Реферати українською » Промышленность, производство » Тенденції розвитку світової чорної металургії


Реферат Тенденції розвитку світової чорної металургії

Морозов А.А., Донецький національний технічний університет

2001 рік українська чорна металургія зустріла деяким пожвавленням, проте не зумівши вирішити проблеми розвитку на умовах. За останнє десятиліття галузь орієнтується світовий ринок, іноді беручи в протиріччя з потребами вітчизняної економіки. Минулий 2001 рік стане винятком. Металургія залишилася однієї з найбільш экспорториентированных галузей української промисловості. Триває процес її орієнтації зі світовим ринком.

Внутрішній ринок у умовах новою економічною ситуації у Україні стоїть, на жаль, неготовим освоїти обсяги виробництва металургійної продукції і на буде нездатний зробити це у найближчими роками. Тому величезна заслуга металургійної галузі перед економікою України у тому, що у стислі терміни вона переорієнтуватися з внутрішнього зовнішній ринок, не втративши у своїй свого потенціалу підтримавши економіку держави у цей час.

Поруч із, попри негативні процеси на внутрішньому ринку металу й більше жорстку конкуренцію на зовнішніх ринках (що, безумовно, позначилося на обсягах виробництва металургійної продукції і на погіршило фінансово-економічний стан підприємств гірничо-металургійного комплексу), протягом 1995-1999 рр. у галузі були прийняті певних заходів з її структурну перебудову.

По-перше, підприємства суттєво зменшило витрати матеріалів і енергоносіїв виробництва продукції. Приміром витрати коксу виробництва 1 т чавуну в 1995-1999 рр. знизилися на 6%, витрати енергоносіїв – на 10-15%, витрати стали 1 т прокату –– на 33 кг. Це об'єктивні показники поліпшення рівня, технології виробництва. Але робота скорочення витрат сировинних і енергетичних ресурсів виробництва металопродукції слід інтенсивно продовжувати [1, p. 4].

По-друге, обсяг експорту металопродукції із "України збільшився майже з 0 1991 р. До 15 млн. т прокату на 1998 р. Світова практика не знала такі високі темпів переорієнтації виробництва. Для виходу зовнішніх ринках підприємства галузі виконали величезний обсяг робіт з приведення виробництва до вимог зовнішнього ринку. Майже всі підприємства освоїли випускати продукцію відповідно до норм міжнародних стандартів, провели сертифікацію технологічних процесів і забезпечення якості изготавливаемой продукції, став до ладу обладнання забезпечення високої товарного рівня продукції шляхом поліпшення маркування, пакування й т.д. [1, із чотирьох].

Проте, найближчим часом може бути спад в металургії. На думку головних аналітиків галузі, це об'єктивне слідство розвитку галузі 90-годы.

Безсумнівно, спад не вважається неминучим. Україна залишається однією з великих експортерів, випускаючи конкурентоспроможну продукцію (позаекономічні обмеження навіть ЄС (це підтверджують) і реалізуючи у важких умовах найпередовіші проекти (пряме відновлення заліза). Перспективи розвитку вітчизняної металургії визначаються тенденціями світового фінансового ринку металу і адаптацією виробничого апарату галузі зміну економічної ситуації країні. У нагромаджено значний досвід реструктуризації металургії. Чи через особливості виробництва реформування галузі всюди займало 5-10 років і супроводжувалося кризовими явищами. Обсяг виплавки стали (після кризи 1970-х років) скоротився США на 46%, Англії – 45%, ФРН – на 32, Японії – на 18%.

Надалі передкризовий обсяг випуску металу відновлювали більш сучасному і більше економічному технічному рівні (після зниження виплавки сталі у США до 67,8 млн. тонн на 1986 р. випуск збільшили до 90,4 млн. до 1990 р. і по 98,5 млн. тонн на 1997 р.). Основні чинники, що визначають відродження галузі – розширення попиту метал і підвищення технічного рівня, забезпечує конкурентоспроможність продукції і на зацікавленість держави у збереженні власної металургії [2]. Усе це актуальний і Україні.

У світовій металургії відбуваються складні процеси. Під упливом специфічних особливостей розвитку країн, компаній, і процесів у торгівлі ринок же металу наприкінці ХХ століття зазнав істотні зміни. Він перебував у відносній стабільності за попередні 20 років, його знову почав розширюватися. Опережающими темпами проти загальним попитом на метал розвивалася світова торгівля металопродукцією. Певною мірою це пов'язаний із значним збільшенням кількості країн, розвивають власне виробництво, і виходом світовий ринок підприємств із інших країн. На стан світового фінансового ринку вплинули такі чинники [3, з. 69]:

Схожі реферати:

Навігація