Реферати українською » Психология » Програма "Я сам будую своє життя"


Реферат Програма "Я сам будую своє життя"

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Центр творчості дітей й молоді "Еврика"

Програма "Я сам строю своє життя"

Склала цю: МамчурГ.В

Мінськ


Зміна самооцінки підлітка за умов гурткової роботи

Підлітковий вік – гостропротекающий перехід від дитинства до дорослості, у якому переплітаються суперечливі тенденції. І тому складного етапу показові як позитивні (зростання самостійності, підвищення змістовності відносин із людьми, розширення сфери діяльності), і негативні (>дисгармоничность у структурі особистості, згортання колись усталеним системи інтересів, протестуючий роки поведінка) прояви. Саме тоді завершується оформлення тієї схеми поведінки, яка проводити фізичний і психічний здоров'я, протягом усього подальшу громадську особисте життя.

Однією із визначальних моментів і те, що у підлітковий період відбувається вихід особи на одне якісно нову соціальну позицію, у якій формується і активна розвивається свідомість і самосвідомість особистості. Поступово відбувається відхід прямого копіювання оцінок дорослих, зростає опора на внутрішні критерії. Поведінка підлітка починає на всі більше регулюватися його самооцінкою.

Самооцінка – це оцінювання особистістю своїх фізичних можливостей, якостей й визначити місця між людьми. вона є усвідомленням власної ідентичності незалежно від мінливих умов середовища, проявом самосвідомості індивідуума. Самооцінка серйозно впливає на ефективність роботи і на становлення особистості всіх етапах розвитку. Залежність характеру та продуктивності всіх форм зовнішньої активності суб'єкта з його ставлення до знайшла кількаразове підтвердження у психології. Тому ставлення людини перед самим собою одна із фундаментальних якостей її особистості.

Відповідно до досліджень психологів, зокрема, І.В. Дубровіна, "Вагомим характерним, особливо підлітка, у цій віці зміну ставлення перед самим собою,окрашивающее всі дії і томувпряженное досить помітно здебільшого, хоча часом і замасковано, що проте знищує його дієвою ролі."

Отже, формування самооцінки – риса особистості підлітка. Рівень розвитку самосвідомості і адекватність самооцінки служать хорошим критерієм з оцінки психологічного віку людини її психологічних особливостей, зокрема і якихось відхилень й питання.

Як було зазначено вище, самооцінка як впливає громадське ставлення, а й опосередковується їм. У становлення особистості, і навіть для навіюваних людей думку може значно проводити самооцінку. Сказане, очевидно, до безпосереднього всіх підлітків. Що ступіньсамопринятия, емпіричнимкоррелятором якої є рівень самооцінки, то більше вписувалося підліток вірить у свої власні можливості, в успішне завершення зроблених починань і тих великих успіхів він у результаті домагається. Проте неадекватно завищеною самооцінкою він може служити джерелом особистісних проблем.

Крім показника рівня розвитку та особливостей особистості, самооцінка може бути параметром, що характеризує якість освітньої системи: при добре поставленому процесі заручення та виховання уже спостерігається відповідність Я - концепції учнів психологічним особливостей їхнього віку.

Із усього вищесказаного, очевидно, що самооцінка грунтянців є цінним показником для психологи і керівника гурткаЦТД і М "Еврика", що дозволяє оцінити як темпи психологічного розвитку окремих грунтянців і лише навчального колективу, у цілому, і якість процесу освіти і його відповідності віковим нормам. До того ж, самооцінка є яскравим показником можливих психологічних проблем окремих учнів і адміністративних взаємовідносин у колективі. Коли щодо підлітка здебільшого референтній групою є колектив, проблеми, у навчальної діяльності найчастіше викликаються саме проблемами через негодящого статусу підлітка групи разом (і навіть через чи внаслідок) з неадекватною самооцінкою. Отже, правильний аналіз рівня самооцінки у грунтянців -підлітків і його зв'язку з взаємовідносинами всередині колективу є важливим діагностичної завданням.

Виходячи з цього, завданням нашої роботи була виявити рівень самооцінки у грунтянців підліткового віку (14-15 років) і порівняти його з статусом підлітка групи, і навіть простежити вплив цієї оцінки, виставленої референтній групою, зміну рівня самооцінки.

Проведення психологічної діагностики,коррекционной – розвиваючої праці та аналіз отриманих результатів

З метою перевірки гіпотези про взаємовпливі самооцінки і статусу особистості групі однолітків. У дослідженні брало участь 25 грунтянців 14-15 років що уЦТД і М "Еврика", р. Мінська. Для зручності обробки результатів коженкружковец отримав свій номер і далі протягом усіх етапів експерименту фігурував під нею. Наша робота проводився на наступній послідовності:

Етап №>1(диагностика докоррекционной роботи):

1.) Тестування самооцінки з допомогою методики З. А.Будасси.

2.)Социометрия.

3.) Оголошення результатів соціометрії.

Етап №2 (>коррекционной – розвиваючі заняття)

4.)Коррекционное - розвиваючі заняття.

Етап №3 (діагностика післякоррекционной роботи)

5.) Тестування самооцінки з допомогою методикиДембо-Рубинштейна.

Етап №4 (Інтерпретація даних й оприлюднять висновки)

6.) Оцінка кореляції даних, отриманих на стадіях 1, 2 і п'яти.

7.) Висновки.

Слід зазначити, що дослідження самооцінки якостей особистості проводилося в індивідуальної формі. Кожному було викладено тема і чітку мету дослідження, дано письмо речей та інструкція, надано достатньо часу для обмірковування.

Етап №>1(диагностика докоррекционной роботи):

1. Тест "Перебування кількісного висловлювання рівня самооцінки" по С.А.Будасси.

Піддослідним роздали картки з таблицею (рис. 1) і провели інструктаж:

Якості особистості  ідеал реальне "Я" >d

>d 2

Безтурботність
Запальність
Сором'язливість
>Жизнерадостность
>Капризность
Повільність
>Мнительность
Наполегливість
Знервованість
Нерішучість
Обережність
Пасивність
Сміливість
>Терпеливость
>Увлекаемость
Упертість
>Уступчивость
Холодність
Енергійність
Ентузіазм

>Рис. 1. Таблиця щодо тестування методом С.А.Будасси.


"Спочатку виберіть з вище перерахованих 20 слів найнеприємніший для Вас. Поставте навпаки цього терміну (в колонці "ідеал") цифру 1. Далі які залишилися 19 слів як і виберіть найнеприємніший якість і поставте навпаки цього терміну цифру 2. І далі. Потім із тих самих слів виберіть якість, найменш притаманне Вас. І поставте навпаки цієї особливості в колонці "Реальне Я" цифру 1. Далі які залишилися 19 слів як і виберіть найменш притаманне Вас якість і поставте навпаки цього терміну цифру 2. І далі."

Обробка результатів:

У колонціd записується відмінність між даними колонок 1 і 2 (з більшої кількості відніміть менше). У колонціd2 ця різниця зводиться у квадрат. Після цього числа з колонкиd2 сумуються. Самооцінка визначається за такою формулоюРоджерса (за коефіцієнтом кореляції рангів):

>r =1 - (6d 2 /(n 3 -n)) ,

де деd - різницю номерів рангів, n - число аналізованих властивостей.

Інтерпретація даних:

Менше 0,2 - занижена самооцінка; 0,2 -0,6 - адекватна самооцінка; більше 0,6 - завищеною самооцінкою. Отже, чим ближче коефіцієнт до 1 (від 0.7 до 1), то вище самооцінка, і навпаки. Про адекватної самооцінці свідчить коефіцієнт від 0.4 до 0.6.

Рівні самооцінки
Низький Нижче середнього Середній Вищий за середній Високий Неадекватно високий
0-0,2  0,21-0,3 0,31-0 ,5 0,51-0,65 0,66-0,8 Понад 0,8

(Коефіцієнт кореляції рангів вважався зd2 за такою формулою, наведеної у описаної методиці. Для 25 виборів ця формула виглядала так:r = 0,00075*d 2 .)

Етап №2 (>коррекционной – розвиваючі заняття)

Заняття 1. "Самооцінка, її роль життя" (2 години)

Мета: Сформувати у грунтянців ставлення до самооцінці, її важливості у різноманітних галузях життя (спілкування, здоров'я, професійний вибір).

Хід заняття.

Немає, немає не залишиться людини, гідного самого осуду або лише хвали. (Давньоіндійська мудрість)

I. Розмова.

Психолог: Сьогодні із Вами поговоримо про самооцінці та її ролі у житті. Скажіть, будь ласка, що таке самооцінка? Як багато це розумієте?

Учні: Це коли людина дає собі оцінку, оцінює себе.

Психолог: А який то, можливо самооцінка? Як може люди себе оцінювати?

Учні: Оцінка буває поганий. Людина оцінює себе критично, низько.

Психолог: Ми можемо у разі сказати, що самооцінка в людини низька. Як ще оцінюють себе люди?

Учні: Занадто добре. Вважають себе краще за інших.

Психолог: У разі, коли людина оцінює себе добре, тобто. занадто високо, можна казати про високої, завищеною самооцінці.

Чи є між низької культури й високої самооцінкою якесь проміжне стан? Якщо можна, те, як може бути таку самооцінку.

Учні: Нормальна.

Психолог: Нормальна, тобто. адекватна, відповідна самооцінка. Людина оцінює себе реально. Погляньмо, як це буває оцінювання людьми себе на графіці.


Психолог: Як ви вважаєте, існують у природі ідеальні люди? Люди, які мають тільки "плюси"?

Учні: Так. Ні. Так немає. Я - ідеальний людина!

Психолог: А чи люди, які мають одні недоліки? Одні "мінуси"?

Учні: Так, це злочинці. Ні, і в злочинців також є хороші якості, тіко небагато.

Психолог: Як кажуть, думки розділилися. Звичайно відбувається формування самооцінки насправді? Як людина сприймає себе, даючи собі оцінку?

Триває робота на дошці на графіці.

Психолог: Як оцінює себе людина з низькою самооцінкою? Що він бачить насамперед у собі: плюси чи мінуси?

Учні: Мінуси.

Психолог: А плюси він має?

Учні: Є.

Психолог: Хіба йому заважає побачити у собі плюси?

Учні: Можливо, негативне ставлення себе.

Психолог: Отже, бачимо, що людина з низькою самооцінкою бачить у собі у першу чергу лише свої мінуси, тобто. недоліки: ох яка я негарна, ох якою незграбний, незграбний, тощо.

Мінуси"чертятся на графіку йобводятся.

А плюси, тобто. гідності, якщо вони є, існують? Як людина з низькою самооцінкою реагує на компліменти, на похвалу? Він бере це?

Учні: Ні. Він може сказати, що цього в нього немає. Якщо ж щось вийшло, це випадково, пощастило.

Психолог: Тобто плюси – гідності вона відкидає. Хіба бачить у собі у першу чергу людина з на завищену самооцінку?

Учні: Плюси.

Триває роботу з графіком,вичерчиваются плюси в людини з на завищену самооцінку.

Психолог: Але як ви не думаєте, як він ставиться до своїх мінусів, недоліків?

Учні: Він, що й він не бачить. Він недоліки своїми достоїнствами.

Психолог: Тобто з на завищену самооцінку визнає у собі наявність лише плюсів, а мінусів він не бачить.

На дошціобводятся плюси у завищеною самооцінки.

Давайте тепер погляньмо, як сприймає себе людина з адекватної, нормальної, самооцінкою. як він належить до своїх недоліків, мінусів?

Учні: Він визнає у собі позитивні властивості. Він страждають від те, що в нього негаразд як в інших: чогось немає або він не вміє чи робить гірше.

Психолог: Можна сміливо сказати, що людина з адекватної самооцінкою приймає себе таким, який вона є: але з того, що її немає кататися на ковзанах, проте класно малюю.

На графіці психолог обводить крейдою все плюси та "мінуси адекватної самооцінки.

Психолог: Хлопці! Як ви вважаєте, як має значний вплив самооцінка життя людини?

Учні:Вредит. Заважає бути щасливим, щасливим. Допомагає долати труднощі. Допомагає посісти становище у суспільстві.

Психолог: Так, вірно. Самооцінка впливає життя людини досить сильно, охоплюючи різні її боків: здоров'я, спілкування, вибір, і досягнення мети. Погляньмо, як же вплив відбувається, у яких проявляється.

II. Праця у групах.

Учні кожного з працюватимуть з тим чи іншим виглядом самооцінки (занижена, адекватна, завищена). З іншого боку, учні одного низки додатково діляться трьох групи, за кількістю досліджуваних позицій (здоров'я, спілкування, вибір цілі й її досягнення). У результаті формується 9 малих груп.

Кожна група отримує до роботи картку. (Додаток 2.)

А, щоб праця хлопців продуктивнішою, їм як допоміжного матеріалу пропонується добірка висловлювань, що відбивають особливості здоров'я, взаємовідносин, успішність у житті й т.д., людей різними самооцінками. (Додаток 3)

Порядок роботи які у групах.

1) Завдання малим групам.

1. Протягом 5-7 хвилин продумати відповіді ці запитання, записати в таблицю і сформулювати висновок, записавши її й у частині таблиці.

2. Кожна мала група представляє результати своєї роботи.Организуется обговорення.

2) Завданнягруппам-рядам.

Хлопцям кожного низки пропонується узагальнити роботу малих груп з урахуванням доповнень, зроблених у перебіг обговорення, тапортрет-характеристику кожному за виду самооцінки, вклавши такі моменти:

- провідні риси характеру;

- ставлення до життя жінок у цілому;

- самореалізація у житті.

Час виконання 10 хвилин. Після закінчення зачитуються результати.

Завершення заняття.

Заняття 2.Самоценность людського "Я" (3 години)

Цілі уроку:

· Дати поняття про самоцінності людського "Я";

· Розвиток навичок самоаналізу і самооцінки;

· Вироблення впевненого поведінки й позитивного самосприйняття;

· Закріплення навичок групового взаємодії.

Матеріал: ручки, зошити, кольорові олівці, альбомні листи, магнітофон, свіча.

Хід уроку.

Психолог: Давайте привітаємося незвичними способами. Нині ви можете пересуватися приміщенням. По моєї команді привітаєтеся як з велику кількістьодногрупников запропонованим способом. Почали!

Учні: пересуваються хаотично.

Психолог:Поздоровайтесь за руки.Поздоровайтесь плечима, носами, вухами, коліньми, ногами.

>Разминка. Вправа ">Мамино намисто".

Психолог: Уявіть, що ви – мамине намисто, яке з намистин. Кожен із вас - вродлива бусинка.Бусинки переливаються різними квітами. Давайте візьмемося за руки. Намисто огинається коло маминої шиї.

Учні: кружляють із широкого кола до

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація