Реферати українською » Психология » Бар'єри комунікації


Реферат Бар'єри комунікації

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Бар'єри комунікації


Зміст

Запровадження

>1.Барьери: поняття, класифікація

1.1 Поняття бар'єра

1.2 Бар'єри масової комунікації

1.3 Бар'єри міжособистісної комунікації

>2.Барьери у діяльності фахівця з PR

2.1 Особливості професійної діяльності фахівця з PR

2.2. Бар'єри у діяльності фахівця з PR

Укладання

Список літератури


Запровадження

Бар'єри комунікації - перешкоди, викликані природними, соціальними і психологічними чинниками, виникаючими у процесі комунікації. У світі за умов людського взаємодії, у різних галузях діяльності виникають труднощі, чи комунікативні бар'єри.

>Коммуникативние бар'єри можуть бути причиною виникнення конфліктів у спілкуванні між діловими партнерами.

У основі будь-якого конфлікту лежать такі бар'єри, куди входять суперечливі позиції діловими партнерами з якого- то приводу, і навіть розбіжність інтересів. Щоб розв'язати конфлікт мусять бути подоланими ці бар'єри. Подолання бар'єрів- це до ефективної спілкуванню, встановленню відносин між людьми. Щоб правильно подолати комунікативні бар'єри і допустити виникнення бар'єрів, фахівець у галузі PR повинна володіти знаннями й вміннями зі спілкуванням, володіти методами комунікації і всіма засобами подолання бар'єрів.

Я вибрала тему курсової роботи «Бар'єри комунікації», оскільки хотілося докладніше дізнатися з якими труднощами можна зіткнутися у процесі комунікації.

Мета курсової роботи- аналіз як комунікативних бар'єрів, і міжособистісних. До того ж виявлення можливих видів бар'єрів комунікації у діяльності PR -фахівців та інших фахівців різних професій.

Завдання курсової роботи:

· Розкрити поняття бар'єра;

· Розкрити ставлення до бар'єри масової комунікації;

· Розкрити ставлення до бар'єри міжособистісної комунікації;

· Розглянути різні шляху подолання комунікативних бар'єрів;

· З'ясувати особливості професійної діяльності фахівця у галузі PR;

· Проаналізувати вищевикладене;

· Провести дослідження у спеціалістів у галузі PR й інших співробітників різних професій з прикладу ТОВPR-Агентство « Бабич і партнери», і навіть фахівців інших галузей діяльності, що якраз лікарі, менеджери і т.ін.;

· Надати порівняльну характеристику.

Під час написання курсової роботи, я використовувала наукову, навчальну літературу.

Основними джерелами інформації послужили підручники в організацію діяльності PR, авторами яких є:

Блек З. «Введення ЄІАС у паблік рілейшнз»; БороздінаГ.В. «Психологія діловоголбщения»; Курбатов В.І. «Стратегія ділового успіху». Також я використовувала журнал «Питання психології №1», автором є Шакуров Р.Х. Для правильного позначення багатьох понять, я використовувала словник «Основи теорії комунікації».

Для практичного дослідження я використовувала книгоюГоршкого М.К.,ШерегаР.Р. « Як провести соціологічне дослідження».


Глава 1. Бар'єри: поняття, класифікація

 

1.1 Поняття бар'єра

З чого складається наше життя? Воно складається з процесу подолання безупинної ланцюга бар'єрів - фізичних, духовних, соціальних, ціннісних, інформаційних тощо.- з метою задоволення наших потреб. Їх є безліч і поняття кожного їх відповідно різне. Першим глибоко усвідомив великий потенціал поняття «бар'єр» З. Фрейд - засновник найпотужнішого і впливового напрями у світової психологічної науці. У Росії її однією з перших творчу роль бар'єрів розкрили вчені у сфері наукового творчості. Виявилося, кожному відкриттю передує поява специфічного пізнавального бар'єра. Це виявивБ.М.Кедров і назвав «бар'єром». Відкриття відбувається як процес подолання. Тепер наука абсолютно не міг відбутися без поняття «бар'єр».

То що таке бар'єр? Зазвичай бар'єри трактуються в життєвому розумінні чимось не бажане, те, що створює перешкоду. У нашому ж розумінні бар'єр - це універсальний та постійний атрибут життя, її обов'язковий і необхідний супутник.

Бар'єри існують скрізь, де взаємодіють якісь сили, руху незалежні від своїх природи. Важко переоцінити роль бар'єрів у соціальному житті. Вони стабілізують і регулюють життєдіяльність народів та держав, наділяючись до форми різних заборон, норм, законів, звичаїв, традицій тощо. Без них суспільство були б бути.

Бар'єр елемент системи

Бар'єри завжди є елементом якийсь системи. Будь-яка цілісна система, що складається з елементів, зобов'язана своєму існуванню бар'єрам, перешкоджає її розпаду. Без бар'єрів неспроможна існувати жоден клубок речовини, без них було б Всесвіту, людей, держав. Під їхнім вплив з'являються і функціонують організаторські системи різнихмодальностей. І людина перестав бути дикуном, коли знайшов моральний бар'єр - совість, утворюючий духовний стрижень цивілізованого суспільства. Бар'єр - це певне ставлення елементів, що надає вплив на систему. Специфіка цього впливу залежить від гальмуванні, опір, протидії, блокуванні, позбавлення тощо. Поняття «бар'єр» можна з'ясувати, як ставлення між елементами системи, яке обмежує свободу однієї з них.

Стосовно іншим елемента бар'єр виконує такі основні функції:

· стабілізація: бар'єр зупиняє рух;

· корекція: у зв'язку перешкодою, рух змінює напрям

·енергетизация: енергія руху накопичується під впливом бар'єра;

· дозування: бар'єридозируют руху;

· гальмування: бар'єр уповільнює рух;

· позбавлення: бар'єр послаблює функціональні можливості.

Роль бар'єра у житті природи настільки високою, як й у житті нашого суспільства та окремої особистості.

Бар'єри у житті особистості

Стосовно фахівця в царині ролі бар'єрів виступають найрізноманітніші чинники: закрита двері, сходинки драбини, що треба подолати, нестача потрібної інформації, недолік самовладання, втома, простір та палестинці час, тощо.

Бар'єр - це психологічний феномен, у якому відбиті властивості об'єкта обмежувати прояви життєдіяльності людини, перешкоджати задоволенню його потреб.

Бар'єр -субъективно-объективная категорія. Те, що непереборної перепоною для слабкого, такою для сильного. Існують зовнішні та внутрішні бар'єри. Так, піднімаючи важкий тягар, людина відчуває внутрішню труднощі. Зовнішні бар'єри пов'язані з внутрішніми, продукують їх. Такі бар'єри супроводжуються емоційним стресом, прикрістю, роздратуванням тощо.

Бар'єри у діяльності

Важливу роль структурі діяльності грають бар'єри. Саме бар'єри дають імпульс до руху діяльності, зумовлюють утримання і зміну її фаз. Отже, розглянемо чотири фази структури діяльності.

1 фаза – орієнтовна

Під упливомценностно-информационних бар'єрів розвиваються ціннісні відносини, здатність орієнтуватися у нових ситуаціях, вибирати цілей з урахуванням зовнішніх й міністром внутрішніх умов.

2 фаза - програмування

Як перешкоди виступаєструктурно-информационний бар'єр. Ця фаза вчить планувати постановку і рішення проектувальних завдань у діяльності.

3 фаза - реалізація програми

Як перешкоди виступаєпредметно-преобразовательний бар'єр. Під упливом бар'єра розвивається майстерність виконання.

Фаза продиктована бар'єром неузгодженості. Фаза прищеплює навички самоконтролю. Досягнуте втрачає свої переваги, що стимулює постановку нових, високої мети. Звідси-полицикличность діяльності.

Як бачимо, бар'єри відіграють вирішальну роль діяльності. Діяльність як розвиває, а й. Аналізуючи усе сказане вище можна нарешті то дати поняття бар'єра.

Бар'єр - широке поняття, об'єднує за одну ціле механізми різних психічних структур, що відкривали нові можливості для.


1.2 Бар'єри масової комунікації

Під комунікативним бар'єром зазвичай розуміється усе те, що перешкоджає ефективної комунікації і блокує її.

Як підстав класифікації комунікативних бар'єрів доцільно виділити середу (зовнішні умови) комунікації, технічні засоби комунікації й людину як головної дійової особи будь-якого комунікативного акта.

Вирізняють 4 класу бар'єрів.

>1.Барьери, зумовлені чинниками середовища

До них належать характеристики зовнішньої фізичної середовища, створюють дискомфортні умови передачі й сприйняття інформаціі:

· акустичні перешкоди - галасу приміщенні чи вікном, виконати ремонт, дзвінки й т.д.;

· відволікаюча навколишнє середовище - усе те, що може відвернути увагу співрозмовників (яскравий чи тьмяний світ і т.д.);

· температурні умови - занадто холодно чи спекотно у приміщенні;

· погодні умови - дощ, вітер, тиск тощо.

Кожен із перелічених чинників може зашкодити результативності комунікації у свого впливу індивідуальні психофізіологічні особливостікоммуникантов.

2. Технічні бар'єри

Технічний бар'єр у тому, що ті чи інші явища заважають знайти й отримати важливу інформацію. До технічним бар'єрам ставляться «шуми» і «перешкоди». Поняття «шум» асоціюється з технологічними проблемами, і означало обурення, які є частиною повідомлення, переданого джерелом. Джерело шуму може руйнувати інформацію, цим він збільшує ступінь невизначеності приймача. Можна виділити такі технічні бар'єри комунікації, зумовлені і людським чинником: неправильне використання техніки зв'язку; неправильним вибором технічного кошти на передачі повідомлення.

>Па погляд може бути, у світі сучасних технологій комунікативні проблеми розв'язано. Та більшість бар'єрів комунікації зумовлено людиною.

3. Людські бар'єри

Людські бар'єри можна розділити намежъязиковой, соціальний, психологічний, психофізіологічний,социо-культурний бар'єри комунікації. Розглянемо кожен бар'єр докладно.

1)Межъязиковие бар'єри

Учасники комунікації говорять різними мовами й що неспроможні знайти спільного зі спілкуванням.

2) Соціальні бар'єри.

Бар'єр пов'язані з різними положеннями у суспільстві та різним соціальним групам. Соціальний бар'єр поділяється ще на бар'єри:

· Бар'єр різного рівень життя;

· Бар'єр національних культур;

· Бар'єр олжі та облуди.

3) Психологічні бар'єри

Як психологічного бар'єру можуть виступати деякі психічні стану (індиферентність, байдужість, апатія і навіть депресія) і психічне властивості особистості (замкнутість, сором'язливість, сором'язливість). Психологічні бар'єри виконують дві основні функції:

· Функція психологічного перешкоди;

· Функція психологічного захисту.

4)Психофизические бар'єри

Такі бар'єри можуть бути внаслідок психофізичних порушень (заїкуватість, гаркавість, втрата голоси, глухота).

5) Соціокультурні бар'єри

Люди є представниками певних соціальних якостей. Вони є представниками тій чи іншій нації, соціальної групи. Усе це породжує соціокультурні бар'єри.

4. Бар'єри повідомлення

Бар'єри повідомлення теж можна розділити на бар'єри:

1)Семантический бар'єр

У повідомленні використовується багатозначні слова.

2) Фонетичний бар'єр

У повідомленні використовується швидка, невиразна чи повільна мова; акценти (звуки- паразити)

3)Стилистический бар'єр

Стиль повідомлення відповідає ситуації існування.

4) Логічний бар'єр

Усередині повідомлення складна логіка міркувань.

5) Професійне неприйняття

6) Нестандартні учасники повідомлення

Об'єкт повідомлення відповідає відкриттю привабливості.

7) Інерція включеності

Зіткнувшись повідомлення коїться з іншими проблемами, яскравість і значимість у міжнародному сполученні є настільки сильної, щоб відволікти її.

Практично всім людей важливо вміти спілкуватися в такий спосіб, щоб їх правильно розуміли, щоб їх слова не наштовхувалися на стіну нерозуміння, щоб їх і чули. Для людей вміння «донести» свою думку, знання до партнера- частина професії, тому вони мають приділяти першорядне увагу проблемі комунікативних бар'єрів й удосконаленню практичних навичок подолання.

 


1.3 Бар'єри міжособистісної комунікації

Серед бар'єрів міжособистісної комунікації виділяють:

бар'єр негативних емоцій, поганий настрій, сприйняття, промови, установок, першого враження, і навіть бар'єр порозуміння. Розглянемо докладніше кожен вид міжособистісних комунікативних бар'єрів.

>1)Барьер негативних емоцій

Емоції- це суб'єктивні реакції особи на одне вплив зовнішніх та міністр внутрішніх подразників. Вони виявляється у почуттях задоволення і невдоволення, радість і страху, тощо. Основною причиною негативних емоцій є почуття невдоволення, міжособистісні конфлікти і стреси.

· Бар'єр негативних емоцій можна підрозділити сталася на кілька бар'єрів.

· Бар'єр спілкування. Виникає грунті страждання і навіть горя. Бар'єр спілкування викликає викривлене уявлення щодо дійсності і неправильні оцінки. Дуже часто виявляється у агресивності чи прагненні уникнути спілкування, замкнутися самотужки. Важко подолати бар'єр спілкування, викликаний сильним роздратуванням і гнівом. Ці емоції можуть наслідком позбавлення задоволення, образи, примусу, спонукання зробити небажаний вчинок.

· Бар'єр страху, сорому й вини. Всі ці комплекси негативних емоцій –погані перемінні розмови. Носії таких якостей повинні прагнути бути скоріш об'єктами психіатра і психотерапевта, ніж суб'єктами ділового спілкування.

2) Бар'єр поганий настрій

Люди настрій псується від дуже багатьох причин: погану погоду і самопочуття, безвиході і від несправджених надій, черствості навколишніх лісів і власної черствості. Погане настрій можна зарахувати до низькою культурі побуту, поганий осередку. Людина із поганим настроєм - поганого працівника і ще гірший партнер зі спілкуванням.

Одним із головних джерел негативних емоцій є міжособистісні зіткнення. Сварка, конфлікт викликають негативні емоції в всіх. Щоб це запобігти найрозумнішим буде відмовитися від розмови, запропонувати перенести в інший час.

3) Бар'єр сприйняття

Кожна молода людина прагне, що його розуміли. Не все у своїй прагненні роблять усе необхідне у тому, щоб зміст її промови був ясним, прагнення виразним, мети обгрунтованими. У спілкуванні в яка виникла нерозумінні найчастіше винні обидві сторони. Аби максимального ефекту комунікації, потрібно віддати звіт у цьому, що є бар'єри промови, установки, враження.

4) Бар'єр промови

Емоційний стан людини істотно б'є по його мови.

Чим більший людина опанував навичками спілкування, і публічного виступи, тим кращий він контролює своїх емоцій. У розмові з співрозмовником відразу вгадується його емоційний настрій. Істотне значення у цьому, як впливають емоції на мова, грає тип вищої нервової діяльності. Слабка нервова система утрудняє чітке виклад матеріалу, логіку міркування. Надмірна загальмованість Демшевського не дозволяє гнучкого реагування на раптово виниклі складнощі у спілкуванні. Надмірна збуджуваність сприяє поспішності: слово випереджає думку. Чим менший людина володіє своїми емоціями, тим частіше вона зі спілкуванням породжує нерозуміння, конфлікти, частіше потрапляє у безглузді ситуації.

5) Бар'єр установки

Позицію людини у спілкуванні великою мірою визначає весь його життєвий досвід. Часто не почавши розмову, людина буває переконаний у неправоті свого співрозмовника. У основі такої розмови лежить установка, тобто сформувалася людині оцінка чи стереотип. Психологи стверджують, що установка має кожен людини. Її формування відбувається незалежно від усвідомлення. Одному підсвідомо несимпатичні товсті люди, іншому худі не вселяють довіри. Установка полегшує пристосування до найрізноманітніших життєвим обставинам. Якось вироблена, вона становить собою власну шкалу цінностей. Різні люди мають різні установки.

Люди з рухомий установкою, виявляють прагнення активності.

Власники статичних установок ніяк не адаптуються,некоммуникабельни. Установки створюють на спілкуванні враження, що в людини немає свою думку, а стійкі установки свідчать, що власні принципи співрозмовнику дорожче будь-якої реальності.

6) Бар'єр першого враження

Спілкування призводить до контакту з новими людьми. І хоча кажуть, перше враження найчастіше ближче до істини, тим щонайменше воно часто помилково. « Не судіть, так не судитимуть…»- йдеться у Євангелії, й у безумовна істина. Перш ніж судити, потрібно придивитися, прислухатися, оцінити…

Враження, продуковане людиною на свого партнера зі спілкування, має значення. Його манери зі спілкуванням розкривають його статус виховання, статус, культуру, котрий іноді професію.

Отже, перше враження про людину може багато сказати. І особливо якщо негативне перше враження за всіма цими характеристикам переноситься щодо обговорення, цим формується бар'єр першого враження.

7) Бар'єр порозуміння

Головною проблемою спілкування - непорозуміння. Виділимо кілька основних принципів порозуміння зі спілкуванням.

· Володіння професійною мовою.

Принцип припускає використання професійної лексики для описи й докладне пояснення виникаючих ситуацій.

· Рівень порозуміння безпосередньо з рівнем інтелектуального розвитку

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація