Реферати українською » Психология » Протокол самотестування


Реферат Протокол самотестування

Страница 1 из 3 | Следующая страница

ПРОТОКОЛСАМОТЕСТИРОВАНИЯ

>Ф.И.О. Матросова Тетяна Миколаївна

Рід занять: продавець


Завдання 1. Визначення типу темпераменту

Таблиця 1. Реєстраційний бланк

 № Відповідь Відповідь Відповідь Відповідь Відповідь Відповідь
1 Ні 11 так 21 так 31 так 41 так 51 так
2 немає 12 так 22 немає 32 так 42 так 52 немає
3 немає 13 так 23 немає 33 немає 43 немає 53 немає
4 так 14 так 24 немає 34 так 44 немає 54 так
5 немає 15 немає 25 так 35 немає 45 немає 55 немає
6 немає 16 немає 26 немає 36 немає 46 так 56 так
7 немає 17 так 27 так 37 так 47 немає 57 немає
8 так 18 так 28 так 38 немає 48 немає
9 так 19 так 29 так 39 так 49 так
10 немає 20 немає 30 так 40 немає 50 так

Таблиця 2. Показники властивостей темпераменту

Показники властивостей Показник щирості відповідей
>Экстраверсия >Нейротизм
1. - 29. - 2. - 31. + 6. -
3. - 32. - 4. - 33. - 12. -
5. +  34. - 7. + 35. - 18. -
8. + 37. + 9. - 38. - 24. -
10. - 39. + 11. + 40. - 30. -
13. + 41. - 14. + 43. - 36. -
15. + 44. - 16. - 45. - 42. -
17. + 46. + 19. + 47. - 48. +
20. + 49. + 21. + 50. + 54. -
22. - 51. - 23. - 52. -
25. + 53. - 26. - 55. -
27. + 56. + 28. + 57. -
Разом 13 Разом 8 Разом 1

Таблиця 3. Ключ доопроснику

Показники властивостей темпераменту

Показник

щирості

>Экстраверсия >Нейротизм
1. Так 29. Ні 2. Так 31. Так 6. Так
3. Так 32. Ні 4. Так 33. Так 12. Ні
5. Ні 34. Ні 7. Так 35. Так 18. Ні
8. Так 37. Ні 9. Так 38. Так 24. Так
10. Так 39. Так 11. Так 40. Так 30. Ні
13. Так 41. Ні 14. Так 43. Так 36. Так
15. Ні 44. Так 16. Так 45. Так 42. Ні
17. Так 46. Так 19. Так 47. Так 48. Ні
20. Ні 49. Так 21. Так 50. Так 54. Ні
22. Так 51. Ні 23. Так 52. Так
25. Так 53. Так 26. Так 55. Так
27. Так 56. Так 28. Так 57. Так

Відповівши стосовно питань цього тесту можна робити висновків, мій тип темпераменту - сангвінік. Мені властиваекстраверсия. Тобто соціально відкрита, ">расторможен а", добре зав'язую і підтримую емоційні контакти. Це може бути корисним у випадках, де потрібно здатність брати ситуації у своїх рук. Наприклад, робота комерсанта, брокера, торгового працівника, журналіста. Мені властива товариськість, ініціативність, гнучкість, вміння знайти місце у світі початку й пристосуватися її вимог. більшою мірою схильна діяти під впливом раптового спонукання, ніж у наміченої програмі. Мене подібно магніту, притягають предмети і об'єкти зовнішнього світу.


Завдання 2.Психодиагностическая методика з визначення характерологічних чорт і психологічних властивостей особистості

Таблиця 5. Визначення характерологічних чорт і психологічних властивостей особистості.

1 З 15 А 29 З 43 А 57 А 71 З 85 Б 99 Б
2 З 16 Б 30 Б 44 А 58 З 72 А 86 З 100 А
3 Б 17 Б 31 Б 45 А 59 З 73 З 87 Б 101 А
4 Б 18 А 32 А 46 З 60 А 74 Б 88 А 102 З
5 Б 19 А 33 З 47 З 61 Б 75 А 89 Б 103 З
6 Б 20 Б 34 Б 48 З 62 З 76 Б 90 Б 104 А
7 З 21 Б 35 А 49 З 63 А 77 А 91 З 105 Б
8 А 22 З 36 Б 50 А 64 Б 78 Б 92 А
9 А 23 А 37 А 51 З 65 А 79 А 93 Б
10 А 24 А 38 Б 52 А 66 Б 80 А 94 А
11 З 25 Б 39 З 53 А 67 З 81 З 95 Б
12 А 26 Б 40 Б 54 З 68 Б 82 З 96 З
13 З 27 А 41 Б 55 А 69 А 83 Б 97 Б
14 Б 28 А 42 А 56 З 70 А 84 Б 98 З

Таблиця 6. Результати тестування.

Сума
>MD 0 0 0 2 0 2 2 6
A 2 2 1 2 2 1 1 11
B 1 0 0 1 0 0 1 3
З 1 1 1 2 0 1 6
E 1 2 0 0 2 1 6
F 1 2 1 2 1 2 9
G 0 0 1 2 2 0 5
H 2 1 0 0 1 1 5
I 2 1 0 2 0 0 5
L 2 0 0 1 1 1 5
M 2 0 2 0 2 2 8
N 0 0 0 2 0 1 3
>O 2 1 2 1 2 0 7

>Q1

1 1 2 0 2 1 7

>Q2

2 0 0 1 1 0 4

>Q3

1 0 2 2 1 0 6

>Q4

1 1 2 1 1 0 6

Таблиця 8. Переклад "сирих" балів до

"Сирі" бали (з чинників)

>MD

A

B

З

E

F

G

H

I

L

M

N

>O

>Q1

>Q2

>Q3

>Q4

0-2

0-4

0-2

0-3

0-1

0-2

0-3

0-3

0-3

0-1

0-3

0-1

0-1

0-4

0-2

0-2

0-1

3

5

-

4

2

-

4

4

4

2

-

2

2

5

3

3

2

4

6

3

5

3

3

5

5

5

-

4

3

3

6

-

4

3

5

7

-

6

4

4

6

6

6

3

5

4

4

-

4

5

4

6

8

4

7

5

5

7

7

7

4

6

5

5

7

5

6

5

7

-

-

8

6

6

8

8

8

-

7

6

6

8

6

7

6-7

8

9

5

9

7

7

9

9

9

5

8

7

7

9

7

8

8

9

10

6

10

8

8

10

10

10

6

9

8

8

10

8

9

9

10-11

11

7

11

9

9

11

11

11

7

10

9

9

11

9

10

10

12-14

12

8

12

10-12

10-12

12

12

12

8-12

11-12

10-12

10-12

12

10-12

11-12

11-12

стіни

>Кол-во

балів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Рівень низький середній високий


Висновок: мій особистісний профіль: серцева, наполеглива, легковажна, прониклива, обов'язкова, гнучка. Мої недоліки:социабельность, боязкість, самовпевненість.

Побічні чинники та їх інтерпретація. Крім первинних 16 чинників можна назвати чотири чинника другого порядку:

F1— тривожність – адаптованість; F2 —интроверсия –екстраверсия; F3 — чутливість – реактивна врівноваженість; F4 — конформність – незалежність.

Розрахунок вторинних чинників проводиться у разі формулам:

F1 = [(38 +2L +3O +4Q4) –2(C + H +Q3)]: 10;

F2 = [(>2A +3E +4F +5H) – (>2Q2 + 11)]:10;

F3 = [(77 +2C +2E +2F +2N) – (>4A +6I +2M)]: 10;

F4 = [(>4E +3M +4Q1 +4Q2) – (>3A +2C)]: 10.

F1 = [(38 + 2*5 + 3*7 + 4*6) – 2(6 + 5 + 6)]: 10=5,9

F2 = [(2*11 + 3*6 + 4*9 + 5*5) – (2*4 + 11)]:10=11,2

F3 = [(77 + 2*6 + 2*6 + 2*9 + 2*3) – (4*11 + 6*5 + 2*8)]: 10=12,4

F4 = [(4*6 + 3*8 + 4*7 + 4*4) – (3*11 + 2*6)]: 10=4,7

Таблиця 9. Реєстраційна таблиця (дані розрахунку вторинних чинників)

Чинник

F1

F2

F3

F4

Балл 5,9 11,2 12,4 4,7

Висновок: життя цілому мене задовольняє, соціально контактна, не загальмована, успішно встановлюю і підтримую міжособистісні стосунки, життєрадісна, рішуча, заповзятлива, схильна не помічати тонкощі життя. Можуть виникати труднощі через занадто поспішних дій без достатніх роздумів, потребую підтримки і шукаю її в людей.


Завдання 3. "Мова міміки і жестів"

Таблиця 10. "Мова міміки і жестів"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P.S
Відповідь б а а р, буд, е б, в в б б а б
Окуляри 4 1 4 2 5 3 3 1 3 2
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -
Відповідь а в а б в в а в а а
Окуляри 0 2 0 2 1 1 3 0 3 4 44

 

Таблиця 11. Ключ

1 а - 2 б -4 в - 3 11 а - 0 б - 3 в - 1
2 а - 1 б - 3 в - 0 12 а- 1 б - 4 в - 2
3 а - 4 б -4 в - 0 р -2 буд - 4 13 а - 0 б - 4 в - 3
4 а - 0 б - 0 в - 1 р - 1 буд - 0 е - 1 14 а - 4 б - 2 в - 0
5 а - 1 б - 2 в - 3 р - 4 буд - 2 15 а -4 б - 0 в - 1
6 а - 2 б - 1 в - 3 р - 2 буд -2 е - 2 16 а - 0 б - 2 в - 1
7 а - 1 б - 3 в - 3 р - 2 буд - 0 17 а - 3 б -2 в - 1
8 а - 3 б - 1 в - 1 р - 1 18 а - 2 б - 4 в - 0
9 а - 3 б - 2 в - 2 19 а - 3 б - 2 в - 1
10 а - 3 б - 2 в - 1 20 а - 4 б - 0 в - 2

Відповівши всі запитання, я набрала 44 бала, але це отже, що це доставляє певне задоволення стежити на інших людей, і це непогано інтерпретую їх міміку і жести. Але вже ні вмію використання цієї інформації у житті (наприклад, щоб правильно будувати свої взаємини із оточуючими). Я буквально сприймаю сказані мені слова керуюся ними.


Завдання 4.Поддаетесь ви чужій думці? (М. У.Киршева, М. У.Рябчикова)

Таблиця 12. Реєстраційний бланк

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Сума
Відповідь в а б а в а б в б б в а а в б *
Бали 5 3 10 5 5 5 10 5 5 0 5 0 1 5 10 74

Таблиця 13. Ключ

1 а = 8 б = 2 в = 5 6 a = 5 б = 10 в = 0 11 а= 10 >б=0 в = 5
2 а = 3 б = 9 в = 7 7 а = 2 б = 10 в = 3 12 а = 0 б = 10 в = 5
3 а = 5 б = 10 в = 0 8 а = 0 б = 1 в = 5 13 а= 1 >б=7 в = 9
4 а = 5 б = 9 в = 8 9 а = 0 б = 5 в = 10 14 а= 8 б= 1 в = 5
5 а = 0 б = 2 в = 5 10 а = 9 б = 0 в = 6 15 а= 8 б= 10 в = 2

Від 41 до 90 балів. Мною керують не емоції, а раціональні міркування. Я тверезо обмірковую, а разі потреби іду принципу "поступається той, хто розумнішими", якщо вважаю справа важливим, обстоюю свою думку. Я твердий погляд на речі, який змінюється зі зміною вітру, як флюгер, але й іншого у тому ж протягом життя, якщо здоровий глузд диктує інше.

Завдання 5. Оцінка стилю управління

Таблиця 14. Дані тестування

1 2* 3* 4 5 6 7 8 9* 1*0 11 12 13* 14* 1*5 1*6 17 18 19
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація