Реферати українською » Промышленность, производство » Розрахунок допусків и посадок гладких ціліндрічніх з'єднань, підшіпніків Коченов та ковзання, шліцьовіх та різьбовіх з'єднань, калібрів. Розрахунок розмірніх ланцюгів


Реферат Розрахунок допусків и посадок гладких ціліндрічніх з'єднань, підшіпніків Коченов та ковзання, шліцьовіх та різьбовіх з'єднань, калібрів. Розрахунок розмірніх ланцюгів

= 1,8 1 1 = 490,9Н/мм,

де.

R = 3000 H -радіальненавантаження,

b = 11 мм -робоча ширинапосадковогомісця, дляшарикопідшипників b = B -2r

Kn = 1,8 -динамічнийкоефіцієнт посадки ( 1,8 бонавантаження із ударами йвібраціями ).,приймається за [3. з. 238]

F = 1 -коефіцієнт, щовраховуєстепіньпослабленняпосадковогонатягу упорожнистомувалі читонкостінномукорпусі,приймаємо за [3.табл.9.5]. У нашомувипадку =1, бо корпусмасивний, вал непорожнистий;.

FA = 1 –коефіцієнтнерівномірностірозподілурадіальногонавантаженняміж рядамироликів вдворяднихконічнихроликопідшипниках чиміжздвоєнимишарикопідшипниками принаявностіосьовогонавантаження,вибирається за [3. з. 239] Для цоговипадку = 1, бопідшипникоднорядний..Заданимумовам для валу та.PR = 490,9Н/ммвідповідає полі допускуk6 [1. табл..3.Д.28]тобто маємо 20k6 - для валу. Однак як длявнутрішнєкільцепідшипникаприйнято заосновнийотвір (посадкапризначається в системотвору) то його полі допускупозначаєтьсяL6 ,тобто длявнутрішньогокільця 20L6.

>Відповідно дляотвору вкорпусі маємо - 52Js7. Однак якзовнішнєкільцепідшипникаприйнято заосновний вал (посадкапризначається в систем валу), то полі допускупозначаєтьсяl6,тобто длявнутрішньогокільця 52l6.

Отже, маємо посадкупідшипника вз’єднанні:

> 20 -внутрішнєкільце та 52 -зовнішнєкільце

За ГОСТ 3325-85 [8.табл.5,табл.7]визначаємовідхиленнясередніхдіаметрівкілець.Відхиленнярозмірівкілець:

>Dm для 20L6 (>внутрішнєкільце):верхнєES = 0мкм;нижнєEI = -8мкм;тобто 20L6 ( ).

>dm 52l6 (>зовнішнєкільце):верхнєes = 0мкм;нижнєei = -11мкм,

>тобто 52l6

>Відхиленнярозмірів валу таотворузнаходимо за ГОСТ 25347-82 [7.табл.7,табл.8]:

для валу 20k6:es = +15мкм;ei = +2мкм.

дляотвору > 52Js7:ES = +15мкм;EI = ->15мкм,

>Параметри посадоккілецьпідшипника 6-304наступні:

-зовнішнього:


P.S>max =ES -ei = 15 -(-11) = 26мкм.

N>max =ei -ES = 0 -(-15) = 15мкм.

-внутрішнього:

N>max =es -EI = 15 -(-8) = 23мкм.

N>min =ei -ES = 2 - 0 = 2мкм.

2.Згідно із [2.с.391],виходячи іззаданоговнутрішньогодіаметраd = 30 мм й умів роботивибираємороликопідшипникконічнийодноряднийлегкоїсерії 7204,геометричніпараметриякоговизначаємо ізтаблицідовідника:

>d = 30 мм; D = 62 мм; У = 16 мм;r = 1,5 мм,r1. = 0,5 мм

>Підбираємо полі допускуотвору корпусу.Зовнішнєкільцезнаходиться поддією місцевогонавантаження.Заданимумовам згідно [1. табл..3.Д.25]відповідає полі допускуJs7.

>Підбираємо полі допуску длявнутрішньогоциркуляційнонавантаженогокільця Для цоговизначаємоінтенсивністьнавантаження:

>PR = Kn F FA = 1,8 1,6 1 = 617,1Н/мм,

де. R = 3000 H -радіальненавантаження,

b = 14 мм -робоча ширинапосадковогомісця, дляроликопідшипників b = B - (>r+r1.)

Kn = 1,8 -динамічнийкоефіцієнт посадки ( 1,8 бонавантаження із ударами йвібраціями ).,приймається за [3. з. 238]

F = 1,6 -коефіцієнт, щовраховуєстепіньпослабленняпосадковогонатягу упорожнистомувалі читонкостінномукорпусі,приймаємо за [3.табл.9.5]. У нашомувипадку шестірня, наякійсидитьпідшипник,маєпорожнину дляз’єднання із валом. Длявиборукоефіцієнтанеобхіднорозрахувати ставлення

>dотв/d = 16/30 = 0,533, де

>dотв = 16 мм

 -діаметротворупорожнистого валу. Атакож ставлення

>D/d = 62/30 = 2,067

FA = 1 –коефіцієнтнерівномірностірозподілурадіальногонавантаженняміж рядамироликів вдворяднихконічнихроликопідшипниках чиміжздвоєнимишарикопідшипниками принаявностіосьовогонавантаження,вибирається за [3. з. 239] Для цоговипадку = 1, бопідшипникоднорядний..

>Заданимумовам для валу та.PR = 617,1Н/мм,відповідає полі допускуk6 [1. табл..3.Д.28]тобто маємо 30k6 - для валу. Однак як длявнутрішнєкільцепідшипникаприйнято заосновнийотвір (посадкапризначається в системотвору) то його полі допускупозначаєтьсяL6 ,тобто длявнутрішньогокільця 30L6.

>Відповідно дляотвору вкорпусі маємо - 62Js7. Однак якзовнішнєкільцепідшипникаприйнято заосновний вал (посадкапризначається в систем валу), то полі допускупозначаєтьсяl6,тобто длявнутрішньогокільця 62l6.

Отже, маємо посадкипідшипника вз’єднанні:

 > 30 -внутрішнєкільце та 62 -зовнішнєкільце

За ГОСТ 3325-85 [8.табл.25,табл.27]визначаємовідхиленнясередніхдіаметрівкілець.Відхиленнярозмірівкілець:

>Dm для 30L6 (>внутрішнєкільце):верхнєES = 0мкм;нижнєEI = -8мкм;тобто 30L6 ( ).

>dm 62l6 (>зовнішнєкільце):верхнєes = 0мкм;нижнєei = -11мкм,тобто 62l6

>Відхиленнярозмірів валу таотворузнаходимо за ГОСТ 25347-82 [7.табл.7,табл.8]:

для валу 30k6:es = +15мкм;ei = +2мкм.

дляотвору > 62Js7:ES = +15мкм;EI = ->15мкм,

>Параметри посадоккілецьпідшипника 7206наступні:

-зовнішнього:

P.S>max =ES -ei = 15 -(-11) = 26мкм.

N>max =ei -ES = 0 -(-15) = 15мкм.

-внутрішнього:

N>max =es -EI = 15 -(-8) = 23мкм.

N>min =ei -ES = 2 - 0 = 2мкм.

2.5Вибірдопусків, посадок тавідхилень длягеометричнихпараметріврізьбових ташліцьовихз’єднань

>Умова:

Длязаданогорізьбовогоз’єднанняМ27 (>різьбакріпильна,класточностісередній)встановлюютьсяномінальнірозміри йграничнівідхилення по всімдіаметрам. Принаявності взавданнішліцьовогоз’єднання дляньоговизначаютьсярозміри й допускиелементів,вибираютьсязасоби контролюшліцьових деталей.

1. Дляданоїрізьбивибираємокрупнийкрок Р = 3 мм. Хоча прироботівузлаєпоштовхи тавібрації, тадовжиназгвинчуванняємалою -клас P.S (l = 10 мм -знаходимо яквисоту гайки чи ізпропорційзаданогоскладальногокреслення) [4, табл. 4.15],протешліцьова гайказістопорноюшайбоюзапобігатимесамовідгвинчуванню. Тому можнавибратикрупнийкрок,якийзабезпечуєбільшийККД впорівнянні ізрізьбами, щомаютьдрібнийкрок. Увідповідності із ГОСТ 16093-81 длясереднього класуточностіпереважноює посадка (длянормальноїдовжини N).Проте,оскількизнайденадовжиназгвинчуваннявідноситься до класу P.S, то допусксередньогодіаметрарекомендуєтьсязменшити однієюстепінь.Тоді за [4, табл. 4.18]обираємо полі допускурізьби болта >5g6g, де5g - полі допускусередньогодіаметру,6g - полі допускузовнішньогодіаметру; полі допускурізьби гайки5Н (полі допускусередньогодіаметру5Н й полі допускувнутрішньогодіаметру5Н).

>Тоді посадкарізьбовогоз’єднання якщо :

>М27 - .

>Номінальнірозміриз’єднання:

·d = D = 27 мм

За формулами [4, табл. 4.12]знаходимо (приданомукроці 3 мм):

·d2 = D2 =d - 2 + 0,051 = 27 - 2 + 0,051 = 25,051 (мм) (>середнійдіаметр)

·d1 = D1 =d - 4 + 0,752 = 27 - 4 + 0,752 = 23,752 (мм)


Затаблицею [4, табл. 4.17]знаходимограничнівідхиленнядіаметріврізьби,знайденіданізаносимо до табл. 2.5.1

>Таблиця 2.5.1

>Гайка
>Болт
>М27 -5H >М27 -5g6g
>Параметр Поле допуску >ES >EI >TD >Параметр Поле допуску >es >ei >Td
D - - - - >d >6g -0,048 -0,423 0,375

D1

>5Н +0,400 0 0,400

>d1

- -0,048 - -

D2

>5Н +0,212 0 0,212

>d2

>5g -0,048 -0,208 160

Для поля допуску5g в [4, табл. 4.17]граничнівідхилення невказано. Тому длянього затаблицею [9,П56]знаходимоверхнєграничневідхиленняes = - 48мкм й затаблицею [9,П56] допускTd2 = 160мкмЗвідки завідомою залежністьзнаходимонижнєграничневідхиленняei =es -Td2 = -48 -160 = -208мкм.Знайденізначеннязаносимо до табл. 2.5.1Підраховуємограничнірозміридіаметрів болта й гайки:

>d2max =d2 +es>d2 = 25,051 - 0,048 = 25,003 (мм)

>d2min =d2 +ei>d2 = 25,051 - 0,208= 24,843 (мм)

>d>max =d +es>d = 27 - 0,048 = 26,952 (мм)

>d>min =d +ei>d = 27 - 0,423= 26,577 (мм)

>d1max =d1 +es>d1 = 23,752 - 0,048= 23,704 (мм)

>d1min - ненормується

D2max = D2 +ES>D2 = 25,051 + 0,212= 25,263 (мм)

D2min = D2 +EI>D2 = 25,051 + 0= 25,051 (мм)

D1max = D1 +ES>D1 = 23,752 + 0,400= 24,152 (мм)

D1min = D1 +EI>D1 = 23,752 + 0= 23,752 (мм)


D>max - ненормується

D>min = D = 27 мм

2. Дляданоїконструкції маємошліцьовепрямобічнез’єднання ізцентруванням позовнішньомудіаметру D = 16 мм.Такийспосібє вибачимо таекономічним,застосовується, коли втулкутермічно необробляють чи колитвердістьїїматеріалу послетермічноїобробкидопускаєкалібруванняпротяжкою, а вал -фрезерування доотриманнякінцевихрозмірівзубців.Застосовується длянерухомихз’єднань (як в нашомувипадку).Забезпечуєвисокуточністьспіввісностіелементівз’єднання.

Потаблицірозмірівпрямобічнихшліцьовихз’єднань [4, табл. 4.58]визначаємо, щорозміру D = 16 ммвідповідаєз’єднаннясередньоїсерії ізосновнимирозмірамиzd D b : 6 13 16 3,5.

Для забезпеченнязаданих умів роботи (на валдієпостійненавантаження із ударами тавібрацією,перевантаження 300%,шліцьовез’єднаннянерухоме, приремонтіможерозбиратися.)найкращевідповідаєперехідна посадкапереважноговикористання длярозміру D - типу ">щільна" затаблицеюрекомендованихполівдопусків длярозмірів b й D прицентруванні по D [4, табл. 4.59].Адже посадки такого типурекомендовані длязастосування призначнійдовжиніз’єднання та колискладання тарозбіркаускладнюютьсякомпонуваннямвузла (як в нашомувипадку).Складальніодиниці,утворені деталями,з’єднуванимищільноюпосадкою - як правилонерухомі (що ітреба забезпечити длянашоїконструкції) [4,с.322],проте принеобхідностіможутьрозбиратися іззастосуваннямнезначнихзусиль (заданаконструкція приремонтіможерозбиратися)

>Вибіріншихрекомендованих для такого способуцентрування посадок був біменшдоцільним,адженаприклад посадка із зазором непризначена для такихважких умів як в нашомувипадку, аперехідна посадка - "глухою"навпакипризначена длямасивних тадуже сильнонавантаженихконструкцій.

>Поєднання посадок порозмірам b й D стандартом нерегламентовано (>встановлюється конструктором).Встановлюємо по b посадкупереважноговикористання затаблицеюрекомендованихполівдопусків длярозмірів b й D прицентруванні по D [4, табл. 4.59], Якапризначена длянерухомогоз’єднання.

Длянецентруючогодіаметраd затаблицеюполівдопусків длярозмірівнецетруючихдіаметрів [4, табл. 4.62] полі допуску для чопиН11, для валу затаблицеюрозмірівпрямобічнихшліцьовихз’єднань [4, табл. 4.58]приймаєтьсяd поd1 > 12 мм.

 >Обранешліцьовез’єднанняпозначаєтьсянаступним чином

D - 6 13 16 3,5  

(прицентруванні по D полядопусківнецентруючихдіаметрів невказують).

За ГОСТ 25347-82 [7]визначимограничнівідхилення та полядопусків:

-отвору16Н7 = 16+0,018 ,TD =ES -EI = 0,018 - 0 = 0,018 мм

- валу16js6 = 16 ± 0,0055,Td =es -ei = 0,0055 - (- 0,0055) = 0,011 мм

- втулка13Н11 = 13+0,110 ,TD =ES -EI = 0,11 - 0 = 0,11 мм

- шириназападинотвору 3,5 F8 = 3,5 , T =ES -EI = 0,028 - 0,01 = 0,018 мм

-товщиназубців валу 3,5js7 = 3,5 ± 0,006, T =es -ei = 0,006 - ( -0,006 ) = 0,012 мм

>Таблиця 2.5.2

>Шліцьова втулка
>Шліцьовий вал
>Розмір Поле допуску >ES >EI >TD Поле допуску >es >ei >Td
D = 16 >H7 +0,018 0 0,18 >js6 -0,0055 +0,0055 0,011
>d = 13 >H11 +0,11 0 0,11 > 12 мм
b = 3,5 F8 +0,028 +0,010 0,018 >js7 +0,006 -0,006 0,012

>Шліцьовез’єднання можнаконтролюватикомплекснимипрохіднимикалібрами (>калібр-пробка дляшліцьовогоотвору такалібр-кільце дляшліцьового валу) тапоелементниминепрохіднимикалібрами чи науніверсальнихвимірювальнихприладах. Успірнихвипадках контролькомплекснимкалібромєвирішальним.Пробковими такільцевимикомплекснимикалібрамиконтролюєтьсявзаємнерозташуванняповерхоньз’єднання. Контрольшліцьового валу чи чопикомплекснимкалібромєдостатнім в одномуположенні, безперевстановленнякалібру. Контрольпоелементнимнепрохіднимкалібромнеобхідновиконувати неменш, як втрьохрізнихположеннях.Якщокалібр проходитихоча б в одному ізцихположень,контрольовану детальвважаютьбракованою.Допускикалібрів для контролюшліцьовихпрямобочнихз’єднаньрегламентовані ГОСТ 7951-80.Розрахунок комплексногокалібру-пробки для контролюшліцьовогоотвору приведень в [>пункті 2.3]

2.6Розрахунокрозмірноголанцюга

>Умова:

>Данорозмірнийланцюг: А1 = 200 мм; А2 = 3 мм; А3 = 21 мм; А4 = 1,2 мм; А5 = 56 мм;

А6 = 53 мм; А7 = 63 мм;граничнірозміризамикальної ланки :АD>нб = 4,0 мм;АDнм = 2,8 мм. Методомповноївзаємозамінностірозв’язатипряму завданнярозрахункурозмірноголанцюга (>призначеннядопусків наскладовірозміри призаданомузначеннізамикальної ланки). Завданнярозв’язати способомпризначеннядопусків одногоквалітета.

>Розв’язок:

1.Довільновибираємонапрям обходу контуру,визначаємо >збільшувальні 1 ) та >зменшувальні 2, А3 , А45 , А67) ланки:

2.Визначаємономінальнийрозмірзамикальної ланки:

>АD = А1 -( А2 + А3 + А4 + А5 + А6 + А7) =

= 200 -(3 + 21 + 1,2 + 56 + 53 + 63) = 2,8 мм.

>Тоді,виходячи ізумови, >верхнєвідхилення >замикальної ланки:

>ES(АD) =АD>нб -АD = 4,0 - 2,8 = 1,2 мм = 1200мкм

 

>Нижнєвідхилення >замикальної ланки:

>EI(АD) =АDнм -АD = 2,8 - 2,8 = 0

 

Допускзамикальної ланки:

>ТD =ES(АD) -EI(АD) = 1200 - 0 = 1200мкм

3.Визначаємосереднійквалітетточностіланцюга, для чогорозраховуємосереднюкількістьодиниць допуску заформулою:


 =  = 110,29,

ДеТD - допускзамикальної ланки;

>Тст - сумадопусківстандартних деталей,розміри яківходять врозмірнийланцюг ( в нашомувипадкужодна стандартна деталь доланцюга не входити);

>інест -сумарнезначенняодиниць допускускладовихланок безстандартних деталей

Кількістьодиниць допускувибираємо завідповідноютаблицею із [1,3.Д.17] маємо:

>Таблиця 2.6.1

Ланка

А1

А2

А3

А4

А5

А6

А7

>Номінальний

>розмір, мм

200 3 21 1,2 56 53 63
>одиниці допуску й 2,89 0,55 1,31 0,55 1,86 1,86 1,86
Допуск Т,мкм 290 60 130 60 190 190 190

4. Затаблицею [1,3.Д.18]знаходимо, що такакількістьодиниць допускувідповідаєточностідещонижче 11квалітета.

5.Визначаємо допуски всіхскладовихланок по [1,3.Д.23],заносимозначення до табл. 2.6.1.

>Визначаєморозрахунковезначення допускузамикальної ланки:

>ТDрозр = = 290 + 60 +130 + 60 +190 + 190 + 190 = 1110мкм

>Розрахунковий допускзамикальної ланкивиявивсяменшим, ніж завданьТD = 1200мкм,цеозначає, щочастинаскладовихрозмірівможуть бутивиконані ізбільшими допусками, щоекономічно болеедоцільно. Величина, на якоїможуть бутизбільшені допускискладовихрозмірів призбереженні допускузамикальної ланки:

>ТD -ТDрозр =1200 - 1110 = 90мкм;

Зтехнологічнихміркуваньнайбільшдоцільнорозширити допуск наскладовийрозмір А1 , тоді

>ТА1 = 290 + 90 = 380мкм,

щоприблизновідповідає 12квалітету.ТеперумоваТDрозр =виконана.

>Результатирозрахунківзаносимо до табл.. 2.6.2.


>Таблиця. 2.6.2

>Ланкирозмірноголанцюга >Квалітетточності >Значенняодиниці допуску й
>Найменування >Позначення >Номінальнийрозмір, мм Допуск, мм >Задані,розрахункові чиприйнятіграничнівідхилення, мм припершійспробі >прийнятий
припершійспробі >прийнятий >верхнє >нижнє
1 2 3 4 5 6 7 9 9 10
>Збільшувальні

А1

200 0,290 0,380 +0,79 +0,41 11 12 2,89
>Зменшувальні

А2

3 0,060 0,60 +0,03 -0,03 11 11 0,55

А3

21 0,130 0,130 +0,065 -0,065 11 11 1,31

А4

1,2 0,060 0,060 +0,03 -0,03 11 11 0,55

А5

56 0,190 0,190 +0,095 -0,095 11 11 1,86

А6

53 0,190 0,190 +0,095 -0,095 11 11 1,86

А7

63 0,190 0,190 +0,095 -0,095 11 11 1,86
>Замикальна >АD 2,8 1,2 1,2 1,2 0 - - -

6.Визначаємограничнівідхиленняскладовихрозмірів (>окрімзалежногорозміру А1),приймаючи для всіхсиметричнерозташуванняполівдопусків.

>Граничнівідхиленнязалежногорозмірурозраховуємо за формулами:

>ES(АD) =ESA1 - (EIA2 + EIA3 + EIA4 + EIA5 + EIA6 + EIA7);

>EI(АD) = EIA1 - (>ESA2 +ESA3 +ESA4 +ESA5 +ESA6 +ESA7),

>звідсивиражаємо:

>ESA1 =ES(АD) + (EIA2 + EIA3 + EIA4 + EIA5 + EIA6 + EIA7) = 1,2 + (-0,03 - 0, 065 - 0,03 - 0,095 - 0,095 - 0,095) = 0,79 мм;

EIA1 =EI(АD) + (>ESA2 +ESA3 +ESA4 +ESA5 +ESA6 +ESA7) = 0 + (0,03 + 0, 065 + 0,03 + 0,095 + 0,095 + 0,095) = 0,41 мм .

>Правильністьрозрахункуперевіримо,визначивши допускзалежногорозміру йпорівнявши йогоприйнятим:

>ТА1 =ESA1 - EIA1 = 0,79 - 0,41 = 0,38 мм

>Післяперевіркизаносимоданірозрахунків в табл.. 2.6.2.


Списоквикористаноїлітератури

1.Желєзна А.О.,Кирилович В.А. Основивзаємозамінності,стандартизації татехнічнихвимірювань:Навчальнийпосібник. – Житомир.:ЖІТІ, 2002. – 616 з.

2.Анурьев У. І.,инж. Довідникконструктора-машиностроителя. вид 3-тє, переробіт. М., вид-во "Машинобудування", 1968. – 688 з.

3.Якушев А.І. та інших.Взаимозаменяемость, стандартизація і технічні виміру: Підручник для втузів. – 6-те вид., перераб. ідополн. – М.: Машинобудування, 1987. – 352 з.

4.Допуски і посадки: Довідник в2-хч./Под ред. В.Д. Мягкова. – 5-те вид., перераб. ідоп. – Л.: Машинобудування.Ленингр.отд-ние, 1978. – 1032 з.

5.Подшипникикачения:Справочник-каталог/Под ред. В.М. Наришкіна іР.В.Коросташевского. – М.: Машинобудування, 1984. – 280 з.

6. Деталі машин: Атласконструкций/Под ред.Д.Н. Решетова. – 4-те вид., перераб. ідоп. – М.: Машинобудування, 1979. – 368 з.

7. ГОСТ 25347-82. Поля допусків і рекомендовані посадки. Затверджене і введено на дію Постановою Державного комітету СРСР з управлінню якістю продукції і на стандартам від 09.10.89 № 3044

8. ГОСТ 3325-85 (СП РЕВ 773-77).Подшипникикачения. Поля допусків і технічні вимоги до посадковим поверхням валів і корпусів.Посадки. Натомість ГОСТ 3325-55. Затверджене і введено на дію Постановою Державного комітету СРСР з управлінню якістю продукції і на стандартам від 28.08.85 № 2781.

9. Козловський М. З.,Ключников У. М. Збірник прикладів і завдань із курсу "Основи стандартизації, допуски, посадки. технічні виміру": Навчальний посібник учнів технікумів. - М.: Машинобудування, 1983. - 304 з.

10. ГОСТ 7951-80.Калибри контролюшлицевихпрямобочних сполук. Натомість ГОСТ 7951-59. Затверджене і введено на дію Постановою Державного комітету СРСР з управлінню якістю продукції і на стандартам від 01.01.81 № 1224.

11. ГОСТ 24853-81.Калибри гладкі для розмірів до 500 мм.Допуски. Натомість ГОСТ 7951-59. Затверджене і введено на дію Постановою Державного комітету СРСР з управлінню якістю продукції і на стандартам від 23.06.81 № 3066.

12. ГОСТ 24959-81Калибри дляшлицевих сполук. Технічні умови. НатомістьМН 2977-61. Затверджене і введено на дію Постановою Державного комітету СРСР з управлінню якістю

Схожі реферати:

Навігація