Реферати українською » Промышленность, производство » Виробництво щебеню на Дробильно-сортувальної фабриці ВАТ "Стойленський ГОК"


Реферат Виробництво щебеню на Дробильно-сортувальної фабриці ВАТ "Стойленський ГОК"

майстерДСФ шляхом візуального огляду.

>Гранулометрический склад фракцій щебеню контролюєОТКиЛА відповідно до вимогамиСтандарта підприємства.

ЩомісяцяДСФ переробляє 80 тис. м 3 сланцю потім із нього виходить стільки ж щебеню різних фракцій, який йде на відвантаження споживачам.

5. Організаційна схема виробництва програми «Дороги Російської Федерації »

Споживачам відвантажується щебінь суміші фракцій 0-20 мм (зокрема щебінь, отримуваний з хвостів СМЗ) і 20-60 мм.

Процес виробництва щебеню відповідає вимогам ТІ 00186826-10-54-2009 передбачає трьох стадіальне роздрібнення двохстадиальную класифікацію на грохотахГИТ52М, проведену перед другої і третьої стадіями роздрібнення.

Перша стадія роздрібнення гірських порід ввозятьсящековой дробарціЩКД- 2100/1500. Максимальний розмір шматка породи, поданого в дробарку ні перевищувати 1200 мм.

Друга стадія роздрібнення ввозятьсяконуснихдробилках середнього роздрібненняКСД 2200Гр. Максимальний розмір шматка гірської породи, поданого в дробарку - 350 мм.

Третя стадія роздрібнення виробляється уконуснихдробилках дрібного роздрібненняКМД 2200 Т. Максимальний розмір шматка руди, поданого в дробарку - 85 мм.

Схема процесу виробництва ВАТ «Стойленський ГЗК» представленій у додатку Б.

 

6. Характеристика роботи підприємства

 

Кількість своєї продукціїДСФ стабільно й послуговується постійним попитом, тому запасу щебеню не залишається на складованих майданчиках. Загальний обсяг становить 40 тис. м3 на місяць, їх 25 тис. м3 щебінь фракції 20-60, 15 тис. м3 щебінь фракції 0-20.

Щільні гірські породи подаються з кар'єру на перевантажувальний склад.

>ДСФ залізничним транспортом відповідно донедельно-суточного графіка видобутку.

Щільні гірські породи значущістю 0-1200 мм з перевантажувального складу в прийомний бункерДСФ подаютьсяавтосамосвалами. Ємність приймального бункера становить 500 тонн, що він відповідає вартов запасу. З приймального бункера пластинчастимпитателем 1-24-120 сировину подається вщековую дробаркуЩКД 1500*2100 з попереднімгрохочением наколосниковом гуркоті звеерообразно розташованими колосниками і щілиною з-поміж них до 120 мм. Продуктивністьпитателя регулюєтьсябесступенчато шляхом зміни частоти обертання електродвигуна з допомогою частотного перетворювача.Ширина розвантажувальною щілини дробаркиЩКД 180-200 мм.Крупность дробленого продукту становить 0-350 мм.

>Подрешетний і гранулюється продукти об'єднуються нал.к. № 2 і стрічковим конвеєром № 15 подаються у проміжний бункер середнього роздрібнення ємністю 200 т. З бункера сланець пластинчастимпитателем 2-12-45 збесступенчатим регулюванням швидкість руху стрічки подається на гуркітГИТ-53С № 4. На гуркоті встановлено такі типипросеивающих поверхонь: верхня дека –резинокручение сита, виготовлені наРМЗ ВАТ «Стойленський ГЗК» з конвеєрної стрічки, із шириною щілини 60 мм; середня дека – еластичніпросеивающие поверхні з осередком квадратного перерізу розміром 70*70 мм; нижня дека – еластичніпросеивающие поверхні з осередком квадратного перерізу розміром 25*25 мм (20*20 мм 30*30 мм) залежно від необхідноїкрупности готового продукту. Верхній ярус сит служить за захистом ЕПП від поривань і зносу під час падіння шматка розміром 0-350 мм.Надрешетний продукт верхнього й середнього ярусу сит вступає у дробаркуКСД-2200Гр, має діапазон регулювання розвантажувальною щілини 30-60 мм.Дроблений продукт системою конвеєрів лк12а, лк №12, лк № 13 і лк № 14 подається в бункер № 3 дрібного роздрібнення ємністю200т.Надрешетний продукт нижнього ярусу сит гуркотуГИТ-53С значущістю 20-60 мм конвеєрами лк № 10, лк № 27 і лк №28а транспортується нанапольний склад готової продукції. Розвантаження матеріалу з конвеєра здійснюється з допомогою пересувноїавтостелли на обидві сторони конвеєра. Складування матеріалу здійснюється конусами до заповнення пілона. Що стосується повного заповнення прольотів № 1 і № 2 щебенем фракції 20-60 мм є можливість шляхом перестановкишибера в завантажувальноїтечке лк № 27 спрямовувати матеріал на конвеєри № 28 і № 29, і складування здійснювати в прольотах № 3, № 4, № 5, № 6.

>Подрешетний продукт нижнього ярусу гуркоту значущістю 0-20 мм надходить на конвеєр лк № 16 і далі законвейерам лк №16а і лк №28б подається складу в прольоти № 7 і № 8. Завантаження прольотів № 7 і № 8 здійснюється аналогічно фракції 20-60 мм. Для поділу суміші фракцій 0-20 мм деякі фракції є можливість установки гуркотуГИТ-51 на місці перевантаження матеріалу з лк №16а на лк №28б.

>Надрешетний продукт верхнього й нижнього ярусів гуркотуГИСТ53С значущістю 0-100 мм з бункера № 3 дрібного роздрібнення живильниками 2-12-45 збесступенчатим регулюванням швидкість руху стрічки подається надвухситний гуркітГИТ-52М № 3. Гуркіт укомплектований такими типамипросеивающих поверхонь: верхня дека – ЕПП з осередком 70*70 мм, нижня дека – ЕПП з осередком 25*25 мм (20*20 мм, 30*30 мм).Надрешетний продукт верхнього ярусу сит значущістю 60-100 мм потрапляє у дробарку дрібного роздрібненняКМД-2200Т1 з діапазоном регулювання розвантажувальною щілини 5-15 мм далі на конвеєр лк №12а, де об'єднується здробленим матеріалом дробарки № 4, і конвеєрами лк № 12, лк № 13 і лк № 14 повертається бункер № 3, створюючи замкнутий цикл.

>Надрешетний продукт нижнього ярусу сит надходить на конвеєр лк № 10, де об'єднується із готовим продуктом значущістю 20-60 мм післягрохочения на стадії середнього роздрібнення.

>Подрешетний продукт значущістю 0-20 мм надходить на конвеєр лк № 16, де об'єднується зподрешетним продуктом гуркоту № 4.

Для збиранняпросипи з-під живильників № 3 і № 4 встановлено конвеєр лк № 18 а, розвантаження якої відбувається на лк № 12.

>Щебень суміші фракцій 20-60 мм повинен відповідати вимогам ТУ 5711-015-00186826-02. Продукт суміші фракцій 0-20 мм повинен відповідати вимогам ТУ 5711-018-00186826-2004. Облік кількості перероблюваної продукту здійснюється за вагам: для суміші фракцій 20-60 мм -ЭКВ-4Д, встановленим на конвеєрі лк № 26, для суміші фракцій 0-20 мм -ВКЭ-2, встановленим на конвеєрі лк №16а.

Свідчення терезів щогодини заносяться оператором пульту управління в оперативний журнал обліку переробки щебеню.

Контроль точності оперативного обліку виробництва ввозяться відповідність до становищем про оперативному обліку.

Схема ланцюга апаратівДСФ представленій у додатку Б.

Найвища вимога до технологічних процесів:

Дроблення ігрохочение

При роздрібненні гірської породи вконуснихдробилках мають дотримуватися такі вимоги:

-крупность вихідного харчування має перевищувати 0,85 ширини приймальні щілини;

- дробарки мають забезпечувати отримання дробленого продукту з наступним граничним коефіцієнтомзакрупнения:

1) дляконусних дробарок середнього роздрібнення - 2,9;

2) дляконусних дробарок дрібного роздрібнення – 3,8.

У разі перевищення зазначених коефіцієнтів необхідно здійснювати регулювання розвантажувальною щілини чи замінити бронюдробящих конусів.

Під час проведення операційгрохочения неприпустимо:

- наявність порваних сит;

- збільшення отворівсеющих поверхонь у міру зношеності понад 30%.

Продуктивність і ефективністьгрохочения повинні відповідати карті.

Схема всього технологічного процесу представленій у Додатку Б.

Характеристика обладнання Додатку У.

7. Охорона праці в підприємстві

 

1. Щільні гірські породи нетоксичні,пожаро - івзривобезопасни.

2. Всі роботи з щільними гірськими породами – транспортування, складування й повинні проводиться відповідно до системою стандартів безпеки праці (>ССБТ), СТП СК 00186826.6.4.035-2009, ПБ 03-571-03, інструкціями з охорони праці та промислову безпеку, технологічними інструкціями.

3. Пожежна безпеку на фабриці забезпечується системами автоматичного пожежогасіння й первинними засобами пожежогасіння відповідно до вимог ПравилППБ 01-03, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.4.009.

4. Відповідно до ГОСТ 12.0.003 роботи, пов'язані з виробництвом щебеню, характеризуються шкідливими і небезпечними виробничими чинниками:

- підвищена запиленість повітря робочої зони;

- підвищений рівень шуму робочому місці;

- підвищений рівень вібрації;

- рушійні машини та механізми, мобільні частини виробничого устаткування;

- підвищену значення напруги в електричної ланцюга, замикання якій у змозі статися через тіло людини;

- гострі крайки, задирки і шорсткість лежить на поверхні інструменту та устаткування;

- розташування робочого місця на значної висоті щодо землі (статі).

5. Безпека при переробці, розміщення, зберіганні, транспортуванні сировини й готової продукції повинна забезпечуватися відповідно до вимогами ПБ 03-571-03. Устаткування, яке експлуатується в технологічному процесі, повинен мати дозвілРостехнадзора з його застосування і відповідні сертифікат. Організація робочих місць і розміщення устаткування має відповідати проекту. Робітники місця, де є джерела підвищеногопилеобразования, повинні прагнути бути обладнані безупинно які працюютьаспирационно-техническими установками (>АТУ).

6. Для безпеки робіт, за експлуатації устаткування передбачено таке:

- рухомі і які працюють частини механізмів і устаткування повинні прагнути бути обладнані суцільним чи сітчастим бар'єром (осередок 25*25 мм);

- наявність аварійної і технологічного блокування;

- наявність під час пуску обладнання роботу звуковий і світловий сигналізації, і навіть виробничої гучномовної зв'язку;

- наявність захисту від поразки електричним струмом захиснихзаземлений;

- для локалізації пилу у місцях її створення наявність укриттів іаспирационних системпромвентиляции;

- задля забезпечення підпора повітря наявністьприточной вентиляції;

- поранняпросипи в конвеєрних галереях наявністьгидросмивов;

- запобігання охолодження виробничих корпусів і галерей наявність систем опалення й теплових, повітрянихзавесов біля воріт;

- задля забезпечення пожежної безпеки робочі місця обладнані первинними засобами пожежогасіння, галереї конвеєрів обладнані системоюдренчерного пожежогасіння й пожежної сигналізацією;

- майданчики і драбини обслуговування обладнані відповідно до ПБ 03-571-03;

- на робочих місць передбачені питні фонтанчики.

7. Розташування і організація робочих місць, оснащення їх пристосуваннями, необхідні виконання заданих операцій, допустимі рівні небезпечних і шкідливих виробничих чинників на робочих місць й відчуття міри захисту від нього їх необхідно виконувати відповідно до системою стандартів за безпеку праці (>ССБТ): ГОСТ 12.1.002, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.029, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.1.045, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.022, ГОСТ 12.2.033, ГОСТ 12.2.049, ГОСТ 12.2.061, ГОСТ 12.2.062, ГОСТ 12.2.105, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.4.021.

8. ПрацівникиДСФ мають забезпечувати засобами індивідуальної захисту у відповідність до ГОСТ 12.4.034,ГОСТ12.4.103, ГОСТ 12.4.128, ГОСТ 27574, ГОСТ 27575.

Гірські підприємства, зазвичай, є містоутворюючими. Від цього рішення виробничих питань залежить доля як працівників і їхнім родинам, а й більшості жителів, пов'язані з обслуговуванням підприємства, ЖКГ тощо. Поки основа до ухвалення життєво важливих рішень хитка. Проте з переліченим напрямам роботи виконуються, і не плануються.Карьери галузі покладаються поблизу населених пунктів. Тому необхідно розробляти довгострокові плани щодо розвитку районів, які передбачають створення з урахуванням техногенних утворень зон відпочинку та, формування техногенних родовищ із наперед заданими параметрами, цілеспрямоване відновлення порушених гірськими роботами земель тощо.

Є інші важливі гірської галузі промисловості будівельних матеріалів проблеми, котрі наважуються невиправдано повільно або розглядаються взагалі.

Результат діяльності співробітників втілюється у кінцевому продукті: спорудах, житло, шляхах і т.п. Оцінюючи соціальних наслідків змін - у гірської галузі, треба враховувати, що перший гірник дає роботу кількох суміжників (транспортників, механіків, енергетиків, машинобудівників). Про це мають знати й будемо пам'ятати як фахівці галузі, а й суспільство.


Висновки

Державні програми передбачають збільшення щорічного обсягу введення житла до 80 млн. кв. м на рік. Тобто двічі. Зростання обсягів випуску продукції і на зміна її якісних характеристик неможливо знайти досягнуто під час використання лише існуючих потужностей тих підприємств, хоча ці потужності завантажені в повному обсязі (табл. 2), оскільки фізично застаріло основних фондів наблизилася 50%, активна частина їх - устаткування - зношена значно більше, а застосовувані технології відстають від світового рівня десятки років.

На підприємствах розвинутих країн широко застосовують пересувні і самохідні комплекси, здійснюють часткову чи повну (у разі виробництва нерудних будівельних матеріалів) переробку гірської маси. Такі комплекси почали використовувати й нашій країні. Для зарубіжних підприємств типово пристрій дробильно-сортувальних комплексів модульного типу у відкритому виконанні. На переважну більшість вітчизняних підприємств застосовуються застарілі технології -дробильно-сортировочние заводи і збагачувальних фабрик є громіздкі фондомісткі опалювані споруди.

1. Термін служби доріг, побудованих накубовидном щебені в 2–2,5 рази більше, ніж щебеніигловатой і пластинчастим форми.Кубовидний щебінь утворює стійку тривимірну структуру залізниці, потребує не меншої витрати в'язких – цементу чи бітуму.Лещадние частки у процесі ущільнення ламаються, створюючи «острівці»лещадних зерен, що причиною локальних руйнацій дорожніх покриттів.

2. Міцність бетону під час використаннякубовидного щебеню зростає на 5–10% за одночасного зменшенні витрати цементу на 7–12% й тотального зниження на 3–5%водопотребности бетонної суміші.

3. Стандартніщековие і конусні дробарки не забезпечують отримання щебеню необхідної форми.

4.Ударно-центробежниедробилки-гранулятори забезпечують зниження вмістулещадних зерен вдробленом щебені до вимог стандартів, але можна використовувати як додаткова стадія роздрібнення – «>кубикатор».

5.Конусние інерційні дробарки забезпечують отриманнякубовидного щебеню широтою діапазонукрупности за мінімальної числі стадій роздрібнення

Гірська галузь промисловості будівельних матеріалів повинна враховуватиме позицію споживачів. Що стосується нерудних будівельних матеріалів їх претензії пов'язані із високою якістю продукції та її номенклатурою (про що вже згадувалося). Претензії до якості нерудних будівельних матеріалів основному ставляться дозакрупнению фракцій щебеню і гравію, перевищення встановленого стандартами зміступилевидних і глинистих частинок, грудок глини, слабких зерен. До того ж донедо-статочним обсягам випуску щебеню 1-ї та 2-ї груп. Якщо основних споживачів зводити до трьом категоріям (бетон, автомобільні і залізниці), то співвідношення часткою нерудних будівельних матеріалів, споживаних цими основними групами, становитиме відповідно 45,45 і десяти%. Тобто значної частини щебеню 1-ї та 2-ї груп потрібно будівництва і ремонту автомобільних і залізниць. До імовірним напрямам розвитку гірської галузі промисловості будівельних матеріалів можна віднести: розширення номенклатури продукції; найбільше розширення номенклатури належить до випуску нерудних будівельних матеріалів, комплексне використання мінеральних ресурсів родовищ, впровадження на кар'єрах не рудних будівельних матеріалів гнучких технологічних ліній, переважно з допомогою пересувних і самохіднихдробильних і сортувальних агрегатів, створення новихкомпоновочних рішень переробних комплексів з дистанційним управлінням, розширення використанняотсевов роздрібнення гірських порід, створення вітчизняного устаткування, що дозволяє підприємствам малої потужності виробляти конкурентоздатну продукцію, відтворення на засадах системи управління продукції, застосування технологічних схем добування і переробки мінерального сировини, відповідних принципу: один процес - одна машина.

Гірська галузь промисловості будівельних матеріалів є одним із самихземлеемких. Але питання створенні шламосховищ інший конструкції, глибокому зневодненніпульп, комплексному використанні техногенних ресурсів цікавлять навіть природоохоронні органи.

Керівництву підприємств необхідна оперативна інформація про зміну попиту мінеральну продукцію. Тобто

Схожі реферати:

Навігація