Реферати українською » Психология » Затримана розвиток як один з варіантів психічного дизонтогенеза


Реферат Затримана розвиток як один з варіантів психічного дизонтогенеза

Страница 1 из 3 | Следующая страница

МОСКОВСЬКИЙПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ІНСТИТУТ

>РЕФЕРАТ

ПО СПЕЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НА ТЕМУ:

 

Затримане розвиток як із варіантів психічногодизонтогенеза

Студентка:

>КондратьеваД.А.

Група:

>22ПМ/4-08

Викладач:

МОСКВА 2006


Зміст:

Визначення. Причини.Классификация……………………………………….3

Закономірності розвитку дітей із затримкою психічного розвитку на дошкільному віці, специфічні характеристики їх психологічноїструктури………………………………………………………………………….7

Діти із психічного розвитку на шкільномувозрасте…………..17

>Литература……………………………………………………………………….25


Визначення. Причини. Класифікація.

Затримка психічного розвитку — тимчасове порушення розвитку, яке коригується то раніше, ніж сприятливішими умови розвитку ребенка.

За визначенням, опублікованому 1968-го р. Національним комітетом радників по дітей із вадами розвитку: «Специфічні складнощі у навчанні означають розлад однієї чи більш основних психічних процесів, що у розумінні чи використанні усній чи письмовій промови, що потенційно можуть виявлятися у недосконалості здібностей слухати, думати, говорити, писати, виділяти звуки в слові чи виготовляти математичні розрахунки. Поняття входять такі умови, якперцептивная недостатність, ушкодження мозку, мінімальні мозкові дисфункції, дислексія, афазія розвитку. Поняття не включає дітей, труднощі яких переважно результатом зорових порушень, несприятливихсредових, культурних чи економічних умов».

Причинами затримки психічного розвитку може бути важкі інфекційних захворювань матері під час вагітності, токсикози вагітності, хронічна гіпоксія плоду внаслідок плацентарної недостатності, травми під час вагітності і за пологах, генетичні чинники, асфіксія, нейроінфекції, недоліки харчування і хронічні соматичні захворювання, і навіть травми мозку ранній період її життя дитини, вихідний низький рівень функціональних можливостей як індивідуальна особливість розвитку («>церебрастеническийинфантилизм» — по В.В. Ковальова), важкі емоційні розлади невротичного характеру, пов'язані, зазвичай, з дуже несприятливими умовами раннього розвитку.

За класифікацієюК.С. Лебединської виділяється чотири групи дітей із затримкою психічного розвитку.

Перша група — затримка психічного розвиткуконституционального походження. Це гармонійний психічний і психофізичний інфантилізм. Такі діти відрізняються вже зовні. Вони більшсубтильни, часто зростання вони менше середнього та личко зберігає риси більш раннього віку, навіть коли вони вже стають школярами. У дітей надто виражено відставання у розвитку емоційної сфери. Вони хіба що більш ранній стадії розвитку проти хронологічним віком. Але вони спостерігається велика виразність емоційних проявів, яскравість емоцій разом із тим їх нестійкість і лабільність, їм дуже характерні легкі переходи від сміху до сліз і навпаки. Діти цієї групи дуже виражені ігрові інтереси, які переважають навіть у шкільному віці.

>Гармонический інфантилізм — це рівномірний прояв інфантилізму в усіх галузях. Емоції відстають у розвитку, затримано і мовленнєвий розвиток, та розвитку інтелектуальної і вольовий сфери. У окремих випадках може бути виражено відставання фізичне — спостерігається тільки психічний, інколи ж є і психофізичне відставання загалом. Всі ці форми об'єднують у одну групу. Психофізичний інфантилізм іноді має спадкову природу. У деяких сім'ях відзначається, що батьки у дитинстві мали відповідні риси.

Друга ж група — затримка психічного розвиткусоматогенного походження, що з тривалими важкими соматичними захворюваннями в ранньому віці. Це може бути важкі алергічні захворювання (бронхіальна астма, наприклад), захворювання травної системи. Тривала диспепсія протягом першого роки життя неминуче призводить до відставання у розвитку.Сердечнососудистая недостатність, хронічне запалення легких, захворювання нирок часто зустрічаються в анамнезі дітей із затримкою психічного розвиткусоматогенного походження.

Зрозуміло, що погане соматичне стан неспроможна не позначитися й розвиток центральної нервової системи, затримує її дозрівання. Такі діти місяцями перебувають у лікарнях, що, природно, створює умови сенсорної депривації і також не сприяє їхній розвитку.

Третю групу — затримка психічного розвитку психогенного походження. Треба сказати, такі випадки фіксуються нечасто, як і і затримка психічного розвиткусоматогенного походження. Мають бути надто вже несприятливі умови соматичні чимикросоциальние, щоб виникла затримка психічного розвитку цих двох форм. Значно частіше трапляється поєднання органічної недостатності центральної нервової системи з соматичноїослабленностью чи із впливом несприятливих умов сімейного виховання.

Затримка психічного розвитку психогенного походження пов'язані з несприятливими умовами виховання, що викликають порушення формування дитині. Ці умови —безнадзорность, часто поєднана зі жорстокістю із боку батьків, або гіперопіка, що є також вкрай несприятливої ситуацією виховання в ранньому дитинстві.Безнадзорность призводить до психічної нестійкості, імпульсивності,взривчатости й, звісно, безініціативності, до відставання інтелектуально розвитку.Гиперопека веде до формування перекрученою, ослабленою особистості, таким дітей зазвичай проявляється егоцентризм, відсутність самостійності у діяльності, недостатня цілеспрямованість, нездатності до вольовому зусиллю, егоїзм.

За відсутності органічної чи вираженої функціональної недостатності центральної нервової системи відставання у розвитку дітей, які стосуються переліченим трьом формам, у часто то, можливо подолано за умов звичайній школи (якщо педагог здійснює індивідуального підходу до таких дітям і неабияк впливає їм диференційовану допомогу у відповідність до їх особливостями і потребами).

Четверта група — найчисельніша — це затримка психічного розвиткуцеребрально-органического генезу.

Причини — різні патологічні ситуації вагітності та пологів: родові травми, асфіксії, інфекції під час вагітності, інтоксикації, і навіть травми і захворювання центральної нервової системи протягом перших місяців й роки життя. Особливо небезпечний період до 2 років.

Травми і захворювання центральної нервової системи можуть призвести до того що, що називається органічним інфантилізмом, на відміну гармонійного і психофізичного інфантилізму, причини якого завжди зрозумілі.

Отже, органічний інфантилізм — це інфантилізм, пов'язані з органічним ушкодженням центральної нервової системи, мозку. (Треба сказати, що в кожної з вище перерахованих груп дітей із затримкою психічного розвитку є варіанти, різні як у рівня вираження, і про особливості індивідуальних проявів психічної діяльності.)


Закономірності розвитку дітей із затримкою психічного розвитку на дошкільному віці, специфічні характеристики їх психологічної структури.

Важливою особливістю дошкільнят із психічного розвитку є особливим те, що що більш ранній вік ми розглядаємо, проте сформовані психічні процеси, менше диференційована психічна діяльність, у результаті можна знайти багато подібних проявів відставання у розвитку при таких близьких з причин виникнення недоліків, як затримка психічного розвитку, легка ступінь розумової відсталості, загальне недорозвинення промови, котрий іноді глибока педагогічна занедбаність (соціально-культурна депривація). У перших три випадки причиною часто виступають виражені ушкодження, дисфункції мозку. На відміну від розумової відсталості ушкодження носятьпарциальний характері і значно менш виражені.

При соціально-культурної депривації, найбільшеобнаруживающейся у дітей-сиріт, провели усе своє дитинство у домі дитину і дошкільному дитячому будинку, відставання у розвитку, навіть за відсутності органічного ушкодження мозку, виникає внаслідок вкрай недостатньою зовнішньої стимуляціїсозревающего мозку. Відставання у розвитку, обумовлене обставинами що така, зазвичай окреслюється педагогічна занедбаність.

>Количественная і якісна виразність цієї негаразди може бути різною, отже, відставання у розвитку може бути як слабко вираженим, і що виявляється у вигляді затримки психічного розвитку (тобто. досить стійкого, хоч і тимчасового відставання у формуванні всіх найважливіших психічних функцій).

Слабка виразністьрезидуальной органічної чи функціональною недостатності (тоді як розумової відсталістю) є сприятливим грунтом для корекції, особливо в створення умов, максимально стимулюючих розвиток. І раніше такі умови створюються, тим успішніше коригуються недоліки розвитку, долається відставання.

Виділити затримки психічного розвитку на дошкільному віці — завдання досить складна через подібних знаблюдаемими при розумової відсталості про явищами відставання у розвитку функцій і нерівномірності тим па психічного розвитку різних функцій.

Можна дати добро тільки узагальнену характеристику затримки психічного розвитку:

1. Поведінка дітей відповідає більш молодшому віку (менш активні, безініціативні, вони слабко виражені пізнавальні інтереси, які у нескінченних питаннях нормально та розвитку дошкільнят);

2. Значно відстають які й по сформованості регуляції і саморегуляції поведінки, у результаті що неспроможні хоча б щодо довго зосередитися на якомусь одному занятті;

3. Провідна діяльність (ігрова) вони теж ще досить сформована;

4. Зазначається недорозвинення емоційно-вольовий сфери, яка виявляється у примітивності емоцій та його нестійкості: діти легко переходять від сміху до сліз і навпаки;

5. Відставання дітей у мовленнєвому розвиткові проявляється уограниченности словника, недостатньою сформованостіграмматического ладу, у багатьох з яких недоліків вимови ізвукоразличения, соціальній та низькою мовної активності.

Первинних сенсорних недоліків в дітей віком аналізованої категорії немає. Разом про те річ цілком очевидна наявність недоліків сприйняття. Ряд авторів відзначають в дітей із затримкою психічного розвитку складнощі у виділенні постаті і натомість, труднощі при розрізненні близьких формою лідерів та за необхідності вичленувати деталі аналізованого об'єкта, недоліки сприйняття глибини простору, що перешкоджає дітям визначення віддаленості предметів, у цілому недолікизрительно-пространственной орієнтування. Особливі труднощі виявляються сприйнятті розташування окремих елементів у непростих зображеннях. Спостерігаються складнощі у упізнання зорово які сприймаються реальних об'єктів і зображень, пов'язані з цими недоліками.Позд неї, коли починається навчання читання, недоліки сприйняття виявляється у змішанні близьких по обрисам літер та його елементів.

Описані недоліки сприйняття пов'язані ні з первинними сенсорними дефектами, а виступають лише на рівні складнихсенсорно-перцептивних функцій, тобто. є результатом несформованості аналітико-синтетичною діяльність у зорової системі, і особливо у випадках, як у глядачевій сприйнятті беруть участь інші аналізатори, передусім руховий. Саме тому найбільш значне відставання практикується в дошкільнят із психічного розвитку на просторовому сприйнятті, яке грунтується на інтеграції зорових і рухових відчуттів.

Ще більше відставання простежується у формуванні інтеграціїзрительно-слуховой, має найважливіше значення під час навчання грамоті. Якихось негараздів сприйнятті простих слухових впливів немає. Є деякі складнощі у диференціації мовних звуків (що свідчить про недолікахфонематического слуху), найрельєфніше промовці складних умовах: при швидкому проголошенні слів, в складних і близьких по вимову словах. Діти відчувають труднощі при виділенні звуків в слові. Ці труднощі, відбивають недостатність аналітико-синтетичною діяльність у звуковому аналізаторі, виявляються під час навчання дітей грамоті.

Значно більше проявляється відставання у розвитку дотикального сприйняття.Наблюдаемие труднощі пов'язані лише з недостатністюмежсенсорних зв'язків, тобто. з комплексним характером дотикального сприйняття, але й недорозвиненням тактильної і рухової чутливості окремо. Відставання у розвитку руховихощущений проявляється у неточності і нерозмірності рухів, оставляющих враження рухової ніяковості дітей, соціальній та труднощі відтворення, наприклад, поз їх руки, встановлюваних дорослим. У результаті вікового розвитку недостатність сприйнятті долається, у своїй то швидше, що більш усвідомленими вони стають. Швидше долається відставання у розвитку зорового сприйняття й слухового. Повільніше розвивається дотикальне сприйняття.

Причини порушення сприйняття:

Низька швидкість приймання й переробки інформації (обмеження цієї швидкістю різного рівня виступає попри всі недоліках розвитку таявляется загальної закономірністю аномального розвитку).

Несформованістьперцептивних дій, тобто. тих перетворень сенсорної інформації (об'єднання її елементів, їх зіставлення тощо.), які ведуть до створення цілісного образу об'єкта.

Несформованість у дошкільнят із психічного розвитку орієнтовною діяльності (де вони вміють розглядати то, на що його спрямовано погляд, і вслухатися те, що достукується до цей час, чи це мова чи інші звуки).

Недоліки розвитку моторики у дошкільнят описуваної категорії виявляються різних рівнях нервової інервно-психической організації. Результатом функціональної недостатності, проявом слабко вираженоїрезидуальной органіки є які відбуваються в усіх дітей рухова ніяковість і недостатня координація, виявляються навіть у таких автоматизованих рухах, як ходьба, біг. В багатьох дітей поруч із поганий координацією рухів спостерігаються гіперкінези — надмірна рухової активності у вигляді неадекватною, надмірної сили, чи амплітуди рухів. В окремих дітей спостерігаютьсяхореиформние руху (м'язовіполдергивания). У окремих випадках, але значно рідше, навпаки, рухової активності значно знижена стосовно нормальному рівню.

У найбільшою мірою відставання у розвитку рухової сфери проявляється у областіпсихомоторики — довільних усвідомленийних рухів, вкладених у досягнення певної виховної мети. Дефекти координації рухів, у яких беруть участь групи м'язів обох половинок тіла, значною мірою може бути пов'язані з відставанням влатерализации функцій, тобто. в виділенні ведучого півкулі мозку. Було показано, що незавершеністьлатерализации відзначається в багатьох молодших школярів із затримкою психічного розвитку.

Недоліки уваги як зосередження діяльності суб'єкта на якомусь об'єкті відзначаються усіма дослідниками як характерного ознаки затримки психічного розвитку. Діти погано зосереджуються однією об'єкті, їх звернути увагу хитливо. Ця нестійкість виявляється у будь-який іншій діяльності, якою опікуються діти.

Недоліки уваги дітей із затримкою психічного розвитку на значною мірою пов'язані з низькою працездатністю, підвищеноїистощаемостью, що особливо притаманні дітей із органічної недостатністю центральної нервової системи.

За даними спостережень, дошкільнята із психічного розвитку мають гіршій пам'яттю, ніж їх нормально що розвиваються однолітки. Проте експериментальні дослідження свідчать, що різницю між дітьми цих дві групи по середніх показників який завжди значні.

У дошкільнят аналізованої групи спостерігається відставання у розвитку всіх видів мислення (>наглядно-действенного,наглядно-образного і словесно-логічного), що у найбільшою мірою можна знайти за показниками актуального рівня розвитку й у найменше виступає під час вирішення завданьнаглядно-действенного характеру.

За рівнем сформованості всіх трьох видів мислення вони відстають від нормально та розвитку однолітків, але ці відставання проявляється нерівномірно. У найменшої мері воно проявляється унаглядно-действенном мисленні, особливо враховуючи зону найближчого розвитку. Дуже велике відставання у розвиткунаглядно-образного мислення, де з урахуванням потенційні можливості вона досягає статистично значимих величин. Проте, дошкільнята із психічного розвитку виявляються ближче в своїм результатам до нормально мерехтливим дітям, ніж до розумово відсталим. Розвиток словесно-логічного мислення в них також істотно відстає проти тим, що простежується у нормально та розвитку однолітків. У цьому можна знайти виражена нерівномірність у формуванні різних проявів цього виду мислення. Так, узагальнення видових понять (і дійсних об'єктів) і класифікація реальних об'єктів, безпосередньо пов'язані з засвоєнням лексики мови, виявляються доступними дітям, хоч і сталася на кілька більш низькому рівні, чому це роблять нормально що розвиваються. Значне відставання знаходять у проявах можливості здійснювати судження і умовиводи.

Загальною закономірністю для нормально та розвитку дітей і дошкільнят із розвитку є кращі результати і під час завдань «від

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація