Реферати українською » Психология » Особливості гендерних стереотипів у сучасному суспільстві


Реферат Особливості гендерних стереотипів у сучасному суспільстві

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Соціально-психологічні проблеми гендерної психології

1.1 Поняття гендеру

1.2 Передумови і етапи розвитку гендерної психології

1.2.1 Специфіка вітчизняних досліджень у сфері психології статі

1.2 2Гендер як соціальна категорія

1.3 Соціальні норми, ролі й гендерні конфлікти

1.4 Основні теорії, концепції, й методи дослідження гендерних характеристик

2. Вивчення особливостей гендерних стереотипів особистості умовах сучасного суспільства

2.1Констатирующий експеримент

2.2Формирующий експеримент

Укладання

Список використаних джерел


Запровадження

Питання, пов'язані особливостям статі людини її психологічними відмінностями, останнім часом входить до числа найбільш обговорюваних у суспільстві. Роль чоловіків і жінок у громадському середовищі сьогодні зазнає значних змін. Ця проблема хвилює уми багатьох сучасних соціальних психологів, як-от Ш. Берн [10, З. 32], Д. Маєрс [26, З. 257], І.С. Кон [24, З. 766], І.С.Клецина [22, З. 189],Т.В.Бендас [7, З. 134],О.А. Вороніна [13, З. 101], бачать переоцінку «гендерних» цінностей на сучасному соціальному суспільстві.

Вивчення психології чоловіків і жінок та його відмінностей друг від друга має безпосередній стосунок як до людини як такого, але й до всього суспільству загалом.

Останнім часом у соціальній психології значно зріс інтерес до на небезпеки що така стереотипізації. Особливо гостро встає питання про здатність звільнення з загальноприйнятих правил, культурних програм, щеплених нам громадськістю, і рівнясвободи-зависимости від цього, жінка ми чи чоловік, отже від соціально-психологічних особливостей своєї статі, які у ньому домінують.

Загальна психологія довгий час ігнорувала підлогу як аспект людської природи, якТ.В.Бендас [7, З. 34]. Соціальна психологія також відмовлялася визнавати гендер як складову основу однієї з сильних діалектичних протиріч, визначальних взаємодії людей соціумі, зазначає у своїх працях Ш. Берн [10, З. 34].

Нині гендерні дослідження широко проводяться в всьому світі, такими вченими якФ.Л. Джеймс [15, З. 146], До. Хорні [45, З. 82], До. Уест [42, З. 96], З. Фаррел [43, З. 190], Т.С. Баранова [5, З. 39],Ю.Е.Алешина [2, З. 51]. У певному сенсі увагу до питань гендерної соціалізації є породженням інтенсивно поширених в усьому світі феміністичних ідей. Результати досліджень у сфері гендерної соціалізації вочевидь призводять до висновку, що особливості чоловічої та жіночої полоролевої ідентифікації специфічно б'ють по становищі особи у суспільстві, його особистою та фахової долі. У цьому сенсі вони важливі у відбитку процесів, які у світі, основним напрямом якого є все велика гуманізація і підвищення вимог до духовної становленню особистості, те й визначає актуальність нашого дослідження.

Мета дослідження – визначити особливості гендерних стереотипів в суспільстві означити методи їхньої організації розхитування.

Завдання:

1 Розкрити суть наукового поняття «гендер», його зміст, особливості i сучасні напрями гендерної психології.

2 Визначити особливості і структуру гендерних стереотипів в суспільстві.

3 Позначити соціальні умови, що впливають їх формування.

4 Розробити методичних рекомендацій із пом'якшення впливу гендерних стереотипів на особистісні прояви.

У дослідженні особливо акцентувався те що, що у гендерної психології є: не виявлення різниці між психологічними характеристиками чоловіків і жінок, не обгрунтування доцільності взаємодоповнення чоловічих і жіночих соціальних ролей, не твердження ідей про традиційних еталонах «правильної» статевої ідентичності, а фокусом розгляду у дослідженні є аналіз особистісних проблем чоловіків і жінок, породжуваних диференціацією їх психологічних характеристик іиерархичностью їх соціальних ролей, статусів, позицій в мікро- імакросоциуме, утрудняють їх самореалізацію в сімейної і фахових сферах.

У межах гендерного підходу протиставлення і «очевидна» нерівноцінність чоловічих і жіночих чорт особистості, напряму думок, особливостей поведінки закріплюють зв'язок між біологічним підлогою й досягненнями у соціальному житті. Індикаторами гендерних характеристик поведінки служать соціальні очікування, ролі й конвенціональні вимоги статевої адекватності поведінки. Прийняття позиції, що біологічна стать перестав бути першопричиною психологічних характеристик поведінки й соціальних ролей, дозволяє реконструювати, переосмислитиЯ-образи і життєві сценарії, нав'язані системоюполоролевих уявлень, дає можливість чоловікам, і жінкам по-новому оцінити свої можливості і претензії, визначення перспектив життєтворчості, активізувати особистісні ресурси для вибору суб'єктивних стратегій самореалізації й оптимізації відносин.

Мета дослідження – виявлення хибних гендерних стереотипів.

Гіпотеза – що стоїть рівень конформності особистості щодо впливу соціуму, то яскравіші представлені гендерні стереотипи у структурі її поведінки.

Практична значимість залежить від можливості використання корекційних рекомендацій, сприяють засвоєнню нормативних гендерних ролей і корекціїискаженних, хибних гендерних стереотипів.

Предмет дослідження – особистісні гендерні стереотипи та його особливості в сучасному соціальному суспільстві (студентському).

Об'єкт дослідження – група студентів із 14 людина 3 курсу факультету «Психологія»СГИ.

Новизна роботи залежить від визначенні гендерних стереотипів у соціальному суспільстві затяжного перехідного періоду.

>Методологической основою є гендерний підхід, направлений замінити аналіз гендерних характеристик особистості, психологічних аспектівмежполових взаємин держави і наслідків статевої диференціації іиерархичности (чоловіче домінування і жіноче підпорядкування) в створених стосунках між чоловіками, й жінками у процесі їх індивідуального шляху.

Емпіричною базою дослідження є роботи сучасних вчених – психологів як зарубіжних, і вітчизняних: Ш. Берн [10, З. 56],Т.В.Бендас [7, З. 345], І.С.Клейкиной [35, З. 498],О.А.Ворониной [12, З. 13],подчеркивающих положення про те, що гендерний підхід дає можливість від погляду про зумовленості чоловічих і жіночих характеристик, ролей, статусів і жорсткої фіксованостіполоролевих моделей поведінки й показує особистісні шляхи розвитку й самореалізації, не обмежені гендерними стереотипами.

Блок методикконстатирующего експерименту:

1. Тест Куна іМакпартленда «Хто Я?» (Додаток Б)

2.Опросник З.Бем (Додаток У)

3. Тест Лірі (Додаток Р)

4.Опросник З.Бем (модифікований варіант) (Додаток Д)

5.Опросник «>Пословици» (Додаток Є).

Використані методи в формуючому експерименті:

1.Групповая дискусія

2. Мозговий штурм

3. Анкетування

4. Опитування

5. Спостереження

Структура бакалаврської праці полягає з впровадження, більшості з цих двох глав, укладання, глосарію, списку використаної літератури та докладання.

У запровадження наводиться огляд основних поглядів представників гендерної з психології та представлені мета, завдання, гіпотеза, методологічна базу й інструментарій дослідження; розроблена актуальність, практична значимість, новизна, і навіть предмет і той дослідження.

Перша глава, що складається з 5 підпунктів, містить основні соціально-психологічні проблеми гендерної психології, розкриває історичний аспект формування даної наукової галузі, зміст поняття гендеру, як соціальної категорії, й захопити основні концепції, теорії та методи дослідження.

Другий розділ присвячена експериментальному вивченню гендерних особистісних характеристик. Вона складається зконстатирующего експерименту, спрямованих виявлення хибних гендерних стереотипів, і формує експерименту, спрямованих виправленняискаженности стереотипного гендерного сприйняття.

Наприкінці наводяться узагальнюючі висновки та рекомендації.

>Библиографический список містить список використаної літератури.


1. Соціально-психологічні проблеми гендерної психології

Гендерна психологія – зовсім новий напрям, яка лише починає заявляти себе як "про самостійної області психологічного знання, – це галузь психологічної науки, вивчає закономірності формування та розвитку характеристик особистості як представника певного статі, зумовлені статевої диференціацією,стратификацией іиерархизацией, вказує І.С.Клецкина [35, З. 444].

У гендерної психології вивчаються непросто розбіжності у психологічні особливості чоловіків і жінок, в фокусі уваги її уваги, передусім, ті закономірності особистісного розвитку, які викликані явищами статевої диференціації, стратифікації іиерархизации. Важливим є також аналіз психологічних засобів і механізмів, дозволяють чоловікам, і жінкам розуміти й використовувати вплив гендерних чинників до процесів їх самореалізації.

У психології статі жіночі і чоловічі ролі зізнаються рівнозначними, хоч і різними за змістом. Вихідним підставою служить імпліцитне прийняття біологічного детермінізму ролей, спирається подання проврожденности чоловічого і жіночого первеня у людині. При аналізі детермінант статевих відмінностей розглядаються як біологічні, і соціокультурні чинники, проте роль соціокультурного впливу зводиться до оформлення тих чорт і характеристик людини, якіпредопределени природою. У гендерної психології під час аналізу проблем статевої диференціації упор зроблено наиерархичности ролей, статусів, позицій чоловіків і жінок. Активно обговорюються питання нерівності, дискримінації, сексизму. У детермінації соціального поведінки особистості пріоритет віддано соціокультурними чинникам: традиціям, культурі, релігії, і церкви, сімейному вихованню, освіті, «вулиці», ЗМІ, мистецтву й літературі.

У структурі гендерної психології вирізняються такі розділи:

1. Психологія гендерних відмінностей.

2. Гендерна соціалізація.

3. Гендерні характеристики особистості.

4. Психологія гендерних відносин.

Під час вивчення гендерних відмінностей, підкреслюєТ.В.Бендас [8, З. 137], розглядаються такі питання, як природа відмінностей, їх оцінка та динаміка, вплив цих гендерних відмінностей на індивідуальний життєвий шлях чоловіків і жінок, можливості їх самореалізації.

Ключовими проблемами щодо гендерної соціалізації, вважає Т.С. Баранова [5, З. 39], є психосоціальні аспекти розвитку особистості як представника певного статі всіх етапах її життєвого циклу,вписание їх гендерного розвитку на історичний, культурний і соціальний контексти.

Зблизька гендерних характеристик вивчається ідентичність чоловіків і жінок і її складові: уявлення, стереотипи, установки, пов'язані зі статевим диференціацією,стратификацией іиерархизацией. Особливу увагу приділяють вивченню продуктивних стратегій і тактик поведінки чоловіків і жінок у подоланні традиційних гендерних стереотипів, і навіть аналізу закономірностей і творення механізмів зміни наявних та розвитку нових гендерних стереотипів.

Розділ психологія гендерних відносин включає у собі вивчення питань спілкування, і взаємодії між представниками різних статі. Традиційні гендерні стереотипи і її уявлення спонукають чоловіків і жінок як суб'єктівмежполового взаємодії формувати таку модель поведінки, коли він відносини характеризуютьсянесимметричностью, що дається взнаки в домінуванні й залежності. З позицій гендерного аналізу важливо усвідомити необхідність, і закономірності формування інших моделеймежполового взаємодії.

На думкуО.А.Ворониной [13, З. 101], Д. Майєрса [26, З. 259],Т.А.Репиной [38, З. 26] фундаментальним підставою гендерних становищем гендерної теорії є уявлення у тому, що всі які вважаються «природними» різницю між статями мають під собою не біологічні, а соціальні підстави. Ці вважаються «природними» відмінності конструюються у суспільстві під впливом соціальних інститутів, які репрезентують традиційні ставлення до ролях чоловіків і жінок у суспільстві, про «маскулінності» і «фемінінності» як базових категоріях гендерних досліджень.

У традиційної культурі ставлення до «маскулінності» і «фемінінності» різко диференційовані і сконструйовані за принципом бінарною опозиції. Як Л. В. Попова [34, З. 92] маскулінність і фемінінність як диференційовані, а й спорудженоиерархично за домінуючої ролі маскулінності.

Отже, гендерна диференціація виступає основою побудови владної системи у традиційній культурі. Основою теорії та методології гендерних досліджень не просто опис різниці в статусах, ролях та інших аспектах життя жінок і чоловіків, але аналіз влади й домінування, затверджуваних у суспільстві гендерної диференціації.

Гендерний підхід – це методологія аналізу гендерних характеристик особи і психологічних аспектівмежполових відносин. Його орієнтовано на аналіз наслідків статевої диференціації відносин між чоловіками, й жінками. Передбачає спосіб пізнання, що дозволяє від погляду про зумовленості чоловічих і жіночих характеристик, ролей, статусів і жорсткої фіксованостіполоролевих моделей поведінки, показує особистісні шляхи розвитку й самореалізації, не обмежені традиційними гендерними стереотипами.

Основне завдання гендерної психології – пізнання психологічних закономірностей поведінки й діяльності як суб'єктів – носіїв, виразників і творців гендерних характеристик, ролей і статусів. Також завдання пов'язані зинституциализацией її як області наукового знання і набутий навчальної дисципліни, тобто чіткого визначення предмета дослідження, конкретизації напрямів розвитку, обгрунтування адекватних методичних прийомів і принципів дослідження, накопичення фактологічної бази даних.

Дослідження гендерної психології такимиученими-психологами як, З. Фаррел і Д.Лорбер [43, З. 191], До. Уест і Д.Д. Зіммерман [42, З. 104], В.А. Отрут [49, З. 598] покликані показати механізми конструювання гендерної ідентичності у різних тимчасових та соціокультурних контекстах, і навіть обгрунтувати можливості зміни ідентичності чоловіків і жінок у кризовій ситуації соціальних перетворень.

1.1 Поняття гендеру

 

У працях Ш. Берн [10, З. 256] підкреслює, що розмежування людей на чоловіків і жінок є установкою сприйняття нами відмінностей, наявних у психіці й поведінці людини. Багато хто вважає, що це відмінності пов'язані з генетичними, анатомічними і фізіологічними особливостями чоловічого й основою жіночого організму. Ідея протилежності чоловічого й основою жіночого почав є у міфах і культурні традиції всіх відомих товариств. Вона закріплена у різних соціальних інститутах (як-от сім'я, армія). Але факт тілесногонесходства чоловіків і жінок не свідчить, що саме звідти відбуваються і всі спостережувані різницю між ними. Крім конституціональної боку ці відмінності мають соціокультурний контекст: відбивають те що даний час у даному суспільстві вважається властивою чоловікові, що жінці.

Н.В.Ходирева [44, З. 79] вважає, що зараз сприйняття біологічних розбіжностей між статями теж визначається культурними чинниками.

З часів античності остаточно 17 століття Європі переважало уявлення у тому, що жіночий організм є недорозвиненим варіантом чоловічого. Саме томуразличительними ознаками чоловічого й основою жіночого тоді виступали й не так конституціональні, як соціальніпризнки: яку він у суспільстві статусу і що їх соціальні ролі. Однак у добу Відродження світогляд європейців змінилося; і чоловіків і жінок було визнано полярно різними за своєю природою організмами. Відтоді соціальні різницю між чоловіками, й жінками стали зв'язуватися із розбіжностями у тому біологічному статусі.

Нині обгрунтованість жорсткого поділу людей лише з два протилежних, не які збігаються за своїми природним характеристикам статі, ставиться біологами під.

Як справедливо зазначає Р. Келлі [46, З. 56], виділяється кілька рівнів сексуальної організації людини:

1. Генетичний підлогу (певний набір генів)

2.Гонадний підлогу (залози внутрішньої секреції)

3.Морфологический підлогу (зовнішні та внутрішні статеві органи)

4.Церебральний підлогу (диференціація мозку під впливом тестостерону).

Як слушно підкреслюєЕ.П. Ільїн [17, З. 117] поєднання різних характеристик кожного рівня визначає розмаїття конституціональних особливостей кожної людини, тоді як звичне розподіл людей на дві статі фактично спирається лише з морфологічний ознака: наявність тієї чи іншої дітородного органу. Індивіди,рожденние з невизначеними зовнішніми статевими ознаками, сприймаються, мов біологічна аномалія. Якщо в індивіда одні геніталії, йому приписується одне поведінка, якщо інші-, то, відповідно, інше поведінка.

Отже, владі у більшості людей присутній рідко усвідомлювана пізнавальна розпорядження про те, що

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація