>Практичне >використання законів >розподілу >розмірів для >аналізу >точності >обробки На >використанні >цих законів >базується >ймовірнісно-статистичний метод >дослідження та >розрахунку >точності >технологічних >процесів. Суть цого методу >полягає до того, що в >результаті >обробки >даних >експерименту >визначають >точність >обробки. >Він >може бути >застосований за >умови >обробки >значної >кількості заготовок (50 й понад) як метод...

(Читати…)

Запровадження Завданням даного курсового проекту є розрахунок насосної станції, куди входять добір насосного устаткування, і навіть проектування машинного залу будинку насосної станції. >Насосная станція є комплексом споруд й устаткування, покликаного забезпечити перекачування води. Будинок насосної станції включає у собі такі приміщення: > трансформаторну підстанцію > диспетчерська > кабінет начальника станції

(Читати…)

>Керування >точністю >обробки 1. >Керування >точністю >процесу >обробки за >вихідними >даними Для забезпечення >потрібної >точності >обробки партії заготовок >недостатньо правильно >розрахувати й >настроїти >верстат. >Під >впливом >систематичних >похибок, >зв’язаних >зі >зношуванням >різального >інструменту й >нагріванням >елементів >технологічної >системи, в >процесі >обробки >відбувається >зміщення поля...

(Читати…)

>Параметри, котрі >характеризують >якість >поверхні 1. >Фізико-механічні >параметри Один з >основних >показників >якості машин – >надійність – >суттєво >залежить від >експлуатаційних >властивостей їхні деталей й >з’єднань, котрі >визначаються >технологією >виготовлення. >Надійність >деталі багато в >чому >залежить від стану >поверхневих >шарів, >оскільки >руйнування >починається >якраз з >зовнішніх >поверхонь....

(Читати…)

Запровадження Ліпшими числами називаються числа, які рекомендується вибирати як переважні перед іншими щодо призначення величин параметрів для новостворених виробів (продуктивності, вантажопідйомності, габаритів, чисел оборотів, тисків, температур, напруг електричного струму, чисел циклів праці та інших характеристик проектованих машин і приладів). Метод стандартизації — це прийом чи сукупність прийомів, з допомогою яких досягаютьс...

(Читати…)

Підготовка газу для переробки 1. >Низкотемпературная сепарація На на початкових етапах експлуатації газоконденсатних родовищ тиск на вході на установки комплексної підготовки газу значно перевищує тиск, необхідне подачі в магістральні трубопроводи. Надлишкове тиск газу використовується щоб одержати низьких температур, необхідні відділення конденсату методом низькотемпературної сепарації (ІТС). >Низкотемпературной >сепарацией н...

(Читати…)

Зміст   Запровадження 1. Літературний огляд 1.1 Асортимент кондитерських виробів 1.2 Харчова цінність кондитерських виробів 1.3 Сировину, що використовується виготовлення >грильяжа «Київського 1.4 Підготовка сировини до виробництва 1.5 Опис технологічного процесу виробництва цукерок грильяж «Київський 1.6 Фізико-хімічні властивості розплаву цукру 1.7 >Глазирование

(Читати…)

Запровадження Нині актуальне оснащення повітряного транспорту високоефективними літаками. Це виводить перед літакобудівниками завдання підвищити якість випущених виробів, підвищити їх надійність і ресурс. Однією з напрямів вирішення цього завдання є використання високоміцних титанових сплавів. Маючи комплексом унікальних властивостей, вони широке використання у авіаційних конструкціях як листових деталей з шипами різної форми. У ав...

(Читати…)

Таганрозький технологічний інститут південного федерального університету Природно науковий гуманітарний факультет Кафедра механіки >Пояснительная записка до курсовому проекту за курсом деталі машин й організаційні основи конструювання >Виполнил: ст. грн. >Н-28 Кузнєцов О.Ю. Перевірив: Дроздов Ю.О. Таганрог 2011 Зміст: Технічне завдання Запровадження Більшіс...

(Читати…)

>Курсова робота на задану тему: «>Проектування та >аналіз роботи >вузла редуктора» із >дисципліни: >взаємозамінність, >стандартизація й >технічне >вимірювання >Зміст   >Вступ 1. >Аналіз роботи >механізму та >обґрунтування >призначення посадок 2. >Розрахунок й >вибір посадки із зазором 2.1 >Призначення посадок із зазором 2.2 >Розрахунок та >вибір посадок із з...

(Читати…)

Назад 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 466 Вперед

Навігація