Реферати українською » Психология » Нейропсихологическая реабілітація


Реферат Нейропсихологическая реабілітація

МОСКОВСЬКИЙ МІСЬКОЇ

>ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

>КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ІПСИХОТЕРАПИИ

>ФАКУЛЬТЕТПСИХОЛОГИЧЕСКОГОКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

 

 

 

 

 

 

>Реферат

>НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯРЕАБИЛИТАЦИЯ

ІВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕОБУЧЕНИЕ

Москва, 2008 р.


Сьогодні немає усталеного визначення реабілітації. Наприклад, М.М. Кабанов визначає реабілітацію в розумінні системи, спрямовану для досягнення певної виховної мети (відновлення особистого та соціального статусу хворого, часткове чи повне) особливим методом, головний зміст якої єопосредовании через особистість лікувально-відновних впливів і заходів. Він визначає реабілітацію як і динамічну систему взаємопов'язаних компонент, що є це й методом і метою; метою ж є відновлення особистих протиборств і соціального статусу хворого. Методи можуть і мають різними і залежати від багатьох чинників і зокрема, від людини, ступеня її, з одного боку, і південь від особистості хворого, його соціального оточення, мотивів її поведінки — з іншого.Реабилитация може сягнути результатів лише за комплексному, інтегративному вплив на дефект і людини у цілому, при взаємодії медичного,психологичес когось і соціального аспектів з метою подоланнядефек так і поновити його особистих протиборств і соціального статусу.

Нині в «проблемі» реабілітації (у її теорії та практиці) умовно можна назвати два напрями:

1. Перше напрям відводить центральне місце і чільну роль реабілітації хворих відновленню вони порушених функцій;

2. Друге — розглядає реабілітацію в розумінні системи різних заходів (медичних, психологічних, соціальних), спрямованих як на компенсацію наявного дефекту, а й у його попередження.

Ці дві напрями Андрійовича не виключають, а доповнюють одне одного. Реабілітація різними її етапах залежно від динаміки самої хвороби повинна користуватися системою різні методи і заходів, але із загальною метою — соціалізувати хвору людину, відновити його особисте й болюче соціальний статус, місце у суспільній та найменшою трудовою життя. Як годі було розділяти ці дві напрями, так не можна й різко відокремлювати реабілітацію хворих від своїх лікування. Нерідко вважається, що лікування спрямоване не ідентичне хворобі, а реабілітація — на людини. Не зовсім правильно. Ці дві виду впливу спрямовані на хворого чоловіки й, насамперед людини. Тому оптимальним у стосунках лікування та профілактики реабілітації при деяких формах соматичних, нервових та іншихзаболеваний в змозі з'явитися їхню взаємодію. Чим ранішевступит до справи реабілітація, то краще йти лікування основний хвороби. Як реабілітація хворого залежний від ходи самої хвороби, і перебіг хвороби, ставлення до неї хворого залежний від своєчасності застосуванняреабилитационних методів і заходів, і навіть від своїхадекватности очах і формі захворювання.

«>Нейропсихологическая реабілітація» - це, передусім:

1. Ряд заходів, вкладених у реабілітацію певного контингенту хворих (з локальними ураженнями мозку різної етіології: порушення мозкового кровообігу, інсульти, черепно-мозкові травми, пухлини мозку та інших.);

2.Нейропсихологическая реабілітація (НПР) має завдання — відновленнянарушенних психічних функцій (а чи не пристосування до дефекту) і проміжні мети — подоланняизменений особистості хворих, негативних реакцій, відновлення активних форм вербального і невербального поведінки, створення потрібних мотивів поведінки й ін.;

3. НПР має шляху й методи реабілітації хворих. Головний і єдино правильний шлях реабілітації цього контингенту хворих — цевос становлення психічних функцій;

4. НПР має і свої методи реабілітації, які перебувають, по меншою мірою, з цих двох груп:

1). Перша група методів спрямовано відновлення порушених вищих психічних функцій.

2). Друга — включає методи лікування й заходи, створені задля відновлення особистого та соціального статусу хворого шляхом апеляції для її особистості, до навколишньому середовищі, спілкування зі оточуючими, до різних видів діяльності. Не можна розуміти отже за відновленняВПФ психолог, лікар,дефектолог не спираються на особистість хворого, не втягують їх у процес навчання.

Обидві групи методів тісно взаємодіють, але кожному з етапів реабілітації то одна, то інша група методів стає провідною, але з ізольованій. Те саме стосується до завдань і цілям НПР.

Головним і найефективнішим методом відновлення функцій є >восстановительное навчання, яке слід розглядати як як із методів НПР, а насамперед як найефективніший спосіб відновлення порушених психічних функцій, як-от мова, сприйняття, читання, його лист і ін. Хоч би скільки ми наголошували на НПР — її складуних частинах, завданнях, принципах, — ми набагато просунемося вперед, доки поставимо конкретне запитання про шляхи та методів відновлення постраждалої функції. Природно, що завдання реабілітації цього контингенту хворих може бути повноцінно вирішені тільки з і внаслідок відновлення порушених психічних функцій. Хоч би скільки ми впливали на особистість хворого, ні поміщали б у потрібну соціальне середовище, ми зможемо навчити його говорити, писати, вважати, читати. І що хворий не опанує навичками мовних функцій, пам'яті, уваги, інтелектуальної роботи і ін., процес реабілітації зможе протікати нормально і вирішувати свої завдання. З іншого боку,восстановительное навчання як і, як й усе процес реабілітації, має апелювати до постаті хворого, та за певні методи, які мають впливати власне на дефект і особистість хворого, йогоемоционально-волевую сферу. У цьому полягають особливості взаємодії системи НПР й з її методів — відновного навчання неврологічних інейро хірургічних хворих.

5. Кінцевою метою реабілітації цих хворих є повернення в нормальну, а чи не в спрощену соціальне середовище. Ця мета можна досягти лише шляхом подолання основних дефектів.

>Нейропсихологическая реабілітація має як прощее, і специфічне з завданнями, цілями, шляхами і методами реабілітації хворих, котрі страждають друзі ми захворюваннями. Реабілітація хворих — більшширокое поняття, ніж НПР, але де вони спрямовані навиполнение одній меті. НПР, своєю чергою, ширше поняття, ніж відновленняВПФ. Вони однією мета, але у повному взаємодії вирішують різні завдання.

6. Завданнями відновленняВПФ івосстановительного навчання відновлення порушених функцій, відновлення діяльності.

Від розв'язання з завдань залежатиме ефективністьнейропсихологической реабілітації, тобто ефективність відновлення особистих протиборств і зіциального статусу хворого, її положення всоциальном суспільстві,восстановление всієї системи відносин хворого (ієрархії мотивів, симпатій, антипатій, відчуття обов'язку, престижних моментів, цінніснихориентации та інших.).


Список літератури:

1.Л.С. Цвєткова «Введення ЄІАС унейропсихологию івосстановительное навчання».

2.Л.С. Цвєткова «>Нейропсихологическая реабілітація хворих».

3. Є. Д.Хомская «>Нейропсихология».


Схожі реферати:

Навігація