Реферати українською » Промышленность, производство » Гармонізація стандартів. Застосування міжнародних стандартів в Російській Федерації


Реферат Гармонізація стандартів. Застосування міжнародних стандартів в Російській Федерації

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
вимог вітчизняних стандартів, і стандартів КомісіїФАО/ВОЗ, підготовлені рекомендації по гармонізації виявлених розбіжностей. прийнято рішення про обов'язкове порівняльної оцінці вимог, які включаємо в знову розроблювані чипересматриваемие стандарти на харчові продукти; підготовлені "Правила щодо застосування у Росії міжнародних стандартів "КодексАлиментариус" спільні зусилля Держстандарту, Мінздоров'я,Госсанепиднадзора та МЗС РФ.

Про активізації робіт з гармонізації вітчизняних стандартів до міжнародних свідчить те, частка гармонізованих тих нормативних документів у кількості новоприйнятих у Росії державні стандарти становить 90%, що у кілька разів цифру, ставиться до всього фонду стандартів.

Останніми роками акценти гармонізації дедалі помітнішою зміщуються убік національних систем стандартизації, метрології і сертифікацію. Створення єдиного європейського ринку, перехід до ринкової економіки Росії та країн Східної Європи, укладання угод про вільної торгівлі на американському континенті та інші події та процеси ведуть до глобалізації міжнародної торгівлі: величезних мас товарів переміщаються всіма країнами та континентами, що у більшою ступеня привертає мою увагу світової спільноти до питанням технічних бар'єрів торгувати. Провідну роль цьому напрямі продовжує грати ЄЕК ООН, визначаючи області співробітництва з стандартизації та сертифікації товарів, що сприяло б вільної торгівлі товарами і послугами.

За матеріалами часопису ">Packaging International" №6 - 2008 р.:

"Прийдешнє вступ Росії у Світову організацію диктує необхідність запровадження міжнародних стандартів як ефективного інструмента підвищення їх конкурентоздатності. Сьогодні всі учасники ланцюга виробництва, переробки нафти і продажу харчова продукція починають працювати з постійно зростаючим числом стандартів безпеки. Багатьом організаціям доводиться сертифікуватись відразу за кількома їх, що веде до зайвим затратам. Розв'язанням цієї проблеми має стати нова міжнародний стандарт ISO 22000.

В усьому світі безпеку є найважливішим питанням для харчових компаній-постачальників. Міжнародна Організація з стандартизації (ISO) розробила стандарт ISO 22000, який стала основою сертифікації системам управління безпекою продуктів харчування. Такий крок відкриває можливості досягнення міжнародної гармонізації відповідних стандартів, і забезпечує інструментарій на впровадження HACCP у всій ланцюжку постачальників, оскільки стандарт зможуть застосовувати все що входять до неї компанії (зокрема і виробники пакувальних матеріалів). Офіційне назва документа ISO 22000:2005 — "Систему керування харчової безпекою. Вимоги до організаціям, бере участі у ланцюга створення харчова продукція". Він з трьох часток:

· вимоги до якісної виробничої практиці чи програми створення необхідних передумов;

· вимоги HACCP відповідно до Принципами HACCP, створенимиCodexAlimentarius;

· вимоги до системи менеджменту.

17 квітня 2007 р. Наказом №66-ст Федерального агенції із технічному регулювання і метрології затвердили Національний стандарт Російської Федерації ГОСТ РИСО 22000-2007 "Системи менеджменту безпеки харчова продукція. Вимоги до організаціям, бере участі у ланцюга створення харчова продукція". Він ідентичний міжнародному ISO 22000:2005 і введений на дію 1 січня 2008 р. Стандарт передбачає ідентифікацію й оцінку всіх небезпек, які можуть виникнути у подальшому ланцюгу створення харчова продукція, включаючи пов'язані з процесом і використовуваними засобами.

Стандарт дозволяє знайти й документально оформити причини, якими одна організація повинна контролювати певні небезпеки, а інший цього непотрібен.

Стандарт встановлює вимоги, дозволяють:

· планувати, впроваджувати і користуватися системою менеджменту безпеки харчова продукція;

· демонструвати відповідність вимогам до гарантування безпеки харчова продукція згідно з законодавством;

· аналізувати вимоги споживачів підвищити задоволеність;

· матимуть можливість подачі заявки на сертифікацію або реєстрацію своєї системи менеджменту безпеки харчова продукція.

Документація системи включає:

· документально оформлене заяву на області гарантування безпеки харчова продукція;

· документально оформлені процедури і запис, необхідні поСтандарту;

· документи, необхідні організації для ефективнішої роботи, вживлення і актуалізації системи менеджменту безпеки харчова продукція.

Вище керівництво організацій має здійснювати політику області гарантування безпеки харчова продукція, інформувати персонал організації про важливість відповідності вимогамСтандарта, юридичним вимогам, і навіть вимогам споживачів, що стосується безпеки харчова продукція. Стандарт призначений для організацій, прагнуть впровадити більш спеціалізовану, послідовну і інтегровану систему менеджменту безпеки харчова продукція".

2. Застосування міжнародних стандартів до

Правила застосування.ГСС Росії допускає такі варіанти правил застосування міжнародних стандартів і регіональних стандартів:

прийняття автентичного тексту міжнародного (регіонального) стандарту як державної російського нормативного документа (ГОСТ Р) без будь-яких доповнень та інших змін ("метод обкладинки"). Позначається такий стандарт оскільки прийнято для вітчизняного стандарту;

прийняття автентичного тексту міжнародного (регіонального) стандарту, але з доповненнями, що відбивають особливості російських вимог об'єкта стандартизації. При позначення такого нормативного документа до шифру вітчизняного стандарту додається номер відповідного міжнародного (регіонального).

Можливі й інші виходи: використання (запозичення) окремих галузей (норм) міжнародного стандарту запровадження в російський нормативний документ. Це дуже припустимо правиламиГСС РФ, але у цьому випадку міжнародний (регіональний) стандарт розглядається лише як джерело інформації,учитиваемой під час створення вітчизняного стандарту. Останній не вважається формою прийняття міжнародного (регіонального) стандарту. Таке тлумачення застосовно і до ГОСТ Р, який містить посилання міжнародний (регіональний) стандарт.

Керівництво 2ИСО/МЭК розглядає також прямий і непрямий застосування міжнародного стандарту.

Пряме застосування - це застосування міжнародного стандарту незалежно з його прийняття у будь-якій іншій нормативному документі.

Непряме застосування - застосування міжнародного стандарту у вигляді іншого нормативного документа, у якому цей стандарт було прийнято.

Отже, за висловом вищезазначені два варіанта - це непряме застосування міжнародного стандарту у системі стандартизації РФ.

Застосування міжнародних стандартів у машинобудуванні. Найбільш актуальним напрямом з використання міжнародних стандартів до вважається машинобудування, де з 4988 діючих стандартів понад 2.000 - міжнародні.

Завдання щодо застосування міжнародних стандартів до і гармонізації із нею російських тих нормативних документів включені у Концепцію національної системи стандартизації.

Державний контроль підприємницької діяльність у сфері стандартизації та сертифікації ввозяться відповідно до вимог Законів РФ "Про стандартизацію" і "Про сертифікації продукції та послуг" (далі – Закон). Якість готової продукції і надання послуг визначається ГОСТами, технічними умовами та інші документами, що встановлюють певних вимог до якості продукції, робіт і постачальники послуг.Видаваемие сертифікати, інші документи і знаки відповідності зобов'язують підприємців забезпечити відповідність реалізованої продукції, робіт, послуг вимогам тих нормативних документів, щодо відповідності яких вони було сертифіковано і маркіровані. Державний контролю над дотриманням стандартів, інші правила обов'язкової сертифікації товарів, робіт та надання послуг забезпечують органи Державного комітету з питань стандартам, інші спеціально уповноважені державні органи.

Закон РФ "Про стандартизацію" встановлює основні тези, принципи, поняття, порядок організації робіт у галузі стандартизації, що є єдиними і обов'язковими всім підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності, і навіть для громадян-підприємців. Закон поширюється на виготовлювачів продукції, продавців, виконавців послуг, конструкторські, проектні, транспортні та інші організації та підприємства.

>Стандартизация – це діяльність із встановленню норм, правив і характеристик з метою забезпечення:

- безпеки продукції, робіт та надаваних послуг для довкілля, життя, здоров'я та майно;

- технічною відсталістю та інформаційної сумісності, і навіть взаємозамінності продукції;

- якості продукції, робіт і у відповідність до рівнем розвитку науки, техніки і технології;

- єдності вимірів;

- економії всіх видів ресурсів;

- безпеки господарських об'єктів із урахуванням ризику виникнення природних і техногенним катастрофам та інших надзвичайних ситуацій;

- обороноздатності і мобілізаційної готовності країни.

Сутність стандартизації обумовлена діяльністю держави у особі уповноважених органів для встановлення обов'язкових вимог, і контролю право їх дотриманням в позначених вище областях господарську діяльність.

Нині до стандартизація характеризується двома видами вимог до якості продукції. Перші є обов'язковими для загального застосування з закону, другі мають рекомендаційний характер стосовно споживчим характеристикам продукції. У цьому вибір рекомендаційних вимог прерогатива виготовлювача продукції, визначених у його технічної документації, насамперед у технічних умовах.

До нормативних документів по стандартизації, які у РФ ставляться:

- державні стандарти РФ, міжнародні (регіональні) стандарти, правила, норми і по стандартизації; загальноросійські класифікатори техніко-економічній інформації;

- стандарти галузей; стандарти підприємств; стандарти науково-технічних, інженерних товариств та інших об'єднань.

Стандарти підприємств які можна розробляти і затверджуватися підприємствами самостійно, виходячи з необхідності їх застосування з метою забезпечення обов'язкових вимог, соціальній та цілях вдосконалення організації та управління виробництвом.

Вимоги стандартів підприємств підлягають обов'язковому дотриманню інші суб'єкти господарську діяльність, тоді як договорі розробці, виробництво і постачання продукції, виконання робіт і надання послуг зроблено посилання ці стандарти.

Нормативні документи з стандартизації продукції і житлово-комунальні послуги, підлягають відповідно до законодавством обов'язкової сертифікації, повинні містити вимоги, якими здійснюється обов'язкова сертифікація, методи контролю щодо відповідності наведеним вимогам, правила маркування продукції та послуг, вимоги до інформації сертифікацію,включаемой в супровідну документацію.

Сертифікація продукції (далі – сертифікація) – процедура підтвердження відповідності, з якої незалежна від виготовлювача (продавця, виконавця) і споживача (покупця) організація засвідчує в письмовій формах, продукція відповідає установленим вимогам для.

Нині обов'язкова сертифікація продукції ввозяться відповідність до законами РФ "Про захист прав споживачів" і "Про сертифікації продукції та послуг". Сертифікація обов'язкова тільки за наявності як у державних стандартах вимог щодо безпеки товарів (робіт, послуг) здоров'ю і життя громадян, їх майна, і навіть довкілля.

Закон встановлює основи обов'язкової і добровільної сертифікації. Для розвитку положень закону можуть видаватися підзаконні акти, зокрема постанови Уряди РФ, нормативні акти міністерств та РФ, які у відповідність до їх компетенцією.

Об'єктами сертифікації може бути продукція виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, послуги, надані для населення й підприємствам, і навіть інші об'єкти (далі – продукція). Об'єкти обов'язкової сертифікації визначаються законодавчими актами.

Об'єкти обов'язкової сертифікації у складі товарів народного споживання, робіт та надання послуг, які надають громадянам, визначаються порядку, встановленому Законом РФ "Про захист прав споживачів".

>Удачную демонстрацію того, яку роль міг би грати міжнародні стандарти, опубліковані ISO, можна побачити у енергетичних характеристиках будинків. Будівлі споживають дуже багато енергії і виробляють дуже багато викидів CO2. Є багато можливостей отримання економії цього сектора, отже, необхідні практичні кошти на проектування й будівництва енергетично ефективних будинків та реконструкції вже існуючих. Міжнародні стандарти надають такі величезні кошти.

Наприклад, енергетична ефективність будинків то, можливо розрахована з допомогою ISO 13790. Його можна доповнити кількома іншими стандартами ISO, які можна використовуватимуться розрахунку теплових характеристик оболонки будинків (стін, дахи та фундаменту) і індивідуальних будівельних матеріалів. Ці стандарти дають рекомендації до подання характеристик у документах і вартість будівельних регламентах в усіх країнах світу.

Ще одне важливе приклад стосується домашніх побутових приладів, як-от холодильники, пральні машини та кімнатні кондиціонери. Ці вироби є головними споживачами електроенергії у побутових умовах у сфері послуг. З іншого боку, частково, як наслідок існування визнаних процедур випробувань енергетичних характеристик переважно великих країн світу стало можливим розробка стандартів на енергетичнеетикетирование і енергетичні експлуатаційні характеристики, що стимулюють створення ефективніших виробів, поруч із запорукою щодо або перешкодами продажу менш ефективних виробів, з єдиною метою економії великої кількості енергії, реалізованої за цінами.


Укладання

Удосконалення системи стандартизації, застосування міжнародних стандартів – непогана передумова до створення підприємством систем забезпечення, здатних значно підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції.

Хоча міжнародні рекомендації по стандартизації є обов'язковими всім держав, проте, відповідність продукції нормам міжнародних стандартів визначає і її і конкурентоспроможність міжнародному ринку. Застосування міжнародних стандартів якості відкриває великі змогу виходу російських підприємств на міжнародний ринок.

>Стандартизация є ключовим чинником підтримки низки напрямів державної політики, як-от конкуренція, впровадження інновацій, усунення торговельних бар'єрів, розширення торгівлі, захист інтересів споживачів, захист довкілля і багатьох інших напрямів.

>Стандартизация,совмещаемая із законодавством, сприяє ефективнішого технічному регулювання державному рівні.

Міжнародна стандартизація дозволяє заощадити час і кошти необхідних розробки національних стандартів. Отже, розвиток міжнародної стандартизації визначає розвиток світової торгівлі.


Список літератури

1. Крилова, Р. Д. Основи стандартизації, сертифікації, метрології / Р. Д. Крилова. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 671 з.

2.Басаков, М. І. Сертифікація продукції та послуг з засадами стандартизації, та метрології / М. І.Басаков.Ростов-н-Д: Вид. центр ">МарТ", 2000. – 256 з.

3.Гуторова, І. А.Стандартизация, метрологія, сертифікація / І. А.Гуторова. М.:ПРИОР, 2001. – 64 з.

4. руки Дімов, Ю. У. Метрологія, стандартизація і сертифікація / Ю. У. руки Дімов. СПб.: Пітер, 2004. – 432 з.

5.Лифиц, І. М. Основи стандартизації, метрології, сертифікації / І. М.Лифиц. М.:Юрайт, 2000. – 285 з.

6. компанія ">ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ФІНАНСИ КАДРИ" / компанія ">ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ФІНАНСИ КАДРИ" // ">Packaging International" №6 - 2008 р.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація