Реферати українською » Психология » Вікова і педагогічна психологія


Реферат Вікова і педагогічна психологія

Страница 1 из 2 | Следующая страница

І. М. Козлова

>ПСИХОЛОГИЯ

>УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС До КУРСУ

>ВОЗРАСТНАЯ І ПЕДАГОГІЧНАПСИХОЛОГИЯ

Для студентів факультету педагогіки і методик початкової освіти

Заочне відділення

Вологда

«Русь»

2003


>Печатается у вирішенні навчально-методичного радиВологодского державного педагогічного університету від 27.05.03 р.

Упорядник:канд. психологічних наук, доцент І.Н. Козлова

Рецензент:канд. педагогічних наук, доцент Л. І. Скворцова

Відповідальний за випуск: декан факультету педагогіки і методик початкової освіти,канд.пед. наук, У. А. Праг

©ВГПУ, видавництво

«Русь», 2003 р.


Виписка із об'єктів державного освітнього стандарту

 вищого професійної освіти 2000 р.

Вікова і педагогічна психологія

Вікова і педагогічна психологія: предмет, завдання, методи. Цілі, завдання і шляхи освіти. Особливості і парадигми процесу творення.

Проблема віку і її вікова періодизація. Психічне розвиток: умови, джерела, передумови, чинники, характеристики, механізми. Основні концепції психічного розвитку.

>Дошкольний вік: кризи і ведучі типи діяльності. Особливості мотивів поведінки, емоційної сфери, самосвідомості, мислення дошкільника.

Молодший шкільний вік. Криза семирічного віку. Навчальна діяльність як провідна як джерело психічного розвитку особистості молодшого школяра.

Підлітковий вік. Відчуття дорослості. Проблеми спілкування. Самосвідомість підлітка. Потреба самоствердження. Важкий підліток.

Період юності. Рання юність. Формування світогляду. Професійне самовизначення.

Етапи дорослості. Кризи на етапі дорослості. Вік і проблеми сенсу життя.

Літній вік. Старість як соціальна, і психологічна проблема.

Навчання: сутність, методи. Вчення як діяльність. Психологічний утримання і структура навчальної діяльності. Формування психологічної системи навчальної діяльності та її компонентів.

Учень як суб'єкт навчальної діяльності. Шкільна позначка і - оцінка. Психологічні причини шкільної неуспішності. Психологічна готовність до навчання.

Психологічна сутність виховання, його критерії. Виховання як шлях свідомості і змісту. Виховання як процес, направлений замінити засвоєння моральних норм. Мораль, моральність, духовність. Розвиток дослідницько-експериментальної і виховання духовності.

Педагогічна діяльність: психологічні особливості, структура, механізми. Учитель як суб'єкт школи.

 

>Объяснительная записка

Програма об'єднаного курсу вікової і педагогічною психології варта студентів заочного відділення педагогічного вузу, одержують професію вчителя початкових класів.

Мета курсу – дати уявлення про про найзагальніших закономірності психічного розвитку у різних освітніх парадигмах; допомогти бачити прояви загальних законів розвитку на нескінченному розмаїтті індивідуальних особливостей; дати орієнтовну основу для проектування навчально-виховного процесу уявити практичну можливість створення авторського проекту навчального заняття.

Жорсткі рамки 20 лекційних годин не вміщають розділу «Психологія дорослості». Відомості про школирастворени за іншими рубриках програми, та їх концентрація дозволяє студентові здійснити рефлексію педагогічної позиції і пародіюванням стилю спілкування. Актуальні проблеми виховання виносяться на самостійну роботу.


Виписка з навчального плану

Усього – 202 години.

Самостійна робота – 166 годин.

>Аудиторних – 36 годин, зокрема.

лекцій – 20 годин;

практичних – 16 годин.

Іспит – 4 семестр.

Робочий план курсу «Вікова психологія»

Тема

Лекції

Семінар. іпракт. заняття

>Само-стоя-тельная робота

1.    1.   Предмет й фізичні методи вікової психології 2 4
2.    2.   Джерела і рушійні сили психічного розвитку 2 6
3.    3.   Закономірності й розвитку психіки 2 6
4.    4.   Основне питання вікової і педагогічною психології. Навчання та розвитку 4 10
5.    5.   Проблема періодизації дитячих вікових груп 2
6.    6.   Розвиток дитини до вступу до школи 2 4
7.    7.   Психологічна характеристика молодшого шкільного віку 4 2 20
8. Психологія отроцтва 10
9. Розвиток самосвідомості у юності 10
10. Психологічна специфіка зрілості 5
11. Особистість і старіння 5
Разом: 12 8 80

Робочий план курсу «Педагогічна психологія»

Тема

Лекції

>Семи-нари

>Самосто-ятельная робота

1. Психологічні основи освіти 2 6
2. Порівняльна характеристика основних парадигм освіти 2
3. Психологічна характеристика школи 14
4. Психологічний проектування навчального заняття 2 4 15
5. Психологічний аналіз шкільної неуспішності 2 11
6. Психологія педагогічної оцінки 2
7. Педагогічна спілкування 2 10
8. Психологічні аспекти виховання 30
Разом: 8 8 86

Вимоги знаннями і умінь випускника педагогічного університету з вікової і педагогічною психології

(кваліфікація – вчитель початкових класів)

· · Володіє основними поняттями вікової і педагогічною психології.

· · Знає базові психолого-педагогічні концепції, й основні закономірності розвитку психіки й особистості людини.

· · Володіє елементарними вміннями здійснення навчально-виховного процесу з дітьми молодшого шкільного віку.

· · Володіє прийомами аналізу та оцінки власної педагогічної практики.

 

Програма курсу

 

1. 1. Предмет й фізичні методи вікової психології. Об'єкти і є предметом науки.Онтогенез психіки як вікової психології. Основні стратегії і прийоми дослідження, у вікової психології: поздовжнє спостереження, «поперечні зрізи»,близнецовий метод, яка формує експеримент.

2. 2. Джерела і рушійні сили психічного розвитку. Чинники, що впливають процес психічного розвитку: біологічна складова, соціальне середовище, активність особистості. Основні типи протиріч та напрями розвитку особистості.

3. 3. Закономірності й розвитку психіки. Специфіка психологічних закономірностей. Нерівномірність і необоротність процесу психічного розвитку, їх прояви. Стабілізація психологічних характеристик.

4. 4. Проблема періодизації дитячих вікових груп. Підстави виділення періодів і епох дитинства. Різні типипериодизаций. Закономірності,прослеживаемие в послідовності періодів дитинства.

5. 5. Психологічна характеристика молодшого шкільного віку. Результати розвитку у дитинстві. Психологічний зміст шкільної готовності. Особливості основних психічних процесів і деяких видів діяльність у молодшому шкільному віці. Вікові можливості молодшого школяра.

6. 6. Психологія отроцтва.Анатомо-физиологическая перебудова організму підлітка і його свій відбиток у психологічні особливості віку.Психосексуальное розвиток підлітків. Умови переходу від дитинства до дорослості. Спілкування – провідний тип діяльності. Підліткові групи, їх види й функції. Особливості ідентифікації, новоутворення віку. Проблема девіантної поведінки у епохуподростничества.

7. 7. Розвиток самосвідомості у юності. «Поріг дорослого життя» як соціальна ситуація розвитку на юності.Учебно-профессиональная діяльність як провідний тип діяльність у юнацькому віці. Професійне самовизначення старшокласників. Формування світогляду під час підлітковому віці. Способи самовираження і самоствердження юнаків та дівчат в дорослому житті.

8. 8. Психологічна специфіка зрілості. Молодість як є початковим етапом зрілості.Психосоциальное розвиток під час середньої дорослості. Криза середини життя, його психологічний сенс. Психологічні теорії та підходи до вивчення особливостей розвитку особистості дорослої людини.

9. 9. Особистість і старіння. Криза віку. Психологічні особливості й як. Психологічні проблеми, у періодгеронтогенеза.

10. 10. Психологічні основи освіти. Поняття: освіту, виховання, навчання, вчення,научение. Психологічна специфіка навчальної діяльності. Структура вчення. Рівні навчання.

11. 11. Порівняльна характеристика основних освітніх парадигм. Аналіз цілей, принципів, методів, рольових позицій, очікуваних успіхів у різних парадигмах освіти.

12. 12. Педагогічна діяльність, її структура. Педагогічні спроможності російських і майстерність. Учитель як суб'єкт школи.

13. 13. Психологічний проектування аналіз навчального заняття. Опис психологічних предметів уроку. Виділення параметрів і показників оцінки уроку. Упорядкування схем аналізу педагогічного процесу. Моніторинг процесу.

14. 14. Педагогічна спілкування. Рольові і психологічні позиції педагога і учня. Характеристика стилів спілкування.Ненасильственная комунікація. Ефективний педагог у різних освітніх парадигмах.

15. 15. Поняття виховання. Виховання і самовиховання. Мету й зміст виховання. Процес виховання, його вікової аспект. Психологічні принципи виховання. Закономірності виховання.


Теми семінарських занять

 

Семінар 1. Основне питання вікової і педагогічноюпсихологии(4 години).

1. 1. Що визначає розвиток психіки (проблема основні джерела і рушійних сил психічного розвитку)?

2. 2. Співвідношення процесів навчання дітей і розвитку.

3. 3. Розвиток як соціалізація.

Література

1. 1. ВиготськийЛ.С. Педагогічна психологія – М.: Педагогіка, 1991. – З. 81 – 93; 374 – 410. –Гл. 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15.

2. 2. ОбуховаЛ.Ф. Дитяча (вікова) психологія. – М., 1996.

3. 3. Вікова і педагогічна психологія /Під ред.Гамезо М. В. – М.: Просвітництво, 1984.

Семінар 2. Розвиток дитини до вступу до школи (2 години).

1. 1. Епоха раннього дитинства. Основні результати.

2. 2. Психологія гри. Розвиваючі гри.

3. 3. Психологічна готовність до шкільного навчання.

Література

1. 1.Минскин О.М. Від гри до занять. – М.: Просвітництво, 1987.

2. 2.Цвинтарний В.В. Граємо пальчиками і розвиваємо мова. – СПб., 1996.

3. 3.ЭльконинД.Б. Психологія гри. – М., 1987. – 304 з.

4. 4.Эйнон Д. Творча гра. – М., 1995. – 192 з.

5. 5. Готовність до школи /Під ред.Дубровиной І.В. – М., 1995. – 120 з.

Семінар 3. Психологічний проектування навчального заняття (4 години).

1. 1. Послідовнаоперационализация психологічних цілей навчального заняття (див. алгоритм).

2. 2. Конструювання параметрів навчального заняття (див. лист проектування й оцінки уроку).

3. 3. Проектування навчального заняття з одного з параметрів (див., наприклад, «навчання поняттям»).

Література

1. 1. Козлова І.Н. Психологічні аспекти аналізу уроку. //Хрестоматія за курсом педагогічної психології. Частина 1. – Вологда, 2002.

2. 2. Козлова І.Н. Психологічний аналіз стану і проектування уроку у системі навчання, Вологда, 2002.

3. 3.СкороходоваН.Ю. Психологія ведення уроку. – СПб., 2002.

Семінар 4. Психологічний аналіз шкільної неуспішності (2 години).

1. 1. Типологія невстигаючих.

2. 2. Труднощі навчання дітей і склад розуму.

3. 3. Як допомогти дитині вчитися.

Література

1. 1.Доналдсон М. Мисленнєва діяльність в дітей віком. – М., 1985. – З. 102 – 115.

2. 2. КалмиковаЗ.И. Проблема подолання неуспішності очима психолога. – М., 1982.

3. 3.Менчинская Н.А. Проблеми вчення, і розумового розвитку школяра. – М., 1989. – З. 66 – 92, 182 – 191.

4. 4. Психологічні особливостіслабоуспевающих школярів. – М.: Педагогіка, 1984.

5. 5.Ротенберг В.С., БондаренкоС.М. Мозок. Навчання. Здоров'я. – М.: Просвітництво, 1989. –Гл. 5, 6.

Семінар 5. Психологія педагогічної оцінки (2 години).

1. 1. Контроль і - оцінка. Оцінка і позначка. Види оціночних дій.

2. 2. Чи не можна уникнути оцінок? Чим їх замінити?

3. 3. Умови ефективності оцінної діяльності.

Література

1. 1.АмонашвилиШ.А. Виховна і освітня функція оцінки вчення школярів. – М.: Педагогіка, 1984.

2. 2. АнаньєвБ.В. Обрані психологічні праці. – М.: Педагогіка, 1980. – Т. 2.

3. 3.Глассер У. Школи без невдах. – М.: Прогрес, 1991.

4. 4.КсензоваГ.Ю. Оцінна діяльність вчителя. – М., 2001.

5. 5. Полонський В.М. Оцінка знань школярів. – М.: Знання, 1981.

6. 6. ФрідманЛ.М. Педагогічний досвід очима психолога. – М.: Просвітництво, 1987. – З. 189 – 222.

7. 7. Цукерман Г.А. Оцінка без позначки. –М.,1999.


Основна література за курсом.

1. 1. Алфьоров А.Д. Психологія розвитку школярів. – РостовН/Д., 2000.

2. 2.Асмолов А. Особистість – психологічна стратегія виховання // Нове педагогічне мислення. – М., 1983.

3. 3.Бестужев-Лада І.В. Молодість і зрілість. – М., 1984.

4. 4.Гамезо М. В., Герасимова В.С. та інших. Вікова психологія: особистість від молодості до старості. – М., 1999.

5. 5.ГиппенрейтерЮ.Б. Спілкуватися з дитиною. Як? – М., 1997.

6. 6.Дусавицкий О.К. Розвиток особистості навчальної діяльності. – М., 1996. – 208 з.

7. 7. Зеньковський В.В. Психологія дитинства. – М., 1995.

8. 8.КаптеревП.Ф. Дитяча і педагогічна психологія. – М., Воронеж, 1999.

9. 9.Крайг Р. Психологія розвитку. – СПб., 2002.

10. 10. Крупенін О.Л.,Крохина І.М. Ефективний вчитель. – РостовН/Д., 1995. – 480 з.

11. 11. Кулагіна І.Ю. Вікова психологія. – М., 1997. – 176 з.

12. 12. Кулагіна І.Ю.,Колюцкий В.М. Вікова психологія: повний життєвий цикл розвитку людини. – М., 2001. – 464 з.

13. 13. КеролФлейк-Хобсон. Світ який був (розвиток дитини та її відносин із оточуючими). – М., 1992.

14. 14. Леонтьєв А.А. Принципи виховання в Освітньої програмі «Школа – 2100» // Початкова школа: плюс-мінус. – 1999. – № 6.

15. 15.Марцинковская Т.Д. Історія дитячої психології. – М., 1998. – 272 з.

16. 16. Мухіна В.С. Вікова психологія. – М., 1998. – 456 з.

17. 17. НємовР.С. Психологія освіти. – М., 1994. – 196 з.

18. 18. ОбуховаЛ.Ф. Вікова психологія. – М., 2001.

19. 19.Петрушин В.І. Психологічні аспекти діяльності вчителя і класного керівника. – М., 2001. – 160 з.

20. 20. Райс Ф. Психологія підліткового та юнацької віку. – СПб., 2000.

21. 21.Ремшмидт Х. Підлітковий і юнацький вік. Проблеми становлення особистості. – М., 1994.

22. 22.СкокГ.Б. Як проаналізувати власну педагогічну діяльність. – М., 2001.

23. 23.Словарь-справочник з вікової і педагогічною психології / Під ред.Гамезо М. В. – М., 2001.

24. 24. ТализінаН.Ф. Педагогічна психологія. –М., 2001. – 288 з.

25. 25. УшинськийК.Д. Людина як виховання. //>Пед. твору 6 томах. Т. 5. – М., 1990.

26. 26. Хрестоматія за курсом педагогічної психології. – Вологда, 2002.

27. 27. Якунін В.А. Педагогічна психологія. – СПб., 1998. – 639 з.


Додаткова література.

1. 1.Альперович У. Соціальна геронтологія. – РостовН/Д., 1997.

2. 2. АнаньєвБ.Г. Людина як пізнання. – Л., 1968.

3. 3. ВиготськийЛ.С. Педагогічна психологія. – М., 1991.

4. 4. Давидов В.В. Психологічна теорія навчальної роботи і методів початкового навчання, заснованих на виключно змістовному узагальненні. – Томськ, 1992.

5. 5. Дитяча практична психологія /Під ред. Т.Д.Марцинковской. –М.,2001.

6. 6. Єремєєва В.Д.,Хризман Т.П. Хлопчики й дівчатка – дві різні світу. – М., 1998.

7. 7.Загвязинский В.І.,Атаханов Р. Методологія і силові методи

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація