Реферат Балка нижня зовнішня

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Міністерство науку й освіти

Федеральне агентство за освітою

«Балка нижня зовнішня»

Технологічний процес механічного оброблення

2007


>ИРКУТСКИЙАВИАЦИОННЫЙТЕХНИКУМ

>УТВЕРЖДАЮ:

Голова циклової

комісії

________________________

ЗАВДАННЯ

На курсової проект

з дисципліни «Технологія машинобудування»

студентові навчальної групи

Тема: розробити технологічний процес обробки на деталь

«Балка нижня зовнішня»

Початок проектування:

Термін уявлення до захисту:

Керівник: СуботінД.Ю.

«___»_____________2006 р.

Студент: Григор'євР.Е.

«___»_____________2006 р


Зміст

ведення. 5

1. Загальна частина. 8

1.1. Опис конструкції деталі. 8

1.2. Матеріал деталі його властивості. 8

Сплав середньої міцностіВТ-20 ГОСТ 19807-91. 9

>Штампуемость. 9

1.3. Аналіз технологічності деталі. 10

1.4. Вибір та обґрунтування типу виробництва. 12

1.4.1. Визначення кількості деталей у партії і періодичність її запуску 14

2. Технологічна частина. 16

2.1. Вибір виду заготівлі та спосіб її отримання. 16

2.2.Расчетприпусков і збільшення розмірів заготівлі. 17

Аналітичний метод. 17

2.3. Аналіз заводського технологічного процесу. 20

2.4. Розробка маршрутноготехпроцесса. 22

2.5. Вибір технологічного устаткування. 23

2.6. Вибір пристосування, і ріжучого інструмента. 25

2.7. Застосовувані методи лікування й інструменти контролю. 26

2.8. Розрахунок режимів різання. 28

2.9. Нормування операцій. 33

3.Конструкторская частина. 38

3.1. Конструкція пристосування. 38

3.2. Розрахунок пристосування. 39

3.2.1. Розрахунок сили затискача. 39

3.2.2. Визначення розмірів елементів затискача заготівлі. 40

3.2.3. Вибіргидроцилиндров. 41

3.2.4. Розрахунок на міцність “слабких” ланок конструкції. 42

3.2.5. Визначення похибки базування. 43

4. Література. 44


ведення

Машинобудування головна галуззю народного господарства. Найважливішим і обов'язковим вимогою сучасного виробництва є систематичне підвищення якості виробів і під час завдань зі обсягу випуску і високої продуктивність праці. Головним важелем підвищення ефективності виробництва прискорення науково-технічного процесу, широке впровадження техніки нових поколінь, принципово нових технологій, забезпечення випуску високоякісної продукції.

Одне із завдань сучасного машинобудівного виробництва, за умов науково-технічного процесу є виготовлення якісних виробів, наскільки можна з дешевше собівартістю. З розвитком сучасних технологій стало можливим з допомогою використання чорнових заготовок з економічніші конструктивними формами, щоб забезпечити можливість обробки із найбільшою продуктивністю і найменшими відходами. Це безперервного підвищення точності заготовок і наближення їх конструктивних форм і збільшення розмірів до готовим деталей, що дозволяє скоротити обсяг опрацювання різанням, обмежуючи їх у ряді випадкахчистовими і оздоблювальними операціями. У результаті знижується трудомісткість механічного оброблення заготовок,достигаемое через раціонального вибору їх виготовлення, який би зростання виробництва, тих-таки виробничі площі без істотного збільшення устаткування й технологічної оснастки. Необхідна точність заготовок задається:отливками з чорних і кольорових металів, кованими і штампованими заготовки.

Застосування верстатів з числовим програмним управлінням дозволило якісно змінити металообробку, отримати великий економічний ефект завдяки скорочення основного і допоміжного часу, можливістю застосуваннямногостаночного обслуговування, підвищеної точністю, зниження витрат за спеціальні пристосування, скорочення чи повної ліквідаціїразметочних і слюсарних робіт. Досвід використання верстатів з числовим програмним управлінням показав, що ефективність їх використання зростає у разі підвищення точності, ускладненні умов обробки (Взаємна переміщення заготівлі та інструмента) при багато інструментальної обробки заготовок з однієїустанова.

Сучасні методи механічного оброблення деталей з точністю доJT5-JT6, така точність досягається:

трьох осьовоїфрезеровкой на верстатах з числовим програмним управлінням;

>плоско-профильним ікоординатнимшлифованием;

- застосуванням електрофізичних і електрохімічних способів

обробки;

-електроерозионной, лазерної, ультразвукової,електротермический методами обробки.

Застосування з виробництва сучасних способівупрочняющей обробки:

>наклепивание поверхні кульками

>дробеструйнимнаклепиванием.

Без проектування й виробництва високоточної технологічної оснастки, інструменту та устаткування, коштів електронно-обчислювальної техніки, верстатів з числовим програмним управлінням, систем автоматизованого виробництва, робототехніки неможливо отримати якісну і точну обробку геометрично складних деталей. З тієї причини, і що якість обробки заготовок на металорізальних верстатах перебуває у прямої залежності від точності й діють якості застосовуваного устаткування.

Скорочено термінів проектування технологічних процесів і підвищення ефективності підготовки виробництва застосовуються різні автоматизовані системи з урахуванням електронно-обчислювальних машин. Такі як АРМ «технолог», різніCAD іCAM системи. У зв'язку з тим, що автоматизація забезпечує такі переваги, як поліпшення якості роботи, підвищення продуктивності роботи конструкторів, скорочення тривалості циклу проектування, збільшення гнучкості зміну в конструкції вироби, підвищення точності проектування, автоматизації, автоматизація підготовки технологічних документів.

>Соблюдения перелічених вище чинників із сучасних матеріалів виготовленні виробів допомагає підвищити якість своєї продукції і знизити собівартість, що дуже важливо задля збуту випущених товарів.


1. Загальна частина

1.1. Опис конструкції деталі

>Шпангоут 38 є нормальним. Основне призначення нормальних шпангоутів полягає у сприйнятті місцевої аеродинамічній навантаження й забезпечення відповідної опори длястрингеров і обшивки.

Деталь «Балка нижня зовнішня» має теоретичний контур поставленекоординатним способом. Деталь має габаритні розміри: довжина – 868 мм, ширина – 229,5 мм, висота – 64 мм, всечении - представляє балку якдвутавра, що підвищує жорсткість конструкції деталі. Деталь має двосторонню конструкцію з товщиною полотна від 2 до 9 мм. Також є ребра жорсткості завтовшки 2 мм. У полотні розміщено два базових отвори. Точність обробки інших поверхонь відповідає 14квалитету точності.

Наявність теоретичного контуру погіршує технологічність деталі.

1.2. Матеріал деталі його властивості

Титан – елемент 4 групи періодичної системи Д.І. Менделєєва, належить до перехідним елементам.Титановие сплави поділяють на ливарні ідеформируемие. Вони мають переваги проти іншими конструкційними матеріалами: високоїкоррозийной стійкістю;немагнитностью; високої удільної міцністю; низьку теплопровідність; малим коефіцієнтом лінійного розширення.

>Титановие сплави задовільно обробляються різанням, їх можна зварювати. Більшість титану витрачається приготування сплавів підвищеної міцності потреб авіаційної, і ракетної техніки і морського суднобудування.Механические властивості титану значною мірою залежить від змісту домішок, особливо H,O, N, і З. Невелика кількість кисню, азоту NO та вуглецю підвищує твердість і міцність, та заодно значно зменшується пластичність, знижується корозійна стійкість, погіршуєтьсясвариваемость. Тому і зміст ~ 0.02-0.06%

Сплав середньої міцностіВТ-20 ГОСТ 19807-91

Сплав середньої міцностіВТ20 застосовується у зварних деталях і вузлах, працюючих при 450 °З (6000 годин) і 500 °З (>3000часов), а також у деталях, працюючихкратковременно(до 5 хв) при високих температурах до 800 °З. При виготовленні великогабаритних штампувань температура остаточної деформації становить 850 °З, ступінь деформації за нагрівання 50-70%. Цей сплав задовільно обробляєтьсярезаньем.

Таблиця №1. Хімічні властивості

>Ti >Al >Zr >Mo V З Fe Si >O N H

Сума

інших

домішок

%
Основа

5,6-

-7,0

1,5-

-2,5

0,5-

-2,0

0,8-

-2,5

0.10 0.30 0.15 0.15 0.05 0.015 0.30

>Штампуемость

Таблиця № 2.

Температура

штампування

З

>Витяжка

До раб

Відпрацювання

До раб

>Видавка

До раб

>Гибка на кут 90

20

700-900

-

1.3-1.6

1.2-1.35

1.5-1.7

-

6-10

4.0-7.0

2.0-3.5

Сплав можесвариваться з усімалистовими титановими сплавами,dв зварного сполуки » 0.9-0.95dв основного матеріалуs-1 визначали на аркушах за симетричного вигині, напоковках на вигині зкручением. База випробування 2*10 циклів.

При виготовленні великогабаритних штампувань температура закінчення деформації становить 850 З, ступінь деформації за нагрівання 50-70%.

1.3. Аналіз технологічності деталі

Конструктивні форми деталей визначаються їх службовим призначенням. Проте деталь, сконструйована не враховуючи вимог технології її виготовлення, може бути неекономічною. Тому, за розробці конструктивних форм деталей необхідно враховувати вимоги технології найбільш економічного виготовлення. Під технологічністю конструкції розуміють відповідність конструкції вимогам мінімальної трудомісткості і матеріаломісткості.

Правила вибору показників технологічної конструкції вироби спрямовані для підвищення продуктивність праці, зниження витрат і зменшення часу проектування, технологічну підготовку виробництва, виготовлення, технічне обслуговування може й ремонт вироби забезпечивши його необхідного якості.

Найважливіші показники технологічності конструкції деталі: трудомісткість її виготовлення, питома матеріаломісткість, коефіцієнт використання матеріалу, технологічна собівартість. Трудомісткість і матеріаломісткість виготовлення деталі залежать тільки від конструкції, але й вибраного технологічного процесу, його обладнання і режимів обробки.

Конфігурація деталі має бути таким, щоб на її виготовлення можна було використовувати високопродуктивні технологічні методи лікування й вибрати зручну базу для установки заготівлі у процесі опрацювання.Заданние точність і шорсткість поверхонь заготівлі чи деталі мали бути зацікавленими обгрунтовані її службовим призначенням, т. до. завищені вимогами з точності й діють шорсткості змушують вводити додаткові операції, подовжують цикл обробки, збільшують трудомісткість процесу обробітку грунту і підвищують собівартість деталі.Стандартизация і уніфікація деталей та його елементів сприяють зменшенню трудомісткості процесів виробництва та падіння собівартості деталей у зв'язку з збільшенням серійності випуску і уніфікацією верстатнихналадок.

Коефіцієнт точності обробки

 

де,АСР - середній квалітет точності обробки

>ni - число розмірів креслення відповіднихквалитетов точності

- 5 розміру по 9квалитету

- 98 розмірів по 14квалитету

Детальтехнологична точності обробки, т. до. До т. год. > 0,5

Коефіцієнт шорсткості

 

деБср. - середня шорсткість поверхонь, обумовлена в значеннях параметрамкм.

2 поверхоньRa 1.6

81 поверхнюRa 6.3

Детальтехнологична за коефіцієнтом шорсткості.

Коефіцієнт уніфікації конструктивних елементів

де,

>Qе. у. – кількість уніфікованих елементів.

>Qе. – загальна кількість конструктивних елементів.

радіуса поєднання:R3 – 32;R8 – 32,

отвори:12Н9 – 1,20Н9 - 1

Оскільки значення коефіцієнта уніфікації більше 0.6, то деталь вважаєтьсятехнологичной.

Коефіцієнт використання матеріалу

 

де,

>Мd – маса деталі по кресленню

>Мз – маса заготівлі з можливими технологічними припущеннями

Оскільки значення коефіцієнта використання матеріалу більше 0.6, то деталь вважатитехнологичной.

1.4. Вибір та обґрунтування типу виробництва

Тип виробництва, як загальнаорганизационно-техническая характеристика виробництва визначається переважно ступенем спеціалізації робочих місць, величиною виробництва та формою руху вироби робочому місці.

Тип виробництва та відповідні йому форми роботи визначають також характеру технологічного процесу його побудова.

Тому перш ніж розпочати проектування технологічного процесу механічного оброблення деталей, необхідно, з заданої програми випуску, встановити тип виробництва - одиничне, серійне чи масове.

Тип виробництва можна визначити як спираючись на дані ступеня спеціалізації робочих місць, а й у кількості виготовлені рік деталей і виробів одного найменування і типорозміру, користуючись наступній характеристикою, представленої в таблиці.

Таблиця № 3.

Річний обсяг випуску, прим.
Тип виробництва Легкі Середні Важкі
До 20 кг До 300 кг Понад 300 кг
>Единичное До 100 До 10 1…5
>Мелкосерийное 101…500 11…200 6…100
>Среднесерийное 501…5000 201…1000 101…300
>Крупносерийное 5001…50000 1001…5000 301…1000
Масове Понад 50000 Понад 5000 Понад 1000

За наведеною таблиці при заданої програмі 800 штук вибираємо серійне виробництво.

Серійний тип виробництва характеризується виготовленням обмеженою номенклатури виробів партіями (серіями), повторюваними через певні часові відтинки на робочих місць. Серійне виробництво підрозділяється на крупно-, середньо-, дрібносерійне виробництво, залежно кількості виробів на серії, їх характері, трудомісткості, частоти повторюваних серій протягом року. Підрозділ на крупно-, середньо-, дрібносерійне типи продукування є у принципі умовним, бо за тому ж кількості заданих виготовлення деталей інструментів, штампів і пристосувань у Комуністичній партії, але за різних розмірах, труднощі й трудомісткості, виробництво може стосуватися до найрізноманітніших типам.

1.4.1. Визначення кількості деталей у партії та періодичність її запуску

Виготовлення деталей чи виробів партіями – риса серійного типу виробництва.

Виробнича партія – група заготовок одного найменування і типорозміру, що запускаються в обробку одночасно чи безупинно протягом певного інтервалу часу.

Операційна партія – виробнича партія або її частка, що надходить на робоче місце до виконання технологічної операції.

Від розміру операційній партії деталей залежать нормиштучно-калькуляционного часу на операцію, а як і низку дуже важливих техніко-економічних показників: коефіцієнт використання матеріалу, рівень використання спеціалізованого устаткування й оснастки, кваліфікація робітників і т.п.

Збільшення кількості деталей в операційній партії позитивного бачиться чинником, т. до. з повторенням одним і тієї ж прийомів роботи зростає звичка робочого, отже, росте рівень продуктивність праці. З іншого боку, що більше операційна партія, тим меншеподготовительно-заключительное час, меншештучно-калькуляционное час на операцію і від собівартість деталі.

З іншого боку, невиправдане підвищення розміру операційній партії негативно б'є по виробничому процесі - збільшується незавершене виробництво, ростуть площі, зайняті цехами імежоперационними складами, заготовок і деталей, і його оборотні кошти, зменшується їх оборотність.

Розмір операційній партії деталей в штуки визначається за такою формулою:

 

де N - кількість деталей одного найменування та розміру у річному обсязі випуску виробів, прим;

>t - необхідний запас заготовок складі (для середніх деталейt=5шт);

Ф - кількість робітників днів на рік (>Ф=249дн).

 

У зв'язку з тим, що розмір партії може бути кратним річному обсягу випуску, його потрібно відкоригувати. Отже, дійсний розмір партії становитиме

Періодичність запуску партії визначається за такою формулою:

 

 

Отже, запуск партії здійснюватиметься через щоп'ять днів.


2. Технологічна частина

2.1. Вибір виду заготівлі та спосіб її отримання

За позитивного рішення цього питання треба прагне, щоб форма й розміри вихідної заготівлі були максимально близькі до форми і розмірам деталі.

Аналізуючи вид заготівлі в заводському технологічному процесі, де приймається заготівля штамповка масою 18,3 кг виготовлення деталі масою 5 кг, можна дійти невтішного висновку, що "застосування заводський штампування невигідно, оскільки він має великіприпуски. Після обробітку в відходи йде дуже багато матеріалу.

>Штамповка підвищує точність розмірів. У заводському технологічному процесі застосовується гаряча штамповка, що забезпечує гарна риса поверхні, невеличкий шар окалини.

Спосіб отримання гарячої штампування – штамповка у відкритих штампів накривошипнихгорячештамповочних пресах.Штамповка підвищеної точності розмірів штампувань через сталості ходу пресу КПРС і визначеності нижнього становища повзуна, що дозволяє зменшити відхилення розмірів штампувань в розквіті; штампування не контролюють на зрушення, позаяк у конструкції пресу КПРС і штампа передбачено надійне напрям повзуна направляють станини, а

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація