Реферати українською » Промышленность, производство » Діаграми стану з обмеженою розчинністю, в яких відбуваються евтектичні, перитектической, евтектоїдних, перітектоідние перетворення


Реферат Діаграми стану з обмеженою розчинністю, в яких відбуваються евтектичні, перитектической, евтектоїдних, перітектоідние перетворення

Міністерство освіти і науки України

Донбаський державний технічний університет

КафедраОМД

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

з дисципліни "металознавство"

на задану тему:

"Діаграми стану з обмеженою розчинність, у яких відбуваютьсяевтектические,перитектические,евтектоидние,перитектоидние перетворення"

Алчевськ 2009


1.   Діаграма стану з обмеженою розчинність при підвищеннях іпонижениях температурах, зполиморфним перетворенням одного з компонентів, зперитектическим,евтектическим іевтектоидним перетвореннями

 

Малюнок 1. Діаграма стану

ТА>SРТУ – лініяликвидус.

ТА>ЕSFDKTB – лініясолидус.

ЛініяРDК –перитектического рівноваги: Жр +до Аn У>mD..

ЛініяESF – лініяевтектического рівноваги: ЖP.S E + Аn У>mF.

ЛініяHRC – лініяевтектоидного рівноваги:R H + Аn У>mC.

ЛініяER – лінія обмеженою розчинності компонента У вb-фазе (чи компонента Аb).

ЛініяHN – лінія обмеженою розчинності компонента B в a – фазі (чи компоненті Аa).

Лінія ДВ (>DFCC) – нестійке хімічну сполуку АnУ>m.

ЛініяKW – лінія обмеженою розчинності компонента А в g – фазі (чи компоненті У).

>Сплави з концентрацією компонентів між точками HR (чиHR) –доевтектоидние.

Сплав, проходить через точку R (R) –евтектоидний.

>СплавиRE –заевтектоидние.

>СплавиES –доевтектические.

Сплав, проходить через точку P.S –евтектический.

>СплавиSС –заевтектические.

Сплав проходить через точку D зазнає сутоперитектическое перетворення із заснуванням нестійкого хімічного сполуки АnУ>m.

Розглянемо деякі сплави:

Сплав 1

Жр +до АnУ>m (100%) –перитектическое з'єднання.

 

Сплав 2

Жр +до АnУ>m +хат.

 

Сплав 3

Жр +до АnУ>m + Жхат.

На ділянці 2 – 3 – з Жхат при охолодженні виділяється АnУ>m. Приt3 що залишилося рідина, має склад точки P.S перетворюється наевтектику: АnУ>m + Жост АnУ>m + (> + Аn У>m)

При температуріt4-фаза, що входить уевтектику, перетворюється наевтектоид + АnУ>m

Остаточна структура сплаву: АnУ>m +евт-ка [>евт-д (> + Аn У>m) + Аn У>m].


Сплав IV

СкладЖ-фази зменшується лінієюликвидус від т. 1 до т. P.S.

Склад твердої фази АnУ>m лінієюликвидусDF (стрілочки).

У інтервалі температур 1 – 2 сплав складається з: Ж + АnУ>m.

При температурі нижчій заt2 відбуваєтьсяевтектическое перетворення: Аn У>m + Ж Аn У>m + (> + Аn У>m)

У інтервалі температур 2 – 3 з-фази виділяються надлишкові кристали АnУ>m, пов'язане це із зменшенням розчинності У в-фазе (лініяER): Аn У>m.

При температурі трохи нижче т. 3 – відбуваєтьсяевтектоидное перетворення,-фаза розпадається на дві нові: b + Аn У>m

У інтервалі температур 3 – 4, відповідно до лінієюHN (обмежує розчинність компонента У в А (>-фазе)) з-фази виділяються надлишкові кристали хім. сполуки: АnУ>m.

Сплав 5

Приt1 є рівноважний набір фазових і концентраційних флуктуацій.

Приt2 величину і кількість флуктуацій збільшується в відношення до-фазе.

Нижчеt2 починається процес кристалізації.

Приt3: т.f – описує склад-твердого розчину.

Крапкаq – описує склад рідкої фази.

Кількісне співвідношення фаз:конодаfq.


>Жидкая фаза змінює склад лінієюликвидус –qS, а-фаза лінієюсолидус –fE.

Температураt4 відповідаєевтектическому рівноваги рідини складу – P.S, і-фази точки – Є.

Кількісне співвідношення фаз вищеt4:конодаES

Нижче точки 4 рідка фаза зазнаєевтектическое перетворення із заснуваннямевтектики: ЖP.S + Аn У>m, в такий спосіб, ЖP.S = е (> + Аn У>m) = 33% (див. вище);-фаза доі після перетворення = 67%.

При охолодженні до точки 5 з-фази виділяються сполуки АnУ>m (пов'язане обмеженням розчинності компонента У в-фазе лінієюER) (котрі виділяються кристали називають вторинними).

Структура сплаву в інтервалі 4 – 5: +евт-ка (> + АnУ>m) + АnУ>mII.

При температурі трохи нижчеt5 відбуваєтьсяевтектоидное перетворення,-фаза розпадається із заснуванням двох фаз: + Аn У>m

Для розрахунку структури після перетворення законоду приймаємоRC – 100%.

Ця структура житиме до кімнатної температури (>евтектоид (> + АnУ>m) +евтектика (>евтектоид( + АnУ>m) + АnУ>m) + АnУ>mII).

Кількість фаз приt>комн:NC –конода =?%, Аn У>m =?%.


Розглянемо коротко ряд діаграм

 

Малюнок 2. Діаграма стану

ЛініяKSN – лініяевтектоидного перетворення (I-го):

>P.S до +N

Iевтектоид

ЛініяPCD – лініяевтектоидного перетворення (>II-го):

>З Р +.D

IIевтектоид

Фаза – стійке хімічну сполуку зі змінним складом (АnУ>m).

ЛініяHIR – лініяперитектоидного перетворення:

>H +R >J

Розглянемо кристалізацію та перебіг перетворення сплавів.

 

Сплав 1

Вище т. 1 сплав перебуває у рідкому стані.

Інтервал 1 – 2 – відбувається виділення кристалів-фази.

Інтервал 2 – 3 – існує-фаза.

Інтервал 3 – 4 – відбувається виділення нестійкого хімічного сполуки (Аn У>m).

У т. 4 відбуваютьсяевтектоидное перетворення:

> + + (> +)

>евтектоид

У т. 5 відбуваєтьсяперитектоидное перетворення:

> + +ост.

Сплав II і III – розглянути студентам.

Малюнок 3. Діаграма стану

Лініясолидус – ТА>12456ТУ.

Лінія 123 –претектическое рівновагу:

–перетектическая реакція Ж + АnУ>m

Лінія 456 –евтектическое рівновагу:

–евтектическая реакція Ж АnУ>m + У

>Сплави:

45 –доевтектические;

5 –евтектический;

56 –заевтектические.

Лінія 789 –евтектоидное рівновагу (7 8 9).

АnУ>m + У

             евтектоид

 


Сплав 1                                          –евтектоидная реакція.

Сплав 3

У т. а –евтектическое перетворення.

У т. б –евтектоидное перетворення.

Для розрахунку структурних складових в інтервалі температур а – б, приймемо законоду відрізок 5 – 6 (100%):

Малюнок 4. Діаграма стану

Лініясолидус – ТА>5623ТУ.

Лінія 123 –перитектическое рівновагу:

Ж +

 
.

Лінія 456 –перитектическое рівновагу:

Ж +

 
.

> +

 
Лінія 789 –евтектоидное рівновагу:

Сплав 1

Нижче т. а – початок кристалізації, з Ж виділяються кристали-фази.

При т. б –претектическое перетворення:

Ж4 +65 +>6(ост)изб.

При т. в->евтектоидное рівновагу:

>7 +>8(ост)изб 7 +9 +7

>евтектоид

Структура після повного охолодження:

> +евтектоид (> +).


Література

1.ЛахтинЮ.М., Леонтьєва В.П. Матеріалознавство. М., 1972, 1980

2. Гуляєв О.П. металознавство. М., 1986

3. Новиков І.І. Дефекти кристалічного будівлі металів. М., 1983

4.Антикайн П.О. металознавство. М., 1972


Схожі реферати:

Навігація