Реферати українською » Психология » Психологічні методи дослідження особистості


Реферат Психологічні методи дослідження особистості

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Психологічні методи дослідження особистості

Методисудебно-психологической експертизи

Усудебно-психологической експертизі застосовуються такі методи дослідження:

1. Метод спостереження, дозволяє вивчити поведінкаподекспертного у природних умовах перетворюється на процесі спілкування, навчання, праці. Цей метод для експерта носить епізодичний характері і проводиться у системі оцінки пізнавальних процесів, спілкування, діяльності. На підтвердження фактів спостереження користуютьсясвидетельскими показаннями які у справі родичів, товаришів по службі, сусідів, і навіть характеристиками з місця навчання й досвід роботи (тобто. аналізуються дані спостережуваного оточення).

2. Метод природного експерименту, що може бути проведено рамках слідчого експерименту у тому, щоб відновити картину злочину. По поведінціподекспертного можна отримати роботу додаткову інформацію стосовно особи злочинця.

3. Метод розмови (>вопросно-ответний метод), з допомогою якого з'ясовується ставленняподекспертного до різним сторонам життя, нормам поведінки, моральним принципам тощо. Для проведення розмови експерт повинен заздалегідь підготуватися, ознайомитися з такими матеріалами кримінальної справи та план розмови.

4. Метод педагогічної психології, що включає опису життяподекспертного (анамнез особистості, передісторію розвитку відхилень в психіці).

5. Метод вивчення результатів кримінальної справи, що передбачає ознайомлення експерта з документацією, листами, показаннями, написаними рукою самого обвинувачуваного. У цьому оцінюється почерк, словниковий запас, грамотність викладу у цілому, рівень розвитку особистості обвинувачуваного.

6. Метод тестування, у якому використовуються спеціально розроблені завдання, тести з метою оцінки пам'яті, мислення, емоційно-вольовий сфери, особистісних якостейподекспертного.

7. Лабораторний експеримент, дозволяє об'єктивізувати спостереження експерта. Проводиться дуже рідко, бо немає спеціальних лабораторій і устаткування. Цей метод передбачає проведення спеціальних поліграфічних досліджень, що відносяться до типу "детектор брехні", у яких реєструються особливості шкірно-гальванічної реакції (>КГР), електроенцефалограми (ЕЕГ),ритмокардиограмми (>РКГ) на емоційно значимі стимули.

Якістьсудебно-психологической експертизи, її науковий рівень великою мірою залежить від методів дослідження. Усудебно-психологической експертизі може вишукати застосування все основні методи психології: лабораторний і природний експеримент, розмова, спостереження, вивчення продуктів психічної роботи і ін. Використанняекспертом-психологом різноманітних методичних прийомів дозволяє йому досить повно виявити основні особливості і індивідуальне своєрідність психічної діяльності випробуваного, що створює основу для висновків за тими конкретним питанням, поставлені перед експертом. Кожнасудебно-психологическая експертиза — це монографічне дослідження конкретної особи, психологічних механізмів поведінки людини у суворо визначених умовах. Тому "вибірекспертом-психологом методів дослідження визначається передусім загальними завданнями, поставленими проти нього представниками правоохоронних органів прокуратури та сформульованими в постанові чи визначенні проведеннясудебно-психологической експертизи. Якщо, наприклад, досліджується запитання про наявність чи відсутність у якого у момент скоєння злочину стану фізіологічного афекту, експерту насамперед необхідно звернутися до вивчення матеріалів кримінальної справи, збиранню та аналізу біографічних даних проподекспертном, провести з нею розмову. У кількох випадках визначення стану психічного розвитку неповнолітніх обвинувачуваних, крім вже названих методів, важливе місце у дослідженні повинні посісти методи лабораторних експериментів.

Специфічною особливістюсудебно-психологической експертизи, почасти зближуючої їх у (методологічному стосунки з судово-психіатричної експертизою, і те,., що «і з які у дослідженні методів не веде безпосередньо до відповіді на поставлене експертом питання. Приблизно так якексперт-психиатр, провівши обстеження хворого й оцінивши тяжкість захворювання, логічним шляхом, оперуючи наявними даними, може дійти невтішного висновку про спроможністьподекспертного усвідомлювати значення своїх діянь П.Лазаренка та керувати ними,експерт-психолог, проаналізувавши і узагальнивши отримані для дослідження результати, має можливість, висловлювати судження з питань. Винятком може бути, мабуть, лише окремі експертні дослідження, створені задля встановлення принципову можливість свідків і потерпілих сприймати важливі справи обставини і навіть про неї правильні показання. Отже, специфікасудебно-психологической експертизи змушує з особливою серйозністю і вимогливістю ставитися добору методів кожному за експертного дослідження. У психології склалося умовне розподіл методів на «особистісні», застосовувані на дослідження стійких і ситуативно обумовлених мотивів поведінки, чорт характеру, емоційно-вольових властивостей піддослідних, і «інтелектуальні»,виявляющие індивідуальні особливості пізнавальної діяльності. Проте оскільки більшість психологічних методів таке, що з вмілому використанні вони, окрім основного інформації, можуть дати цінний додатковий матеріал; результати експериментального дослідження пізнавальної діяльності завжди містять деякі дані і характері випробуваного, його емоційно-вольових та інших особистісних особливостях, як і дослідження «особистісними» методиками здатне збагатити уявлення щодо інтелектуальної діяльності. Позірна простота деяких психологічних методів має вводити у оману щодо легкості інтерпретації отриманих результатів. По-справжньому правильно є підстави зрозумілі і витлумачені лише засоотнесении з такими відомими професійному психолога теоретичними і експериментальнимиобщепсихологическими положеннями. Застосування будь-якого психологічного методу можна буде, якщо експерт володіє їм професійно. У даний главі ми обмежуємося завданням вказати лише з деякі методи психологічного дослідження, які можна використані під час проведеннясудебно-психологической експертизи.

Першим етапом експертного психологічного дослідження завжди має бути вивчення матеріалів кримінальної справи. Ознайомлення з фабулою і обставинами справи хіба що вводить експерта у повітря подій, яких йому доведеться досліджувати, формує уявлення людей, які у роліподекспертних. Практично ні не може бути кримінальної справи, в матеріалах якого повністю була відсутня б інформація, цікава для психолога. Багато матеріалів справи можуть і мають бути піддані психологічному аналізу. «Застосування спеціальних знань на вирішення котрі виникли з справі питань (зрештою у цьому полягає сутність будь-якоїекспертизи),—-пишет3.М. Соколовський,— є нічим іншим, як тлумачення під кутом зору спеціальних знань певних фактів». Психологічний вивчення матеріалів справи необхідне з'ясування завдань експертного дослідження, його меж й у окремих випадках для уточнення питань слідчого чи суду. Усе це має значення упорядкування плану і вибору методів дослідження.

Чільну увагуексперта-психолога у процесі вивчення матеріалів справи має спрямувати на:

· дані, що характеризують психологічні особливості особистостіподекспертного;

· дані про поведінкуподекспертного (особливо, якщо експертизі піддається обвинувачуваний чи потерпілий) у кризовій ситуації, складової фабулу справи;

· дані про ставленняподекспертного до досліджуваним подій;

· даних про динаміці змін показаньподекспертного.

Вивчення матеріалів справи допомагає побачити в зібраних слідчим чи судом відомостях «білих плям», не заповнивши які експерт неспроможна повною мірою використати свої спеціальні пізнання. Через слідчого чи суддю експерт має нагоду отримати відсутню інформацію. Матеріали кримінальної є фундаментом для ретроспективного психологічного аналізу фактів, безпосередньо причетних до основних цілей експертизи. Сутність його щодо оцінки виражених у юридичних чи життєвих поняттях фактів з позицій наукової психології. Наприклад, зафіксовані у протоколах допитівсвидетельские свідчення щодо поведінці якого у момент скоєння злочину може бути з погляду витлумачені як вказівку те що, що він у стані фізіологічного афекту.

 

Розмова зподекспертним

 

Застосування цього методу вважатимуться продуктивним майже завжди проведеннясудебно-психологической експертизи; Під час розмови випробуваному задається ряд заздалегідь підготовлених питань, зміст яких визначається цілями дослідження. Форма питань мусить бути доступна досліджуваного особі, вона вибирається з урахуванням її віку, освіти, життєвого досвіду. Бажано, щоб у розмові порушувалися обставини, про які випробовуваний раніше давав показання на слідстві чи суді. Вміщені в матеріалах справи протоколи показань складаються, зазвичай, слідчим і відбивають майже неминуче редакторське втручання, «>приглаживание» висловлювань допитуваного, у результаті якого в протоколах допитів немає місця деякі важливі в у психологічному сенсі моменти. Томуексперту-психологу слід йти додословной записи відповідей випробуваного з фіксацією пауз і головне особливостей її поведінки під час розмови. Обговорення у розмові з піддослідним відомостей, раніше викладених їм слідчому чи суду, немає метою перевірку правильності старих показань. Іноді необ'єктивність у викладі фактів, прагнення їх прикрашання можуть бути індикатором психологічних особливостей випробуваного. Розмова дає цінний матеріал, дозволяє судити про інтелектуальних можливостях випробуваного, її здібності логічно мислити, послідовно викладати свої міркування.

>Биографический метод

 

У психології належить до найстаріших методів вивчення особи і закономірностей психічного розвитку людини. Він дає змогу простежити основні тенденції становлення особистості, стійкі способи реагування на подібні події,онтогенетическое розвиток потреб і мотивів діяльності, процес формування й зміст інтересів, якісні прояви самооцінки й багато іншого. Сутність біографічного методу не зводиться до простого складання життєпису людини, вона передбачає цілеспрямоване виявлення фактів, мають психологічне значення. Вони можна отримати різними прийомами: у розмові зподекспертним, його батьками, вчителями, товаришами; шляхом вивчення медичної і педагогічною документації; з щоденників, листів та інших джерел.

У основу вивчення біографії може бути покладена наступна схема.

1. Дані батьківподекспертного: професія, освітній і культурне рівень кожного із батьків, їх спосіб життя, ступінь участі у вихованні дітей і застосовувані методи виховання.

2.Составе сім'ї, відносиниподекспертного з батьками, братами та сестрами. Яке нею вплив надавали члени сім'ї.

3.Дошкольний період її життяподекспертного: інформацію про ранньому (дитячому) періодіраз(вития, перенесених захворюваннях, вік, у якому почав ходити і говорити, відвідував чи дитячі заклади, чи ж виховувався вдома, які виявляв особливості поведінки у цей період, улюблені заняття і з гри, коли вивчився читати, писати і слід вважати, як проходив той процес, як складалися відносини з дітьми.

4. Шкільний період її життяподекспертного: розпочавши вчитися, як ставився до навчальним занять, «крива успішності» принаймні переходу із класу до класу, які предмети вважав за краще у яких відчував труднощі, які виявляв інтереси і меншої схильності, як складалися відносини з товаришами у школі та вчителями, з ким спілкувався поза зі школи і який основі будувалися ці відносини, дані: про основні особливості поведінки, чому залишив навчання (у разі, а то й закінчив школу), ніж займався після залишення школи.

5. Дорослий період: де й коли працював, як часто змінював місця роботи, ніж керувався під час виборів професії, як ставився до своїх обов'язків. Відносини у ній. Інтереси, схильності, улюблені заняття, звички. Коло людей якими воліє проводити вільний час.

Наведена схема, як неважко помітити, то, можливо доповнена ще багатьма пунктами і розділами. Ми звертаємо увагу до необхідність з'ясування лише основних обставин, здатних за відповідного аналізі дати уявлення про про психічному образіподекспертного і динаміці формування її особистості.

Експеримент як загальний метод дослідження відкриває шляху для отримання дуже великої та у часто незамінною інформацію проиндивидуально-психологических особливостях випробуваного. Ми зупинимося на стислому описі і характеристиці деяких конкретних методик, розроблених в психології на дослідження дітей і дорослих. Як свідчить досвід, вони придатні з метоюсудебно-психологической експертизи. Докладний виклад змісту методик, процедури експериментального дослідження та обробки результатів може становити предмет спеціального посібники. Обсяг справжньої роботи дозволяє нам тільки вказати деякі методики.


Методики дослідження особистості

>ТАТ (>Тематическийапперцептивний тест)

 

належить до пропрожективних методик, що застосовуються дослідження властивостей і особливості особистості.Испитуемому пред'являється деякі картини (від 6 до 30) з невизначеним сюжетом і ставитьсязадача—в вільному оповіданні викласти, що відбувається у зображеною ситуації, що передувало її виникненню, якою буде її розвиток, що відчувають дійових осіб, про що вони думають. Як іпрожективние методики,ТАТ передбачає отримання від випробуваного суворо регламентованого відповіді, який міг би вважатися правильним чи неправильним.Испитуемому надається велику свободу у будівництві оповідання. Завдяки цьому на оповіданні випробуваного, вважають творці тесту, проявляється у прихованому вигляді низку його особистих якостей. Для аналізу отриманого матеріалу використовуються такі категорії, як «відходи», «позиція персонажів», «солідаризація», «відступу від сюжетної лінії», «похибки сприйняття», «кількість деталей», «загальне час оповідання». Наявність у оповіданні випробуваного ознак, які стосуються кожної із зазначених категорій, свідчить, на думку авторів методики, про наявні у випробуваного властивості особистості. Наприклад, якщо випробовуваний у своєму оповіданні ставить себе, немов б поза ситуації, у безвихідь стороннього спостерігача, однаково стосовного до всіх можливихисходам дій персонажів картини, ці ознаки оповідання відповідають категорії «позиція персонажів» і свідчить про споглядальну позицію випробуваного, «відступу від сюжетної лінії» убік спогадів випадки з власного життя, власних вчинках засвідчуютьегоцентричности випробуваного тощо. буд.

ТестРоршаха

як іТАТ, єпрожективной методикою. За задумом її творця, методика дозволяє внаслідок аналізу специфічних особливостей творчої діяльності виявляти індивідуальні особливості особистості.Испитуемому послідовно пред'являється 10 карток із зображенням симетричних, невизначеною форми кольорових плям і пропонується то приводу кожного плями запитання: «Що це таке? Для чого це?» Порушення цих питань призводить до того, що з сприйнятті плям людина здійснює діяльність із формування образів конкретних картин. У цьому, як здійснюється той процес .і яким зміст створюваних піддослідним картин, проявляється його індивідуальність. Отримані відповіді піддослідних оцінюються за формальними і змістовним ознаками. Формальні оцінки відбивають властиві випробуваному особливості оперування об'єктами сприйняття й орієнтування у просторі, вибірковості сприйняття, черговості реакцію різні ознаки об'єкта, динамічності чи статичності виникаючих образів. Оцінюючи за змістом які в випробуваного образів їх належать до жодній із чотирьох категорій: люди, тварини, предмети, фантастичні образи. Сукупність оцінок дозволяє експериментатору висловлювати судження про властивості особистості випробуваного. Наприклад, стійка тенденція випробуваного до створення образів тварин може можуть свідчити про стереотипності і стандартності мислення, стала схильність сприймати плями як зображення предметів свідчить про деякуаутичность випробуваного тощо. буд.

Тест MMPI, розроблений США, застосовується психологами і психіатрами багатьох країн на дослідження особистості. З допомогою цієї методики вдається як виявляти стійкі, щодо постійні властивості особистості, а й тонко вловлювати зміни у стані випробуваного. У роки радянської спеціальної літературі відомі роботи, присвячені питанням техніки проведення обстеження тестом MMPI обробки експериментального матеріалу і інтерпретації отриманих результатів, До цих робіт ми бачимо відсилаємо читача.

Крім названих тестів, на практицісудебно-психологической експертизи може стати корисними також запитальникиАйзенка,Кеттела та інші методики. Звертаючись до дуже короткому і тому

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація