Реферати українською » Промышленность, производство » Аналіз виробничої діяльності підприємства ТОВ "Корал"


Реферат Аналіз виробничої діяльності підприємства ТОВ "Корал"

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне агентство за освітою

Тихоокеанський Державний Економічний Університет

Кафедратовароведения і експертизи продовольчих товарів

Звіт

про проходженні виробничої практики

Виконала: студентка431-Тд

>Зинатуллина КрістінаФанидовна

Перевірила:к.т.н., доцентКоршенко Л. Про.

Владивосток

2010


Зміст

 

Запровадження

1 Охорона праці та довкілля

1.1 Небезпечні виробничі чинники

1.2 Гарантії за безпеку

2 Структура та виробнича діяльність підприємства

2.1 Ознайомлення з організаційно-управлінської структурою підприємства

2.2 Асортимент випуску продукції

3Технохимический контроль

3.1 Схема контролю якості

3.1.1 Контроль технологічного процесу

3.1.2 Контроль готової продукції

3.2 Промислова санітарія

4 Технологія і організація виробництва

4.1 Технологічна схема виробництва

5 Облік виробництва

5.1 Облік сировини

5.2 Облік готової продукції


Запровадження

 

>Хлебопекарная промисловість є одним із головних галузей харчової індустрії.Хлебопекарная промисловість Росії близько 15200 хлібозаводів і більше 4800 малих підприємств, які виробляють заготовляємо щороку понад 16 мільйонів тонн продукції. У раціоні населення хлібопродукти сягають 40% калорійності споживаного хліба і низки хлібобулочні вироби, покривається до 20-30% потреби організму в білках і половину вуглеводах.

основні напрями розвитку хлібопекарської галузі: нарощування виробничих потужностей шляхом будівництва нові й реконструкції діючих підприємств; вдосконалення структури асортименту хлібобулочні вироби з єдиною метою найповнішого задоволення потреб населення в підприємствахбестарной перевезення основного та будівництво додаткового сировини; освоєння прогресивних технологічних процесів приготування тесту з допомогою агрегатів й установки, дозволяють комплексно механізувати і автоматизуватитестоведение; впровадженням ліній, зокрема комплексно-механізованих і потокових, розробки формового,подового хліба,батонообразних,мелкоштучних булочних і здобних,сухарних ібараночних виробів; розробка і впровадження хлібопекарських печей нових конструкцій з електричним обігрівом; автоматизація виробничих процесів, створення автоматизованих системам управління технологічними процесами виробництва хліба.

В хлібопекарської промисловості приділено питанням якості продукції, вироблення хлібобулочні вироби з поліпшувачами, і навіть раціональному витрачанню сировини, скорочення втрат усім стадіях технологічного процесу.


1.  Охорона праці та довкілля

Забезпечення здорових і безпечних умов праці в виробництві покладено адміністрації підприємства.

Начальник виробництва, майстра, пекаря безпосередньо займаються створенням на робочих місць умов безпеці, у яких виключалися б нещасні випадки. Вони проводять необхідний інструктаж працюючих, і здійснюють контролю над виконанням інструкцій по ТБ. На підприємстві штаті є інженер по ТБ.

Щороку розробляються заходи створені задля створення здорових і безпечних умов праці. Працівникам, що з шкідливими умовами видається молоко, збільшується черговий відпустку.

1.1  Небезпечні виробничі чинники

На працівників ділянки, зайнятих у виробництві продукції можуть такі чинники:

1) Фізичні – це рухомі механізми устаткування, гарячі поверхні устаткування, освітленість, стан повітряної середовища у робітничій зоні.

2)Психико-физиологические – інтенсивність праці, робоча поза (сидячи, стоячи), тяжкість праці.

1.2  Гарантії за безпеку

Гарантії за безпеку перед працівниками ділянки, спрямовані на запобігання нещасних випадків з виробництва і фахових захворювань. Працівникам видається спеціальний одяг і взуття, індивідуальні засоби захисту, регулярно проводяться інструктажі по техніки безпеки.

На підприємстві існує низка виплат соціально медичного характеру, оплата лікарняних місць.

Охорона праці в ділянці письмово підкріплена збіркою інструкцією по ВІД кожному за робочого місця та загальними вимогами за безпеку праці. Усі вимоги, викладені у інструкціях, працівниками цеху зобов'язані виконувати.


2.       Структура та виробнича діяльність підприємства

 

2.1  Ознайомлення з організаційно-управлінської структурою підприємства

Я проходила практику для підприємства ТОВ «Корал». У результаті власною роботи я отримала інформацію про роботі цього підприємства і спробувала систематизувати цю інформації і зробити з неї певні висновки.

З Статуту підприємства слід, що видами своєї діяльності є такі:

1. Виробництво хлібобулочних і кондитерських виробів, а як і їх реалізація;

2. Виробництво інший продовольчої продукції та її реалізація;

3. Оптова і роздрібна торгівля продуктами харчування;

4. Закупівля сільськогосподарської продукції.

Підприємство має таку структури управління:

- директор;

- гол. бухгалтер;

- гол. інженер;

- начальникпроизводственно - технологічної лабораторії;

-гл.механик;

- гол. енергетик;

-нач.П.Э.О.;

- заступник директора з комерційним питанням;

- поч. відділу кадрів.

З структури управління видно, що відсутні такі відділи, як маркетинговий відділ, відділ зовні - економічних зв'язків, як і інших відділів. Основними структурними підрозділами і одиницями цього підприємства є головний інженер, старший інженер відділу кадрів, начальник планово економічного відділу (ВЕО), заступник директора з комерційних питань - у провадження якого входить як і спостереження оперативної роботою відділу збуту та її реалізації продукції, а як і бухгалтерія на чолі з головним.

Головним відділом з випуску продукції є лабораторія. У своїй роботі лабораторія керується становищем про лабораторії ТОВ «Корал», у якому визначено її функції, права, обов'язки, відповідальність, взаємодії коїться з іншими підрозділами підприємства.

Лабораторія укомплектована фахівцями з і середньотехнічною освітою. Цех по випіканні хліба оснащений піччюГ4-ПКЭ-01 продуктивність 75кг/ч. Основною сировиною з виробництва є борошно пшеничне вищого гатунку, 1 сорти, 2 сорти, житняобдирная. Основний постачальник борошна є ТОВ «Корал» п.Лучегорска. Обсяг поставки борошна залежить від випущеної продукції, нині обсяг становить до 50 тонн на місяць. Решта сировину: цукор, маргарин, олія, прянощі надходять із заводів виготовлювачів р. Хабаровська. Основний споживач є - фірмові кіоски, магазини, дитячі дошкільні установи, лікарні. 80 % продукції реалізується через магазини підприємства. Конкурентом є «>Бикинский хлібозавод». Основною причиною конкурентності є - здатність продавати смачнішу продукцію ніж ТОВ «Корал». Річ у тім, що було період, коли ТОВ «Корал» виробляв збіжжя вийшло з неякісних сортів борошна та хліб був низьку якість, мав неприємного запаху та смак, липкий м'якушка і наступного день хліб покривався цвіллю. Тому частина селища воліє брати хліб «>БикинскогоХлебозавода».

>Хлебопекарная промисловість є матеріаломістким. Тому значної ролі у забезпеченні ритмічної і безперебійної роботи хлібопекарських підприємств грає складське господарство, що забезпечує зберігання необхідних запасів сировини, палива й інших експлуатаційних матеріалів, а як і збереження його якості. З метою зниження експлуатаційних витрат складські приміщення би мало бути раціонально розміщені, перебувати поблизу виробничих та допоміжних цехів і земельних ділянок, би мало бути зручними прийому і збереження вантажів,внутрискладского івнутризаводского транспортування всіх видів сировини й матеріалів.

На підприємстві існує склад, де зберігається борошно в мішках, покладених в штабелі. На складі виконуються такі основні операції:

- приймання сировини за кількістю якості;

- розміщення сировини й матеріалів;

- зберігання;

- підготовка сировини до відпустки у виробництві (просіювання, очищення борошна від домішок, розчинення цукру, солі, жирів.);

- відпустку сировини виробництва;

- оформлення прибуткових і видаткових документів;

- облік сировини й матеріалів.

Усе це дозволяє підвищити якість збережених товарів.

Слід зазначити, що відділ матеріально - технічного постачання забезпечує як виробництво необхідним сировиною і матеріалами, а як іспец.одеждой, хімією, столярними і слюсарними інструментами тощо. Відділ матеріально - технічного постачання розробляє план постачання виробництва сировиною, паливом тощо. Складає ними заявки. Відділ постачання відпо-відає своєчасне надходження сировини, матеріалів і палива на підприємство, забезпечує на їх збереження. Однією з головних завдань відділу прискорення оборотності матеріальних ресурсів, поліпшення організації складського господарства, організація централізованого завезення сировини й матеріалів; відділ забезпечує дотримання нормативу запасів матеріальних ресурсів. Основні завдання, які стоять перед органами матеріально - технічного постачання, зводяться ось до чого:

- правильне визначення потреб підприємства міста і організацій промисловості, у засобах виробництва;

- правильне розподіл найважливіших коштів виробництва між окремими споживачами й забезпечення мінімальних витрат, що з заготівлею, транспортуванням і зберіганням коштів виробництва;

- своєчасне забезпечення підприємства сировиною, матеріалами та інші засобами виробництва, у необхідних обсягах, асортименті та якість, які забезпечують безперебійне виконання планів виробництва;

- прискорення просування матеріалів та інших предметів матеріально- технічного постачання від постачальників до споживачів і витрат, що з заготівлею і перевезеннями - організація розробки норм витрати з урахуванням раціонального використання сировини, матеріалів та інших ресурсів, здійснення контролю над їх ощадливим використанням;

- визначення необхідних розмірів запасів сировини, матеріалів і палива;

- раціональне використання складського і транспортного господарства і правильна організація збереження і обліку матеріалів.

Відділ збуту готової продукції розробляє план реалізації виробів хлібопекарського підприємства міста і забезпечує його виконання. Відділ відпо-відає своєчасну поставку продукції мережу в замовленому нею асортименті і обсязі, забезпечує дотримання вимог діючих умов поставки хліба і низки хлібобулочні вироби. Поруч із відділ збуту веде систематичну роботу з вивчення попиту споживача продукції підприємства, інформує звідси директора хлібозаводу вжиття заходів із задоволенням попиту населення, укладають договори, займаються взаємозаліками, обговорюють умови оренди, а як і інші питання. Начальник відділу збуту бере особисту участь у висновку на поставку продукції обсязі й асортименті відповіднимиведающими торгівлею організаціями та надалі забезпечує реалізацію відповідно до цими договорами. На сучасному розвитку економіки необхідно, щоб у структурі підприємства був присутній відділ маркетингу, яка брекламированием товару через відповідну мережу організацій, радіо, телебачення, печатку. Але такої відділу вони мають, частково цих функцій виконує відділ збуту і комерційний центр, що є своєрідним маркетинговим структурним підрозділом. Основними завданнями даного центру є:

- комплексне вивчення кон'юнктури ринку;

- забезпечення виробництва основними видами сировини й матеріалами;

- організація роздрібної торгівлі продовольчими і промисловими товарами;

- створення точок комунального харчування;

- комерційну діяльність тощо. Слід зазначити, що з отримання максимального прибутку підприємство передає комерційному центру право закупівлю та реалізації продукції, а як і встановлювати торгову надбавку на що закуповується продукцію. За комерційним центром закріплюються такі види діяльності:

- забезпечення виробництва борошном обсягом згідно з планом;

До складу відділу збуту входить диспетчерська, де хочу зупинитися.

>Диспетчированием називається централізований контроль і керівництво ходом провадження з метою забезпечення планомірного випуску продукції, своєчасного завезення виробів на мережу, контролю над роботою автотранспорту тощо. Контроль за надходженням сировини, ходом виробничого процесу, роботою складу готової продукції може бути безперервним, а керівництво ділянками - оперативними.

>Диспетчери виконують такі функції:

- безперервний облік і поточну інформацію на роботу всіх його ланок провадження у підвищенню плану і змінних завдань;

- виявлення причин відхилень від нормального ходу виробництва та вживання заходів з їх усунення;

- координацію дій ланок виробництва, у цілях забезпечення злагодженої роботи лише підприємства. Основне завдання диспетчерів є реалізація оперативного календарного плану роботи підприємства у кожній зміні і ділянці.

2.2  Асортимент випуску продукції

ТОВ «Корал» одна із великих у місті виробників хліба, хлібобулочних, здобних, кондитерських виробів.

Асортимент представлений:

- грн. хліб: 8 найменувань;

- грн. булочні вироби: 10 найменувань;

- грн. здобні вироби: 36 найменувань;

- грн. печиво: 30 найменувань.

Асортимент хлібобулочних і кондитерських виробів постійно обновляється щодня і розширюється. Усі найменування продукції представлені у додатку.


3.       >Технохимический контроль

 

3.1 Схема контролю якості

Усі операції зтехнохимическому контролю здійснює виробнича лабораторія.

Усі сировину на час вступу на підприємство піддається суворому контролю.

Відбір проб зразків здійснюється працівниками лабораторії. Фізико-хімічні показники якості сировини визначається по Держстандартам.

Борошно

Цукор

>Маргарин

яєчний порошок

>Яйцепродукти

>Дрожжи сухі

Сіль

Молоко сухе

молоко згущене

ГОСТ 26574

ГОСТ 21

ГОСТ 240

ГОСТ 2858

ГОСТ 30363

ГОСТ 28483

ГОСТР51574

ГОСТ 10970

ТУ 9227-001-45325092-98

Кількість застосовуваного сировини має відповідати вимогам діючої нормативних документів, медично-біологічним вимогам, діючою нормативною документації, санітарних норм якості продовольчого сировини й продуктів харчування Держсанепідемнагляду РФ.

3.1.1 Контроль технологічного процесу

>Технохимический контроль в різних стадіях технологічного процесу здійснюється цеховим технологом, а як і працівниками лабораторії, які результати контролю фіксують у журналі контролю виробництва.

Контроль включає перевірку виконання рецептур, якості напівфабрикату, виконання технологічного режими з кислотності, температури і тривалості бродіння, маси шматків тесту, тривалостірастойки і випічки, укладка виробів і кількісних показників технологічного процесу.

3.1.2    Контроль готової продукції

Контроль річний продукції проводять у відповідності зі стандартом, технологічним умовою й у становищі про базової оцінці.

Дійові нині норми якості на готові вироби встановлюють: Вигляд вироби (ваговій, штучний), їх випічка (>подовой,формовой),Органолептические показники (форма, поверхню, забарвлення), стан м'якушки (>пропеченность, пропалив, пористість), смак, запах.

Правила відбору проб контролю хлібобулочних і здобних виробів викладена у ГОСТ 5667-65

Усі аналізи технолог чи лаборант заносить у спеціальний журнал.

3.2 Промислова санітарія

>Виработку хліба і низки хлібобулочні вироби на підприємствах проводять у відповідність до « санітарними правилами підприємствам хлібопекарської промисловості» і « інструкцією профілактики влучення сторонніх предметів в продукцію хлібопекарських підприємств».

>Реализуемие відходи (>вибой з мішків, борошняний рахунок, відходи під час зачистки у виробництві) не підлягають їх використовують навнепроизводственной потреби у порядку.

Контроль над втіленням гігієнічного режиму і санітарних правил для підприємства доручається начальника виробництва та начальників змін (бригадирів).


4.       Технологія і організація виробництва

 

4.1 Технологічна схема виробництва

Для правильної організації технологічного процесу та контролю його за ділянці є технологічний план виробництва. Робота у тих ділянках організована за принципом безперервного виробничого потоку крім кондитерського ділянки, оскільки там перериване виробництво.Готовая продукція підлягає швидкої реалізації.

Залежно від що у пекарні устаткування технологічний процес буде організовано з тим чи іншого ступенем механізації праці та відповідної потреби у обслуговуючому персоналі.

При установці мінімального кількості машин, необхідні виробництва хліба і низки хлібобулочні вироби,механизируются лише основні операції, і технологічний процес представлений спрощеної апаратурною схемою.

І тут встановлюютьсяпросеиватель борошна,тестомесильная машина здежами для бродіння тіста й хлібопекарська піч.Расстойка заготовок зазвичай складає аркушах, встановлених в візках (контейнерах), в камері чиразделочних столах.Аппаратурная схема такого виробництва показано на рис. 1.

Виробничий процес складається з таких операцій. Борошно з мішків подають упросеиватель, та якщо з нього — в діжу. Потім у діжу додають воду, дріжджі, сольовий розчин, інше сировину з рецептури ізамеривают тісто (приоднофазном способі).Тесто бродить в діжі певне, час, потім його подають на обробний стіл, ділять вручну на шматки певної є іформуют.Сформованние шматки вкладають на листи длярасстойки, витримують певний час, щоб заготівлі піднялися, і подають у піч для випічки.Випеченние вироби укладаю в рундучки й направляють у торговельну залу.

При механізації всіх основних операцій апаратурна схема Виробництва хлібобулочних виробів на пекарні включає

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація