Реферати українською » Промышленность, производство » Розвиток промисловості зварювальних матеріалів країнах Західної Європи і сподівалися Японії межі століть


Реферат Розвиток промисловості зварювальних матеріалів країнах Західної Європи і сподівалися Японії межі століть

Доц. Рухлин Г.В.

Кафедра «Опір матеріалів і будівельна механіка».

Північно-Кавказький гірничо-металургійний інститут (державний технологічний університет)

Розглянуто тенденції розвитку ринку зварювальних матеріалів Західної Європи - й Японії межі XX і XXI ст., дано прогноз розвитку галузі на найближчу перспективу.

На межі XX і XXI ст. зварювання та дві родинні процеси залишалися провідними технологічними процесами. Досвід ХХ в. показав, що незалежно від коливань світовий досвід і економік зварювальний ринок зберіг позитивну динаміку, а на інвестиції та видатки технологічне оновлення зварювального виробництва, зазвичай, окупалися і приносили очікувані техніко-економічні результати. Таке стійке становище зварювального ринку в що свідчить пояснюється його високої кореляцією до обсягів і динамікою світового ринку сталі. Відомо, щодо 70 % світового споживання сталевого прокату йде виробництво зварних виробів, конструкцій і водоканалізаційних споруд.

Найбільшими виробниками стали до початку 2000 р. з'явилися Китай, Японія, США, Німеччина, Росія. Найбільшими експортерами – Росія, Японія, Німеччина, найбільшими імпортерами – США, Китай, Німеччина.

Відзначаючи загальне споживання стали, отже, зварних конструкцій і зварювальної техніки, необхідно підкреслити особливо споживання сталевої металопродукції вигляді прокату і труб у промисловості і цивільному будівництві, для будівництва магістральних газо- і нафтопроводів. Це величезні споживачі зварювальної техніки і технології, трубній промисловості споживає близько 20 % прокату.

Можна припустити, що світовий ринок зварювальної техніки та надаваних послуг, збільшуваний пропорційно зростанню світового споживання сталі у початку XXI в., становитиме щонайменше 40 млрд дол. США [1].

Світовий і регіональні ринки зварювальної техніки мають дві основні сектора: зварювальне устаткування (приблизно 30 %) і зварювальні матеріали (приблизно 70 %). Останніми роками у загальному обсягу продажів зварювальної техніки, поступово збільшується частка зварювального устаткування. Це почасти пов'язане зі зростанням надходження ринку досить дорогого зварювального устаткування променевих й у першу чергу, лазерних технологій, і навіть зварювальних роботів.

На початок століття провідні позиції на світовому зварювальному ринку стійко займають країни Західної Європи, навіть Японія. Ці країни також становлять провідну трійку найважливіших економічних регіонів світу, котрі грають визначальну роль глобалізації світової економіки. У тому числі сучасна Японія – найбільший у світі експортер капіталу й інша промислова держава світу.

З огляду на, що у світовому ринку зварювального устаткування лідируючу позицію займає сектор устаткування дугового зварювання (до 50 %), а практично обшир споживання витратних матеріалів призначений для зварювання плавленням, побічно зіставити обсяги внутрішніх ринків трьох згаданих вище регіонів можна за кінцевому продукту – наплавленному металу. За даними промислової групи ЭСАБ (Швеція) [2], 1999 р. було наплавлено металу у країнах Західної Європи 422 тис. т, США – 344 тис. т й у Японії – 236 тис. т. У зв'язку з цим аналіз сучасного зварювального ринку Японії представляє безсумнівний інтерес для специалистов-сварщиков.

У 1986 – 2000 рр. обсяги виробництва зварювальних матеріалів містився у межах 320 – 370 тис. т; 1991 р. він досяг рекордного розміру – 422,9 тис. т. У період загальносвітового спаду економіки (1992 – 1994 рр.) обсяги виробництва зварювальних матеріалів різко спав і до кінця століття упав до 303,8 тис. т [3].

Чітко прослеживаемая останніх років тенденція зменшення обсягів власного виробництва зварювальних матеріалів пов'язана з тільки з коливаннями економіки та ринкової кон'юнктури, але й певної експортно-імпортної політикою, та з змінами, які притаманні японського зварювального виробництва. Основну частку зварювальних матеріалів, споживаних японської промисловістю, становлять зварювальні дроту суцільного перерізу зварювання серед захисних газів, і навіть матеріали для зварювання під флюсом. У виробництві зварювальних матеріалів Японії спостерігається стала тенденція – це безупинне зниження частки покритих електродів для ручний зварювання і зростання виробництва порошкової дроту, переважно малого діаметра.

У структурі виробництва зварювальних матеріалів Японії дріт суцільного перерізу займає лідируючі позиції, хоча їхня частка у загальному обсягу виробництва зварювальних матеріалів постійно скорочується.

Експорт зварювальних матеріалів Японії 2000 р. становить близько 26 тис. т. Впродовж останнього десятиліття XX в. (від 1990-го р. по 2000 р.) відбувалося його зростання всього на 3 тис. т. У структурі поставок домінує порошкова дріт, має високого попиту на світовому ринку: її експорт у 2000 р. становив 73 % від загального кількісного обсягу експорту зварювальних матеріалів. Імпорт зварювальних матеріалів останнім часом істотно скоротився. У 1995р. імпорт зварювальних матеріалів (57,6 тис. т) практично вдвічі перевищував обсяг експорту (26,5 тис. т). У 2000р. імпорт зварювальних матеріалів знизився до 37,6 тис. т, та основну частку імпорту як і становлять дроту суцільного перерізу – 74 % (27,5 тис. т) [4]. Японське зварювальне виробництво віддає перевагу дешевшим зварювальним проволокам, яке поставляється із Кореї, Тайваню, Таїланду ін.

Прогноз виробництва та ринку зварювальної техніки Японії тісно пов'язані з тенденціями розвитку в промисловості й економіки нашої країни загалом. Нині відзначено стабілізацію замовлень у важкій машинобудуванні, суднобудуванні, виробництві сталевих конструкцій. Зросли інвестиції в автомобілебудуванні. Усе це дає підстави очікувати підвищення обсягу виробництва зварювальної техніки.

Коли дивитися на як промислового лідера Західної Європи Німеччину, то виробництво сталі цій країні 1998 р. становило 44,8 млн т (близько тридцяти % від загального обсягу її випуску 15 країнах ЄС), приблизно шість % від населення світу виробництва. Стабільне стан і темпи зростання ринку стали є надійним фундаментом для німецьких виробників зварних конструкцій і зварювальної техніки, для зварювального виробництва Німеччині цілому.

Розширення споживання сталі у таких металоспоживаючих галузях Німеччини, як виробництво зварних конструкцій і судин, мостобудування, суднобудування, загальне машинобудування, транспорт, виготовлення побутових приладів йде одночасно з зниженням питомої витрати металу на одиницю продукції. Цьому сприяє інтенсивна робота металургів для вдосконалення і нових марок стали, і навіть для розробки в співдружності зі зварниками низки нових прогресивних видів сталевої металопродукції. Великі перспективи відкриває збільшити виробництво й застосування їх високоміцних, добре свариваемых сталей із зменшенням маси забезпечивши їхньою високою експлуатаційної надійності. Нині є основою нового класу конструкцій – легких сталевих зварних конструкцій.

Сучасна Німеччина з права належить до тих передових країн світу, поступальний розвиток економіки яких визначається, передусім, технологічним і науковим прогресом базових галузей виробництва, і навіть через участь у процесі глобалізації європейської й світової економіки. Ця тенденція поширюється на зварювальне виробництво ФРН, значення багато чому визначає його міжгалузевий характер.

Сварочное виробництво Німеччини займає одне з чільних місць з-поміж подібних виробництв інших промислових країн світу. Йому притаманна високий рівень використання прогресивних технологій зварювання і родинних їй процесів, значний обсяг наукових і активний трансфер їх успіхів у масове виробництво зварних конструкцій і зварювальної техніки. Виняткова увага приділяється забезпечення та підтриманню необхідного рівня професіональною підготовкою фахівців різних категорій, сертифікації виробництва та продукції, управлінню якістю, і навіть системі стандартизації зварювальної техніки, технологій і атестації персоналу.

У організації цілеспрямованою і ефективної діяльності зварювального провадження з урахуванням загальнонаціональних науково-технічних пріоритетів є Німецьке суспільство зварювання і родинних технологій (DVS). Спеціалісти DVS була досліджували і дана кількісна (непідвладна інфляції вартісна) оцінка фактичного вкладу зварювальної техніки і технологій у виробництві національний продукт. Відповідно до цього аналізу, у межах загального валовий продукт частка безпосередньо зварювальної техніки і технології становить 1,5 %. У тій частині ВВП, що створює промисловість коштів виробництва, внесок зварювальної техніки значно вища і становить 6,3 %.

Виробництво зварювальної техніки був із інвестиційної активністю основних металоспоживаючих галузей економіки (автомобілебудування, машинобудування, будівництво та інших.), і навіть кон'юнктурою європейського та світового зварювальних ринків.

Виробництво зварювальних і присадочных матеріалів з 1995 по 2007 рр. мало змінило свої обсяги. Приріст виробництва цей період становив лише 0,3 %, зазначено найбільш суттєве зниження випуску покритих електродів і суцільних дротів. Тенденцію падіння попиту у країні на зварювальні матеріали власного виробництва забезпечувалася багато в чому скороченням виробництва зварних будівельних конструкцій деяким падінням замовлень у машинобудуванні. Можливо, позначилося різке зростання 1998 р. імпорту зварювальних матеріалів – на 41,7 % проти 1997 р.

Структура зварювальних матеріалів, випущених німецькими виробниками, відповідає структурі європейського ринку зварювальних матеріалів, на яку характерна тенденція скорочення обсягу випуску покритих електродів і збільшення випуску порошкових дротів. Друга особливість – нарощування обсяги виробництва зварювальної порошкової дроту, яке, починаючи з 1976 р., характеризується помірним середньорічним приростом у два – 3 %. У 1998 р. випуск порошкової дроту оцінювався на 3,2 % більше, ніж у 1997 р., але 3,8 % нижче пікового рівня 1995 р. Обсяги виробництва, у 1998 р. інших видів зварювальних і присадочных матеріалів зберігаються на рівні за попередніми роками.

Привертає увагу стійко високий імпорт до Німеччини зварювальної дроту, електродів і прутків для зварювання і пайки. У 1998 р. німецькі споживачі перевищили рівень імпорту 1997 р. на 41,7 % і закупили там рекордну кількість зварювальних матеріалів – у сумі близько 95 млн ДМ. Швидше за все, імпорт зварювальних матеріалів 1998 р. почасти компенсував певне падіння власного виробництва. Незначне зниження обсягів зовнішньої торгівлі видатковими і присадочными матеріалами принципового значення у загальне обороту зовнішньої торгівлі немає.

У цілому структурі європейського ринку устаткування дугового зварювання спостерігається вища проти світовим ринком частка устаткування зварювання в захисних гази та нижча частка для зварювання покритими електродами.

Частка покритих електродів на європейському ринку становила до 2002 р. всього 22 % проти 32 % на світовому ринку, частка суцільних дротів – 45 і 43 % відповідно.

Відповідно до наведених даних, основою зварювального виробництва залишається зварювання плавленням, техніка й технологія якій будуть розвиватись агресивно та далі насамперед з допомогою скорочення частки ручний дугового зварювання покритими електродами і механізованих способів зварювання суцільної прямої і порошкової дротами. Є підстави вважати, у недалекому майбутньому частка ручний дугового зварювання (по наплавленному металу) з промисловою країнах стабілізується лише на рівні 15 – 25 %.

Список літератури

Стєклов О.И. Зварювання початку ХХІ століття. IV Міжнародна конференція по зварювальним матеріалам країн СНД. «Сварочные матеріали. Розробка. Технологія. Виробництво. Якість. Конкурентоспроможність». Краснодар, 2007.

СВЭСТА-2001: Экономико-статистические дані про сварочному виробництву. Информационно-статистический збірник// До.: ІЕЗ їм. Е.О. Патона. 2001.

The Japan Welding News for the World. Autumn Issue. 2001.

Бернадський В.М., Маковецкая О.К. Сварочный ринок сучасної Японии//Сварщик. 2002. №3.

Схожі реферати:

Навігація