Реферат Технологія машинобудування

і найменшим граничними розмірами;

D) точність розмірів;

>Е)точность взаємного розташування поверхонь.

32.2 Дайте визначення терміну - розмірна точність:

А) різницю між дійсним і номінальним значеннями розміру чи геометричного параметра;

У) ступінь наближення дійсних ж розмірів та геометричних параметрів до номінальним значенням на кресленнях;

З) різницю між найбільшим і найменшим граничними розмірами;

D) точність розмірів;

>Е)точность взаємного розташування поверхонь.

33.1 Похибка - це:

А) різницю між дійсним і номінальним значеннями розміру чи геометричного параметра;

У) ступінь наближення дійсних ж розмірів та геометричних параметрів до номінальним значенням на кресленнях;

З) різницю між найбільшим і найменшим граничними розмірами;

D) точність розмірів;

Є) точність взаємного розташування поверхонь.

33.2 Дайте визначення терміну - похибка:

А) різницю між дійсним і номінальним значеннями розміру чи геометричного параметра;

У) ступінь наближення дійсних ж розмірів та геометричних параметрів до номінальним значенням на кресленнях;

З) різницю між найбільшим і найменшим граничними розмірами;

D) точність розмірів;

Є) точність взаємного розташування поверхонь.

34.1 Просторова точність - це:

А) різницю між дійсним і номінальним значеннями розміру чи геометричного параметра;

У) ступінь наближення дійсних ж розмірів та геометричних параметрів до номінальним значенням на кресленнях;

З) різницю між найбільшим і найменшим граничними розмірами;

D) точність розмірів;

Є) точність взаємного розташування поверхонь.

34.2 Дайте визначення терміну - просторова точність:

А) різницю між дійсним і номінальним значеннями розміру чи геометричного параметра;

У) ступінь наближення дійсних ж розмірів та геометричних параметрів до номінальним значенням на кресленнях;

З) різницю між найбільшим і найменшим граничними розмірами;

D) точність розмірів;

Є) точність взаємного розташування поверхонь.

35.1 Точність - це:

А) різницю між дійсним і номінальним значеннями розміру чи геометричного параметра;

У) ступінь наближення дійсних ж розмірів та геометричних параметрів до номінальним значенням на кресленнях;

З) різницю між найбільшим і найменшим граничними розмірами;

D) точність розмірів;

Є) точність взаємного розташування поверхонь.

35.2 Дайте визначення терміну - точність:

А) різницю між дійсним і номінальним значеннями розміру чи геометричного параметра;

У) ступінь наближення дійсних ж розмірів та геометричних параметрів до номінальним значенням на кресленнях;

З) різницю між найбільшим і найменшим граничними розмірами;

D) точність розмірів;

Є) точність взаємного розташування поверхонь.

36.1Измерительная база – це:

А) база, використовувана визначення становища деталі в виробі;

У) надання заготівлі необхідного становища щодо системи координат верстата;

З) база визначення становищаприсоединяемого вироби;

D) база, використовувана визначення становища заготівлі у її обробки;

Є) база визначення відносного становища вимірюваною поверхні, і відліку розмірів.

36.2 Дайте визначення терміну - вимірювальна база:

А) база, використовувана визначення становища деталі в виробі;

У) надання заготівлі необхідного становища щодо системи координат верстата;

З) база визначення становищаприсоединяемого вироби;

D) база, використовувана визначення становища заготівлі у її обробки;

Є) база визначення відносного становища вимірюваною поверхні і є відліку розмірів.

37.1 Технологічна база – це:

А) база, використовувана визначення становища деталі в виробі;

У) надання заготівлі необхідного становища щодо системи координат верстата;

З) база визначення становищаприсоединяемого вироби;

D) база, використовувана визначення становища заготівлі у її обробки;

Є) база визначення відносного становища вимірюваною поверхні, і відліку розмірів.

37.2 Дайте визначення терміну - технологічна база:

А) база, використовувана визначення становища деталі в виробі;

У) надання заготівлі необхідного становища щодо системи координат верстата;

З) база визначення становищаприсоединяемого вироби;

D) база, використовувана визначення становища заготівлі у її обробки;

Є) база визначення відносного становища вимірюваною поверхні і є відліку розмірів.

38.1 Допоміжна конструкторська база – це:

А) база, використовувана визначення становища деталі в виробі;

У) надання заготівлі необхідного становища щодо системи координат верстата;

З) база визначення становищаприсоединяемого вироби;

D) база, використовувана визначення становища заготівлі у її обробки;

Є) база визначення відносного становища вимірюваною поверхні і є відліку розмірів.

38.2 Дайте визначення терміну - допоміжна конструкторська база:

А) база, використовувана визначення становища деталі в виробі;

У) надання заготівлі необхідного становища щодо системи координат верстата;

З) база визначення становищаприсоединяемого вироби;

D) база, використовувана визначення становища заготівлі у її обробки;

Є) база визначення відносного становища вимірюваною поверхні, і відліку розмірів.

39.1 Основна конструкторська база це:

А) база, використовувана визначення становища деталі в виробі;

У) надання заготівлі необхідного становища щодо системи координат верстата;

З) база визначення становищаприсоединяемого вироби;

D) база, використовувана визначення становища заготівлі у її обробки;

Є) база визначення відносного становища вимірюваною поверхні і є відліку розмірів.

39.2 Дайте визначення терміну- основна конструкторська база:

А) база, використовувана визначення становища деталі в виробі;

У) надання заготівлі необхідного становища щодо системи координат верстата;

З) база визначення становищаприсоединяемого вироби;

D) база, використовувана визначення становища заготівлі у її обробки;

Є) база визначення відносного становища вимірюваною поверхні, і відліку розмірів.

40.1 Базування – це:

А) база, використовувана визначення становища деталі в виробі;

У) надання заготівлі необхідного становища щодо системи координат верстата;

З) база визначення становищаприсоединяемого вироби;

D) база, використовувана визначення становища заготівлі у її обробки;

Є) база визначення відносного становища вимірюваною поверхні, і відліку розмірів;

40.2 Дайте визначення терміну - базування:

А) база, використовувана визначення становища деталі в виробі;

У) надання заготівлі необхідного становища щодо системи координат верстата;

З) база визначення становищаприсоединяемого вироби;

D) база, використовувана визначення становища заготівлі у її обробки;

Є) база визначення відносного становища вимірюваною поверхні і є відліку розмірів;

41.1 Нормалізація – це:

А) рівень використання матеріалу заготівлі під час виготовлення деталі;

У) витрати конструктивних матеріалів на одиницю потужності;

З) узагальнення конструктивних рішень, що у державних стандартах;

D) узагальнення конструктивних рішень на вигляді внутрішньозаводськихнормалей;

Є) узагальнення конструктивних рішень без оформлення спеціальної документації.

41.2 Дайте визначення терміну - нормалізація:

А) рівень використання матеріалу заготівлі під час виготовлення деталі;

У) витрати конструктивних матеріалів на одиницю потужності;

З) узагальнення конструктивних рішень, що у державних стандартах;

D) узагальнення конструктивних рішень на вигляді внутрішньозаводськихнормалей;

Є) узагальнення конструктивних рішень без оформлення спеціальної документації.


42.1 Уніфікація – це:

А) рівень використання матеріалу заготівлі під час виготовлення деталі;

У) витрати конструктивних матеріалів на одиницю потужності;

З) узагальнення конструктивних рішень, що у державних стандартах;

D) узагальнення конструктивних рішень на вигляді внутрішньозаводськихнормалей;

Є) узагальнення конструктивних рішень без оформлення спеціальної документації.

42.2 Дайте визначення терміну - уніфікація:

А) рівень використання матеріалу заготівлі під час виготовлення деталі;

У) витрати конструктивних матеріалів на одиницю потужності;

З) узагальнення конструктивних рішень, що у державних стандартах;

D) узагальнення конструктивних рішень на вигляді внутрішньозаводськихнормалей;

Є) узагальнення конструктивних рішень без оформлення спеціальної документації.

43.1 Технологічна матеріаломісткість – це:

А) рівень використання матеріалу заготівлі під час виготовлення деталі;

У) витрати конструктивних матеріалів на одиницю потужності;

З) узагальнення конструктивних рішень, що у державних стандартах;

D) узагальнення конструктивних рішень на вигляді внутрішньозаводськихнормалей;

Є) узагальнення конструктивних рішень без оформлення спеціальної документації.

43.2 Дайте визначення терміну - технологічна матеріаломісткість:

А) рівень використання матеріалу заготівлі під час виготовлення деталі;

У) витрати конструктивних матеріалів на одиницю потужності;

З) узагальнення конструктивних рішень, що у державних стандартах;

D) узагальнення конструктивних рішень на вигляді внутрішньозаводськихнормалей;

Є) узагальнення конструктивних рішень без оформлення спеціальної документації.

44.1 Конструктивна матеріаломісткість – це:

А) рівень використання матеріалу заготівлі під час виготовлення деталі;

У) витрати конструктивних матеріалів на одиницю потужності;

З) узагальнення конструктивних рішень, що у державних стандартах;

D) узагальнення конструктивних рішень на вигляді внутрішньозаводськихнормалей;

Є) узагальнення конструктивних рішень без оформлення спеціальної документації.

44.2 Дайте визначення терміну - конструктивна матеріаломісткість:

А) рівень використання матеріалу заготівлі під час виготовлення деталі;

У) витрати конструктивних матеріалів на одиницю потужності;

З) узагальнення конструктивних рішень, що у державних стандартах;

D) узагальнення конструктивних рішень на вигляді внутрішньозаводськихнормалей;

Є) узагальнення конструктивних рішень без оформлення спеціальної документації.

45.1Стандартизация – це:

А) рівень використання матеріалу заготівлі під час виготовлення деталі;

У) витрати конструктивних матеріалів на одиницю потужності;

З) узагальнення конструктивних рішень, що у державних стандартах;

D) узагальнення конструктивних рішень на вигляді внутрішньозаводськихнормалей;

Є) узагальнення конструктивних рішень без оформлення спеціальної документації.

45.2 Дайте визначення терміну - стандартизація:

А) рівень використання матеріалу заготівлі під час виготовлення деталі;

У) витрати конструктивних матеріалів на одиницю потужності;

З) узагальнення конструктивних рішень, що у державних стандартах;

D) узагальнення конструктивних рішень на вигляді внутрішньозаводськихнормалей;

Є) узагальнення конструктивних рішень без оформлення спеціальної документації.

46.1Единичное виробництво – це:

А) фіксований становище заготівлі що з пристосуванням щодо інструмента;

У) частина технологічної операції, виконувана за незмінної закріпленні заготівлі;

З) виробництвонеповторяющихся виробів за її широкої номенклатурі;

D) виготовлення великого кількості виробів обмеженою номенклатури;

Є) виробництво виробів однієї номенклатури протягом багато часу.

46.2 Дайте визначення терміну - одиничне виробництво:

А) фіксований становище заготівлі що з пристосуванням щодо інструмента;

У) частина технологічної операції, виконувана за незмінної закріпленні заготівлі;

З) виробництвонеповторяющихся виробів за її широкої номенклатурі;

D) виготовлення великого кількості виробів обмеженою номенклатури;

Є) виробництво виробів однієї номенклатури протягом багато часу.

47.1 Масове виробництво – це:

А) фіксований становище заготівлі що з пристосуванням щодо інструмента;

У) частина технологічної операції, виконувана за незмінної закріпленні заготівлі;

З) виробництвонеповторяющихся виробів за її широкої номенклатурі;

D) виготовлення великого кількості виробів обмеженою номенклатури;

Є) виробництво виробів однієї номенклатури протягом багато часу.

47.2 Дайте визначення терміну - масове виробництво:

А) фіксований становище заготівлі що з пристосуванням щодо інструмента;

У) частина технологічної операції, виконувана за незмінної закріпленні заготівлі;

З) виробництвонеповторяющихся виробів за її широкої номенклатурі;

D) виготовлення великого кількості виробів обмеженою номенклатури;

Є) виробництво виробів однієї номенклатури протягом багато часу.

48.1 Серійне виробництво – це:

А) фіксований становище заготівлі що з пристосуванням щодо інструмента;

У) частина технологічної операції, виконувана за незмінної закріпленні заготівлі;

З) виробництвонеповторяющихся виробів за її широкої номенклатурі;

D) виготовлення великого кількості виробів обмеженою номенклатури;

Є) виробництво виробів однієї номенклатури протягом багато часу.

48.2 Дайте визначення терміну - серійне виробництво:

А) фіксований становище заготівлі що з пристосуванням щодо інструмента;

У) частина технологічної операції, виконувана за незмінної закріпленні заготівлі;

З) виробництвонеповторяющихся виробів за її широкої номенклатурі;

D) виготовлення великого кількості виробів обмеженою номенклатури;

Є) виробництво виробів однієї номенклатури протягом багато часу.

49.1 Установка – це:

А) фіксований становище заготівлі що з пристосуванням щодо інструмента;

У) частина технологічної операції, виконувана за незмінної закріпленні заготівлі;

З) виробництвонеповторяющихся виробів за її широкої номенклатурі;

D) виготовлення великого кількості виробів обмеженою номенклатури;

Є) виробництво виробів однієї номенклатури протягом багато часу.

49.2 Дайте визначення терміну - установка:

А) фіксований становище заготівлі що з пристосуванням щодо інструмента;

У) частина технологічної операції, виконувана за незмінної закріпленні заготівлі;

З) виробництвонеповторяющихся виробів за її широкої номенклатурі;

D) виготовлення великого кількості виробів обмеженою номенклатури;

Є) виробництво виробів однієї номенклатури протягом багато часу.

50.1 Позиція – це:

А) фіксований становище заготівлі що з пристосуванням щодо інструмента;

У) частина технологічної операції, виконувана за незмінної закріпленні заготівлі;

З) виробництвонеповторяющихся виробів за її широкої номенклатурі;

D) виготовлення великого кількості виробів обмеженою номенклатури;

Є) виробництво виробів однієї номенклатури протягом багато часу.

50.2 Дайте визначення терміну - позиція:

А) фіксований становище заготівлі що з пристосуванням щодо інструмента;

У) частина технологічної операції, виконувана за незмінної закріпленні заготівлі;

З) виробництвонеповторяющихся виробів за її широкої номенклатурі;

D) виготовлення великого кількості виробів обмеженою номенклатури;

Є) виробництво виробів однієї номенклатури протягом багато часу.

51.1 Виробничий процес – це:

А) предмет, є продуктом кінцевої стадії виробництва;

У) сукупність всіх дій покупців, безліч знарядь виробництва для перетворення напівфабрикатів в вироби;

З) дія з зміни форми, ж розмірів та якості предметів виробництва;

D) закінчена частина технологічного процесу, виконувана однією робоче місце;

Є) закінчена частина операції,характеризуемая сталістю застосовуваного інструменту та оброблюваних поверхонь.

51.2 Дайте визначення терміну - виробничий процес:

А) предмет, є продуктом кінцевої стадії виробництва;

У) сукупність всіх дій покупців, безліч знарядь виробництва для перетворення напівфабрикатів в вироби;

З) дія з зміни форми, ж розмірів та якості предметів виробництва;

D) закінчена частина технологічного процесу, виконувана однією робоче місце;

Є) закінчена частина операції,характеризуемая сталістю застосовуваного інструменту та оброблюваних поверхонь.

52.1 Технологічний процес – це:

А) предмет, є продуктом кінцевої стадії виробництва;

У) сукупність всіх дій покупців, безліч знарядь виробництва для перетворення напівфабрикатів в вироби;

З) дія з зміни форми, ж розмірів та якості предметів виробництва;

D) закінчена частина технологічного процесу, виконувана однією робоче місце;

Є) закінчена частина операції,характеризуемая сталістю застосовуваного інструменту та оброблюваних поверхонь.

52.2 Дайте визначення терміну - технологічний процес:

А) предмет, є продуктом кінцевої стадії виробництва;

У) сукупність всіх дій покупців, безліч знарядь виробництва для перетворення напівфабрикатів в вироби;

З) дія з зміни форми, ж розмірів та якості предметів виробництва;

D) закінчена частина технологічного процесу, виконувана однією робоче місце;

Є) закінчена частина операції,характеризуемая сталістю застосовуваного інструменту та оброблюваних поверхонь.

53.1 Технологічний перехід – це:

А) предмет, є продуктом кінцевої стадії виробництва;

У) сукупність всіх дій покупців, безліч знарядь виробництва для перетворення напівфабрикатів в вироби;

З) дія з зміни форми, ж розмірів та якості предметів виробництва;

D) закінчена частина технологічного процесу, виконувана однією робоче місце;

Є) закінчена частина операції,характеризуемая сталістю застосовуваного інструменту та оброблюваних поверхонь.


53.2 Дайте визначення терміну - технологічний перехід:

А) предмет, є продуктом кінцевої стадії виробництва;

У) сукупність всіх дій покупців, безліч знарядь виробництва для перетворення напівфабрикатів в вироби;

З) дія з зміни форми, ж розмірів та якості предметів виробництва;

D) закінчена частина технологічного процесу, виконувана однією робоче місце;

Є) закінчена частина операції,характеризуемая сталістю застосовуваного інструменту та оброблюваних поверхонь.

54.1 Технологічна операція це:

А) предмет, є продуктом кінцевої стадії виробництва;

У) сукупність всіх дій покупців, безліч знарядь виробництва для перетворення напівфабрикатів в вироби;

З) дія з зміни форми, ж розмірів та якості предметів виробництва;

D) закінчена частина технологічного процесу, виконувана однією робоче місце;

Є) закінчена частина операції,характеризуемая сталістю застосовуваного інструменту та оброблюваних поверхонь.

54.2 Дайте визначення терміну - технологічна операція:

А) предмет, є продуктом кінцевої стадії виробництва;

У) сукупність всіх дій покупців, безліч знарядь виробництва для перетворення напівфабрикатів в вироби;

З) дія з зміни форми, ж розмірів та якості предметів виробництва;

D) закінчена частина технологічного процесу, виконувана однією робоче місце;

Є) закінчена частина операції,характеризуемая сталістю застосовуваного інструменту та оброблюваних поверхонь.

55.1 Виріб – це:

А) предмет, є продуктом кінцевої стадії виробництва;

У) сукупність всіх дій покупців, безліч знарядь виробництва для

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація