Реферати українською » Психология » Вплив індивідуально психологічних особливостей на формування особистості професіонала


Реферат Вплив індивідуально психологічних особливостей на формування особистості професіонала

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

Глава 1. Теоретичні основи дослідження взаємозв'язку професіоналізму й індивідуальних психологічних особливостей особистості

1.1 Актуальність діагностики профпридатності людей, її взаємозв'язок з подальшим становленням професіоналізму

1.2 Поняття особистість в психології. Різні підходи до розуміння структури особистості. Властивості особистості

1.3 Поняття спільне коріння й спеціальних здібностей

1.4 Поняття професіоналізму

1.5Индивидуально-психологические особливості і залежність від нього професіоналізму психологів

Глава 2. Експериментальне вивчення ролі індивідуальних психологічних особливостей у формуванні особистості професіонала

2.1 Організація дослідження

2.2 Методики, використані для діагностики якостей особистості студентів, планують здобути професію психолога

2.3 Інтерпретація результатів дослідження

Укладання

Література

Додатка


Запровадження

Ні кому як відомо, що праця є невід'ємною частиною життя. Він не тільки засіб, які забезпечують існування й життєдіяльність, а й способом пізнання і перетворення навколишнього світу, умовою розвитку особистості, метою, потребою, сенсом життя. З допомогою професійної діяльності відбувається становлення особистості, людина розвивається, забезпечує своє матеріальний добробут і соціальний статус. Багато в чому здоров'я людини, виразність в нього певних особистісних чорт визначається саме професійною діяльністю.

Останніми десятиліттями особливо зросла значення психологічного вивчення різних аспектів праці.

Взаємини з психології та праці, як соціально-економічного процесу перетворення навколишнього світу, будуються з урахуванням положень, визначальних спрямованість психологічної науки у забезпеченні трудовий практики.

Психологія праці свої дослідження переслідує такі цілі:

Прагнення як полегшити працю людини, а й здійснити його ефективним, надійним, безпечним, творчим, приносить задоволення від самої процесу результату;

Віддзеркалення значних індивідуальних особливостей, відмінностей, властивих кожній людині іпроявляемих опосередковано в руді, значної мінливості стану психіки, особливо під впливом чинників праці. [14].

Вибір фаху - одне із найбільш важливих виборів у життя, адже попри те, наскільки професія відповідатиме схильностям і уподобань людини, наскільки ефективно людина виконуватиме замість необхідних у його професії дії - значною мірою визначатиме якість його життя.

У зв'язку з цим дуже актуальне питання взаємозв'язку індивідуальних психологічних особливостей формування професіоналізму особистості. Для розгляду цієї взаємозв'язок харчування та необхідна діагностика професійної профпридатності. Вона у цьому, щоб визначити, якими схильностями, здібностями та іншіиндивидуально-психологическими особливостями особистості володіє людина, у виконанні який діяльності, він почуватиметься максимально гармонійно, і спрогнозувати ступінь впливуиндивидуально-психологических якостей особи на одне формування її особистість як особистості професіонала.

Використання діагностики професійної профпридатності необхідно також оскільки вона дасть змогу зменшити відсоток невідповіднихпрофессиограммам працівникам, і навіть психологічного професійного вигоряння. Оскільки люди, правильно обираючи професію, перебуватимуть своєму місці, ставати професіоналами, отже, приносити максимальну користь собі і вони суспільству.

У виконанні вітчизняної психологічної літературі на сьогодні є велика кількість робіт, присвячених різним психологічним аспектам проблеми фахову придатність. З відомих досліджень у цій області треба сказати роботиБ.Г.Ананьева, В.А. Бодрова,К.М. Гуревича, В.М. Дружиніна,Е.А. Клімова, Б. У, Кулагіна, Н.В. Макаренка, В.Л.Марищука, В.А.Пухова, О.Т.Ростунова,Б.М. Теплова. [14].

Наша робота присвячена впливу індивідуально психологічних якостей формування особистості психолога професіонала, що також безпосередньо з методами діагностики профпридатності. Ми розглядаємо, якимииндивидуально-психологическими особливостями мають студенти, які мають намір здобути професію психолога, і зіставляємо його зпрофессиограммой психолога. Отже, ми, пояснюючи необхідність того що в студентів, які прагнуть стати психологами, певних якостей і вишукуючи ступінь їх виразності, прогнозуємо успішність формування особистостей студентів як особистостейпрофессионалов-психологов.

Сфера діяльності психологів дуже складна й багатогранна, відповідно, й підвищити вимоги до неї дуже високі. Як приклад можна навести діяльність шкільного психолога. Шкільний психолог - це психолог, вміє спілкуватися із вчителями й позитивно прийнятий у педагогічному колективі, має професійний авторитет у учнів і батьків. Йому близька і зрозуміла шкільна життя, готовий працювати у "шкільної текучці" з повним навантаженням, виконувати багато, а то й усіма, психолого-педагогічними проблемами школи, працювати з молодшими школярами, підлітками і старшокласниками, володіти методами психодіагностики і корекції.

Інакше кажучи, шкільний психолог - це універсал, освічена і володіє найрізноманітнішими методами психологічної роботи.

Ми вважаємо проведене нами дослідження дуже актуальним оскільки непрофесійні психологи, не які мають необхідними якостями, можуть дати значної шкоди психічному здоров'ю людей, отже, і суспільству загалом. Тому дуже важливо, щоб психологи були лише професіоналами і надавали клієнтам лише кваліфіковану допомогу.

Нами провели дослідження індивідуальних особливостей особистості студентів факультету англійської й романського мовПятигорского ДержавногоЛингвистического університету.

Метою нашого дослідження було з'ясувати, чи справді професію психолога вибирають студенти, спочатку які мають якостями, необхідними професійному психолога.

Під цими рисами ми розуміли: високий рівень емпатії, товариськість, емоційна стійкість, адекватність самооцінки, стриманість, чутливість, розвинене уяву, дипломатичність, упевненість у собі й центральної добре розвинений самоконтроль.

Гіпотеза дослідження:

Студенти, які мають намір здобути фах психолога, мають головними рисами, необхіднимипсихологу-профессионалу.

Предмет дослідження:

Індивідуальні психологічні особливості.

Об'єкт дослідження:

Відповідність індивідуальних психологічних особливостей студентів, планують здобути професію психологи і одержують психологічне освіту, індивідуальним психологічним особливостям, переліченим в професіограми психолога.

Завдання дослідження:

Вивчити теоретичні основи взаємозв'язку індивідуальних психологічних особливостей та формування особистості - професіонала;

Підібрати адекватні фігури методики для діагностики ступеня розвитку в студентів досліджуваних нами властивостей;

Розглянути, схильні чи студенти, які мають необхідними психолога у роботі якостями, у виборі психологічної діяльності як зрадництво своєї майбутню професію;

Проаналізувати ступінь виразності необхідних професійному психолога властивостей студентам, планують здобути професію психолога;

Розглянути, чи справді студенти, отримують професію психолога, мають якостями, необхіднимипсихологу-профессионалу.


Глава 1. Теоретичні основи дослідження взаємозв'язку професіоналізму й індивідуальних психологічних особливостей особистості

1.1 Актуальність діагностики профпридатності людей, її взаємозв'язок з подальшим становленням професіоналізму

Праця є невід'ємною частиною людського життя. Без нього немислимо як існування й життєдіяльність людини, а й сам його розвитку як особистості. До того ж, працю є також і засобом пізнання і перетворення навколишнього світу, метою, потребою, сенсом життя.

Трудова діяльність супроводжує особи на одне протязі всього життя. Кожна розумна людина пов'язує з їхньою професійною діяльністю становлення себе, немов особистості, своє матеріальний добробут і соціальний статус. У зв'язку з цим, всім людей важливо, закінчивши навчання, розпочати займатися тієї діяльністю, яку вона цікава, до котрої я є схильності й уміння, виконуючи що можна стати професіоналом, забезпечити кар'єрний і особистісний зростання, і навіть, що дуже важливо, гармонію у душі.

Праця переважно сприймається як соціально-економічна категорія, але визначальна роль людини у праці обумовлює необхідність вивчення різних психологічних, фізіологічних, соціальних та інших його характеристик з погляду їхнього впливу на процес праці та особливостей взаємозв'язку, стосунків з засобами, умовами і організацією праці.

Отже, нині особливо актуальною стає проблема діагностики профпридатності людей. Актуальна цю проблему оскільки у вона найчастіше молодики ще в змозі визначитися відносини із своїми вподобаннями й індивідуальними особливостями, наявністю мірою розвитку в себе тих чи інших здібностей і часто вибирають собі професію яка відповідала їх особистісними характеристиками. Тим паче, що став саме особисті якості та інші індивідуальні психологічні особливості впливають в розвитку особистості професіонала, можна сказати, що молодики, бажаючі стати професіоналами, але з визначаються правильно з професії ризикують мати справу з значними труднощами. Завдання діагностики профпридатності - допомогти їм уникнути них, протестувати індивідуальні психологічні особливості людини, проаналізувати, як вони вплинуть вплинув на вибір людиною свою професію і розвиток особи як особистості професіонала.

Поняття професіоналізму у кожній окремій галузі включає у собі ряд певних вимог, яким людина має відповідати наявністю в нього деяких якостей.

Через це ми бачимо використовували у нашій стабільній роботі методи діагностики профпридатності. Оскільки, вишукуючи, чи є властивості якщо представники тій чи іншій професії (або ж студентів, учнів цих професій), ми маємо можливості спрогнозувати, якою мірою і з якою успіхом вони можуть вплинути або спричинити формування професіоналізму У цих людей. З допомогою даної діагностики ми можемо з відповіддю: чи достатньо виражені якості, необхідних формування особистості професіонала у сфері діяльності, чи їх треба розвивати додатково.

Діагностика особи і властивостей фахову придатність обумовлюється сукупністю вихідних здібностей людини, і навіть формується, розвивається на етапах професійного шляху до процесі діяльності.

Сутність діагностики особистості профорієнтаційної роботі у тому, що вона відбиває:

вибір роду діяльності (професії), найповніше відповідної уподобань і здібностям конкретної людини;

задоволення інтересу до обраної професії та задоволеність процесом і результатами конкретного праці;

міру оцінки ефективності, надійності, безпеки виконання трудових функцій, індивідуальну міру результативності праці;

один із проявів соціального (професійного) самовизначення особистості, її самоствердження, самореалізації, самовдосконалення у праці;

розвиток ">я-концепции", зародження і становлення образу "я - професіонал" й прагнення суб'єкта діяльності до досягнення еталонною моделі професіонала. [14].

Прогнозування фахову придатність і шляхів її формування будь-коли втратить свого актуального значення. Оскільки, виконуючи роботу, відповідну своїм природним задаткам, можна домогтися значно більших результатів й значно швидше, ніж, виконуючи роботу, цим задаткам яка відповідала.

Діагностика особистості дає картину фахову придатність людини, визначаючи співвідношення вимог професії до індивідуальних особливостям людини; має конкретний об'єкт реалізації - систему "людина - професія". Тобто певну категорію людей, вид діяльності, етап професіоналізації.Отражает стан, ступінь сукупності індивідуальних якостей людини (чорт особистості, здібностей, мотивації, фізичного стану, професійної підготовленості тощо.).Отражает розвиток суб'єкта праці та мінливість об'єкта праці.

Ми з нашому дослідженні поставили за мету вивчити ступінь виразності індивідуальних психологічних особливостей формування особистості психологів професіоналів. Своє дослідження ми проводили на студентів факультету англійської й романських мовПятигорского державного лінгвістичного університету. Ми досліджували студентам спроможність до емпатії, тип особи і низку інших якостей, необхіднихпсихологу-профессионалу. А користувалися саме методами діагностики профпридатності.

Як було вказано вище - істотну роль процесі діагностики особистості з позиції фахову придатність, в адаптації людини до професії та становленні його професіоналізму грають психологічні особливості людини, його різноманітних загальні та спеціальні здібності, і навіть його особисті якості.

Для подальшого розгляду впливу індивідуальних психологічних особливостей формування особистості професіонала ми вважаємо за необхідне розглянути, що означає саме поняття особистість і його властивості в психології.

1.2 Поняття особистість в психології. Різні підходи до розуміння структури особистості. Властивості особистості

Особистість не лише предметом психології, а й предметом філософського, суспільно-історичного пізнання, певному рівні аналізу особистість виступає з боку своїх природних, біологічних особливостей як антропології,соматологии і генетики людини.

Ні однозначного визначення терміна "особистість". З погляду Рубінштейна, особистість - сукупність внутрішніх умов, якими переломлюються зовнішні впливи. По Леонтьєву, особистість - суб'єкт діяльності. Карл Роджерс вважає, що це особа - організована довгострокова суб'єктивно сприйнята сутність, складова саму серцевину наших переживань. По ГордонуОлпорту, особистість - індивід, який вступив у взаємодію Космосу з світом. Ерік Еріксон вважає, що це особа - результат психосоматичних криз, якими проходить індивід протягом. Келлі: особистість - унікальний спосіб усвідомлення життєвого досвіду, властивий кожному індивідові. Альберт Бандура: особистість - результат складного й безперервного взаємодії індивіда, поведінки й ситуації.

Можна дати таке узагальнену визначення особистості. Особистість - активний суб'єкт діяльності, пізнання, спілкування, і творчості, яка має самосвідомістю і сукупністю стійких індивідуальних психофізіологічних особливостей. [7, 14, 21].

У другій половині XIX - XX столітті з'явилося багато психологічних теорій, у кожному у тому числі мала місце своя особлива погляд на особистість і його складові.

>Психодинамическая теорія Фрейда;

Індивідуальна психологія Адлера;

Аналітична психологія Юнга;

Психосоціальна теорія Еріксона;

Теорія чорт особистостіОлпорта;

Структурна теорія чорт особистостіКеттелла;

Теорія типів особистостіАйзенка;

>Бихевиористическая теоріяСкиннера;

Теорія соціального навчанняРоттера;

Соціально - когнітивна теоріяБандури;

>Когнитивная теорія Келлі;

Гуманістична теорія Маслоу;

>Феноменологическая теоріяРоджерса; [7, 14, 21].

В кожного з авторів цих теорій уявлення про особистість і її складових. Лише поодинокі положення про особистості приймаються, з тими чи інші застереженнями, усіма авторами.

Особистість - складно організованаиерархизированная система, яка має низку індивідуальних особливостей і включає у собі такі властивості як: спрямованість, характер, здібності, мотиви й потреби. Особистість безупинно взаємодіє зі соціумом розвивається лише у діяльності.

З погляду В.С.Мерлина, ознака властивостей особистості - спрямованість на об'єкти дійсності. Спрямованість особистості характеризується її інтересами і схильностями, домінуючою мотивацією, рівнем домагань, переконаннями і ведучим для будь-якого віку виглядом діяльності. Особистісні властивості від інших (>нейродинамических,психодинамических властивостей) ставленням до визначеної боці дійсності. Якщо має місце ставлення, це завжди властивість особистості. Відносини може бути до людей, до праці, до речей і себе. Відносини до об'єктів дійсності мотивують вчинки покупців, безліч супроводжуються певними емоційними переживаннями. [14].

Оскільки ми нашому дослідженні розглядали взаємозв'язок чорт особи і становлення професіоналізму психологів, студійовані нами індивідуальні психологічні особливості студентів, одержують психологічне освіту, характеризувалися найбільше ставленням до оточуючих людям. Адже саме ставлення до оточуючих людям, прийняття їх і повагу їх почуттів та думок та визначає значною мірою успішність роботи психолога.

Індивідуальне своєрідність особистості часто називають характером. Характер включає у собі як індивідуальні, ісоциально-типичние риси, оскільки вона формується, як залежно від індивідуальних особливостей особистості, і під впливом суспільства. Риси характеру виявляються лише усоциально-типичних ситуаціях. Прикладами чорт характеру може бути: відповідальність, акуратність, сумлінність, ліньки, халатність та інших. Характер визначає лінію і поводження людини, змістовний бік його переживань, і інтелектуальної діяльності, визначається якісними особливостями всієї психіки загалом.

Характер найяскравіше проявляється у критичних ситуаціях, коли бракує часу на обмірковування, звичайній обстановці може маскуватися.

Характер відбиває цілісність особи і тому дозволяє прогнозувати й коригувати очікувані дії особистості. Риси характеру допомагають або заважають особистості встановлювати стосунки з людьми і відповідати за свою поведінку. Характер тісно пов'язані з спрямованістю особистості. Можна розглядати його як психологічний склад особистості, виражений у її спрямованості.

Первинні властивості індивіда (темперамент) і вторинні властивості індивіда (когнітивні і регулюючі

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація