Реферати українською » Психология » Можливості корекції міжособистісних відносин у сім'ях дітей з затримкою розвитку мовлення засобами ігротерапії


Реферат Можливості корекції міжособистісних відносин у сім'ях дітей з затримкою розвитку мовлення засобами ігротерапії

Страница 1 из 6 | Следующая страница

>ВЫПУСКНАЯКВАЛИФИКАЦИОННАЯ РОБОТА

НА ТЕМУ:

Можливості корекції міжособистісних взаємин у сім'ях дітей із затримкою розвитку промови засобамиигротерапии


>Оглавление

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА I. Можливості корекції міжособистісних взаємин у сім'ях дітей із затримкою розвитку промови засобамиигротерапии

1.1Концептуальний апарат психології сімейних відносин

1.1.1 Функції сім'ї

1.1.2 Кордони сім'ї

1.1.3 Структура сім'ї

1.1.4 Динаміка сім'ї

1.1.5 Розподіл ролей у ній

1.1.6 Життєвий цикл сім'ї

1.1.7 Поняття міжособистісних (>межперсональних) відносин

1.2 Типи батьківського відносинивоспитивающего дитини з відхиленнями стану здоров'я

1.2.1 Три елемента їхніх стосунків поВ.И.Гарбузову

1.2.2 Форми і етапи адаптації сім'ї, котра виховує дитини з труднощами в мовленнєвому розвиткові

1.2.3 Психічне стан матерів, виховують дітей із відхиленням у розвитку

1.3 Особливості загального інтелектуального і мовного розвитку дитини у віці

1.3.1 Становлення мови в нормально що розвивається дитини

1.3.2 Поняття порушень мовного розвитку

1.3.3 Класифікація порушень мовного розвитку

1.3.4 Педагогічна характеристика груп дітей із вадами промови

1.3.5 Основні завдання навчання і виховання дітей із порушеннями мови

Висновки

ГЛАВА II.Эмпирическое дослідження особливостей міжособистісних стосунків у сім'ї, виховують дитини з труднощами мовного розвитку

2.1 Завдання, методи лікування й організація дослідження

2.2 Опис методів і методик дослідження

2.3 Опис і аналіз результатів дослідження

2.4 Програмакоррекционно-развивающей роботи у логопедичної групі для дітей ізОНР (Ш рівня) у віці 6-7 років і батьків засобамиигротерапии

2.5 Результати програми

ВИСНОВКИ

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛІТЕРАТУРА


Запровадження

Величезне значення у розвиток суспільства" має сім'я, статус якої багато чому визначається рівнем і станом внутрішньосімейних міжособистісних взаємовідносин. Вивченням міжособистісних взаємин у сім'ях нормально розвиває дитини, займалася велика група вчених (>А.А.Бодалев,Л.И.Божович,И.В.Дубровина,М.И.Лисина,А.С.Спиваковская). Дослідженню ж проблем сім'ї, міжособистісних взаємин у сім'ях, мають дитини з труднощами мовного розвитку, присвячено порівняно трохи робіт. Аналіз окремих проблем сім'ї з відхиленнями в дитини викладена у працяхТ.Г.Богдановой,Т.А.Добровольской,С.Д.Забрамной,В.В.Ткачевой,Г.А.Мишиной,А.С.Спиваковской та інших. Автори звертають уваги різні боку складних процесів взаємодії особливо що розвивається дитини з оточуючими, сприйняття цього дитини близькими йому людьми та розвитку самого дитини як особистості. У соціальній ситуації розвитку хворої дитини дошкільного віку першочергового значення має батьківське ставлення щодо нього, перешкоджає подоланню хвороби (>В.В.Николаева,А.А.Михеева,В.Н.Касаткин,И.В.Равич-Щербо,А.Г.Румянцев). Тому аналізудетско-родительских відносин неможливо цілісне розуміння розвиток особистості дитини. Слід підкреслити одного важливого аспекту, що полягає у цьому, що сім'я відіграє в адаптації й інтеграції дитини у суспільстві. Соціально-психологічний клімат у сім'ї визначає стійкість внутрішньосімейних стосунків, надає рішуче впливом геть розвиток виробництва і дітей, і дорослих.

Міжособистісні відносини у сім'ї є одним із поважних місць у процесі розвитку дитини. Під керуванням батьків дитина набуває свій "перший життєвий досвід, елементарні знання про навколишньої дійсності, вміння і навички життя жінок у суспільстві, закладаються самі основи моральності, формуються базові стереотипи поведінки й культурні норми, розкривається внутрішній світ образу і індивідуальні якості дитини, реалізуються емоційні переваги. Сім'я сприяє самоствердження дитини, стимулює його соціальну, творчу активність, розкриває індивідуальність, надає психологічну підтримку та гарантувати захист, від стресів і перевантажень, які виникають за контакти з зовнішнім світом.

Дослідження цієї проблеми дає можливість виявити особливості батьківського ставлення до своїх дітей, ставлення дітей до батьків, особливості загального інтелектуального і мовного розвитку дитини у віці. У повсякденному житті батьки дітей із відхиленнями у розвитку зіштовхуються з безліччю проблем. З одного боку вони відчувають труднощі під час виборів виховних і навчальних засобів впливу своїх дітей, з другого – глибокі, внутрішні, психологічні проблеми, зумовлені народженням нездорового дитини. Саме ця Демшевського не дозволяє подружжю оптимально організувати між собою міжособистісні стосунки, а як і зі своїми дитиною.

Виявлення особливостей міжособистісних взаємин у сім'ях, мають дитини із промови, дозволить намітити шляхи і засобипсихокоррекционной роботи з оптимізаціїдетско-родительских відносин, який визначає актуальність обраної теми дослідження.

Отже, як проблеми нашого дослідження обрані особливості міжособистісних стосунків у сім'ї, має дітей із відхиленнями у розвитку промови, які в чому залежить від глибини й вияву дефекту, а як імикросоциальних умов у яких міститься дитина (сім'я, дитяче освітнє установа). З актуальності проблеми, було сформульовано цілі й завдання, визначено предмет дослідження.

Мета дослідження - продемонструвати можливостіигротерапии як методу корекції міжособистісних стосунків у сім'ї дитини із у розвитку промови

Об'єкт дослідження - міжособистісні стосунки у ній дитини із у розвитку промови

Предмет дослідження – динаміка міжособистісних стосунків у сім'ї дитини із у розвитку промови

Гіпотеза дослідження – у процесіигротерапии відбувається істотна гармонізація міжособистісних стосунків у сім'ї із у розвитку промови

З цілі й гіпотези дослідження, було сформульовано такі завдання:

1. Аналіз зарубіжній і вітчизняній науковій літератури з проблемі дослідження.

2. Вивчення типів батьківського відносинивоспитивающего дитини з відхиленнями стану здоров'я

3. Виявити особливості загального інтелектуального і мовного розвитку дитини у віці

>Теоретико-методологическую основу дослідження склали:

Теорія культурно-історичного розвитку вищих психічних функцій й положення про структуру дефектуЛ.С.Виготского,Б.В.Зейгарник; праці представників феноменологічної парадигми Еге. Фромма,К.Роджерса; діяльнісний підхід О.Н. Леонтьєва,С.Л.Рубинштейна; базові положення про роль батьківських установок, позицій, і батьківського відносини у дитячому розвитку (>А.Я.Варга,Ю.Е.Алешиной, Є.Г.Эйдемиллера, та інших.)

Методи дослідження: аналіз психологічної літератури з проблемі дослідження; психологічне дослідження за застосуванням тестових методик: опитувальник батьківського відносиниА.Я.Варга,В.В.Столин; шкали кохання, і симпатії 3. Рубіна; методика "кінетичний малюнок сім'ї" (ВРХ);Психокоррекционние заняття з урахуваннямигротерапии.

База дослідження – дослідження проводилося у місті Москві.Экспериментальной базою служив дитсадок комбінованого виду злогопедическими групами №1234. Загальна кількість обстежених становило 20 дітей шести років і 20 батьків - матерів одружених і виховують одного дитини. Дослідження проводилося індивідуально з кожним дитиною та його батьком.

Практична значимість цього дослідження у тому, що його результати можна використовувати у роботі практичного психолога для оптимізації міжособистісних стосунків у сім'ї в наданні консультативної допомоги, як батькам, і дітей із недорозвиненням промови, працівниками освіти, охорони здоров'я підвищення ефективності форм та способів роботи з батьками, у розвиток активності дітей до діяльності, а як і на курсах підвищення кваліфікації освітян.


ГЛАВА I. Теоретичні основи дослідження особливостей міжособистісних стосунків у сім'ї, виховують дитини з труднощами мовного розвитку

 

1.1Концептуальний апарат психології сімейних відносин

 

Увага вчених до своєї сім'ї як одного з найважливіших чинників формування особистості проявилася вже у 20-х і на початку 1930-х. Сім'я - найважливіший із феноменів, супроводжуючий людини упродовж всього життя. Значимість її впливу особистість, її складність, багатогранність і проблематичність зумовлюють багато різноманітних підходів до вивчення сім'ї, і навіть визначень, можна зустріти у науковій літературі.

>В.Сатир визначала сім'ю, як первинну соціальну групу суспільства, засновану на подружньому союзі і спорідненість, де вони живуть разом і паралельно ведуть домашнєхозяйство.[36]

Тоді як Е.Фромм вважав, що сім'я - це відкритої системи, вона у постійному взаємообмін з довкіллям, тобто. поведінка системи доцільно, і джерело перетворень системи лежить всередині їй самій. [43]

З поглядуА.В.Черникова, сім'я – це складна система взаємовідносин, у якій кожен її член займає певне місце, бере участь у виконанні певних функцій, своєї діяльністю задовольняє потреби інших члени, підтримуєвзаимоотношения.[44]

Цю думку доповнилаА.Я.Варга, визначивши сім'ю, як вид соціальної системи, яка характеризується певними зв'язками й рівнішими стосунками її, але виявляють себе у кругових патернах взаємодій у структурі, ієрархії, у розподілі ролей іфункций.[8]

Найважливішими характеристиками сім'ї є її функції, структура і динаміка.К.Г.Юнг вважав, що галузь життєдіяльності сім'ї, яка з задоволенням певних потреб її, називається функцією. Реалізуючи своїх функцій, сім'я, з одного боку, задовольняє природні біологічні людській потребі. З іншого боку, дозволяє людині досягати певних цілей у спілкуванні, в особистісному і духовному зростанні. У цьому з недостатнім розвитком сім'ї її мети закономірно змінюються: одні втрачаються, інші з'являються у відповідність до новими соціальнимиусловиями.[46]

 

1.1.1 Функції сім'ї

Коли дивитися на сім'ю як соціальна інституція, як малу групу як і систему взаємовідносин, можна побачити, що ставлення до сім'ї дедалі більше відходять від, безумовно визнаних суворих функцій, заданих суспільством, й більше наближаються до образу сім'ї як малої групи, у якій функції, ролі й цінності залежить від з яких складається особистостей. Основними функціями сім'ї стверджувавА.В.Черников, є такі:

1. виховна функція сім'ї полягає у задоволенні індивідуальних потреб у батьківство і материнстві, вихованні, самореалізації у дітей. Сім'я забезпечує соціалізацію підростаючого покоління, і навіть взаємовплив членів сім'ї друг на друга.

2. >хозяйственно-битовая функція сім'ї залежить від задоволенні матеріальних потреб і збереження здоров'я її. У виконання цієї функції забезпечуються необхідні і прийнятних умов життєдіяльності сім'ї.

3. емоційна функція сім'ї полягає у задоволенні її членами потреб у симпатії, повазі, емоційної підтримці, психологічної захисту. Сім'я сприяє емоційної стабілізації її, активно сприяє збереженню їх психічного здоров'я.

4.функція духовного (культурного) спілкування залежить від задоволенні потреб у спільному проведенні дозвілля, взаємній духовному збагаченні. Сім'я сприяє культурному, до духовного та моральному розвитку особистості, підтримці та розвитку сфери спільної прикладної діяльності, інтересів, формуванню узгоджених цілей та матеріальних цінностей.

5. функція первинного соціального контролю виявляється у забезпеченні виконання соціальних норм членами сім'ї, особливо тими, хто залежно від створення низки причин (вік, наявність захворювання тощо.) не володіє достатньо здатністю самостійно будувати свою поведінку відповідно до загальноприйнятими нормами.

6. >сексуально-еротическая функція полягає у задоволеннісексуально-еротических потреб членів сім'ї, забезпечуючи біологічне відтворення, і навіть задоволення еротичних потреб і фантазій, створює змогуглубинно-личностного самопізнання і пізнання шлюбного партнера.

Сучасна сім'я у суспільстві не виконує такий функції, як примноження і передачі у спадок приватної власності. Якісно змінилася й третя функція первинного соціального контролю. Підвищився рівень толерантності до порушень норм поведінки у сферібрачно-семейних відносин (позашлюбним народженням, подружнім зрад тощо. п.). Розлучення перестав розглядатися як через негідну поведінку у ній.

У сучасному сім'ї значно зросла значення таких функцій, як емоційна, духовного (культурного) спілкування,сексуально-еротическая, виховна. Шлюб дедалі більше сприймається як союз, заснований на емоційних зв'язках, а чи не нахозяйственно-материальних. Крім традиційних функцій автори виділяють ще одне, що виникла у сучасній сім'ї. З їхніми погляду, традиційні функції стали різко послаблюватися, але виникла нова, раніше невідома, - психотерапевтична функція. Вирізняють дві її боків: ">поглаживающую" - кожен у подружжі потребує ніжності, психологічної підтримці, емоційної ніжності, участі з боку іншої; ">генерирующую" - здатність чоловіка надихати іншого, готовність до інтелектуального брати участь у рішенні проблем, допомогу один одному її формуванні та оцінюванні позицій за тими або іншим суб'єктам питанням, самореалізації і особистісному розвитку. Якість шлюбу залежить від повноти реалізації цієї функції, тобто. нині сімейне існування у значною мірою залежить від сформованості і загальну стабільність близьких емоційних відносин. [44]

 

1.1.2 Кордони сім'ї

Будь-яка система має свої межі, які визначають її структуру і, визначено змістпсиходинамики сімейному житті. Кордони системи чи підсистеми є "правила, що визначають, хто і як бере участь у взаємодії" З.Минухин визначав зовнішні кордону, як кордони між сім'єю і розширеній системою. Вони виявляється у різниці правил, якими члени сім'ї поводяться неоднаково друг з одним і з зовнішнім оточенням, а внутрішні кордону, як кордони між різними підсистемами, визначаються тим, наскільки відрізняються правила взаємодії цихподсистемах.[24] З поглядуА.Я.Варги, кордону адекватно функціонуючої сім'ї добре визначено й досить гнучкі, щоб сім'я могла успішно виконувати функції, відповідні стадії життєвого циклу. [7] За рівнем проникності виділяють жорсткі, розмиті і проникні кордону. У добре функціонуючих сім'ях кордони між підсистемами зрозуміло іпроницаеми. Недостатньо чіткі внутрішні кордону ускладнюють розвиток сім'ї та дорослішання її членів і призводять до виникненнямежпоколенних коаліцій – об'єднань між членами різних підсистем. Особливості зовнішніх кордонів відбивають ступінь відкритості сімейної системи для контактів із зовнішнім світом. Занадто відкриті сімейні системи нагадують "прохідні двори", набагато будь-яку хвилину можуть вторгнутися ззовні. Така сім'я не забезпечує необхідний рівень комфорту та безпеки його членів. Проте небезпечна надмірна закритість системи. Члени сім'ї такої системи, зазвичай, відрізняються підвищеною тривогою, відчувають страх перед зовнішнім світом, може мати труднощі під час встановлення контактів з іншими людьми. Так, аналіз кордонів між поколіннями відбиває специфічні структурні різницю між нимисплоченности і ієрархії.

 

1.1.3 Структура сім'ї

>Д.Леви звертав увагу те, що є безліч різних варіантів складу, чи структури, сім'ї. Зазвичай сім'ї ділять ми такі типи:

- ">нуклеарная сім'я" складається з чоловіка, дружини та його дітей;

- "поповнена сім'я" — збільшений за складом союз - подружжя та його діти, плюс батьки інших поколінь, наприклад бабусі, дідусі, дядька, тітки, живуть усе разом чи тісній близькості друг від одного й складові структуру сім'ї;

- "змішана сім'я" є "перебудованої" сім'єю, що виникла внаслідок шлюбу розлучених людей. Змішана сім'я включає нерідних батьків і нерідних дітей, оскільки діти від попереднього шлюбу вливаються у нову одиницю сім'ї;

- "сім'яродителя-одиночки" є господарством, що ведеться одним батьком (матір'ю чи батьком) через розлучення, догляду або теплової смерті чоловіка чи тому, що, шлюб ніколи й ні укладено. [45]

Існує й розподіл сімей на типи відповідно до тим, кому належить влада право прийняття рішень. Тобто:

-партриархальние сім'ї, де главою сімейного держави є батько;

-матриархальние, де найвищим авторитетом і впливом користується мати;

-егалитарние сім'ї, які мають чітко виражених сімейних глав, і переважає ситуативне розподіл влади між батьком і матір'ю.

 

1.1.4 Динаміка сім'ї

Як функції, і структура, і навіть ймовірність різноманітних їх порушень значно змінюються в різних етапах життєдіяльності сім'ї. Є різноманітні системи виділення основних етапів життєвого циклу. Найвідоміша система "стадій", запропонованаЕ.Дюваль, де серед основного ознаки розмежування стадій використовувався наявність або відсутність дітей

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація