Реферати українською » Психология » Види і напрямки надання психологічної допомоги, родині чекає на дитину


Реферат Види і напрямки надання психологічної допомоги, родині чекає на дитину

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Факультет педагогіки і психології

Спеціальність "Педагогіка та колективна психологія"

Кафедра спільної програми та професійної педагогіки

>ВЫПУСКНАЯКВАЛИФИКАЦИОННАЯ РОБОТА

Види та напрями надання психологічної допомоги, сім'ї що очікує дитини


>Оглавление

Запровадження

Глава 1. Теоретичні основи психологічної, готовності до материнству

1.1 Основні психологічні аспекти понять "сім'я" і "шлюб"

1.2 Психологічна готовність до материнству і характеристика її складових

1.3 Види та напрями надання психологічної допомоги сім'ї що очікує дитини

Глава 2. Експериментальна робота з психологічному супроводу сімей які очікують дитину

2.1 Зміст і нові методи виявлення ролі психологічного супроводу вагітних жінок на формуванні відносин

2.2 Оцінка ефективності психологічного супроводу сімей які очікують дитину у формуванні відносин вагітної жінки

Укладання

Список літератури

Додаток


Запровадження

Актуальність дослідження: Сім'я, яка очікує дитину, на порозі серйозних змін, на думку багатьох фахівців, стає нестабільно функціонуючої. Зміни, які з жінкою у зв'язку з фактом вагітності, впливають на психологічну обстановку і характеру взаємин у подружжя. Натомість, сімейна ситуація зумовлює психоемоційний стан майбутньої матері та, відповідно, впливає в розвитку плоду.

З метою прогнозування відхилення від адекватного материнського поведінки й планування психологічної допомоги сім'ї, що очікує дитини, розробляються типології і знаходять способи виявлення відносини жінки до вагітності. Різні автори подають схожі класифікації типів переживання вагітності: оптимальний,гипогестогнозический,ейфорический, тривожний, депресивний .( 17)

Усі типи відносин і до вагітності, крім оптимального (адекватного), потребують психологічної корекції.

Чекання дитини переживається багатьма жінками як емоційний криза, стрес, поворотний пункт чи хвороба. Вагітність, особливо перша, - це кризовий момент, пов'язані з формуванням жіночої ідентичності, й підтвердженням статі майбутньої матері.

Актуальність вивчення психологічної допомоги сім'ям, очікують дитину до материнству полягає в розбіжності між гострої демографічної ситуацією збільшенням кількості дітей сиріт за існуючих батьків, зі збільшенням числа жорстоких звернень із дітьми і заможної психосоціальної допомоги сім'ям та по-перше жінкам.

Наявні в науково – публіцистичної літературі факти свідчать, що молодики взагалі обмаль орієнтовані виконання материнських і батьківських ролей. Функції матері не займають центрального місця у самосвідомості сучасної жінки – цей тривожний факт відзначає багато хто вітчизняні й іноземні незалежні учені. За сучасних умов, коли зросла соціальна навантаження жінку, їй стало виявляється значно складнішим, ніж раніше, поєднувати трудову, суспільно - корисну діяльність й материнство, це поєднання дедалі більше набуває соціальний характер. На думкуМатвеевой Є.В., можливість гармонійного поєднання жінкою професійних і сімейних ролей значною мірою визначаються її практичної готовністю до сімейному житті і материнству.

У результаті проведених досліджень ФіліпповаГ.Г. дійшла висновку у тому, що неготовність прийняття материнської ролі веде до наявності внутрішнього конфлікту, показниками, якого є конфліктний і тривожний образ майбутньої дитини, об'єктне ставлення дитині по материнській лінії, відсутність емоційного прийняття себе, як матері, дискомфортне ставлення до власного материнської позиції. (2)

Вітчизняні й іноземні незалежні дослідники вважають, що несформованість психологічної, готовності до виконання материнських функцій веде до спотворення моральних цінностей самої особистості жінки, до формування ідеологіїантиматеринства,детофобии.

Держава надає найважливіше значення проблемі народжуваності. Рішення таких проблем вимагає глибокого вивчення механізмів внутрішньосімейних стосунків.Cупруги повинні прагнути як до задоволенню особистих і потреб, а й враховуватиме позицію своєї пари, виявляти толерантність, емпатію, розвивати почуття поваги та порозуміння. Відразу пригадується знаменитий рада французької письменниці М.Скюдери: ">Вступающие в шлюб потрібно із захопленням до весілля й виконувати їх напівзакритими після" [5].

Метою дослідження є визначення ролі психологічного супроводу сім'ї, що очікує дитини на формуванні відносин вагітної жінки.

Об'єкт дослідження: психологічна допомога сім'ї, що очікує дитини

Предмет дослідження: типи взаємин держави ісмисложизненние орієнтації жінок, які очікують дитину.

Гіпотеза дослідження: тоді як період вагітності надавати психологічне супровід сім'ї, що очікує дитини, це буде позитивно позначатися на психічному самопочутті жінки: конструктивному змінісмисложизненной орієнтації й типом стосунків.

Завдання дослідження:

1. Провести аналіз психолого-педагогічної літератури.

2. Встановити чинники, здатні викликати стрес в час вагітності.

3. Вивчити види й напрями надання психологічної допомоги, сім'ї що очікує дитини.

4. Провести експериментальну роботу з виявлення ефективності психологічного супроводу сім'ї, що очікує дитини

5. Розробити рекомендації жінкам які у стані вагітності для сприятливого перебігу вагітності.

Методи дослідження: аналіз; емпіричні методи: задля досягнення цілей нами було використано такі методи: проведення тесту відносин вагітної, опитувальник з виявленнястрессогенних чинників, тест змістовних життєвих орієнтацій; математичні методи обробки даних тестування.

1. Спостереження.

2. Опитування й анкетування.

3. Тестування.

4. математичні методи обробки даних тестування

База дослідження: пологове відділення МУ Слов'янська ЦРЛ р.Славянска-на-Кубани. Дослідження проводилося період із травня до липня 2010 року. У ньому участь 44 жінок віком 18-30 років різними термінах вагітності.

Теоретичне значення.

У результаті дослідницької роботи проаналізовані та систематизовані дані учених, виявлено чинники викликають стрес під час вагітності, вивчені основних напрямів психологічної допомоги сім'ям, очікують дитини.

Наукова новизна роботи

під час вагітності застосовувався психологічний супровід сім'ї, що очікує дитини, то формування відносин вагітної жінки, сприятиме комфортного перебігові вагітності.

Практичне значення.

Складено програма психологічного супроводу сімей які очікують дитину, яка можна використовувати для психологічної допомоги вагітним жінкам.

Структура роботи (робота і двох глав, запровадження і укладання. Робота містить додаток, таблиці, діаграми. Список літератури 58 джерел.)


Глава 1. Теоретичні основи психологічної, готовності до материнству

 

1.1 Основні психологічні аспекти понять " сім'я" і " шлюб"

 

Шлюб - це історично постійно змінювана форма відносин між чоловіком і дружиною, виходячи з чого впорядковується їхню статеву життя й вбачає їх подружні правничий та обов'язки [18].

Сім'я - складніша система взаємовідносин, ніж, шлюб, оскільки він, позаяк у неї включаються як дружини, а й діти, родичі, близькі.

У кожної людини сім'я посідає особливе місце. У ньому ростуть діти з перших років свого життя засвоюють норми гуртожитки, людські стосунки, всотуючи добро і зло. Ставши дорослими, діти повторюють усе те, що засвоєно у батьківській сім'ї, де їх здобули досвід моральність [18].

Сім'я - найважливіший інститут соціалізації наступних поколінь. Сім'я як соціальна інституція має тенденції розвитку. Нині відмови від традиційних вимог до своєї сім'ї не вважається якимось порушенням норм. Тому народження дитини поза шлюбу, сексуальні стосунки до шлюбу подружжя стали повсякденними явищами. Багато сучасні жінки не сприймають материнство як зобов'язання в шлюбних відносинах.

Третина сімей вважають народження дитини перешкодою шлюбові, причому жінки більшою мірою, ніж чоловіки. Як соціокультурна нормативна система з'явиласяпрокреативная етика: в шлюб вступати необов'язково; мати дітей бажано, але відсутність їх перешкода; сексуальне життя поза шлюбу припустима.

Сім'я - одне із шедеврів природи. Важко можуть бути вирішені проблеми житлового забезпечення, матеріального статку, працевлаштування створюють в родині почуття непередбачуваності перспектив свого розвитку, невпевненість у гідному майбутньому дітей.

Невід'ємною частиною цього суспільства є сім'я, і применшити його значення неможливо. Жодна спільність не обходиться без сім'ї. Майбутнє суспільства неможливо без сім'ї. Для будь-якої людини сім'я – початковий шлях його життя. Щастя кожної людини – це передусім наявність сім'ї: щасливий той, хто щасливий у своєму домі [53].

Сімейні відносини регулюються нормами основі моралі й права. Їх основу становить шлюб - визнання взаємовідносин чоловіків і жінок, супроводжуваних народженням дітей і відповідальністю за фізичну й моральне здоров'я членів сім'ї. Важливими умови існування сім'ї є співпраця і ухвалили спільне проживання - будинок, власність як економічна основа, і навіть загальнокультурна середовище [43].

Шлюб - це історично що склалася і регульована суспільством форма відносин між двома людьми: чоловіком і жінкою, що визначає правничий та обов'язки стосовно друг до друга.

Шлюб - це контракт, укладений із трьох сторін - чоловіком, жінкою й державою. Шлюбні узи пов'язують людей остаточно їхнього життя. У багатьох країнах держава здійснює як оформлення шлюбу, освячення шлюбу робить церква. Чоловік і жінка складають клятв вірності одне одному і їхню спілку визначає обов'язки: економічні, соціальні, фізичні й економічні. Самій сильної волі й значимої формою зміцнення шлюбу є його освячення у церкві.

Держава розділило всі види статевих стосунків на дозволені і недозволені, а суспільство на схвалювані інеодобряемие.

У кожному разі – сім'я повинна формуватися, лише крізь шлюб. Діти, які у шлюбі, єзаконнорожденними, а діти, які народилися поза шлюбу - незаконнонародженими.

До того ж, шлюб – регулює відносини як між чоловіком та жінкою, а й взаємини між дітьми батьками [53].

Соціально - психологічна модель сімейних відносин відбиває типи сімей, структуру, форми, стилі виховання, і навіть проблеми сучасної сім'ї. Дослідники визначають її як історично конкретну систему взаємин подружжя, дітей, пов'язаними спорідненням, спільністю побуту і побудови взаємної моральної відповідальністю [54].

Форми сімей різноманітні, їх різновид залежить від предмета вивчення. Найтиповіші моделі сімей:

- моногамна складається з подружжя;

-полигамная - це шлюб з кількома партнерами -нуклеарная складається з батьків та дітей, тобто. з цих двох поколінь, поширена у сучасних умов життя;

- розширена, об'єднує два чи більшнуклеарние сім'ї із загальним господарством і складається з трьох і більше поколінь, може охоплювати дітей від попереднього шлюбів, які у нову сім'ю;

- патріархальна;

>Неполная, материнська, складається з матері і дитини, виникає й унаслідок розлучення, смерті когось із подружжя або за народження дитини поза шлюбу;

- альтернативна, тобто. спільне життя без шлюбу, зокрема при об'єднанні гетеросексуальних пар.

Щоб краще оцінити розмаїття реакцій всіх членів сім'ї друг на друга,психологу-консультанту, психотерапевта важливо мати спілкування із нею. Неможливо зрозуміти причини порушення поведінки в дитини, без урахування впливу нього братів і сестер.

Розподіл сімейних ролей. На характер розподілу ролей великий вплив надають сімейні цінності й норми. У цьому залежить від відносин між представниками різних підсистем, виховних умінь самих батьків. Розподіл ролей завжди пов'язане з різними цінностей і віруваннями членів сім'ї.

Поєднання запропонованих і вибраних ролей у тому чи іншого сім'ї формує їх певний набір б і відбиває сімейну структуру. Кожен із членів сім'ї може водночас грати кілька ролей. Ролі можуть як обмежувати людини, і сприяти його особистісному ростові, і розвитку.

Сімейні норми.Включают набір установок в очікуванні, регулюючий поведінка подружжя та який впливає на поведінка інших члени сім'ї та всієї сімейної системи. Вони залежить від культури сім'ї, її морального потенціалу виконують функцію соціального контролю.

Системи цінностей. Суспільство диктує сім'ї, що вона повинна переважно робити, яку структуру мати, поведінку її членів. Сімейні підсистеми, ролі, норми, цінності й елементи навколишньої дійсності є характеристиками сім'ї, які допомагають дати раду її особливостях.

Різні типи сімей по-різному проявляються у тих чи інших сфер сімейних відносин. По-своєму змінюються вони під впливом різноманітних чинників сімейного буття.Систематизирующие ознаки в класифікації сімей необхідні вивчення психолого-педагогічних процесів, які різнять типи сімей. Класифікацію їх здійснюють за такими ознаками:

- за кількістю дітей: бездітна, одне-, мало-, багатодітна сім'я.

- за складом: неповна, проста чинуклеарная, велика; материнська; сім'я повторного шлюбу;

-структурою: одна шлюбна пара з дітьми - або без дітей; з цими двома і більше шлюбними парами; матері (батьком) й дітьми;

- по сімейному стажу: молодята; молода сім'я; чекає дитини; сім'я середнього подружнього віку; старшого віку; літні вони;

- по однорідності соціального складу: залежно від національну приналежність, рівня освіти, відповідності професій;

- за якістю життєдіяльності сім'ї: благополучна, неблагополучна, стійка, нестабільна, дезорганізована;

- за особливими умовам сімейному житті: студентська,дистантная і позашлюбна;

- структурою лідерства у ній: демократичні, традиційні і авторитарні;

- по сімейному побуті, укладу;

- за ознакою: міська, сільська, в містах;

- по споживчому поведінці;

- характером проведення дозвілля: відкриті й закриті;

- з соціальної мобільності: реактивні, середньої активності й активні;

- за рівнем кооперації спільної прикладної діяльності: традиційні, колективістські і індивідуалістичні;

- за станом здоров'я: здорова, невротична, психологічно благополучна [54].

Функції сім'ї. Динаміка сім'ї. Функція сім'ї - це життєдіяльність сім'ї, що з задоволенням певних потреб її. Виконання сім'єю її функцій має значення як для родичів, але й суспільства загалом.

Виховна функція сім'ї задовольняє потреби чоловіків і жінок в батьківство і материнстві, в контакти з дітьми й у вихованні. Отже, забезпечується соціалізація дітей і підготовка нових членів товариства.

>Хозяйственно- побутова функція задовольняє матеріальні потреби членів сім'ї. Це збереженню здоров'я, відновленню витрачених, по-різному діяльності, фізичних сил.

Емоційна функція сім'ї задовольняє потреби її до симпатії, повазі, визнання, емоційної підтримці, психологічної захищеності. Вона виступає підвалинами психічного і емоційного здоров'я.

Функція духовного спілкування задовольняє потреба у спільному проведенні дозвілля, сприяє духовному збагаченню та розвитку членів сім'ї.

Функція первинного соціального контролю забезпечує виконання членами сім'ї соціальних норм. Особливо це стосується, хто з вікових чи клінічних особливостей неспроможний сам будувати свою поведінку, запропоноване суспільством.

>Сексуально-еротическая функція сім'ї залежить від задоволеннісексуально-еротических потреб.Учетом соціальних вимог важливо, щоб сім'я у своїй здійснювала регуляціюсексуально-еротического поведінки й забезпечувала відтворення членів товариства.

Реалізуючи своїх функцій, сім'я, з одного боку, задовольняє найважливіші природні, біологічні людській потребі. З іншого боку, дозволяє людині досягати певних цілей у особистісному і духовному зростанні. У цьому розвиток родини та її мети закономірно змінюються відповідно до новими соціальними умовами.

Нормально функціонуюча сім'я - та сім'я, яка відповідально виконує всі свої функції, унаслідок чого задовольняється потреба у зростанні й змінах як сім'ї у цілому, і кожного її члена.

>Дисфункциональная сім'я - це сім'я, у якій виконання функції виявляється порушеним. Це перешкоджає особистісному ростові, і блокує потреба у самоактуалізації.

У основі порушення функцій сім'ї можуть лежати найрізноманітніші чинники:

1.Дисгармония в інтимних стосунках.

2. Психологічна

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація