Реферати українською » Психология » Вплив деяких компонентів особистості та емоційного вигорання на продуктивність професійної трудової діяльності


Реферат Вплив деяких компонентів особистості та емоційного вигорання на продуктивність професійної трудової діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

Вплив деяких компонентів особи і емоційного вигоряння на

продуктивність

професійної праці


План

1. Запровадження.

2. Особистісні особливості: особливості прояви у професійної трудовий

діяльності.

3. Емоційний вигоряння: види, причини, наслідки.

4..

5. Методи підвищення ефективності професійної праці.

6. Укладання.

7. Список використаної літератури.


1. Запровадження.

Питання, що стосуються взаємовпливу професійної роботи і особистих якостей фахівця, протягом кількох десятиліть привертали увагу представників різних галузей науки, зокрема психологів (>Б.Г. Ананьєв, 1977;Е.А. Климов, 1996; О.К. Маркова, 1996; А.І.Папкин, 1996, 1998;К.К. Платонов, 1970; А.М. Столяренка, 1987, 1990;Л.Б.Филонов, 1981 та інші). Питанням, котрий обіймав особливу увагу, є проблема професійної деформації фахівця.

Питання, пов'язані з професійним становленням, і особистісним розвитком, обговорюється на роботах вітчизняних і іноземних авторів –Б.Г.Ананьева (1977),С.Б.Братуся (1980),Л.С. Виготського (1984),Е.А. Клімова (1996), І.С. Кіна (1979),Л.Ф.Обуховой (1996), А.І.Папкина (1996),Л.Б.Филонова (1981,1992), З.Фрейда (1989),Э.Эриксона (1996) та інших. Зазначається, що характеристики особистості фахівця можуть у тій чи іншій мері зумовлювати його професійне становлення. Натомість виконання професійної діяльності викликає певні особистісні зміни, зокрема розвиток професійної деформації.

Вивчення публікацій з темі показало, що професійна деформація може виявлятися як мінімум двох сферах особистості – її психічних процесах, станах, властивості і його соціально-психологічних рисах, які з поведінці. Виникнення професійної деформації може початися вже і з перетворень соціально-психологічного характеру, таки з перетворень психічних функцій.

>.. (1996),.,- (>..,.., 1998)., (>.., 1988),, (>.., 1991) (>.., 1976),. (>..,.., 1988),, (>.., 1988;.., 1991)., (>..,.., 1976).,,,,, (>..,.., 1995;.., 1996;.., 1987). (>.., 1976;.., 1992).

Професійної деформації більш піддаються представники тих професій, які працюють із людьми – лікарі, педагоги, психологи (С.П.Безносов, 1987). У дослідженні С.В. Кондратьєвої показано, що в міру зростання стажу роботи в деяких вчителів формується надмірна узагальненість в сприйнятті учнів. Такі вчителя розглядають конкретного учня лише як типового представника, абстрагуючись від індивідуальних особливостей, знижуючи цим ефективність на нього (>Г.М.Грановская, 1988). Професійна деформація проявляється в лікарів у професійному жаргоні, що спливає у результаті економії часу. Так, здаючи справи перед відходом у відпустку, один лікар сказав іншому: »Зараз відділенні три нирки, два шлунка та один жовчний міхур». Сприяючи швидкості спілкування із колегами, жаргон до того ж час погано діє хворих, якою подобається, коли особистість хворого вважають лише додатком до хворому органу (>Г.М.Грановская, 1988). Професійна деформація психологів проявляється у втрату здатності дивуватися. Протягом часу своєї роботи практичний психолог зустрічає тисячі різних життєвих ситуацій, спілкується з безліччю найрізноманітніших людей. Нормальною реакцією є заволодінням цим потоком інформації: обмеження сприйняття, побудоватипологий та інших. Це накладає відбиток, як у професійну діяльність, і на життя фахівця. Зустрічаючи щось нове своєму життєвий шлях, людина рідко дивується цьому, оскільки це задля нього не було є новим, з цим, чи подібним цьому, вона вже зустрічався. Життя бачить крізь координатну сітку класифікацій (>Д.Т.Трунов 1998).


2. Особистісні особливості: особливості прояви у професійної праці.

>.,.,.,,,. «>» 5 15,,.,,,..-.

>,. -,, (>),-.,,, (>,), />, 1984, 1991;, 1987;, 1996;,, 1985;, 1988; 1996;, 1998./.

>,,, (> «>»).- (>,,),- (>).

>.,.

> (>,,, 1986;, 1992;, 1996;,, 1999;, 1987;, 1973.).- (>).,,,,,, (>..), (>..-), (>..). (>),,,.,,.. />, 1990/,,,.,,.

>, />., 1982;, 1990/,,.

>, 1)2- (>) 38 2)5- 55 3)- (>,,,-,),, 69.. (>,) (>,).

> (>,),.,PEN (>..).

Р.Айзенк у своїх працях не раз указував те що, що дослідження викликані до життя недосконалістю психіатричних діагнозів. На його думку, традиційна класифікація психічних захворювань мусить бути замінена системою вимірів, де представлені найважливіші характеристики особистості. У цьому психічні розлади є наче продовженням індивідуальних відмінностей, можна побачити у нормальних людей. Вивчення робіт До. Юнга, Р.Вудвортса, І. П. Павлова, Еге. Кречмера та інших відомих психологів, психіатрів і фізіологів дозволило припустити існування трьох базисних вимірів особистості:нейротизма, екстра- інтроверсії іпсихотизма. Коротко зупинимося на описі цих особистісних вимірів (у вигляді, як їх подано на минулих публікаціях Р.Айзенка).

>Нейротизм (чи емоційна нестійкість) є континуум від "нормальної афективної стабільності до її вираженої лабільності".Нейротизм не тотожний неврозу, проте в на осіб із високі показники з цієї шкалою у ситуаціях несприятливих, напр. стресових, може розвинутися невроз. ">Нейротическая особистість" характеризується неадекватно сильними реакціями стосовно що викликають їх стимулам.

>Заимствуя у До. Юнга поняття екстраверсії і інтроверсії, Р.Айзенк наповнює їх іншим змістом. У До. Юнга це різні типи за спрямованістю лібідо, для Р.Айзенка — комплексискоррелированних між собою чорт. Характеризуючи типовогоекстраверта, Р.Айзенк зазначає його товариськість, широке коло знайомств, імпульсивність, оптимістичність, слабкий контроль над емоціями й почуттями. Навпаки, типовий інтроверт — це спокійний, сором'язливий, інтроспективний людина, який віддалений від усіх, крім ближніх. Він планує свої дії завчасно, любить лад у всіма тримає свої почуття під суворим контролем.

>.,,,,,,,-,..,,,,,,,,...:,,,,,,, /,, 1999;, 1999/.

>,,:,;,,,.,,,.

>,- (>..), (>..-,).:,;,..,,, /,, 1999/.

>,,.. (>t-). (>t = 0,963, < 0,25), (>t = 2,96, < 0,0025) (>t = 2,345, < 0,025),.

>,,,,.,,.. (>r = -0, 496, < 0,025); (>r = 0,67 , < 0,0025) (>r = -0,375 , < 0,1). (>r = -0,016,),- (>r = - 0,14,, (>r =0,09,). 

>,.

>-.,,,.,, (>). (>),,,.

>,,,-,.

>,,-.

>,,,,-.

>.. />, 1981/, -.,.,...:);) (>),;), (>.,);),.

>. />, 1983/,,, (>,)-. «>,,» «>».: (>, (>,), (>,-) «>».

>,..,,.,,,,..,,.,..,,,.,,,,:.: (>) 1-2,..,,, 1-2,..

>,..,.. («>»).,,,,.. «>»?.. «>»,.,.,,,.-,..,.,. -,.. />, 1983/.

>,,,,,.., «>-»., (>,). (>-,),.

>,-,,,,..,,,.,, (>),.

>,.., «>», «>»,.,...,, (>),.,..,,.

>.,-.,,,,...,,,,..,,...,,,, (>,),.-.

>,.,.

>,,,.

>,, (>),,.,, -,.,,,.

>-.,,,,.

> «>».

 3..

 «>» (> «>burn out» - «>»),., «>»: (>,), (>,) (>,) />., 1994/.,,,, «>».

> –,,. ">",,.: "> –".

>,,.,,,,,.

>.,,,, ">-".,,,,,,,,.

1. ">".,.,,,,,.,,,..,,,, - ">".

2. ">".., -,.,,.,. ">"..., ">".

3. ">,".. -., --.,,,. ">",.-.,,,. ">" "> ", "> ", ">". ">",..,,,.

4. ">".,-.,,.,,,,,,., - ">" -,..

4. Специфіка праці.

>:

- фізичні переміщення буде замінено у тому мірою інформаційними зв'язками, тобто., умовно кажучи, станеться заміна переміщення людей рухом повідомлень (>посилаемих людьми сигналів). Сьогодні з оцінкам експертів 90% всіх транспортних переміщень людей пов'язані з інформаційними цілями (наради, підписи, довідки тощо.). Сучасне “>надомничество” різко зменшує протягом необхідного часу присутності людей на робочих місць, у навчальних закладах. Це зажадає радикальної перебудови виробничого і навчального процесів, значного підйому культури та свідомості людей, і навіть вироблення новогоконтрольно-оценочного апарату.

- зміну структури економіки та змін у сфері зайнятості виникає у перепідготовки великих верств населення; протягом активного життя чоловік у суспільстві змушений буде кілька разів змінювати професію.

- підвищуються вимоги до інтелектуальних і творчим здібностям людини, для її психофізичним характеристикам. Виникає проблема безробітних мимоволі, тобто. людей, що у активному віці, але чиї здатність до праці не відповідають б новим вимогам. Що гучніше буде цю групу, тим гостріше буде проблема їх зайнятості.

- постає проблема адекватно високої оплати інтелектуальної праці, готовність до цього представники інших соціальних груп.

 - “>”,.

Сьогодні тотальна електронна стеження охоплює США близько 2/3 з 12 млн. працюючих у дисплеїв (до 2000 року їх 40 млн.) й поширюється з робітників і службовців вже в фахівців інженерів, бухгалтерів і лікарів. У результаті ростуть “>техностресси”, вимоги працівників повернутися до персоніфікованому контролю як “>допускающему діалог”, протести проти вторгнення “приватну область” трудовий життя, множаться заклики соціологів довіряти до нових поколінь працівників, покладатися з їхньої самодисципліну і самоконтроль з метою та скорочення економічної, та високого соціального прогресу сучасного виробництва.

5. Методи підвищення ефективності професійної праці.

>,,;,.

>.,,,,,.

>..,.,.,:

· вимагалося використання найрізноманітніших навичок

· робота була корисної й як така приносила задоволення

· робота давала службовцю значно більшу свободу

· допускала підтримку необхідної зворотний зв'язок для корекції роботи підлеглих

· забезпечувала можливості безперервного навчання

>.,,,..,,.:

>: >,,.,,..,,,.

>:,.

>: >,,,.

> -,,..

> -.. достатнім обмежитися вимогою, жартом на адресу порушників дисципліни, суворим поглядом.,.:,,,,..

>.,,,,.,,.

>.,.,.

>:

· доручення співробітникам роботи, яка б їм спілкуватися

· створення на робочих місць духу єдиної команди

· проведення періодичних нарад з підлеглими як до ухвалення стратегічних рішень, але й обговорення поточних питань

· не руйнувати виниклі неформальні групи, якщо де вони завдають реального шкоди організації

· створення умов соціальної активності працівників поза організації

>:

· необхідно постійно збільшувати змістовність робіт співробітників

· забезпечити ефективну зворотний зв'язку з результатами робіт і реакцією керівника

· високо оцінювати і заохочувати досягнуті результати

· залучати підлеглих до формулювання цілей та розробки рішень

· делегувати підлеглим достатні правничий та повноваження

· просувати підлеглих службовими східцями

· забезпечити чи підтримувати навчання і перепідготовку підлеглих, яка підвищує рівень їхнього компетентності

>:

· намагатися точно знайти й реалізувати потенціал кожного працівника

· доручати підлеглим складні й стратегічно важливі завдання, потребують повної віддачі

6..

>,.-.-.

>.,.-. 


>

1....., 1984.

2...:.., 1996.

3... //, 1990.

4.B.T. //., 1984.

5... // (>20-30- XX)....,..,... -.:, 1983.

6.....:, 1992.

7... //., 1981.

8.M.B.,..- //.. 14., 4, 1999.

9... «>» //. 6, 1994.

10... -.: ">-",1997 .

11...,... -.:, 1996.

12..::.,., 2002.

13...:.,....: ">-",., 2002.


Схожі реферати:

Навігація