Реферати українською » Психология » Умови успішної адаптації студента до навчальної діяльності у ВНЗ


Реферат Умови успішної адаптації студента до навчальної діяльності у ВНЗ

>Реферат

Умови успішної адаптації студента

до навчальної діяльність у вузі


План

Запровадження

1. Проблема адаптації студентів до місцевих умов навчальної роботи у вузі     

2. Умови успішної адаптації студента до навчання в вузі

Укладання

Список використаних джерел


Запровадження

Ефективність і якість навчання студентів у вищу школу оцінюється дедалі більше комплексно і цілісно. Сьогодні у ролі критеріїв якостіпрофессионально-педагогической підготовки, разом із знаннями й вміннями, виступають професіоналізм особистості, риси характеру, здатність самостійно й більше творчо добувати і використовувати знання. Це обумовлює те, що освітній процес у педагогічному вузі має бути спрямований як в розвитку когнітивної сфери студентів, а й розвивати їх пізнавальну активність, самостійність, сприяти оволодінню методами самоосвіти, формування та вдосконалення особистісних якостей, необхідні успішної реалізаціїпрофессионально-педагогической діяльності.

Актуальність проблеми адаптації студентів доучебно-профессиональной діяльності зумовлена тим, що під час навчання у вузі закладаються самі основи професіоналізму, формується потребу народу і готовність до безперервному самоосвіти у умовах. У цьому особливо важливо, щоб студенти, активно включалися у процес опанування змісту освіти і всіма засобами їх освоєння з початкових етапів навчання, усвідомлювали, що результатиучебно-профессиональной діяльності стають справжнім надбанням особистості.


1. Проблема адаптації студентів до місцевих умов навчальної роботи у вузі

 

Проблема адаптації студентів до місцевих умов навчання у вищу школу є ще однією із поважних завдань, досліджуваних нині у педагогіці і дидактиці вищій школі [1]. У цьому специфіка процесу адаптації студентів у вузах визначається відмінністю методів навчання як і середньої і вищої школах. Приміром, першокурсникам бракує навичок і умінь, необхідних вузі для успішного оволодіння програмою. Спроби компенсувати це посидючістю який завжди призводять до успіху. Минає багато часу, як студент пристосується до нових вимог навчання. Звідси найчастіше виникають істотні розбіжності у діяльності, і особливо її результатах, під час навчання однієї й тієї самої людини у школі та вузі. З іншого боку, слабка наступність між середньої і вищої школою, своєрідність методи і організації процесу у ВНЗ, великий обсяг інформації, відсутність навичок самостійної роботи викликають велике емоційну напругу, що нерідко призводить розчарування у виборі майбутню професію [2].

Виходячи із зазначеного, авторами ЛисенкаР.Б., РжавськимЕ.А.,Никифоровой М.П. проводили дослідження серед студентів різних технічних спеціальностей вузу. Нижче наводяться результати анкетування середстудентов-второкурсников спеціальності «фізика» і «екологія». Були обрані студенти 2 курсу, через те, що адаптації під час переходу зі школи в ВУЗ в них стався, і одночасно з цією незабутими труднощі, його супроводжують. З аналізу результатів слід, що однаково оцінили значимість гуманітарних дисциплін на адаптацію у ВНЗ (цю групу обома спеціальностями оцінили яксреднезначимая). У водночас спостерігаються незначні відхилення щодо оцінки такі групи дисциплін як економічні дисципліни та колективна психологія, соціологія. Разом про те, на думку студентів спеціальності «фізика», 4 група дисциплін – психологія, соціологія – найшвидше допомагає студентам адаптуватися у ВНЗ, тоді як економічні дисципліни оцінили ними як найменш впливовий чинник. Студенти спеціальності «екологія» також виділили важливість такий групи дисциплін, як психологія, соціологія, проте, цього чинника найвагомішим ними визнаний ні, економічні дисципліни також оцінили ними як із найменш значимих чинників. Найбільше відмінність спостерігалося щодо оцінки такі групи як загальнонаукові дисципліни і спеціальні дисципліни. Як очевидно з діаграм, загальнонаукові дисципліни студентами фізиками було визнано однією з значимих чинників (цю групу дисциплін виявилася другою місці), тоді як і студенти екологи вважає її найменш значимим чинником для якнайшвидшої адаптації студента у ВНЗ. Що ж до спеціальних дисциплін, то екологи вважають їхню найважливішою групою ще швидкої адаптації, тоді як фізики визнають ці дисципліни, навпаки, однією з найменш важливих чинників.

Це дослідження може бути цікавий як для викладачів вузу, але й вчителів школи, і то, можливо продовжене із єдиною метою практичного використання їх у процесі управління освіти.

2. Умови успішної адаптації студента до навчання в вузі

У наукові дослідження на проблеми професійної освіти (>Б.А.Ашмарин, В.М. Видрін, Ю.Д. Желєзняк, Л. П. Матвєєв та інших.) відзначається, що професійна педагогічна діяльність студента – це найвищий рівень її навчальної діяльності. Але вона непросто будується на фундаменті його теоретичної підготовки, особистісних якостей і умінь, а органічно «вростає» у яких, створюючи цілісну, комплексну, системну, професійну підготовленість.

Викладачами кафедри теоретичних основ фізичного виховання факультету фізичної культури та спорту Красноярського державного педагогічного університету їм. В.П. Астафьєва розроблено рекомендації, створені задля вдосконалення процесу професіональною підготовкою студентів за фахом «Фізична культура».

Перший курс:

· створення студентам адекватного ставлення до обраної професії;

· допомогу у усвідомленні громадської значимості професії та прищеплювання любові до неї;

· формування позитивного ставлення до свого професії;

· забезпечення успішної адаптації студентів до нових соціальним умовам.

Другий курс:

· ознайомлення з професійною діяльністю;

· формування професійного ідеалу, умінь і навиків;

· прилучення студентів до професійного самоосвіти;

· вміння аналізувати соціально значимі проблеми, збирати, зберігати і дозволяють опрацьовувати інформацію з допомогою інформаційних автоматизованих систем.

Третій курс:

· закріплення позитивного ставлення до обраної професії; 

· формування в студентів адекватної самооцінки моїй професійній підготовленості;

· формування відповідального взаємини в студентів до опанування професією;

· вміння планувати і проводити основні видифизкультурно-спортивних занять із дітьми дошкільного і шкільного віку, дорослі люди з урахуванням санітарно-гігієнічних, кліматичних, регіональних еліт і національних умов.

Четвертий курс:

· розвиток самостійності у вирішенні професійних завдань;

· вдосконаленняпрофессионально-педагогических умінь;

· актуалізація професійних мотивів на змістовний бік діяльності;

· підвищення вольовий активності у пізнавальної і з практичної діяльності;

· конструювання уроків з допомогою інноваційних педагогічних технологій, методів і коштів педагогічного спостереження, аналізу та оформлення зібраних даних.  

П'ятий курс:

· формування свідомого ставлення до громадського та особистого значимості обраної професійної діяльності;

· роз'яснення перспектив і підготовка студентів продовження професійного самоосвіти у майбутній роботі;

· підвищення вольовий активності у оволодінні професією;

· виховання рефлексивного ставлення до альтернативним поглядам та підходи до вивчення проблем фізкультурно-спортивної діяльності.

Проблема адаптації студентів доучебно-профессиональной діяльності доки стала предметом спеціального дослідження, хоча практика і, що значну кількість студентів входить у вуз після значного перерви після закінчення школи (більш2-х років – 50,4% студентівОЗО), що зумовлює складнощі у організації та оволодінні цією новою методоюучебно-профессиональной діяльності. Це спричиняє незадоволеності результатамиучебно-профессиональной діяльності, сумнівам у правильності вибору професії. У зв'язку з цим назріла потреба у вирішенні які з процесі професіональною підготовкою студентів протиріч:

-социально-педагогического характеру: з одного боку, між зрослої потребою російського суспільства на висококваліфікованих фахівців, володіють навичкамиучебно-профессиональной діяльності, з другого боку, в повному обсязі реалізованими потенційними можливостями навчальних закладів у її організації;

-науково-педагогічного характеру: з одного боку, між існуванням значної кількості досліджень, присвячених проблемамучебно-профессиональной діяльності, з другого боку, недостатньою теоретичної розробленістю проблеми адаптації студентів доучебно-профессиональной діяльності;

-науково-методичного характеру: з одного боку, між існуючими вимогами до якості підготовки від майбутніх фахівців, з другого, недостатнімсодержательно-методическим забезпеченням процесу адаптації студентів доучебно-профессиональной діяльності.

Аналіз зовнішніх та міністр внутрішніх чинників, які впливають процес адаптації студентів доучебно-профессиональной діяльності дозволивФедоровойЕ.Е [3,с.13] конкретизувати досліджуване поняття, яку ми розглядаємо, як процес активного включення студентів у освітню середу вузу (адаптивна ситуація), формування потреби у придбанні професійних знань, умінь і навиків, організації життєдіяльності з урахуванням присвоєння і цінностей професійної діяльності (адаптивна потреба) і задоволеність новим статусом, спрямованість на саморозвиток особистості майбутнього професіонала (адаптованість) (мал.1).


>Учебно-профессиональная активність

 


Мал.1. Адаптація студентів вузу доучебно-профессиональной діяльності.

Дослідження та віднайдення соціально-педагогічних і психологічних вимог, і властивостей адаптації студентів доучебно-профессиональной діяльності дозволили нам зробити такі висновки:

· структура адаптації студентів доучебно-профессиональной діяльності включає три пов'язаних чинника: адаптивна потреба, адаптивна ситуація й адаптованість;

· динаміка адаптації студентів доучебно-профессиональной діяльності послідовна,т.к. розвиток йде з наростаючою від інтуїтивного рівня до творчого;

· адаптація студентів доучебно-профессиональной діяльності забезпечує адекватне взаємодія об'єкта з соціальной середовищем; формування нових якостей особистості; професійну ідентифікацію тощо.; передбачає формування нового соціального статусу, часом з'являтимуться нові соціальних ролей, придбання нових цінностей, осмислення значимості традицій професійної діяльності.

· адаптація студентів доучебно-профессиональной діяльності – є початковим етапом реального процесу соціального, професійного, фізіопсихологічного вростання майбутнього спеціаліста у діяльність, де він одержує можливість самореалізації.

Процес адаптації студентів вузу доучебно-профессиональной діяльності, в такий спосіб, постає як діалектичне єдність протилежних сторін: пристосування індивіда до середовища і активної зміни даної середовища. Причому, обидві сторони не існують друг без одного й служать разом вираженням єдиного процесу освоєння людиною оточуючої йогоадаптируемой середовища. Отже, процес адаптації відбувається у діяльності індивіда як специфічне соціально-психологічне стан особистості [3,с.9].

З іншого боку, виділені особливості актуалізують проблеми професіональною підготовкою, дають зразки діяльність у різних ситуаціях, дозволяютьгенерализировать досвід ситуативної взаємодії, опосередковано проводити систему міжособистісних відносин.


Укладання

Отже, проблема адаптації студентів до місцевих умов навчання у вищу школу є ще однією із поважних завдань, досліджуваних нині у педагогіці і дидактиці вищій школі [1]. Сучасна система професійної освіти служить як передачі спеціальних знань, але й розвитку майбутнього фахівця як представника і носія певної культури, яка характеризується сукупністю знань, умінь, і навіть певним світоглядом, життєвими настановами й цінностями, особливостямипрофессионального поведінки.

Наукова і практична актуальність проблеми адаптації у тому, що сучасний суспільство зацікавлене зберегти й поліпшити фізичний і психічний здоров'я, підвищити його інтелектуальний потенціал. Тому вивчення механізмів і закономірностей адаптації людини у різноманітних виробничих та соціальних умовах різних рівнях стоїть у час фундаментальне значення.


Список використаних джерел

1. АндрєєваД.А. Про понятті адаптація. Дослідження адаптації студентів до місцевих умов навчання у вузі //Людина й суспільство:Уч. записки XIII. - Л.: ЛДУ, 1973, з. 62-69

2. Васильєва С.А.,Копеина М.С. Психологічна ідентичність за умови успішної адаптації студентів до навчального колективу // Сучасні проблеми прикладної соціології та соціальній психології у трудових колективах. Тези доповідей. - Л.: Вид-воЛенингр. ун-ту, 1984. - З. 332

3.ФедороваЕ.Е. Адаптація студентів вузів доучебно-профессиональной діяльності. –Магнитогорск, 2007 - 13.00.08


Схожі реферати:

Навігація