Реферати українською » Психология » Формування і розвиток пам'яті в онтогенезі


Реферат Формування і розвиток пам'яті в онтогенезі

>ФЕДЕРАЛЬНОЕАГЕНСТВО ПО ОСВІТІ

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

«>Амурский державний університет»

(>ГОУВПО «>АмГУ»)

Кафедра з психології та педагогіки

>РЕФЕРАТ

на задану тему: ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ПАМ'ЯТІ УОНТОГЕНЕЗЕ

з дисципліни: КЛІНІЧНАПСИХОЛОГИЯ

Виконавець

студент групи 464 АТ.А.Зубакина

КерівникС.В.Смирнова

Благовєщенськ 2006


ПЛАН

1 Поняття пам'яті

2 Формування й розвиток пам'яті в онтогенезі

Укладання

>Библиографический список


1ПОНЯТИЕ ПАМ'ЯТІ

Пам'ять – сама довговічна з здібностей. На старості ми пам'ятаємо події дитинства вісімдесятилітньої, або навіть більшої давності. Випадково зронене слово, може воскресити нам, здавалося, давно забуті риси обличчя, ім'я, морської чи гірський пейзаж. Пам'ять визначає нашу індивідуальність і це змушує діяти тим чи іншим способом більшою мірою, ніж будь-яка інша їх особливість нашої особистості. Все наше життя не що інше, як шлях з пережитого минулого в невідоме майбутнє,освящаемий лише тоускользающее мить, ту мить реально які долають відчуттів, який миназиваем»настоящим». Проте, справжні – це продовження минулого, воно виростає з минулого й формується їм завдяки пам'яті. Саме пам'ять рятує минуле від забуття, це не дає йому стати настільки ж незбагненним, як майбутнє. Інакше кажучи, пам'ять надає спрямованість ходу часу.

2 ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ПАМ'ЯТІ УОНТОГЕНЕЗЕ

Першим проявом пам'яті вважатимуться умовні рефлекси, спостережувані вже у перші місяці життя дитини, наприклад припинення плачу, коли до кімнати входить мама. Більше чітко прояв пам'яті можна знайти тоді, коли дитина починає впізнавати предмети. Вперше бачимо наприкінці першої півріччя життя, і спочатку впізнавання обмежується вузьке коло об'єктів: дитина дізнається мати, іншим людям, що його постійно оточують, речі, із якими часто має справу. Причому цей впізнається, а то й відбувається тривалої перерви в сприйнятті предмета. Якщо проміжок часу між впізнаванням і сприйняттям предмета (так званий «прихований період») виявився досить великим, то вона може мотивів пропонований йому предмет. Зазвичай цей прихований період ні перевищувати днів, інакше дитина буде може дізнатися щось або будь-кого.

Поступово коло предметів, які дитина дізнається, збільшується.Удлиняется і прихований період. Наприкінцівторою роки життя вона може дізнатися те, що бачив протягом кількох тижнів доти. Наприкінці третього року — те, що сприймалося кілька місяців тому, а до кінця четвертого — лише доступне близько року тому.

Насамперед, в дитини проявляється впізнавання, відтворення ж можна знайти значно пізніше. Перші ознаки відтворення спостерігаються лише з другому році життя. Саме невеличкий тривалістю прихованого періоду пояснюється те, що перші наші згадки дитинстві ставляться на період чотирьох - п'ятирічного віку.

Спочатку пам'ять носить мимовільний характер. Упреддошкольном і дошкільному віці діти звичайно ставлять собі завдання щось запам'ятати. Розвиток довільній пам'яті у віці відбувається у іграх і під час виховання. Причому прояв запам'ятовування пов'язані з інтересами дитини. Діти краще запам'ятовують те що в них цікавий. Також слід підкреслити, що у дошкільному віці діти починають запам'ятовувати осмислено, т. е. вони розуміють те, що запам'ятовують. У цьому діти переважно спираються на наочно що мисляться зв'язку предметів, явищ, а чи не наабстрактно-логические відносини між поняттями.

Бурхливий розвиток характеристик пам'яті відбувається у шкільні роки. Це з процесом навчання. Процес засвоєння нових знань визначає розвиток, передусім довільній пам'яті. На відміну від дошкільника школяр змушений запам'ятовувати і відтворювати чи, що він цікаво, бо, що дозволяє шкільна програма. Під впливом вимог школи запам'ятовування і відтворення мають дедалі більш довільний характері і стають значно більше активними, тому навчання у школу із певної погляду можна як комплексну систему тренування пам'яті молодої людини. У процесі навчання школяр навчається ставити собі диференційовані завдання заучування навчального матеріалу, т. е. визначає спосіб заучування і відтворення інформації, залежно від рівня її труднощі й поступово оволодіває осмисленим запам'ятовуванням.

У пам'ять розвивається у двох напрямах — довільності і свідомості. Діти мимоволі запам'ятовують навчальний матеріал, викликає вони інтерес, який дав в ігровий формі, пов'язані з яскравими наочними посібниками чиобразами-воспоминаниями тощо. Але, на відміну дошкільнят, вони можуть цілеспрямовано, довільно запам'ятовувати матеріал, не цікавий. Рік у рік в дедалі більшому мері навчання будується спираючись на довільну пам'ять.

Молодші школярі як і, як і дошкільнята, мають хорошою механічної пам'яттю. Чимало їх ми протягом усього навчання у початковій школі механічно заучують навчальні тексти, що зумовлює значним труднощам у класах, коли матеріал стає важче і більший за обсягом. Вони схильні дослівно відтворювати те, що запам'ятали. Удосконалення значеннєвий пам'яті у віці дає можливість освоїти досить широке коло мнемонічних прийомів, тобто. раціональних способів запам'ятовування. Коли дитина осмислює навчальний матеріал, розуміє її, він його це й запам'ятовує. Отже, інтелектуальна робота в той час мнемонічною діяльністю, мислення та значеннєва пам'ять виявляються нерозривно пов'язаними. Слід зазначити, що молодший школяр може успішно запам'ятати відтворити і незрозумілий йому текст. Тому дорослі повинні контролювати як результат (точність відповіді, правильність переказу), але й він процес — як, яким чином учень це запам'ятав. Одне із завдань вчителя у початкових класах — навчити дітей використовувати певні мнемонічні прийоми. Це насамперед, розподіл тексту на смислові частини (зазвичай вигадування до них заголовків, складання плану), простежування основних значеннєвих ліній, виділення значеннєвих опорних пунктів, чи слів, повернення до прочитаним частинам тексту для уточнення її змісту, мисленне пригадування прочитаної частини й відтворення вголос і подумки всього матеріалу, і навіть раціональні прийоми заучування напам'ять. Через війну навчальний матеріал розуміється, пов'язується із старим та входить у загальну систему знань, наявну в дитини. Такий осмислений матеріал легко «витягається» із системи зв'язків і значень і відтворюється.

Щоб пам'ять справді розвивалася, необхідна цілу систему виховання пам'яті. Вихованню позитивних властивостей пам'яті значною мірою сприяє раціоналізація розумової і практичної роботи людини: порядок робочому місці, планування, самоконтроль, використання розумних способів запам'ятовування, з'єднання розумової праці із практичною, критичне ставлення до своєї діяльності, вміння відмовитися від неефективних прийомів праці та запозичати в інших людей ефектні прийоми.


>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пам'ять – це надзвичайно складний психічний процес, дозволяє людині запам'ятовувати, відтворювати, застосовувати інформацію, що він зміг засвоїти. Кожен людини здібності пам'яті суто індивідуальні, хто має – вона спочатку краще розвинена, хто ж – то постійно скаржиться на слабке її розвиток. Згодом пам'ять може виснажувати свої фінансові ресурси через різних обставин. Існує безліч засобів і коштів, з допомогою яких можна поліпшити її, і, розпочати це вчасно.


>БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 БлонськийП.П. Пам'ять і мислення. //>Избр. психолог. твори. – М., 1964.

2 ВиготськийЛ.С. Історія розвитку вищих психічних функцій. //>Собр. тв. в шести т. – Т. 3, М., 1984.

3Клацки Р. Пам'ять людини: структура і процеси. – М., 1978.

4Маклаков А. Р. Загальна психологія. — СПб.: Пітер, 2001. — 592 з.: мул. — (Серія «Підручник нової доби»)

5 Основи психології / Л. Д. Столяренка – Ростов - на - Дону. 1997

6 Психологія. Словник / Підобщ. ред. А. У. Петровського, М. Р.Ярошевского. М., 1990.

7 Психологія Словник довідник / М. І.Дьченко, Л. А.Кандибович -Мн.:Хелсон. 1998.

8 Рубінштейн З. Л. Основи загальної психології - СПб: Видавництво «Пітер», 2000 - 712 з.: мул. – (Серія «Майстра психології»)


Схожі реферати:

Навігація