Реферати українською » Психология » Психологічна характеристика відчуття і сприйняття розумово відсталих учнів та їх корекція


Реферат Психологічна характеристика відчуття і сприйняття розумово відсталих учнів та їх корекція

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Реферат

 

Психологічна характеристика відчуття й сприйняття розумово відсталих учнів та його корекція


План

1 Загальна характеристика процесів відчуття й сприйняття розумово відсталих дітей

2 Особливості зорового і слухового сприйняття

3 Сприйняття простору й часу

4 Корекція недоліків сприйняття


1 Загальна характеристика процесів відчуття й сприйняття розумово відсталих дітей

Відчуття - це психічний процес безпосереднього відображення окремих якостей навколишнього світу, що діють на органи відчуттів. Сприйняття - це психічний процес безпосереднього цілісного відображення предметів і явищ навколишнього світу, що діють на органи відчуттів.

Повноцінність відчуттів і сприйняття залежить від діяльності всіх його ланок аналізатора -рецепторной, що переводить фізичну енергію подразнень в енергію нервових імпульсів, проводить й була центральною, яка проводить опрацювання інформації. Рецептори удетей-олигофренов може бути неушкодженими, проте через дифузійна ушкодження кори мозку порушеною виявляється центральна частина всіх аналізаторів.

Тому всі види відчуттів при олігофренії характеризуютьсязамедленностью,диффузностью,недиференцированностью внаслідок зниження рухливості іиррадиации нервових процесів.

Удетей-олигофренов виявляються усунутими пороги чутливості. Нижній поріг, що визначає мінімальну інтенсивність подразника, яку реагує рецептор, вони завищеним. Це означає, що подразники малої інтенсивності не цікавить них реакції. Верхній поріг, що визначає максимальну інтенсивність подразника, який ще сприймається як специфічний і викликає больових відчуттів, в дітей із недорозвиненим інтелектом виявляється зниженим.

Отже, діапазон, у якомудети-олигофрени адекватно реагують на зорові, слухові, тактильні та інші стимули, виявляється звуженим.

Хоч первинного ушкодження органів відчуттів при олігофренії найчастіше немає, сприйняття У цих дітей характеризується бідністю й неточністю. Усі властивості сприйняття виявляються недорозвиненими.К.І.Вересотська експериментально показала його повільність і слабку активність,Е.С.Бейн -недоразвивание константи, М. М.Нудельман іІ.М. Соловйов - звужений обсяг.

Для правильного впізнавання предметів діти із розумовою відсталістю вимагають удвічі більше часу, ніж їх нормальні однолітки. Виразно спостерігається повільність проробки сенсорної інформації при ускладненніперцептивного завдання.Восприятию розумово відсталих дітей властиві хаотичність, безсистемність. Це означає, що вивчення предмета відбуваєтьсянеорганизовано, що робить в усіх його ознаки відбиваються. У процесі сприйняття не відокремлює суттєві ознаки від другорядних, не встановлює перетинів поміж ними.

Є об'єкти, дослідження яких вимагає і послідовного вивчення кожної з частини, оскільки вони складаються з кількох рівноцінних елементів. Ознайомлення коїться з іншими об'єктами вимагає виділення, тож ретельного обстеження лише істотних ознак. Організація сприйняття удетей-олигофренов залежить від структури предмета, як це буває притаманно здорових малюків.

Цілісність іконстантность сприйняття, властиві дітей із нормальним психофізичним розвитком, дають можливість дізнатися предмет незалежно з його розташування, і навіть над його окремою частиною, об'єднувати елементи до структури, при ускладнених умовах сприйняття висувати гіпотези й уточнюватимемо їх. При розумової відсталості діти неправильно дізнаються предмет над його частиною, додаткову інформацію не змінює їх установок, не сприяє виправленню помилок.

Збільшення відстані до предмета, розташування їх у незвичайних умовах також віддзеркалюється в правильності сприйняття. Наприклад, зображення тарілки, перевернутої догори ногами,дети-олигофрени дізнаються як капелюх, автомобіль, зображений з відривом, сприймається ними як іграшковий тощо. Об'єкти, які з окремих елементів, теж відбиваються цими дітьми. Вони бачать лише елементи, а чи не ціле. Коли вірити їм показати малюнок предмета, контур якого зображений із допомогою кіл, можуть сказати, що бачать багато кружалець.

Сприйняття розумово відсталих учнів є недостатньоосознанимм. Причиною цього може бути бідність словникового запасу. Адже якщо вона не знає, як називається те чи інше явище, те вона й не виділяє їх у свідомості.

Підпорядкування сприйняття мисленню сприяє розвитку їїеталонности. У нормальних дітей це відбувається у дошкільному віці, коли з певним ознаками дитина відразу відносить предмет чи явище, яке сприймає, до визначеної категорії і приписує їм відповідних властивостей. Еталоннеобобщено сприйняття при розумової відсталості замінюється загальним, неспецифічний, у якому не враховуються визначено суттєві властивості, що робить різні предмети орієнтуються як тотожні. Наприклад, вперше побачивши корову, дитина називає її великий собакою.

Звуження обсягу сприйняття, притаманнедетей-олигофренов, які відбивають одномоментно вдвічі нижча об'єктів, ніж здорові діти, призводять до того, що вони можуть сприйняти ситуацію цілісно і вивчають її послідовно. Послідовне сприйняття елементів ситуації замість цілісного ускладнює розуміння зв'язків і стосунків, перешкоджає осмисленню, і навіть є основою труднощів засвоєння процесу читання.

З яким віком, завдяки навчанні у допоміжної школі сприйняття розумово відсталих дітей вдосконалюється у бік збільшення його швидкості, розширення обсягу, розвитку усвідомленості, упорядкованості, системності.

2 Особливості зорового і слухового сприйняття

>Слуховое сприйняття дітей із розумової відсталістю характеризуєтьсянедиференцированностью. Це негативно віддзеркалюється в розрізненні близьких звучанням фонем. Недостатністьфонемного слуху є одним із причин труднощів формування постійного образу слова, і навіть розуміннясвернутой мови в розумово відсталих дітей. Показовим у цьому аспекті є така приклад. У на запитання, ніж схожі зливу і персик, учениця четвертого класу допоміжної школи відповідає: "Це, коли відбувається дощ, грім, блискавка, пес гавкає".

Причиною такої неадекватного відповіді є помилкове сприйняття звуків, що призвело до неправильного синтезу слів: замість слова зливу дівчинка почула злива, а замість персик - собачка.

Гострота зору розумово відсталих дітей зазвичай кілька порушена, який дає можливістьотделенно бачити предмети, які перебувають поруч. Учні молодших класів часто сприймають їх одностайно великий об'єкт. Через вади гостроти зору світ довкола себе представляється єдиним, позбавленим виразних форм, образи предметів втрачають свою специфічність.

Розумово відсталі діти не вміють пристосовувати своє сприйняття до змінним умовам. Скажімо, зображення перекинутих чашки з блюдцем, вони дізнаються як гриб. Водночас недобачають істотних деталей (наприклад, ручка від чашки), що суперечать їх відповіді. Причиною цього є схематичність, спрощеність сприйняття, несформованістьперцептивного дії.

>Недиференцированность зорового сприйняття призводить до труднощам розрізнення предметів за кольором, формою, величиною. Учні із розумовою відсталістю не володіють узагальнюючими категоріями "колір", "форма", "ширина", "товщина", "висота" тощо. Відповідаючи на запитання форму предмета вона може вказувати назву колір.Ж.І.Шиф, В. Г. Петрова, Т. М. Головіна відзначають, щодети-олигофрени краще сприймають величину і колір предметів й більше матеріал і форму.

За нормального розвитку дітей сприйняття кольору остаточно дошкільного віку проходить такі етапи: 1) виділення кольору як ознаки, розрізнення предметів за цією ознакою; 2) впізнання кольору, що дозволяє знайти предмет названого кольору; 3) активне визначення кольору предмета; 4) вміння оперувати кольоровими образами без опертя наочність, що дозволяє відповідати питанням "Що буває зеленим, червоним тощо"?

Удетей-олигофренов з великим запізненням формується вміння виділяти колір, як ознака предмета (окремі не вміють цього на початку молодшого шкільного віку). їм важко засвоїти назви навіть основних квітів (червоний, синій, зелений, жовтий, коричневий, чорний, білий). Вони плутають відтінки - тону сусідніх за спектром квітів, наприклад, червоного та помаранчевого, жовтого і зеленого, сприймає як тотожні; не володіють назвами додаткових квітів (фіолетовий, помаранчевий, салатний та інших.).

Однією з причин їхнього недостатності сприйняття кольору є нестача їх у словнику дитини відповідних термінів. Багато його учнів молодших класів допоміжної школи можуть дізнатися колір над його назвою, але з можуть самостійно виділяти і називати його як свідчення предмета.

Ще складним завданням для учнів із розумової відсталістю є виділення форми предмета. Не розрізняють плоскі і об'ємні постаті, зокрема, сферу і коло, квадрат і куб; недобачають різниці між квадратом, прямокутником, трапецією; що неспроможні співвіднести форму конкретного предмета з певним еталоном. Взагалі узагальнені еталони форм в них виникають, що робить вони охоче визначають форму зошити як прямокутну не можуть виконати цю саме завдання щодо лінійки.

Учні молодших класів допоміжної школи володіють назвами простих геометричних постатей - квадрат, коло, трикутник, проте завжди виразно усвідомлюють властивості, можуть плутати їх між собою й іншими подібними постатями.

Відомо, що перцепція властивостей предмета первинне формується, як практичне дію. За виступомІ.М. Сєченова, рука, виконуючи практичні маніпуляції, вчить очей бачити. Там, де дитина з психофізичним розвитком неспроможна визначити форму чи розміри предмета з допомогою безпосереднього зорового сприйняття, вона робить це шляхом практичного дії, обводячи контур чи накладаючи порівнювати предмети, здійснюючи вимірювальні операції з допомогою мірок.

>Деть із розумовою відсталістю у разі виникнення труднощівпер-цептивного характеру самостійно проваляться до практичним діям. Якщо цього спонукають до цього дорослі, після виконання дії що неспроможні зробити відповідні висновки про властивості предмета.

Недорозвиток сприйняття розмірів призводить до того, що молодший школяр із розумовою відсталістю відчувають труднощі за необхідності складати мотрійку і пірамідку, розкласти до кількох однорідні предмети від найбільшого до найменшій, визначити місце предмета у низці залежно з його розмірів.

Завдяки спеціальномукоррекционно-направленной навчанні, трудовий підготовці у допоміжної школі недолікиперцептивной діяльності розумово відсталих дітей долаються. Учні навчаються розрізняти предмети з кольору, формою, величиною, опановують необхідними термінами для назви цих ознак предмета. Але вони збільшується об'єм і гострота зору, поліпшується фонемного слух, вдосконалюються всеперцептивние функції, зокрема осмисленість, системність, константа.

Наявність відставання у розвитку сприйняття у старшокласників можна побачити тільки завдяки спеціально організованому психологічному обстеження.

3 Сприйняття простору й часу

 

Сприйняття простору й часу - це складні видиперцептивной діяльності, створених в практичної діяльності завдяки узгодженим дії всіх аналізаторів. Окремого органу до простору й у людини немає.

У сприйнятті простору розрізняють відображення просторових відносин власного тіла, простору як і проекції простору на площину.

Навіть якби нормальному онтогенезі вміння відображати просторові відносини виникають порівняно пізно - наприкінці дошкільного віку. У розвитку просторовогогнозису психологи виділяють етапи, пов'язані з її появою в дитини активного переміщення у просторі; заволодінням предметними діями; засвоєнням мовлення, що дає можливість представляти і узагальнювати в слові просторові категорії.

Ці етапи, щоправда трохи згодом, проходятьдети-олигофрени. Незручність і недостатня координація рухів, труднощі оволодіння предметними діями, загальненедоразвивание мовлення, властивідетям-олигофренам, негативно б'ють по формуванні сприйняття й вміння орієнтуватися у просторі. Розумово відсталі молодший школяр не розрізняють напрями нагорі, внизу, справа, зліва, посередині, між, перед, ззаду і їх інші, плутають їх між собою, не володіють відповідними приводами і говірками.

У допоміжну школу часто приходять діти, котрі вміють правильно одягтися, надіти черевики тому, що ні можуть встановити перед у одязі, співвіднестиправую-левую ногу зправим-левим черевиком. їм важко орієнтуватися у приміщенні школи, знайти свій клас, парту. На початку навчання вони може бути досвіду спрямованостіперцептивного дії зліва-направо, замість якої спостерігається чи хаотичність, чи дзеркальність (справа-наліво) сприйняття.

Цей недолік визначає труднощі формування умінь читання і автора листа, ускладнює розуміння серйозних розмов із опорою на наочність. Скажімо, причиною неправильного розуміння змісту сюжетної картини то, можливо помилкове відображення просторових відносин між зображеними об'єктами. Недостатньо адекватно сприймаючи до картини перспективу, глибину зображеного простору, учні недобачають різницю у зображенні предметів, які перебувають передньому і задньому плані. їм, що ці предмети розміщені однієї лінії.

Дітям важко навчитися орієнтуватися у книзі, зошити. Вони можуть знайти потрібні сторінку, вправу в підручнику; можуть писати у зошиті з середини, з кінця аркуша, справа-наліво, їм важко дотримуватися рядки. Недорозвиток просторовогогнозису призводить до труднощам формування правильного образу літери, гальмує процес створення навичок рахунки і арифметичних дій зі переходом через десяток, ускладнює розуміння й побудова висловлювань з допомогою просторових граматичних конструкцій.

Здатність сприймати час в дітей із нормальним розвитком інтенсивно формується завдяки регламентованої навчанні у шкільництві. Вирізняють сприйняття побутового часу (сьогодні, завтра, вчора, дні тижня, періоди діб, і іншого подібного начиння), математичного (секунди, годинник, хвилини), історичного (минуле, нинішнє, майбутнє).Физиологичной основою сприйняття часу умовнірефлекси-диференциации цього разу місце у низці, які, як показали дослідження Про. Р.Лурия, удетей-олигофренов формуються надзвичайно складно і характеризуються нестійкістю.

Усі види сприйняття у розумово відсталих дітей виявляються недорозвиненими. Вони довго плутають поняття учора й завтра, вранці, ополудні і лише ввечері, дні тижня, що неспроможні визначити послідовність подій. Учні допоміжної школи допускають грубих помилок, коли їм пропонують визначити тривалість певного проміжку часу, встановити, коли має уникнути певний час. Наприклад, інтервал удесятеро секунд можуть оцінити як однохвилинний.

У зв'язку з труднощами сприйняття історичного часу уроки історії для дітей із розумової відсталістю належать до розряду найскладніших. Учням допоміжної школи важко минуле, розмістити його події у певної послідовності. Вони плутають атрибути різних історичних періодів.

Недоліки сприйняття часу б'ють по розумінні й побудові вартових граматичних конструкцій.

4 Корекція недоліків сприйняття

 

Вчитель має враховувати недостатність сприйняття учнів із розумової відсталістю під час уроків, інакше навчальний матеріал засвоюватиметься ними неправильно й у неповному обсязі.

>Деть, що навчання у допоміжної школі мають дуже різний рівень сформованості сприйняття. У тому числі можуть бути такі, що навіть не розрізняють предмети з кольору, формою, величиною, погано орієнтуються у просторі, не володіютьперцептивним дією. У інших учнів властивості сприйняття може бути більш-менш задовільними. Тому на згадуваній етапі пристосування до дефекту необхідно провести діагностику індивідуальних особливостей сприйняття кожного учня і основі визначити шляхи і кошти корекції.

Власне корекція недоліків сприйняття здійснюється шляхом його підпорядкування мисленню і іномовленню. Завдяки цьому на період пропедевтики учні засвоюють поняття нагорі, внизу, справа, зліва тощо. їм пропонують такі вправи: назвати предмети, розміщених нагорі, над тобою, внизу, праворуч від тебе, зліва; сказати, де знаходиться певний предмет; показати листку його ліву, праву, верхню, нижню частини, розмістити нею у певному порядку предметні картинки, літери, цифри та інших.

Важливо довести до свідомості учнів відносність напрямів простору, адже, Якщо

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація