Реферат Деревообробний цех

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

1. Запровадження

2. Організація енергетичного господарства цеху

2.1 Організація планово-запобіжних робіт

2.2 Розрахунок чисельності електромонтерів

2.3 Розрахунок річного фонду зарплати

2.4 Розрахунок вартість електроенергії

2.5 Розрахунок суми амортизаційних відрахувань

2.6 Розрахунок витрат за перегляд

2.7 Розрахунок інших витрат

3. Техніко-економічне обгрунтування системи електропостачання

4. Техніко-економічне обгрунтування системи електропривода

5. Розрахунок вартості монтажу

6.Сводние техніко-економічні показники

7. Загальний висновок по курсовому проекту

8. Список використовуваної літератури


1. Запровадження

>Деревообрабативающий цех призначений для виготовлення віконних блоків і є складовою великого домобудівного комбінату.Готовая продукція проходить черезмолярную і відбувається до споживача. Головне завдання промисловості є як повне задоволенні потреб народного господарства і високоякісної продукції. І тому передбачається розширення випуску найбільш економічних видів машин, електроустаткування, систематичне відновлення своєї продукції, підвищення його технічного рівня та якості, поліпшення експлуатаційних і споживчих властивостей виробів. Подальше підвищення продуктивність праці великою мірою залежить від подальшого зростання озброєності праці. Аби вирішити питань технічного вдосконалення виробництва передбачено підвищення рівня електрифікації виробництва та ефективність використання електроенергії, у тому економіка грає великій ролі.

Зростання продуктивність праці й відповідне зниження собівартості продукції необхідними умовами економічного прогресу суспільства, і навіть динамічного і пропорційного розвитку єдиного народно-господарського комплексу країни. Ефективність виробництва та якість продукції багато чому визначаються надійністю коштів виробництва та зокрема електроустаткування. Основне завдання персоналу, обслуговуючого електроустановки, є забезпечення високої надійності і безперебійності виробничих процесів, тривалої схоронності електроустаткування і економічного витрати електроенергії.


2. Організація енергетичного господарства

Національна енергосистема створює оптовий ринок електроенергії з допомогою виробництва в базових електростанціях, додаткової закупівлі там, наступної транспортуванні й законність продажу її територіальним енергокомпаніям, і навіть окремим споживачам, у яких глибокі введення високої напруги.

2.1 Організація планово-запобіжних робіт

Організація планово запобіжних робіт включає у собі підготовку устаткування на експлуатацію і покликана служити задля забезпечення планомірного ремонту й обслуговування електроустаткування, аби внеможливити можливі несправності, які можуть призвести до зупинки технологічного процесу втрати прибутку.

ГрафікППР є технічним документом, з урахуванням якого нині розробляється порядок проведення ремонту й обслуговування обладнання і вартості витрат за ці роботи.

Технічне обслуговування- сукупність технічних заходів для обслуговування, налагодження, діагностиці устаткування запобігання поломок.

>Ремонтная служба займається ремонтами у разі електроустаткування з експлуатації. Веде розбірку, налагодження й пуск в експлуатацію технологічного устаткування.

Трудомісткість ремонту електроустаткування є кількість часу й людей, задіяних під час проведення поточного і капітального ремонтів. Залежить від потужності двигуна і кількості ремонтів на рік.

Основні поняття системиППР.

>Ремонтний цикл (РЦ) – їх кількість років між двома капітальними ремонтами.

>Межремонтний період (МРП) – їх кількість місяців між двома поточними ремонтами.

Структура ремонтного циклу (>СРЦ) – їх кількість поточних ремонтів між двома капітальними.

>СРЦ=РЦ*12 / МРП

>СРЦ1=8*12 / 6=16 (рем)СРЦ2=3*12/6=6

>СРЦ3=5*12 / 12=5 (рем)СРЦ4=1*12 / 6=2 (рем)СРЦ5=3*12 / 6=6 (рем)СРЦ6=3*12 / 6=6 (рем)

>СРЦ7=3*12 / 6=6 (рем)СРЦ8=3*12 / 6=6 (рем)

Трудомісткість технічного обслуговування приймається в % до спільної суми витрат на ремонти

ТЕ1=((>ТР+КР)*t / 100)*10

>t- Загальна тривалість змін усутках

>ТО1= (8*8 /100)*10=6,4 (>чел/ч);ТО2= (6*8/100)*10=4,8(чел/ч)

>ТО3= (4*8/100)*10=3,2 (>чел/ч)

>ТО4=((6+27)*8 /100)*10=26,4(чел/ч)

>ТО5= (6*8 / 100)*10= 4,8 (>чел/ч)

>ТО6= (12*8 /100)*10=9,6 (>чел/ч)

>ТО7= (6*8 / 100)*10=4,8 (>чел/ч)

>ТО8= (6*8 / 100)*10=4,8 (>чел/ч)


2.2 Розрахунок чисельності електромонтерів

Плановий баланс робочого дня. Таблиця 1

N Показники Індекси і Порядок розрахунку перериване виробництво
1 >Календарние дні >Тк 365
2 Вихідні дні >Тв 108
3 Номінальний фонд >Тн =Тк-Тв 257
4

Планові не виходи

-відпустку

-хвороби

-учнівський відпустку

-виконання держ. зобов'язань

>Тнв

>Тотп

>Тбол

>Туч

>Тгос

42

24+10

6

1

1

5

Ефективний фонд робочого

часу

Тед =Тн-Тнв 215
6 Тривалість зміни >tсм 8
7

Ефективний фонд робочого

часу у годиннику

>Теч =Тед*tсм 1720
8 Коефіцієнтсписочности >Ксп=Тн/Тед 1,2

>Явочная чисельність – їх кількість працівників, зайнятих протягом зміни для перериваного й у перебігу діб для безперервного виробництва.

Nя= А>общ*До>нв / Т>еч*До>нр

N>яР= (127*1,1) / (1720*1,05) =>0,1(чел).

N>яО=(101,6*1,1) / (1720*1,05)=0,1 (чол).

А>общ – загальна трудомісткість ремонту чи обслуговування (графікППР)

До>нв – коефіцієнт виконання норм вироблення (1,1 – 1,2)

Т>еч – ефективний фонд робочого дня в годиннику

До>нр – коефіцієнт непланових робіт (1,05 – 1,15)

NСП = NЯ * KСП

N>СПр=0,1*1,2=0,1

N>СПо=0,1*1,2=0,1

ДоСП – коефіцієнтсписочности (1,2)

Відповідно до вимог техніки безпеки приймаємо працювати одного електромонтера про ремонт з четвертим розрядом і самого електромонтера з обслуговування з п'ятим розрядом.

2.3Расчет річного фонду зарплати.

2.3.1Расчет фонду основний зарплати (>ФОЗП)

· А. тарифний фонд

>Фтар=Тсдн*Тед, де

>Тсдн - середньоденна вести

Тед –ефективний фонд в днях (>таб.2)

>Тсдн= (>Тмин*Ктар*12)/Тн, де

>Тмин - мінімальна вести, затверджувана Кабінетом Міністрів РК з1января цього року (>10515тн)

>Ктар - коефіцієнт тарифікації (встановлюється для робітничих професій відповідно доЕТКС - єдиноїтарифно-квалификационной сітки)

>IIр=1,07

>IIIр=1,15

>IVр=1,24

>Vр=1,33

>VIр=1,43

>Тсдн (>4)=Тмин*Ктар*12/Тн=10515*1,24*12/275=569

>Тсдн (>5)=Тмин*Ктар*12/Тн=10515*1,33*12/275=610,2

>Фтар(4) =569*233 =132577(тенге).

>Фтар(5) =610,2*233 =142176,6(тенге).

· Б. преміальні

>Фпрем =Фтар*Кпрем, де

>Кпрем –коефіцієнт преміювання (0,2-0,4)

>Фпрем(4) =132577*0,4 =53030,8 (тенге)

>Фпрем(5) = 142176,6*0,4 =56870,6 (тенге)

· Р. доплата до праці у дні

>Фпразд =Фтар*Кпразд

>Кпразд - коефіцієнт доплат до праці у дні

>Фпразд(4) = 132577*2,47% =327465,2(тенге)

>Фпразд(5) =142176,6*2,47% =351176,2(тенге)

· Д. екологічні

>Фек =1,5*МРП*Nсп

>Фек(4) =1,5*МРП*12=1,5*1168*12=21024 тенге

>Фек(5) =1,5*МРП*12= 1,5*1168*12=21024 тенге

· Є. Разом фонд основний зарплати

·         

>ФОЗП =Фтар+Фпрем+Фпразд+Фек

>ФОЗП(4) = 132577+53030,8 +327465,2+21024 =534097 (тенге).

>ФОЗП(5)=142176,6+56870,6+351176,2+21024=571247 (тенге).


2.3.2Расчет фонду додаткової зарплати

· А. розрахунок відпускних

>Тотп – дні відпустки (>таб.2)

>Тн – номінальний фонд (>таб.2)

>Фотп(4)=ФОЗП*Тотп/Тн=534097 *34/257=70659 (тенге)

>Фотп(5)=ФОЗП*Тотп/Тн=571247 *34/257=75573 (тенге)

· Б.Расчет лікарняних

>Тбол – дні хвороби (>таб.2)

>Фбол(4)=ФОЗП*Тбол/Тн=534097 *6/257=12469 (тенге)

>Фбол(5)=ФОЗП*Тбол/Тн=571247 *6/257=13336 (тенге)

У. розрахунок учнівських

>Туч – дні навчання

>Фуч(4)=ФОЗП*Туч/Тн=534097 *>1/257=2078(тенге)

>Фуч(5)=ФОЗП*Туч/Тн=571247 *1/257=2223 (тенге)


Р. розрахунок сплати виконання держ.Обязанностей

>Тгос – час виконання держ.Обязанностей

>Фгос(4)=ФОЗП*Тгос/Тн=534097 *1/257=2078 (тенге)

>Фгос(5)=ФОЗП*Тгос/Тн=571247 *1/257=2223 (тенге)

Д. Разом фонд додаткової зарплати

>ФДЗП =Фотп+Фбол+Фуч+Фгос

>ФДЗП(4)=70659+12469+2078+2078=87284(тенге)

>ФДЗП(5)= 75573+13336+2223+2223=93355(тенге)

2.3.3 Разом річний фонд зарплати

>ФЗПг =ФОЗП+ФДЗП

>ФЗПг – річний фонд зарплати

>ФЗПг(4) =534097 +87284 =621381 (тенге)

>ФЗПг(5) =571247 +93355 =664602 (тенге)

2.3.4Расчет соціального податку

>Нс.=ФЗПг*20%

>Нс(4) =621381 *20% =124276 (тенге)

>Нс(5) =664602 *20% =132920 (тенге)

2.3.5Расчет середньомісячної зарплати

>ФЗПг – річний фонд зарплати

>Тсм(4) =ФЗПг/12*N>сп =621381 /12*1=51782 (тенге)

>Тсм(5) =ФЗПг/12*N>сп =664602 /12*1=55384 (тенге)

2.4 Розрахунок вартість електроенергії

Споживачі електроенергії укладають з енергопостачальної організацією договір про поставки електроенергії.

>Э=(Р>заяв*>Ц+Э>общ*Д) /1+V

>Э=(51,2*200+113137,7*5,40)/(1+0)=610943,6(тнг)

Р>заяв – заявлена потужність (оплачується споживачами за втрати електроенергії під час масового підключення більшості споживачів)

Ц – основна ставка

Еге>общ – сумарна активна енергія

Д – додаткова ставка

V – знижка чи надбавка за компенсацію реактивної потужності

Р>заяв=(Р>нсил>носв)*Доі

Р>заяв=(>61+3,03)*0,8=51,2(кВт/ч)

Р>нсил – загальна номінальна потужність силового устаткування

Р>носв – загальна номінальна потужність висвітлення

Доі – коефіцієнт використання

Егесил>нсилрік*Доі

Егесил=61*1953*0,9=107219,7 (кВт.год).

Трік – річне час електроустаткування

Трікзв*>tдив*Додив*0,95

Трік=257*8*1*0,95=1953 (кВт.год).

Тзв – номінальний фонд робочого дня

Tдив – тривалість зміни

Додив – коефіцієнт змінності

Еге>осв>носвгір*Доз

Еге>осв=3,03*1953*1=5918 (кВт.год).

Тгір – час горіння світильників (в % Трік)

Доз – коефіцієнт попиту      

Еге>общ=Егесил+Еге>осв

Еге>общ=107219,7+5918 =113137,7(кВт/ч).

Егесил – сумарна активна енергія силового устаткування

Еге>осв – сумарна активна висвітлення


2.5Расчет амортизаційних відрахувань

Амортизація – це відшкодування зносу основних фондів.Начисляется за нормами,утвержденним МіністерствомФинансов РК, і як 8% дляел. устаткування.

А – сума амортизації

>БО –балансная вартість устаткування

На – норма амортизації (10%)

>Ксм – Коефіцієнт змінності

Амортизаційні відрахування Таблиця 2

Найменування електроустаткування >Кол-во БС Загальна вартість Норма амортизації в % Коефіцієнт змінності Норма з урахуванням змін Сума амортизації
1 >Деревообрабативающий верстат 1 80000 180000 10 1 10 8000
2 Установка забарвлення електростатичний 1 65000 65000 10 1 10 6500
3 >Зарядние агрегати 1 58000 58000 10 1 10 5800
4 >Токарний верстат 1 120000 120000 10 1 10 12000
5 >Торцовочний верстатДС1 1 105000 105000 10 1 10 10500
6 >Многопильний верстатЦМС 1 85000 85000 10 1 10 8500
7 Верстат для закладення сучків 1 100000 100000 10 1 10 10000
8 >Фуговальний верстат 1 135000 135000 10 1 10 13500
Разом 748000 74800

А1 = 80000*10%*1/100 =80(тенге)

А2 = 65000*10%*1/100 =65 (тенге)

А3 = 58000*10%*1/100 = 58 (тенге)

А4 = 120000*10%*1/100 = 120 (тенге)

>А5 = 105000*10%*1/100 = 105 (тенге)

А6 = 85000*10%*1/100 =85(тенге)

>А7 = 100000*10%*1/100 = 100 (тенге)

>А8 = 135000*10%*1/100 =135 (тенге)

2.6 Розрахунок витрат за перегляд

Витрати на перегляд включають зарплату з нарахуваннями, вартість матеріалів і накладні витрати.

2.6.1Расчет зарплати з нарахуваннями

>ЗПн =ЗП*Кн

ЗП – сума зарплати, нарахованої за перегляд

>Кн - коефіцієнт нарахувань

>ЗПн(4) =1920*1,7 =3264 (тенге)

>ЗПн(5) =2060 *1,7 =3502(тенге)

ЗП =Акр*Тсч

Акру – трудомісткість капітального ремонту

>Тсч –среднечасовая зарплата

>ЗП4 =27*71,1=1920(тенге)

>ЗП5 =27*76,3=2060 (тенге)

>Тсч =Тсдн/tсм

>Тсдн – середньоденна зарплата (тенге)

>tсм – тривалість зміни

>Тсч = 569/8 = 71,1 (тенге)

>Тсч = 610,2/8 =76,3 (тенге)

>Кн =Кпрем*Кнс

>Кпрем – коефіцієнт преміювання (1,2 – 1,4)

>Кнс – коефіцієнт, враховує соціальні податки (1,2)

>Кн = 1,4*1,2 = 1,7

2.6.2Расчет вартості матеріалів

Вартість матеріалів приймається у вигляді 110% від суми зарплати з нарахуваннями:

М =ЗПн*110%

>М4 = 3264*110% =>3590(тенге)

>М5 =3502*110% =3852(тенге)

2.6.3Расчет накладних витрат.

Сума накладних витрат приймаються у вигляді 85% від суми зарплати з нарахуваннями та вартістю матеріалів:

НР = (>ЗПн+М)*85%

>НР4 = (3264+3590)*85% =5826 (тенге)

>НР5 = (3502+3852)*85% =6251 (тенге)


2.6.4 Загальна вартість перегляд :

>КР =ЗПн+М+НР

>КР4 =3264+3590+5826=12680 (тенге)

>КР5 =3502+3852+6251 =13605 (тенге)

2.7Расчет інших витрат

Інші витрати приймаються в 10% від суми витрат:

ПР = (>ФЗПг+НС+Э+А+КР)* 10%

>ПР4 = (621381+124276+610943,6+74800+12680)* 10% =144408 (тенге)

>ПР5=(664602 +132920+610943,6+74800+13605)* 10%=149687 (тенге)

>ПРобш = (1285983+257196+610943,6+74800+26285)* 10% =225520,8 (тенге)


3. Техніко-економічне обгрунтування системи електропостачання

Можливі варіанти трансформаторів таблиця 3

Варіант Марка Потужність Напруга первинне, кВ Напруга вторинне, кВ >Uкз від номінального Потужність втрат, кВ >Iхх від номінального
>х/х >К.з.
1 >ТМ-400/10 400 10 0,4 5,5% 4,6 25 1%
1 >ТС-400/10 400 10 0,4 5,5% 4,6 25 1%

3.1 Визначення капітальних видатків

1 ВАРІАНТ

>К=n*Cт

n- число трансформаторів

>Cт – вартість одного трансформатора

>К=2*800000=1600000 (тенге)

3.2 Визначення вартості втрат електроенергії у рік

>Cn=Co*n*(Pхх+Kе*Iхх *>SH1/100)*T+Co*n*Kе*(Pкз+Kе*Uхх*SH1/100)*T

Co – вартістькВт*ч електроенергії

n – число трансформаторів

>Pхх – втрати потужності холостого ходу

>Kе - коефіцієнт

>Iхх – втрати струму холостого ходу

>SH – номінальна потужність трансформатора

>Pкз – втрати холостого ходу

>Uхх – напруга короткого замикання

Зn>o*>n(DP>xx+Дое*>J>xx*P.S>H1 />100)J+C>o*>n*Ке(>DP>кз+Дое*U>xx*P.S>H1 />100)J=

= 5,40*2(1,3+1*3%*400/100)6270+4,94*2*0,8(5,4+1*5%*400/100)6270=

365490,8 (>тнг).

3.3 Визначення амортизаційних відрахувань

>СА=К*НА

КВ - капіталовкладення (тенге)

На – норма амортизації електроустаткування

СА= 1600000*8%=128000

3.4 Визначення загальних експлуатаційних витрат

>СЭ=Сn+СА

>СЭ=365490,8+128000=493490,8 (тенге)

2 ВАРІАНТ

Визначення капітальних видатків

>К=n*CТ

n- число трансформаторів

>CТ – вартість одного трансформатора

>К=2*1000000=2000000 (тенге)

3.2 Визначення вартості втрат електроенергії у рік

>Cn=Co*n*(Pхх+Kе*Iхх *>SH1/100)*T+Co*n*Kе*(Pкз+Kе*Uхх*SH1/100)*T

Co – вартістькВт*ч електроенергії

n – число трансформаторів

>Pхх – втрати потужності холостого ходу

>Kе - коефіцієнт

>Iхх – втрати струму холостого ходу

>SH – номінальна потужність трансформатора

>Pкз – втрати холостого ходу

>Uхх – напруга короткого замикання

Зn>o*>n(DP>xx+Дое*>J>xx*P.S>H1 />100)J+C>o*>n*Ке(>DP>кз+Дое*U>xx*P.S>H1 />100)J=

=5,40*2(1,3+1*3%*400/100)6270+4,94*2*0,8(5,4+1*5%*400/100)6270=

365490,8 (>тнг).

3.3 Визначення амортизаційних відрахувань

>СА=К*НА

КВ - капіталовкладення (тенге)

НА – норма амортизації електроустаткування

СА= 2000000*8%=160000 (тенге)


3.4 Визначення загальних експлуатаційних витрат

>СЭ=Сn+СА

>СЭ=365490,8 +160000 =>525490,8(тенге)

Отримані результати зводяться в таблицю таблиця 4

Варіант Капітальні витрати Експлуатаційні витрати (Се)
>1.ТрансформаторТМ-400/10 1600000 493490,8
>2.ТрансформаторТС-400/10 2000000 525490,8

Висновок: Вибираємо трансформатор ТМ – 400/10 оскільки, підходить за всі технічним параметрами, експлуатаційних витрат нижче порівняно з другим варіантом трансформатора типу МС –400/10


4. Техніко-економічне обгрунтування системи електропривода

Можливі варіанти обгрунтування:

I) асинхронний двигун зк.з.р4А160М4Y3 (Рзв=15 кВт;h=0,8;cosj=0,88).

II) асинхронний двигун зф.з.р4А160М4Y3 (Рзв=>15кВт;h=0,9;cosj=0,88).

4.1 Порівняння двох однакових електроприводів

Зізаnре

З>з1=3600+111731 +3600+5947 =124878(тнг)

З>з2=3360+49658+ 3360+2819=59197(тнг)

За – амортизаційні витрати

Зn – вартість втрат електроенергії

Зр – вартість ремонту електроустаткування

Зіз – сума витрати

КВ1= Рзв*>n=15*3000=45000 (>тнг)

КВ2= Рзв*>n=15*2800=42000 (>тнг)

За=>КВ*На

З>а1=45000*8%=3600 (>тнг)

ЗА2=42000*8%=3360 (>тнг)

КВ – капіталовкладення (тенге)

Ма – норма амортизації (%)

Зn=>DА*Д

Зn1=>20691*5,40=111731(тнг)

Зn2=9196*5,40=49658 (>тнг)

>DА – втрати електроенергії

Д – додаткова ставка

>DА=Р>вд*(>1-h/h)*К>зд

>DА1=12(1-0,8/0,8)*1,1*6270=20691(кВт/ч)

>DА2=12*(1-0,9/0,9)*1,1*6270=9196 (кВт.год)

Р>вд – потужність на валу двигуна Р>вдзв*Доі

h -К.П.Д. двигуна

До>зд – коефіцієнт завантаження двигуна До>зд>вдзв

Т – фонд часу (в годиннику)

Р>вд1=>15*0,8=12(кВт)

Р>вд2=15*0,8=12 (кВт)

До>зд1=12/11=1,1

До>зд2=12/11=1,1

Зр=>КВ*8%

З>р1=45000*8%=3600 (>тнг)

З>р2=42000*8%=3360(тнг)

>КВ-капиталовложения

Зіз=(Зnар)*5%

З>з1=(111731 +3600+3600)*5%=5947 (>тнг)

З>з2=(49658+3360+3360)*5%=2819 (>тнг)


(таблиця 5)

Варіант >Са >Сn >Ср Се >Сз
>4А160М4Y3 зк.з.р 3600 111731 3600 5947 124878
>4А160М4Y3 зф.з.р 3360 49658 3360 2819 59197

Суму експлуатаційних витрат за двом варіантів зводимо в таблицю

Загальна сума експлуатаційних витрат

>З=Рзв*>КВ+Се

З1=0,15*45000+124878=131628 (>тнг)

З2=0,15*42000+59197=65497 (>тнг)

(таблиця 6)

Показники 1 2
Капіталовкладення 45000 42000
Витрати 131628 65497

З проведених розрахунків приймаємо перетворювач, відповідальний запитам споживачів (за сумою повних витрат чи з ступеня надійності)

4.2 Вибір типу двигуна

4.2.1 Втрати активної потужності:

>DР=Р>вд*(>1-h/h)

>DР1=>12*(1-0,8/0,8)=3кВт/ч)

>DР2=12*(1-0,9/0,9)=1,3 (кВт.год)


4.2.2Реактивная навантаження

>Q= (Р>вд /h)*tgj

>Q1=(12/0,8)*0,75=11,7 (>кВар/ч)

>Q2=(12/0,9)*0,75=10 (>кВар/ч)

>tgj =(>1/cosj2)

>tgj1= 0,75

>tgj2= 0,75

4.3.1 Різниця річних витрат

>DЗ=З>больш>меньш

>DЗ=131628-65497=66131 (>тнг)

4.3.2 Ступінь економічності

>Е=100*(DЗ /( Рзв*(КВб-КВм))

>Е=100*(66131/(0,15*(45000-42000))=135 %

>DЗ – різницю річних витрат

Рзв – нормальний коефіцієнт ефективності капіталовкладень (0,15)

КВб – капіталовкладення великі

КВм – капіталовкладення маленькі

>Сводние техніко-економічні показники. Таблиця №7

показники >Ед.изм. позначення Джерело чи форма АТ I АТ II
1 Номінальна потужність кВт >Рн Вихідні дані 15 15
2 Навантаження на валу кВт >Рвд -//- 12 12
3 Коефіцієнт завантаження двигуна
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація