Реферати українською » Психология » Психодіагностична робота з молодшими школярами


Реферат Психодіагностична робота з молодшими школярами

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>ХАКАССКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

їм.Н.Ф.КАТАНОВА

>Психолого-педагогический факультет

Кафедра психології розвитку

>ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РОБОТА ЗМЛАДШИМИШКОЛЬНИКАМИ

>АБАКАН -2006


Зміст

Запровадження

1.Психолого-педагогическая характеристика дитини молодшого шкільного віку

2.Диагностическая робота - один із напрямів діяльності психолога у початковій школі

3. Огляд методик які у діагностиці молодших школярів

3.1 Діагностика психологічної, готовності до шкільного навчання

3.2 Діагностика батьківських поглядів на готовності їхніх дітей до школи

3.3 Діагностика особливостей адаптації дитину до школи

3.4 Діагностика пізнавального розвитку на молодшому шкільному віці

3.4.1 З'ясування загальної орієнтації дітей у навколишній світ і наявних проблем них запасу побутових знань

3.4.2 Оцінка сприйняття молодшого школяра

3.4.3 Оцінка мислення молодшого школяра

3.4.5 Оцінка пам'яті молодшого школяра

3.4.6 Оцінка властивостей уваги молодшого школяра

3.5 Діагностика емоційної сфери, і особистості молодшого школяра

3.6 Метод спостереження та розмови у діагностиці психічного розвитку молодших школярів

Укладання

Список використовуваної літератури

Додатка


Запровадження

У контрольної роботі розглядаються питання діагностичної роботи психолога початковій школи. Актуальність даної діяльності психолога обумовлена трьома основними причинами:

>1.Вхождение під час молодшого шкільного віку пов'язані з віковим кризою, коли формуються якісно "нові властивості й особливо дитини. ( Ці новоутворення докладніше розгляне 1 главі.)

>2.Период молодшого шкільного віку пов'язані з переходом дитини на нову соціальне середовище, що впливає формування його психічних процесів і міжособистісної сфери, отже, і на особистість загалом.

>3.Приобретение навчальних навичок впливає в розвитку навчальної компетентності дитину і, отже, на успішність його подальшого навчання.

Ми розглянемо специфіку діагностичної роботи шкільного психолога з молодшими школярами, їх батьками та вчителями.Определим завдання й форми діагностики. Уявімо діагностичні методів і методик, використання є дозволяє найповніше і систематизована скласти психолого-педагогічний портрет молодшого школяра, простежити динаміку розвитку від вступу до школи і по переходу в середня ланка.

Розглянемо комплекс методик, направлений замінити вивчення пізнавальної діяльності, емоційної, мотиваційної і вольовий сфер особистості молодшого школяра.


1.Психолого-педагогическая характеристика дитини молодшого шкільного віку

Молодший шкільний вік є вершиною дитинства. Дитина зберігає багато дитячих якостей, але вже настав втрачає дитячу безпосередність поведінці, в нього з'являється інша логіка мислення. Бо в школі він одержує як нові знання й уміння, а й певний соціальний статус. Змінюються інтереси, цінності дитини, весь уклад його життя. Формується навчальна діяльність, що є йому провідною на основі якої утворюються основні психологічні новоутворення першокласника. Мислення стає домінуючою функцією, починає визначати роботи й від інших функцій свідомості - вониинтеллектуализируются і стають довільними.

Початкова мета взаємодії психолога з дитиною- першокласником – визначення (у разі необхідності формування) його готовності до школи, виявлення індивідуальних особливостей будь-якому рівні їх розвитку, особливостей пізнавальної сфери, а як і сформованості особистості першокласника. Несформованість необхідних психологічних утворень, необхідних навчальних умінь і навиків, мотиваційна чи інтелектуальна неготовність дитину до навчання нерідко вони призводять до виникнення різних типів шкільної дезадаптації, т. е. до труднощів та проблем у навчальній діяльності, спілкуванні, поведінці. Прояви дезадаптації у першокласників - низька успішність, крайніх форм недисциплінованості. Психологічними причинами цього може бути низький рівень функціональної готовності – так звана шкільна незрілість, тобто. невідповідність ступеня дозрівання певних мозкових структур, нервово – психічних функцій завданням шкільного навчання. З іншого боку частої причиною шкільної дезадаптації служить недостатнє розвиток довільній сфери. Тому "вибір напрями роботи психолога початковій школи складний і відповідальний.

Особливості вікового етапу 6-7 років виявляється у прогресивних змінах в усіх галузях, починаючи з вдосконалення психофізіологічних функцій і до виникненням складних особистісних новоутворень.

>Сенсорное розвиток старшого дошкільника характеризується удосконаленням його орієнтування в зовнішніх властивості і стосунках предметів і явищ у просторі і часу. Істотно знижуються пороги всіх видів чутливості.Зрительное сприйняття стає провідним, воноинтеллектуализируется. У мисленні відбувається перехід відцентрации до децентрації. Для мислення характерні наступні особливості, які можуть використовуватися як діагностичних ознак досягнення дитиною готовності до навчання у шкільництві, з погляду його інтелектуального розвитку.

-дитина вирішує розумові завдання, представляючи їхнього умови. Мислення стаєвнеситуативним.

-освоєння промови призводить до міркуванню як засобу вирішення завдань

-дитячі питання виступають показником розвитку допитливості говорять про проблемності мислення дитини

-практичні дії виникають з урахуванням попередніх міркувань.

-експериментування виникає, як засіб допомагає зрозуміти приховані зв'язку й відносини

-складаються передумови таких якостей розуму, як самостійність, гнучкість.

Однією із визначальних досягнень старшого дошкільного віку є розвиток довільного запам'ятовування. Дитина 6-7 років використовує прийоми підвищення ефективності запам'ятовування: повторення, значеннєве і асоціативне зв'язування матеріалу. (Докладніше в 3 главі.)

Увага стає опосередкованим. Зростає концентрація, обсяг, стійкість. Складаються елементи довільності під управлінням увагою. З'являються елементипослепроизвольного уваги. Співвідношення довільній і мимовільної форм зазначається й у уяві.

Дитина освоює прийоми і кошти створення образів.

До шести років відбувається оформлення основних елементів вольового дії: дитина введе мета прийняти зважене рішення, намітити план дій, виконати його, оцінити результат. Але ці компоненти недостатньо стійкі.

Розвиток волі був із змінами мотивів поведінки, формування підпорядкування мотивів. У однією з дієвих у плані мобілізації вольових зусиль мотивів є оцінка дії значимим дорослим. Йде інтенсивна розбудова пізнавальної мотивації. Одне з найважливіших критеріїв особистісної готовності дитину до шкільного навчання є внутрішня позиція.

Це своєрідний сплав з цих двох потреб - бажання зайняти певну позицію у суспільстві людей, що відкриває доступ у світ дорослості і пізнавальна потреба, що він неспроможна задовольнити вдома.

Школа пред'являє особливі вимоги до першокласнику. Ці вимоги можна як таблиці.

Таблиця.Психолого-педагогический статус першокласника

Параметри психолого-педагогічного статусу >Психолого-педагогические вимоги до змісту статусу учнів1-х класів.

>1.Познавательная сфера.

>1.1.Произвольность психічних процесів.

Високий рівень навчальної активації, самостійності.

Здатність спланувати, провести проконтролювати результат навчальних дій.

Скоєння навчальних дій зі правилу і зразком.

Підтримка увагу навчальної завданню.

Наявність власних докладає зусиль до подолання негараздів рішенні навчальної завдання.

>1.2.Уровень розвитку мислення.

Високий рівень розвиткунаглядно-образного мислення: вичленення істотних властивостей і стосунків предметів, використання схем, спроможність до узагальнення властивостей предметів.

Початковий рівень розвитку логічного мислення: спроможність до умовиводів та висновків з урахуванням наявних даних.

>1.3.Сформированность найважливіших навчальних дій

Уміння виділити навчальну завдання й перетворити їх у мета діяльності

>Сформированность внутрішнього плану розумових дій.

>1.4.Уровень розвитку промови

Розуміння сенсу тексту і найпростіших понять

Використання мови, як інструмента мислення (володіння складнопідрядними конструкціями в мовлення)

>1.5.Уровень розвитку тонкої моторики Здатність до складної рухової активність за навчанні письма та малювання.
>1.6.Умственная працездатність і темп розумової діяльності.

Здатність зосереджено працювати протягом 15-20 хвилин

Збереження задовільною працездатності протягом робочого дня

Здатність працювати у єдиному темпі з усім класом

>2.Особенности спілкування, і поведінки:

>2.1.Взаимодействие з однолітками

Володіння прийомами і навички ефективного міжособистісного спілкування з однолітками: встановлення дружніх стосунків, готовність до колективним формам діяльності, вміння вирішувати конфлікти мирним шляхом.
>2.2.Взаимодействие з педагогами.

Встановлення адекватних рольових стосунків із викладачами під час уроків і "поза уроків.

Прояв шанування вчителю.

>2.3.Соблюдение соціальних і етичних норм. Прийняття і виконання шкільних, і загальноприйнятих норм поведінки й спілкування.
>2.4.Поведенческая саморегуляція.

>Произвольная регуляція поведінки й природною рухової активності у закладах освіти і інших ситуаціяхвнутришкольного взаємодії.

Стримування мимовільних емоцій та бажань

Здатність до що відповідає поведінці (у межах вікових вимог)

>2.5.Активность і автономність поведінки. Активність і самостійність в пізнавальної соціальної діяльності.

>3.Особенностимотивационно-личностной сфери:

>3.1.Наличие у характері навчальної мотивації

Бажання вчитися, йти до школи

Наявність пізнавального чи соціального мотиву вчення

>3.2.Устойчивое емоційний стан у шкільництві

Відсутність виражених протиріч між

-вимогами зі школи і батьків

-вимогами дорослих й потенційними можливостями дитини

>4.Особенности системи відносин школяра до світу і собі.

>4.1.Отношение з однолітками

Емоційно позитивне сприйняття дитиною системи своїх стосунків з однолітками
>4.2.Отношение з педагогами Емоційно позитивне сприйняття дитиною системи своїх стосунків з педагогами і вихователями
>4.3.Отношение до значимої діяльності Емоційно позитивне сприйняття зі школи і вчення.
>4.4.Отношение себе. Стала позитивна самооцінка.

У період із 6-7 до 9-10 років відбувається подальше фізичну й психофізіологічне розвиток дитини. Починає складатися новим типом відносин із які вас оточують. Безумовний авторитет дорослого втрачається і до кінця молодшого шкільного віку дедалі більше значення набуває думка однолітків, зростає роль дитячого співтовариства. Провідною стає навчальна діяльність. Мотивація до навчальної діяльності знижується у зв'язку з тим, що з дитини вже сьогодні є завойована громадська позиція. Мислення висувається до центру свідомої роботи і перебудовує й інші пізнавальні процеси: пам'ять стає мислячої, а сприйняття мислячим. Пам'ять зазнає значних змін і їх отримує риси довільності, стаючи регульованої і опосередкованої. Нове важливе освіту – довільність поведінки. Воно (поведінка) тепер, однак, пов'язані з основною причиноюдоминирующем у цьому віці - мотивом досягнення успіху. З довільністю поведінки пов'язано ще одне новоутворення – планування результатів дії і рефлексія. В дитини розвивається спрямованість інших людей, що отримала свою вираження упросоциальном поведінці, що дуже значимо для розвиненою особистості.

Отже, молодший шкільний вік є найвідповідальніших етапом шкільного дитинства. Основне завдання дорослих у цьому віковому етапі дитини – створення оптимальних умов розкриття та її реалізації можливостей дітей із урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини. І це неможливо забезпечити без серйозної, грамотно вибудуваній діагностичної роботи психолога початковій школи.


2.Диагностическая робота – один напрям діяльності психолога у початковій школі

Психологічна діагностика є поглиблене психолого-педагогічне вивчення учнів протягом усього періоду навчання, визначення індивідуальних особливостей і схильностей особистості, її потенційні можливості у процесі навчання і виховання, у професійному самовизначенні, і навіть виявлення про причини і механізмів порушень у навчанні, розвитку, соціальної адаптації.

Психологічна діагностика – одне з розроблених напрямів діяльності психолога початковій школи. Сьогодні діагностика переслідує рішення наступних завдань:

-складання соціально-психологічного портрета школяра;

-визначення колій та форм надання допомоги дітям, які відчувають складнощі у навчанні, спілкуванні і психічному самопочутті;

-вибір засобів і форм психологічного супроводу школярів відповідно до властивими їм особливостями навчання дітей і спілкування

З форм організації діагностичної роботи варто виокремити такі:

-комплексне чи фронтальний

-поглиблене

-оперативне

Комплексне психолого-педагогічне обстеження є первинну діагностику, результати якої дозволяють виділити «благополучних» і «неблагополучних» дітей у відношенні вимірюваних характеристик. Прикладом такого обстеження можуть бути вивчення готовності майбутніх першокласників до навчання у шкільництві, відстеження динаміки адаптації першокласників до шкільного навчання тощо. Така форма діагностичної роботи є підставою планової й проводиться відповідно до графіком роботи психолога.

Поглибленепсиходиагностическое обстеження використовується для дослідження складних випадків і включає застосування індивідуальних клінічних процедур. Така форма роботи проходить за результатам первинної діагностики або, зазвичай, обов'язковий компонентом консультування педагогів та батьків за приводу реальних труднощів дитини на спілкуванні, навчанні та інших. Поглибленепсиходиагностическое обстеження має індивідуальний характер з допомогою складніших методик з попереднім висуванням гіпотез про причини

>Виявленних (чи заявлених) труднощів, з обгрунтуванням вибору стратегії і методів обстеження.

Оперативнепсиходиагностическое обстеження – застосовується у разі потреби термінового отримання з допомогоюекспресс-методик, анкет, розмов, вкладених у вивчання суспільної думки.

>0сновние напрямипсиходиагностической роботи містять у собі вивчення

-дитині

-пізнавальних психічних процесів

-емоційно-вольових особливостей

-міжособистісних взаємин у класному і шкільному колективах.

Під час проведення діагностичних процедур використовуються типові психологічні методики, адаптовані до місцевих умов даної школи.

Упсиходиагностике молодших школярів є певні особливості. Відомо, що на момент надходження дітей до школи істотно зростають індивідуальні відмінності за рівнем психологічного розвитку. Діти відрізняються одна від друга по інтелектуальному, моральному,межперсональному розвитку. Вони по-різному реагують одні й самі інструкцією, іпсиходиагностические ситуації. Деяким дітям практично доступні тести, призначені для дорослих, іншим – лише методики, розраховані дітей 4-6 років. Це особливо стосується таких психодіагностичних методик, у яких використовуються вербальні самооцінки, рефлексія й різні свідомі, складні оцінки дитиною довкілля. Багато дітей, будучи зі свого фізичному віку готовими до навчання, за рівнем психологічного розвитку (психологічний вік) перебувають у межі дитини – дошкільника. Якщо такої дитини запропонувати досить важкий, у принципі доступний тест, але малоцікавий йому, вимагає розвиненою волі, довільного уваги, пам'яті з таким самим уяви, то вона може не справитися з завданням з недостатній рівеньличностно-психологического розвитку. І ці самі тестові завдання обіцяє успішніше, якщо їх запропонують в ігровий, зовнішньо та внутрішньо привабливою формі. Ця обставина потрібно враховувати в практичноїпсиходиагностике першокласників і другокласників. Дітям третього і четвертих класів цілком підходять тести для дорослих, за умови, які самі тестові завдання будуть їм доступні. Слід пам'ятати. Що за наявності сильної мотивації, при зацікавленій, активному настрої на тестування результати завжди будуть вищими.


 3. Короткий огляд методів і методик, які у діагностиці молодших школярів

3.1 Діагностика психологічної, готовності до шкільного навчання

Ні, не може бути єдиного тесту визначення готовності дитину до шкільного навчання. Готовність до школи це багатокомпонентне освіту, що містить у собі рівень розвитку мисленнєвої діяльності, пізнавальних інтересів, готовність до довільній регуляції пізнавальної діяльності, соціальної позиції школяра.

Задля реалізації початкової діагностики можна використовуватиориентационний тест шкільної зрілостіКерна-Йирасека. Це тесту ряд достоїнств:

-не потребує багато часу

-придатна як для індивідуальних, так групових обстежень

-має нормативи, розроблені великий вибірці

-не вимагає спеціальних засобів і умов проведення.

Тест складається з трьох завдань:

>1-рисование чоловічої постаті з пам'яті

>2-срисовивание письмових літер

>3-срисовивание групи точок

Результат кожного завдання оцінюється по п'ятибальною системі (>1-висший бал,5-низший). Розвиток дітей які набрали 3-6 балів оцінюється як вищий за середній

7-11 – середнє, 12-15 –

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація