Реферати українською » Психология » Сумісність подружжя як фактор задоволеності шлюбом


Реферат Сумісність подружжя як фактор задоволеності шлюбом

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

Глава 1. Теоретична частина

1.1 Сумісність подружжя у шлюбі. Дослідження подружньої сумісності

1.2Удовлетворенность шлюбом й що визначають її чинники

Глава 2. Емпірична частина

2.1 Вибірка піддослідних

2.2 Методики,примененние у дослідженні

2.3 Аналіз і інтерпретація результатів дослідження

Висновки

Укладання

Список літератури

Додатка


Запровадження

Проблема сумісності подружжя у шлюбі є актуальною у соціальній психології, одне із предметів вивчення якої - сім'я як мала група зі специфічним набором психологічних особливостей. На думку багатьох авторів (М.М.Обозова, О.Н. Волкової,Ю.Н. Олійника та інших.), подружня сумісність є необхідною передумовою формування сприятливого психологічного клімату у ній, гармонійних стосунків, що врешті-решт позитивно позначається на стані суспільства взагалі. Питання сумісності цінностей і життєвих орієнтацій у шлюбі актуальним завжди, але у час, коли понад 30% кількості ув'язнених шлюбів розпадаються, це запитання встає особливо гостро.

Сумісність – поняття, давно вживане у Словнику соціальної психології, проте наукове вивчення явища,обозначаемого цим поняттям, зацікавило соціальних психологів порівняно недавно. Автори виділяють різні характеристики рівні сумісності подружжя (соціальний, соціально-психологічний, психологічний, психофізіологічний), різні критерії (продуктивність спільної прикладної діяльності, узгодженість сімейних цінностей і рольових чекань й ін.)

Сумісність подружжя є й важливим умовоюудовлетворенности шлюбом, що ми вирішили підтвердити, обравши цю тематику предметом соціально-психологічного дослідження.Удовлетворенность – суб'єктивний, але у окремих випадках показовий критерій з вивчення міжособистісних відносин.

Отже, метою нашого дослідження було вивчення взаємозв'язку подружньої сумісності іудовлетворенности шлюбом.

Об'єкт дослідження: міжособистісні стосунки.

Предмет дослідження: рольові очікування подружжя та задоволенням шлюбом.

Відповідно до поставленої метою висунуто гіпотеза про тому, що узгодженість рольових чекань й сприятливе поєднання темпераментів визначають рівень подружньої сумісності і впливають на задоволенням шлюбом.

Задля реалізації даної цілі й перевірки гіпотези було поставлено такі завдання:

1. Фундаментальна обізнаність із наукової літературою на проблеми сумісності іудовлетворенности шлюбом;

2. Розробка наукової гіпотези;

3. Підбір адекватних методик;

4. Визначення узгодженості рольових чекань й домагань у шлюбі;

5. Вивченняудовлетворенности шлюбом чоловіків і жінок;

6. Виявлення різних поєднань темпераментів та його співвіднесення зудовлетворенностью шлюбом;

7. Виявлення загальних закономірностей співвідношення рольових очікувань,удовлетворенности шлюбом і темпераменту;

8. Формулювання висновків, виділення найяскравіших фактів, виявлених у ході проведення дослідження; позначення подальших шляхів дослідження даної проблематики.

Це дослідження має практично багато важать, тому що проблему подружньої сумісності існуватиме завжди, поки існують інститут сім'ї та шлюбу. Ми вважаємо, деякі явища і закономірності, виявлені нами під час дослідження, можуть враховуватися окремими сім'ями підтримки психологічного рівноваги у шлюбі. Подружні пари, брали участь у дослідженні, мають можливість скоригувати деякі сфери свого життя, враховуючи «сильні» і «слабкі» боку сумісності з шлюбним партнером. Відомості про подружньої сумісності також стануть у пригоді молоді у питаннях вибору шлюбного партнера.


Глава 1. Теоретична частина

 

1.1 Сумісність подружжя у шлюбі. Дослідження подружньої сумісності

Багато психологів вважають, що подружня сумісність — найважливіша умова стабільності й епідемічного добробуту подружжя. Сумісність почасти визначається її дослідниками через задоволеність: «Якщо спрацьованості симпатія — другорядний елемент оцінки взаємодії, то тут для сумісності симпатія (як задоволеність відносинами) — головні елементи» (>Обозов М. М., 2000). «Сумісність то, можливо описано на основному двома характеристиками,включаемими в афективний компонент взаємодії: показниками суб'єктивної задоволеності партнером (психологічний ознака) і показникамиемоционально-енергетических витрат індивіда, учасника спілкування (фізіологічний ознака)». У цьому емоційне тло відносин супроводжується деякими, то, можливо, максимальноемоционально-енергетическими витратами які спілкуються партнерів». У разі неформалізованих відносин (>интимно-емоциональних) оптимальним взаємодією буде таке, що характеризується максимальноїудовлетворенностью партнерів взаємовідносинами, тривалістю зв'язку, частотою контактів (там-таки).

О.Н.Обозова (1983) виділила чотири аспекти подружньої сумісності, необхідність поділу яких, на її думку, обгрунтована відмінностями властивих їм критеріїв, закономірностей та запобігання проявам:

1) духовна сумісність — характеризує узгодженістьцелеполагающих компонентів поведінки партнерів: установок, ціннісних орієнтації, потреб, інтересів, поглядів, оцінок, думок тощо. буд. (основна закономірність духовної сумісності — подібність, подобу духовних укладів подружжя);

2) персональна сумісність — характеризує відповідністьструктурно-динамических особливостей партнерів: властивостей темпераменту, характеру, емоційно-вольовий сфери: одне із критеріїв персональної сумісності — безконфліктне розподіл міжособистісних ролей. Основна закономірність цього аспекти сумісності подружжя — доповнюваність структурних характеристик партнерів;

3) родинно-побутове сумісність – функціональні особливості шлюбних партнерів: узгодженість поглядів на функціях сім'ї та відповідному укладі, узгодженість рольових чекань й домагань при цих функцій. Критерій — ефективність дітей;

4) фізіологічна сумісність. Таке розуміння подружньої сумісності близько до поняття задоволеності шлюбом. Справді, у разі сумісність сприймається як узгодженість установок, подібність духовних укладів подружжя, відповідність характеру, узгодженість поглядів на функціях сім'ї — тобто, у принципі, це можна позначити як ставлення до сімейному житті, а реалізація цих вистав об шлюбі яких і визначає оцінку подружжям власного шлюбу, їх задоволеність сімейними відносинами [11].

З виділених О.Н.Обозовой аспектів подружньої сумісності, усі дослідження в цьому плані можна розділити втричі групи:

1. >Структурний підхід орієнтовано вивчення персональної сумісності — співвідношення різних статичних характеристик подружжя: характерологічних, інтелектуальних, мотиваційних тощо. п. І тут сумісність подружжя виявляється у здібності утворити гармонійну пару: структуру, що має ознаками цілісності, врівноваженості, завершеності. Підставою щодо таких досліджень послужила гіпотеза Р.Винча про так званої комплементарності (взаємодоповненні), через яку потреби партнерів, членів малої групи (у разі такий групою?" є сім'я), повинні доповнювати одне одного за якістю їх особистісних властивостей.

Найбільш знаним дослідженням, проведених у руслі такого підходу, є дослідження психологічної сумісності А.Аугустинавичюте. Було вивчено 50 подружніх пар, 19 у тому числі — цілком безконфліктні, відміннокооперирующиеся, у яких жодного разу поставало питання про розлучення. Ці благополучні шлюби показали виражену закономірність у доборі партнерів. 17 пар створено з психологічно доповнюють одне одного партнерів (в дослідженнях використовувалася методика До. Юнга). У кожній із них, за термінологією До. Юнга, якщо з подружжя ставився до розумовому типу, то інший до емоційного, якщо одне представляв «сенсорний» тип, то інший — «інтуїтивний». З іншого боку, одне із партнерів він бувекстравертом, другий ж, зазвичай,интровертом. Можна відзначити у разі прояв принципу комплементарності, тобто щасливі сім'ї утворені подружжям звзаимодополняемими ознаками по типології До. Юнга [15].

Ще одна приклад, підтверджує гіпотезу Р.Винча, — дослідження Т.Карцевой пар на друзів і недругів. Вона виявила, що у таких парах з'єднуються найрізноманітніші люди. Більше половини друзів виявилися людьми досить замкнутими, близько половини їх мала одно високим, іншу — контрастним рівнем інтелекту (хоча котрі мають однаково високим інтелектом частіше стають недругами); трохи понад половину друзів по «домінантності» потрапили до розряду контрастних, але схильні панувати з інших людьми зазвичай потрапляють у недруги. Виявилося, що друзями нечасто трапляються дна розважливих, обережних, розважливих, і навіть два боязких і нерішучих людини. Отже, у разі гіпотеза взаємодоповнюваності знову підтвердження.

Цікаве дослідження, проведене даному русліТ.В.Галкиной і Д.В. Ольшанської (1983). Вони спробували скласти «адаптаційну модель» мотивацію вибору партнера подиаде у взаєминах кохання, і дружби. У «любовної»диаде (відносини обома визначаються як «любов») виявилися люди, що стосуються завжди до прямо протилежного (на коліАйзенка) темпераменту: все холерики вибирали флегматиків, все сангвініки — меланхоліків, і навпаки. У стосунках ж, визначених обома людьми як «дружба» (незалежно від статі), все, крім флегматиків, вибирали партнерів «свого» темпераменту: холерики (крім однієї випадку) — холериків, все сангвініки — сангвініків, меланхоліки — меланхоліків о пів випадків, на другий половині — флегматиків, флегматики взагалі виявилися «універсальними партнерами», обираючи для дружби представників будь-яких темпераментів, крім свого. За рік дружні стосунки збереглися в 75% випадків, любов призвела до висновку шлюбного союзу у 40% випадків, до розриву — в $ 20%. У інших випадках відносини зберігали шлюбну перспективу. Отже, у виборі партнера (друга чи донькою чоловіка) велике значення грає принципвзаимодополнительности темпераментів, тобто у відносинах, які охоплюють як «любов», спрацьовує принцип комплементарності. За інших відносинах гіпотеза Р.Винча не отримала підтвердження.

У дослідженніТ.В. Андрєєвої і А.В.Толстовой вивчалося вплив особливостей темпераменту й інших чинників на сумісність подружжя. Об'єктом дослідження добре адаптовані люди (вчителя, інженери, робочі), що у стабільному першому шлюбі. Опитано сорок подружніх пар (80 людина), стаж шлюбу був понад 5 років. У цих подружніх союзах будь-коли поставало питання про розлучення, дружини чудовокооперировались. Отримано як загальні закономірності, що стосуються сумісності подружжя, і особливості проблем конкретних подружніх пар, при різному співвідношенні темпераментних особливостей.

Насамперед з'ясувалося, що у стабільному шлюбі з досить великою стажем живе подружжя із цілком різним поєднанням темпераментів. Найбільш висока задоволеність шлюбом і сімейними відносинами зокрема у тих парах, у яких дружини мають протилежним темпераментом (>сангвиник—меланхолик,флегматик—холерик). Виявлено, що партнери з протилежними темпераментами статистично значимо частіше одружуються по взаємного кохання разом із таким мотивом, як загальні інтереси, погляди.

Оптимальні відносини (найбільша задоволеність шлюбом, безконфліктне розподіл ролей) укладаються у тих союзах, у яких чоловік єсангвиником, а чоловіка —меланхоликом (10% сімей). Понад те, їх малюнки «ідеальної сім'ї» нічим немає від тієї сім'ї, у якій живуть зараз. Отже, можна припустити, що наявні у тому сім'ї нині відносини влаштовують подружжя.

Встановлено, що у парах, які з холерика і сангвініка, тобто занекомплементарних відносинах, дружини часто виборюють влада друг над іншому, багато сперечаються, кожен наполягає своєму, спостерігаються складнощі у досягненні єдиної думки. Зазвичай, одне із партнерів «перемагає», обстоюючи свою думку чи інтереси, другому само нині доводиться змиритися із прийнятим рішенням.

У парах, у яких дружини мають меланхолічним іфлегматическим темпераментами, також спостерігається нижча задоволеність шлюбом, ніж у парах з протилежними темпераментами. Проте слід зазначити, що пар з такою поєднанням особистих якостей з нашого вибірці виявилося майже 25% (це значно перевищує теоретичну ймовірність існування молочарських спілок), причому стаж її життя у середньому становило 13 років. Отже, попри труднощі міжособистісного взаємодії, подружжю вдається налагоджувати позитивні відносини у сім'ї. Можливо, поєднання навіть сприяє стабільності відносин.

Дуже складні стосунки у його подружніх парах, у яких зустрічаються холерик і меланхолік. Це з тим, що обидві чоловіка нестримані у поведінці і висловлюваннях, але водночас обидва ранимі й важко переживають будь-які ситуації, у яких, на думку, виявляється зачепленим їх самолюбство. Таке сполучення темпераментів призводить до конкурентним відносинам.

У шлюбному союзі флегматика і сангвініка спостерігаються різні конфлікти, невдоволення одне одним, які часто виникають грунті емоційної близькості подружжя. Можливо, це пов'язано з тим, що одному партнеру (флегматику) важко розкрити свої відчуття провини та емоції, а й у іншого (сангвініка) емоційні переживання швидко змінюють одне одного. Кількасангвиник—холерик, швидше за все, займеться з'ясовуванням двох улюблених їм питань «Чому я, а чи не ти?» і «Хто в нашій сім'ї головний?».

У сім'ях, у яких дружини мають однаковими темпераментами (за нашими даними, особливо, тоді як парі зустрічається поєднання, якфлегматик-флегматик), відносини найскладніші. У цих сім'ях трапляються тимчасові розриви відносин подружжів, причому навіть наявність дітей перестав бути стримуючим чинником.

Отже, в союзах з різними поєднанням темпераментів з'являються різні проблеми, що більш більш-менш успішно вирішуються подружжям. Можна говорити тенденції до різноманітної задоволеності подружніми відносинами при різному поєднанні темпераментів, а не сумісності – несумісності як про якогось назавжди і безповоротно даному стані. До того існує такий «фільтр», якпредбрачний відбір, у якому, мабуть, більшість на осіб ізмалосовместимими особливостями (наприклад, два холерика), відкидає одне одного [2].

Ряд авторів указує вимушені подібності світоглядних,ценностно-ориентационних аспектів для сумісності подружжя (>Обозова О.Н.,Обозов М.М., 1981;Кратохвил З, 1991;Навайтис Р., 1999;Коростилева Л. А., 2000). Р.Навайтис наводить приклад розбіжності цінностей (матеріальним добробут і цінність дитини), внаслідок чого неможливо було консультування пари запобігання розлучення. Автор вказує, що чимало пари ціннісні орієнтації узгодять ще до його шлюбу. Тому конфлікт що така виникає або за нових, непередбачених обставин (у цьому прикладі — народження дитини), чинаследующих етапах розвитку сім'ї, коли визначається напрям соціалізації дитини (зазвичай, у етнічно змішаних сім'ях). [9].

2. Функціональний підхід грунтується виставі особистості через роллю і функції групи. Що стосується шлюбові функціональний підхід виявляється у дослідженні співвідношення психологічних сімейних ролей подружжя, їх уявлень про родину. Сумісність у своїй постає як узгодження, подібність уявлень, очікувань подружжя про сімейному житті, несуперечність ролей у подружній парі. Саме таке розуміння сумісності, з погляду, близько до розуміння задоволеності шлюбом.

Прибічники функціонального підходу вважають, що й члени сім'ї по-різному розуміють ролі і пред'являють одна одній неузгоджені,отвергаемие партнером очікування й відповідні їм вимоги, сім'я завжди є завідомомалосовместимой і конфліктної. Тут ідеться про рольовому конфлікті, чи, ширше, про конфлікт уявлень (>АрутюнянМ.Ю., 1983). Цим, зокрема, і пояснюється необхідність дослідження співвідношення сімейних уявлень подружжя, розподілу сімейних ролей. Більшість робіт, проведених у цьому напрямі, присвячена вивченню розподілу сімейних ролей подружжя [16].

Так було в дослідженні, проведеномуЮ.Е.Алешиной і І.Ю. Борисовим, показано, що структура сімейних ролей значно змінюється у ході циклу розвитку сім'ї, відбуваються і великі зміни у плані традиційності –егалитарности розподілу ролей подружжів, і якщо, як показало дослідження, певний зрушення у бік традиційних відносин сприяє підвищенню задоволеності шлюбом на певних етапах циклу розвитку сім'ї, то інші періоди підвищенню задоволеності шлюбом, навпаки, сприяє збільшенняегалитарности (тобто розподілу ролей між чоловіком і дружиною переважно порівну, незалежно від статі) подружніх відносин [3].

Цікаве дослідження проведено у цьому руслі було проведеноТ.А. Гурко. Нею виявлено, що в випадках, коли саме жінки задоволені

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація