

Автоматизація одна із основних чинників сучасної науково-технічної революції. У основі автоматизації виробництва лежить системний підхід до аналізові досягнень і синтезу об'єктів управління, і навіть побудувати та використання комплексу технічних засобів автоматичного управління, регулювання і функцію контролю. У автоматичних системах широко використовуються новітні досягнення науку й техніки.

Нині у галузі спостерігається часткова і комплексна автоматизація виробничих процесів. Час>тичная автоматизація — це автоматизація окремих виробничих операцій. Вона ввозяться тому випадку, коли безпосереднє управління складними процесами, наприклад термічної обробкою ковбасних виробів чи роботоюпастеризационно-охладительной установки, стає практично недоступно в людини.

При комплексної автоматизації виробничих процесів ділянку, цех, підприємство і т. буд. діють як, взаємопов'язаний автоматичний комплекс, наприклад лінія із виробництва сосисок та інших. Комплексна автоматизація доцільною у умовах високомеханізованого виробництва з урахуванням досконалої технологій і прогресивних методів управління із засобів вимірів, автоматизації та обчислювальної техніки.

Поруч із автоматичними системами управління, коли людина не тільки стежить станом коштів автоматизації, застосовують автоматизовані системи управління (АСУ), у яких бере активну участь у сам процес управління. >Автоматизированние системи управління — це людино-машинні системи, які у ролі технічної бази електронні обчислювальні машини (ЕОМ). У галузі створені й успішно працюють автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУ ТП), автоматизовані системи управління тими підприємствами (АСУП) і галузева автоматизовану систему (>ОАСУ).

Автоматизація технологічних процесів виробництва, у молочної промисловості здійснюється шляхом упровадження систем контролю, регулювання та управління з урахуванням комплексу технічних засобів загальнопромислового і галузевого призначення. Нині у молочній промисловості нагромаджено значний досвід автоматизації технологічних процесів.

Широкому впровадженню автоматизації у вітчизняній молочної промисловості сприяє наявність низки передумов. У тому числі безперервність,поточность, комплексна механізація технологічних процесів, більше об'ємів виробництва молочних продуктів, би серійний випуск необхідних приладів та технічних засобів автоматизації та інших.

Сьогодні у промисловості набирає обертів перехід від локальних системам управління до її повної автоматизації технологічних процесів у молочній промисловості, і зокрема процесів пастеризації і стерилізації молока. Останніми роками сталися кардинальні зміни у автоматизації даних процес

>АСУТП - цечеловеко-машинная система, забезпечує збір, обробку інформації та управління технологічними об'єктами відповідно до прийнятими критеріями.

>АТК - Спільно діючіТОУ іАСУТП становлять автоматизований технологічний комплекс.

>ТОУ - Під технологічними об'єктами управління розуміється сукупність технологічного устаткування й реалізованого у ньому по відповідним регламентів технологічного процесу виробництва.

ДоТОУ ставляться як технологічних установок і технологічні лінії, і технологічні ділянки виробництва, і виробничий процес всього підприємства. Технологічна установка - це сукупність кількох взаємозалежних апаратів і машин яких виконується певна технологічна операція.

Основні завдання автоматизації, які стоять перед галуззю, зводяться до чого:

· у сфері теорії автоматичного управління — виявлення типових об'єктів автоматизації відповідно до класифікації технологічних процесів й розробка науково обгрунтованих систем автоматизації; створення інженерних методів розрахунку систем автоматизації для об'єктів із розподіленими параметрами, виявлення загальних принципів побудови оптимальних систем автоматизації;

· у сфері технології виробництва — переклад дискретних процесів на безперервні, вдосконалення існуючої технології з метою інтенсифікації технологічних процесів, розробка нового технологічного устаткування, яка піддається автоматизації;

· у сфері технічних засобів автоматизації — створення інструментальних методів і коштів вимірів параметрів технологічних процесів і показників якості сировини, напівфабрикатів та готовою продукції; розробка технічних засобів автоматизації з допомогою мікропроцесорів імикро-ЭВМ;

· у сфері проектування автоматизованих системам управління технологічними процесами (АСУ ТП) — створення стандартного математичного та програмного забезпечення; розробка методики за вибором номенклатури вимірюваних параметрів і технічних засобів; розробка методики розрахунку економічну ефективність від запровадження АСУ ТП.

Опис технології зберігання молока.

>Молоко,поступающее напереработку,должно відповідати певнимтребованиям,позволяющим використовувати як сировину для молочноїпромишленности.Основнимипоказателями,определяющими придатність молока допереработке,являются хімічнийсостав,присущий нормальномумолоку,физико-химические (зміст соматичних клітин механічнихпримесей,кислотность,плотность,температура),микробиологические(общаябактериальнаяобсемененность),технологические(термоустойчивость,сичужная згортання) і органолептичні показники.

>Считается,что що стоїть загальна бактеріальнаобсемененностьмолока,тем вірогідніша можливість присутності ньому патогенних мікроорганізмів і тих вище кількість залишкової мікрофлори в молоці після тепловоїобработки.Всвежевидоенним молоці завжди міститься певну кількістьмикроорганизмов.Они потрапляють у нього з вивідних проток молочної цистерни.

>Бактерицидная фаза –цевремя,в протягом якогомикроорганизми,попадающие всвежевидоенное молоко, неразвиваеюся у ньому і навіть частковоотмирают.В протягом бактерицидною фази молоко має бактерициднимисвойствами.Бактерицидними властивості молока обумовлені наявністю у ньому антибактеріальних речовин (>лизоцимов, лейкоцитів, нормальнихантител,некоторих ферментів та інших.), кількість яких залежить від індивідуальних особливостей і фізіологічного стану тваринного, і навітьлактационного періоду (молозиво має найвищою антибактеріальної активністю).

Тривалість бактерицидною фази молока залежить від температури збереження і початкового кількостімикрофлори.При зберіганнісвежевидоенного молоканеохлажденним бактерицидна фаза триває 1 -2 години на залежність від його початковогообсеменения.По закінченні бактерицидною фази в молоці за нормальної температури зберігання вище 10 проЗ починається швидке розмноженнямикрофлори,которое веде до підвищеннятитруемой кислотності, нагромадженню бактеріальних токсинів, не нівечаться при пастеризації молока, появі ферментів бактеріального походження, викликають пороки молока, тощо. буд.

У збільшенні тривалості бактерицидною фази зацікавлені якпроизводители,так і переробники молока, тому що від цього залежать їхню якість і якість вироблюваних потім із ньогопродуктов.Снижая температуру зберіганнямолока,можно продовжитибактерицидную фазу молока досить тривалий час за умови низькою початкової бактеріальноїобсеменености.

Температура зберігання молока,проЗ 37 30 25 10 5 0

Тривалість бактерицидною фази, год. 2 3 6 24 36 48

До того ж щонайменше важливим є те, що холодне сире молоко (5 проЗ ) більш стійко до механічним впливам, ніж тепле.

>Обородувание.Емкости зберігання.

Транспортні цистерни з молоком (>сливками),поступившие на молочний завод, розвантажуються в ємностіхранения.В них молоко (вершки) накопичується і зберігається період (приблизно протягом двох діб без помітного зміни якості), попередній переробці.

>Емкости зберігання бувають різноївместимости.В час їх виготовляють місткістю до 100 000 – 120 000 л і більше. У світі у випадках використовують ємності місткістю до 250 000 л.

>Емкости зберігання молока виготовляють із нержавіючої сталі і алюмінію.

Іноді їхні роблять із звичайнійстали,емалированними, з полімерних матеріалів.

>Емкости обладнані люками1,которие закриваються герметично. Задля підтримки постійної температури продукту передбачені ізоляція резервуарів (зазвичай коркова ) і дерев'яна обшивка .Щоб на процесі зберігання молоко не відстоювалося, встановлюється лялечкапропеллерного типу, частота обертання якої 100 – 300 з-1, чишнекового. У ємностях великий місткості (70 000 л і більше ) продукт зазвичай перемішується повітрям.

>Емкости зберігання молока можна забезпечити пристроєм дляохлаждения,размещенним всередині або за межами ємності. Останні, з санітарно-гігієнічних вимог, краще. Як пристроїв для охолодження, розміщених поза резервуара, використовують пластинчасті охолоджувачі, які на корпусі ємності чи окремо. У цьому підвищується інтенсивність теплопередачі і полегшується застосування аміачної системи охолодження.

При заповненні ємності потік молока з наливної труби подається на стіну ємності, щоб за можливості виключитипенообразование.Уровень молока в ємності визначають через оглядове вікно чи змолокомерному склу. Переповнення ємності попереджується сигнальними пристроями (>поплавковими). Струм подається до корпусу ємності або до спеціальної трубі, вставленої до середини ємності, і навіть контакту, встановленому у верхній частині ємності. При заповненні ємності поплавецьподнимаетсяю Коли ємність заповнена продуктом . поплавець, торкаючись верхньогоконтакта,замикает ланцюг, у результаті включається світловий чи звуковий сигнал.

>Емкости зберігання встановлюється на підставці з муфтою нарезьбе,что дозволяє змінювати їх нахил.

>Емкости зберігання молока також оснащуються приладами контролю за якістю продукту (>например,прибор визначення рН) З іншого боку, передбачаються автоматичні устрою длязапрогромированного включенняперемешивающих молокомешалок, підтримки певної температури продукту, заповнення і спорожнювання окремих ємностей із відповідною сигналізацією (світловий чи звуковий ), а окремих випадках для обліку ступеня заповнення ємності продуктом.

>Емкости великийвместимостипо порівнянню коїться з іншими маютьпреимущества.молоко у яких зберігається протягом багато часу без значного зміни температури як ізимний,так й у літній періоди, навіть якщо вони встановлені не всередині, а позапомещения.При зберіганні молока в ємностях спрощується експлуатація і зменшується початкові видатки їх виготовлення ( для одиницю продукції ).

Трубопроводи подачі молока в резервуари зберігання, зливу молока і миючого розчину оснащеніотсечнимипневмоклапанами хрестового типу. Трубопроводи подачі миючих розчинів мають переключають клапани 8 дистанційного управління з дренажним отвором.Молокохранильние резервуари обладнанікондуктометрическим датчиками сигналізаторів верхнього рівня молока, нижнього й середнього, датчиками для виміру температури (термометри опору) і датчиками ємнісного типу для виміру рівня молока.

Побічні прилади виміру рівня молока і температури (>логометр з перемикачем) змонтовані на вертикальної панелі пульту управління, де є мнемонічна схемамолокохранилища. І на цій самою схемою змонтовані сигнальні лампи сигналізаторів рівня, електродвигунівмешалок і клапанів.Пусковая і керуючу апаратура розташована на похилій панелі пульта.

Поопорожении резервуара сигналізатор нижнього рівня через проміжнийпневмоелектрический клапан управляє закриттямпневмоклапана на трубопроводі спорожнювання. При заповненні резервуара реле сигналізатора За верхнього рівня управляє переключеннямпневмоклапана на трубопроводі заповнення. Одночасно включається ланцюг програмного устрою управліннярвботой мішалки.

Отже, оператор, встановившиперекльчатель блоку управлінняпоцессом наповнення резервуара вагітною «заповнення» іпрроверив по сигнальною лампі, що резервуар не заповнений, включає кнопку (>пуск).При цьому клапан на трубопроводі заповнення відкривається, що сигналізує лампа на мнемонічною схемою. Коли заповнення першого резервуара закінчиться, його клапан другого резервуара відкриється тощо. буд. Процес спорожнювання аналогічний описаного.

Контроль якості при зберіганні молока.

Автоматична систему управління процесом зберігання молока в резервуарах має забезпечити програмне управління операцій заповнення і спорожнювання резервуарів; вимірювати температуру продукту резервуарах (допускаемая похибка до +(-) 1проЗ ); вимір рівня продукту резервуарі (>допускаемая похибка до +(-) 1,5 %); програмне управління операцій перемішування продукту; вимір маси чи обсягу продукту, знаходиться в зберіганні (>допускаемая похибка до +(-) 0,5% ); управління операцій мийки резервуарів і трубопроводів по заданої програмі; вимір кислотності (погрешностя до +9-0 рН ); вимір змісту жиру ( похибка до +(-) 0,1% жиру ); сигналізацію граничних рівнів продукту резервуарі.

Перелічені операції рекомендується здійснити при зберіганні молока в резервуарах великий місткості (50 – 100 т ). При управлінні ж процесом зберігання молока в резервуарах малої ємності можнаограничаться автоматизацією операцій контролю температури і підвищення рівня молока, і навіть сигналізацією граничних рівнів продукту і дистанційним управлінням клапанами задля розподілення потоків продукту і мийних засобів.

Опис контуру регулювання.

У молочної промисловості щоб одержати достовірну інформацію про температурі продуктів та допоміжних середовищ широко використовується сучасні прилади зтермопреобразователями.Обичнотермопреобразователи застосовують у поєднанні з вторинними приладами, причому роздільно як окремих блоків, і комплексно змонтованих щодо одного корпусі.

>Термопреобразователь опору1,електронний автоматичний регулюючийсамопишущий міст2,исполнительний механізм зелектромоторним приводом3,кнопка управління1SB, сигнальна лампа1HL.

Первинний прилад.

>Термопреобразователи опоруТСПУ – 0183 іТСМУ – 0283 з уніфікованим сигналом створені з урахуваннямспецефических вимог молочної промисловості.Предназначени для безперервного перетворення інформації про температурі продукту уніфіковані сигнали постійного струму силою 0....5 і 4.....20мА. У першому корпусі містяться первинні інормирующие перетворювачі, вимірювальна бруківка схема, стабілізований джерелопостоянногго струму, підсилювач і перетворювач напруги . Унормирующемпреобразователе здійснюєтьсялинеаризация залежності вихідного сигналу від температури. І тому нелінійний зміни електричного опору чутливого елемента від температури компенсується шляхом пропускання через чутливий елементтермопреобразователя додаткового струму, залежить від температури.Термопреобразователь вміщує установку у трубопроводі чи резервуарі.

 Структурна схема перетворювача приведено нарисунке.Термометр опору RT підключено до джерелу стабільного струму 1.Снимаемое напруга подається на підсилювач 2. З допомогоюаналогоцифрового перетворювача 3 напруги перетворюється на цифровий 12- розрядний код, звідки на запам'ятовуючий пристрій4,осуществляющеелинеаризацию вимірювального перетворювача. Протилежне перетворення цифрового коду постійно вихідний струм виробляєтьсяцифроаналаговим перетворювачем 5 і вихідним підсилювачем 6. Харчування приладу здійснюється від вбудованого джерела харчування 7. У приладі застосовані інтегральні і гібридні мікросхеми, завдяки і він має малі габаритні розміри. Зовнішній вид приладуТСПУ – 0183 показаний малюнку.

>Термопреобразователь опору типуТСПУ – 0183.

а – структурна схема; 1,7 – джерело струму; 2,6 – підсилювачі; 3,5 – перетворювачі; 4 – запам'ятовуючий пристрій; б – загальний вигляд.

Основні параметри перетворювачів опору.

>Праметри

>ТСПУ - 0183

>ТСМУ – 0283

>Диапозон вимірів - 25....25

-25.....25

 

0......100 0.....50

 

50.....100 50....100

 

0.....200

 0......100

 

І ін. 0.......200
>Инерционность, з 20 і 40 20 і 40
>Градуировка 100 П 50 м
Клас точності 0,5 і одну 0,5 і одну
Матеріал захисного патрона (сталь) >12Х18Н10Т >12Х18Н10Т
Тиск вимірюваногопродукта,МПа До 6,4 До 6,4
>Потребляемаямощность,Вт До 5 До 5
Довжина монтажній частини, мм 100....1000 100.....1000
>Масса,кг 0,63...0,93 0,63...0,93

 

Вторинний прилад.

Для збирання й подання про стан технологічного процесу у молочної промисловості широко використовуються комплекси вторинних приладів системи ДСП . Вони забезпечують що складає контроль, реєстрацію, сигналізацію (регулювання) параметрів процесів, перетворених первинними вимірювальними приладами в електричні чи пневматичні сигнали.

Типова принципова електрична схема приладів серії КС з бруківці врівноваженій вимірювальної схемою змінного струму.

>Измеретильная схема 1 приладу містить опору:R1,R2 іR3- плечі мосту, R>p –>реохорд, R – шунтреохорда, Rп іrп – завдання початку й кінця шкали, Rбуд іrбуд –подгоночниесопротивления,Rб – обмеження в плечах вимірювальної схеми, Rл -подгоночние опору з'єднувальних дротів.

Типова принципова електрична схема приладів серії КС;

R1, R2, R3 – плечі мосту; Rр –реохорд; R – шунт; Rп,rп

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація