Реферати українською » Психология » Деякі рекомендації по вивченню педагогічної психології


Реферат Деякі рекомендації по вивченню педагогічної психології

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Деякі рекомендації з вивчення педагогічної психології

До наступногосеместру реферат одну з тим, даних нижче. Вимоги: 10-15 сторінок (незгірш від), самостійне теоретичне дослідження, що полягає над переписуванні книжок, а систематизації, вивченні. Мають бути запровадження, план, список літератури. До цитатами своїми словами в квадратних дужках номер до списку літератури - що переказується. Якщо йому це дослівна цитата, то лапки автором.

Крім реферату може бути конспект лекцій + свій конспект за всі тем, які задано. Тобто, це самостійний конспект - теми, дані на лекції + теми, описані самостійно (не ">успетие" датись на лекції).

Іспит можна проводити як тесту або у усній формі за квитками.

 

>Рекомендуемая література

 

Основний і базовий підручник - Зимова Ірина Олександрівна. Підручник із педагогічної психології. У ньому освітлене більшість питань, майже всі. Видання з 2001 року навіть раніше.

Додаткова література.

Демидова. Педагогічна психологія. 2006.

>Крутецкий. Основи педагогічної психології.

>Габай Т. У. Педагогічна психологія.

Столяренка Л. Д. Педагогічна психологія.

Хрестоматії по педагогічної психології під ред.Карандашев У. М.

Хрестоматія з вікової і педагогічною психології під ред. Ільясова іЛяудиса


Теми

 

1. Історія становлення педагогічної психології

2. Предмет, завдання й структура педагогічної психології

3. Методи дослідження педагогічної психології

4. Підходи до утворення у педагогічній психології

5. Навчання і основні напрямки сучасного навчання

6. Взаємозв'язок навчання дітей і вчення

7. Взаємозв'язок навчання дітей і розвитку

8. Концепція навчання лева Семеновича Виготського

9.Развивающее навчання (порівняння систем навчанняЗамкова і Давидова)

10.Личностно-деятельностний підхід освітньому процесі

11.Субьекти процесу творення і їхню взаємодію

12. Вікові характеристикисубьектов навчальної діяльності

13. Готовність дитини до школи (шкільна зрілість)

14. Поняття "здатність учитися"

15. Навчальна діяльність, її характеристики і структура

16. Мотивація навчальної діяльності

17. Поняття "засвоєння"

18. Формування досвіду

19. Функціональна асиметрія мозку і навчання

20. Педагогічна діяльність, її характеристики і структура

21. Мотивація школи

22. Індивідуальний стиль школи

23. Психологічний аналіз уроку

24. Освітні відносини

25. Педагогічна спілкування

26. Педагогічні здатності Німеччини та особисті якості вчителя

27. Бар'єри школи

28. Збереження фізичного і психічного здоров'я педагога

29. Поняття "оцінювання", "позначка" і "оцінка"

30. Підходи до виховання в психології

31. Роль покарання й заохочення в виховний процес

32. Теорія поетапного формування розумових дій (Петро Якович Гальперин)

33. Навчання,центрированное на учня (Карл Роджерс про утворення)

34.Гештальт-подход освіти

Всі ці теми вивчити ось до чого разу й з них взяти для реферату, крім перших трьох. Перші три для реферату не брати! За всіма тем має не меншим п'яти джерел, крім випадків, коли розбирається авторське щось, читається монографія (наприклад, Виготський, Роджерс тощо.), у випадках буде достатньо однієї монографії, оскільки це першоджерело.

Питання, які зможемо зрозуміти, або знайти, приготувати до наступній лекції на березневій сесії.

Історія становлення педагогічної психології

Область психології, що з кінця двох наук - з психології та педагогіки. Перші її джерела народжувалися у сфері педагогіки. А педагогіка розвивалася так. У давнину були авторські школи, хто б дбав про будь-якої методики. Кожен навчав бо вважав за потрібне. У цьому плані педагогіка почала розвиватися як мистецтво, де немає якоїсь технології, а є певні речі, пов'язані про те, що це особаавтора-педагога вважається головним. Власне, педагогіка досі значною мірою залишається мистецтвом, навчання дуже залежить від особистості вчителя, кожен вчитель по-своєму наближається до навчання, індивідуальний.

Перша віха. Ян Амос Каменський в 1657 року видав книжку "Велика дидактика", де зібрав і узагальнив інформацію про ідеї, що з навчанням. Це вважається відправною точкою, із якою й почала розвиватися педагогіка як наука. Оскільки це перша робота, що дозволяє обмінюватися знаннями впед. психології.

Друга віха. 1876 рік -Каптерев видає книжку "Педагогічна психологія". З'являється термін "педагогічна психологія", починає розвиватися галузь.

Третя віха. Через 50 років ЕдвардТорндайк випустив книжку "Педагогічна психологія".

Зазвичай, у різної навчальної літературі виділяють три періоду розвитку педагогічної психології.

1. Перший етап розвитку -общедидактический. Етап середини 17 століття остаточно 19 століття. Підстави виділення цього етапу:психологизация педагогіки, тобто, осмислення педагогічних понять з погляду психології. У педагогіці існували такі поняття як навчання, розвиток, творча активність учня, розвиток виробництва і ін., які починають "перекладатися" на психологічний мову. У психології теж мають місце такі поняття. Представники: Каменський,Каптерев,Ж-Ж Руссо, Ушинський,Сталоце, ЙоганГербарт та інших.

2. Оформлення педагогічної психології на самостійну галузь. Аналізуючи цей етап, з кінця XIX століття на початок 50 років 20 століття, з'являються перші експериментальні дослідження та перший інструментарій. У Європі активно починає розвиватися психологія, і з лабораторії функціонують з урахуванням навчальних закладів. З'являються перші тести IQ, перші особистісні тести (>Кеттелл). Приходить в педагогічну психологію мову математики. Деякі представники Анрі Біне, Піаже,Эббингауз,Дюи, Мейман, Блонський, Виготський,Скиннер та інших.

3. Третій етап. Розвиток дослідницько-експериментальної і практичне додаток педагогічної психології. З кінця 50 років 20 століття до нашого часу. Цей етап логічно випливає з попереднього. З'явилося багато емпіричних даних, створюються нові теорії, пов'язані про те, як ефективніше навчати.Тории навчання, розвитку здібностей, особи і ін. Це збігаються з ще однією істотною моментом нашій країні - післявоєнний період, країна закінчила боротися з безграмотністю, багато хто вміє читати і писати. Доти вчили дітей і дорослих разом, а цей період виникає потреба навчати дітей якось інакше, інакше, чому тоді, коли і дорослі навчалися спільно. Педагогічна психологія - єдина галузь психології, що у цей період активно розвивається у нашій країні, проти іншими галузями, які, здебільшого, було заборонено. З іншого боку, був "держзамовлення" освіту дітей. Представники етапу:Скиннер, Ланге(?),Махмутов, Гальперин, Давидов,Эльконин, Тализіна,Минчинская, Замків.

4. Можна виділити четвертий етап. Тепер - ні як держзамовлення, і як і робиться дослідження, лише з власної ініціативи.

Предмет, завдання й структура педагогічної психології

Педагогічна психологія є окремої галуззю психології, у психології та педагогіці є низка які збігаються понять, схожі назви, але тлумачаться вони по-різному. Педагогічна психологія має власний предмет і свій об'єкт дослідження. Об'єктом вивчення, дослідження людина як суб'єкт процесу творення. Предмет дослідження - факти, механізми, закономірності освоєння соціокультурного досвіду людиною і викликані цим процесом зміни у рівні інтелектуального і особистісного розвитку людини (зокрема, дитини) як суб'єкта навчальної діяльності, організованою і керованої педагогом за умов процесу творення.

Вісім завдань педагогічної психології.

1. Розкриття механізмів і закономірностей який навчає івоспитивающего на інтелектуальне та особистісне розвитокобучаемого.

2. Визначення механізмів і закономірностей освоєння які навчаються соціокультурного досвіду, його структурування, збереження в індивідуальному людській свідомості та використання їх у різних ситуаціях.

3. Визначення зв'язок між рівнем інтелектуального і особистісного розвитку студента і формами, методами який навчає івоспитивающего впливу.

4. Визначення особливостей організації та управління навчальної роботи і впливу цих процесів на інтелектуальне, особистісне розвиток виробництва іучебно-познавательную активність.

5. Вивчення психологічних основ діяльності педагога, йогоиндивидуально-психологических і рис.

6. Визначення механізмів, закономірностей, умов, критеріїв засвоєних знань, формуванняоперационального складу діяльності з їхньої платній основі у процесі рішення різноманітних завдань.

7. Визначення психологічних основ діагностики рівня та якості засвоєння та його відповідності освітніми стандартами.

8. Розробка психологічних основ подальшого вдосконалення процесу творення всіх рівнях освітньої системи.

Три розділу традиційно призначають у педагогічної психології.

1. Психологія навчання. Нею займалися ви багато років, багато створено чимало теорій, підходів навчання, напрямів. Багато імен. Цей поділ найбільший.

2. Психологія виховання. Найменший розділ педагогічної психології. У багатьох підручників взагалі освітлений, за іншими ж сприймається як виховання у процесі навчання. Наприклад, Зимова говорить про тому, що учень виховується, навчаючись, знання нього і є які виховують цінностями, школа, гуртки є які виховують чинниками. Якщо казати про психології виховання, потрібно говорити про таке вихованні, що допоможе фахівця в царині подальшому адаптуватися. Тривалий що час цейподменялось ідеологією, яка саме невідь що допомагає адаптуватися. Учитель як навчає, а й виховує людей суспільству. Був держзамовлення: виховатиидеалогически "правильних" дітей, цей держзамовлення і виконувався вчителями. Історія виховання у межах громадських інститутів - не розроблена. У роки радянської Росії вихованням займалося по більшу частину держава, сьогодні часто педагогам простіше вважати, що виховує сім'я, що тільки вчать. У роки радянської Росії дитина - предмет державний, з трьох місяців має бути в яслах, до армій з його голови вибивають останню "дурість".Преривались цінності батьківські, насаджувалися цінності державні, ідеологічні. Рання депривація народжувала депресивний характер.

3. Психологія вчителя. Область, яка з психологією праці.Исследует професійно важливі якості вчителя, його якості, важливі учительській діяльності. Розроблено трохи більше, ніж психологія виховання, але й небагато. Тепер - ні якпрофотбора вчителів, хоча слідство з ідеї, має було б бути.

Освіта має будуватися відповідно до культурою своєї країни.

Методи дослідження педагогічної психології

Це все тих самих методів, які у інших розділах психології. Але ряд методів використовується більше або лише у педагогічної психології.

Етапи психолого-педагогічного дослідження:

1. Підготовчий. Дослідницька робота починається з постановки дослідником питання затвердження, припущення, гіпотези.

2. Дослідник ставить мети, завдання, планує й займається пошуком інформації на задану тему у пошуках конкретної відповіді - і може, відповідь вже кимось знайдено.

3. Дослідницький етап (якщо готовий відповідь не знайдено). Дослідник бере методи і проводить дослідження, робить експеримент, збирає дані результатів.

4. Якісний і кількісний аналіз даних.

5. Інтерпретація і узагальнення.Исследователю потрібно отримані цифри перекласти мову з психології та описати психологічним мовою досліджуване явище.

6. Оформлення і публікація роботи - на суд наукової громадськості (з пояснювальній запискою тощо.).

Класифікація методів досліджень

Найвдаліше класифікував Ананьєв

1. Організаційні методи

1.1 Порівняльний. Мету й організація пов'язані про те, щоб порівняти дві групи людей за результатами (найчастіше в дипломах). Порівняння то, можливо зовнішнім (дві групи спочатку) та внутрішньою (ділиться групи після тестування).

1.2Лонгитюдний. Тривале дослідження часу. Як змінюються характеристики у часі.

1.3 Комплексний. Дослідження характеристик комплексно. Наприклад, досліджується агресивність разом із іншими якостями, тобто, досліджується особистість комплексно. Коли не можна досліджувати особистість щодо одного параметрі, чи потрібно комплексно.

2. Емпіричні методи.

2.1Обсервационние.

2.1.1 Спостереження. Найчастіше застосовується у педагогічної психології

2.1.2Самонаблюдение.

2.2 Експериментальні методи

2.2.1 Лабораторний. Є гідності - точність. І недоліки - обстежуваний знає у тому, який проводять експеримент.

2.2.2 Полєвой. Перевірюваний також знає про експерименті.

2.2.3 Природний. Перевірюваний веде себе природно, бо знає про проведеному експерименті.

2.2.4Формирующий. Якщо потрібне оцінити якесь психолого-педагогічне вплив, організується яка формує експеримент. У одній групі діти навчаються по експериментальної програмі, на другий - як і, як і ми вчилися до експерименту (контрольна група).

2.3Психодиагностические методи.

2.3.1Стандартизированние тести. Різні опитувальники.

2.3.2Прожективние (проективні) тести - у яких використовують як основний матеріал проекція особистості. (>Люшера, плямРоршеха тощо.)

2.3.3 Анкетування. Можливо як додатковим, чи основним методом.

2.3.4Социометрия. Взаємини групи. Цей метод досить часто використовують у дослідженнях, що з навчанням групи.

2.3.5 Інтерв'ю.Устное чизаписивающееся на аудіо чи відео. Складається у списку питань.

2.3.6 Розмова. Дослідник пропонує порозмірковувати б на будь-якій питання на рамках певній теми.

2.4Праксиметрические (прийоми аналізу процесів і продуктів діяльності).

2.4.1Хронометрия.

2.4.2Циклография.

2.4.3Профессиограмма.

2.4.4 Оцінка роботи (наприклад, психологічна оцінка малюнка, твори).

2.5 Методи моделювання.

2.5.1 Математичного моделювання (лінійні процеси).

2.5.2Кибернетическое моделювання (>нелинейние процеси).

2.6 Біографічні. Аналіз фактів. Аналіз дат Аналіз подій. Деколи це повна біографія.

3. Методи обробки даних.

3.1 Кількісний аналіз.

3.2 Якісний аналіз.

4.Интерпретационние методи.

4.1 Генетичний метод. Встановлення причинно-наслідкових зв'язків - що від чого сталося.

4.2Структурниймметод. З чого полягає, коли щось з чим пов'язане, як і структура.

Підходи до утворення у педагогічній психології

Освіта - це спеціально організована система зовнішніх умов, створюваних у суспільстві у розвиток людини. Основна мета освіти, навчання - особистісне розвиток людини, а знання і набутий навички є лише. Ці системи містять у собі навчальними закладами, установи підвищення кваліфікації, фахівців. Усе це об'єднано на єдину освітню систему.

Принцип освіти. У свій час [>нечетко] сказав, що освіта повинна здійснюватися за принципомкультуросообразности. Культура окреслюєтьсявоспроизводящаяся на зміну поколінь система зразків поведінки, свідомості людей, і навіть предметів і явищ у суспільства. НевдовзіКаптерев висунув ідею природозгідного навчання. Алепозжеж повернулися докультуросообразному освіті. Освіта дослівно означає створення цілісного образу. Людина набуває спочатку образ, потім починає його транслювати як носій образу культури над народом.

Перша значеннєва вісь освіти - освіту як система.

Друга значеннєва вісь - освіту як процес.

Освіта як наслідок - середнє, вище тощо. буд.

1. Освіта як система. Виділяється кількахараетеристик.

1.1 приналежність: світське, клерикальне, державне чи приватне, муніципальне чи федеральне.

1.2Уровневость освіти. У основі лежать рівні, взаємозалежні між собою: дошкільна, молодше, середнє і старше шкільне, вище. І з цих рівнів маєподуровни: наприклад, школи поділяються на школи, гімназії, ліцеї тощо. п.

1.3 Наступність рівнів - після дитсадка до школи, потім у вуз - ... ефективність яких і спрямованість.

1.4 Мають якісна і кількісна характеристика своїх підсистем.

1.5 Одночасне функціонування і ... всіх підсистем.

2. Освіта як процес. Характеристики.

2.1Протяженность у часі.

2.2 Є вихідне й остаточне стан відмінності вихідного й кінцевого стану учасників процесу.

2.3Технологичность.

3. Освіта як наслідок.

3.1Специфичний результат. У кожній освітньою системою є якась стандарт - що людина має знати й уміти після одержання освіти. Людина отримує диплом - документ, підтверджує знання людини.

3.2 Більше загальний результат. Людина, пройшовши певну освіти, має певний статус. Поняття "освіченість" передбачає ставлення до людини як до людини освіченій. Очікуються певні особисті якості. Підтверджується це не є лише дипломом, лише при діяльності певна.

34.Гештальт-подход освіти.

Один з напрямів в терапії, психології. Автори засновникиФицПерлз і П.Гудмен. Філософська база - це феноменологія, а на відміну від позитивізму.

Основні ідеї: сприймається як

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація