Реферати українською » Психология » Типи темпераменту учнів обліку її особливості в навчально-виховної роботі


Реферат Типи темпераменту учнів обліку її особливості в навчально-виховної роботі

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Анотація.


У цьому роботі порушено такі питання, як: поняття темпераменту людини, співвідношення типів темпераменту і типів нервової системи, психологічна характеристика типів темпераменту, дослідження темпераменту по В.Белову, облік темпераменту в навчально-виховної роботі.


Запровадження.


Вважаю, робота педагога може бути успішної без глибокого знання їм особистості учня і своєрідності психології підліткового колективу. Без цього знання неможливо управління процесами розвитку особи і колективу. Саме тому мене зацікавила обрана мною тема «Тип темпераменту учнів і облік його особливостей в учебно-воспитательской роботі». У особистості кожної людини панує її соціально обумовлена сторона — спрямованість. Тому — навчаючи і виховуючи учня, не можна недооцінювати і біологічно обумовлених особливостей особи, які з темперамент. Цим і пояснюється актуальність цієї теми.


Поняття темперамент.


 

Темперамент — це індивідуальні особливості людини, що визначають динаміку його психічної роботи і поведінки.

У справжні час виділяють дві основні показника динаміки психічних процесів та правильної поведінки: активність і емоційність. Активність психічної роботи і поведінки людини виражаються у різного рівня прагнення активно діяти, почуватися в різноманітної діяльності, в різної швидкості про силу перебігу психічних процесів, в різного рівня рухової (чи моторної) рухливості, швидкості чи сповільненості реакцій. Правління активності в різних людей різна. Можна відзначити крайнощі: з одного боку, велику енергію, пристрасність й стрімкість в психічної діяльності, руху, промови, з другого — пасивність, інертність, повільність, млявість психічної діяльності, рухів, промови. Другий показник динамічності — емоційність — виявляється у різного рівня емоційної збуджуваності, в швидкості виникнення про силу емоцій людини, в емоційної вразливості (сприйнятливість до емоційним впливам).

З прадавніх часів розрізняли чотири основних типи темпераменту: сангвінічний (живої), флегматический (повільний, спокійний), холеричний (енергійний, жагучий), меланхолійний (замкнутий, схильний до глибоким переживань).


Тип вищої нервової діяльності.

Наукове пояснення темпераментів дає вчення И.П.Павлова про типах вищої нервової діяльності. Відповідно до вченню И.П.Павлова індивідуальні особливості поведінки, динаміка психічної діяльності нервової системи. Основою ж індивідуальних відмінностей у діяльності нервової системи вважають різні прояви, зв'язок і співвідношення нервових процесів — порушення та гальмування.

І.Павлов відкрив три властивості процесів порушення та гальмування:

1. силу процесів порушення та гальмування;

2. врівноваженість процесів порушення та гальмування;

3. рухливість процесів порушення та гальмування.

Сила нервових процесів характеризує працездатність, витривалість нервової системи та означає здатність її переносити або тривале, або короткочасне, але йому дуже сильне порушення чи гальмування. Протилежне властивість — слабкість нервових процесів — характеризується нездатністю нервових клітин витримувати тривале і концентроване порушення і гальмування. У слабкої нервову систему нервові клітини відрізняються низькою працездатністю, їхня енергія швидко виснажується.

Уравновешенность нервових процесів є співвідношення порушення та гальмування.

В окремих людей ці дві процесу взаємно врівноважуються, інших рівноваги не спостерігаються: переважає процес гальмування чи порушення.

Рухливість нервових процесів — це здатність їх швидко міняти одне одного, швидкість руху нервових процесів (иррадиации і концентрації), швидкість появи нервового процесу у у відповідь роздратування, швидкість освіти нових умовних зв'язків.

Комбінації зазначених властивостей нервових процесів було покладено основою визначення типу вищої нервової діяльності. Залежно від поєднання сили рухливості і необхідність урівноваження процесів порушення та гальмування різняться чотири основних типи вищої нервової діяльності з силі нервових процесів і І.Павлов розрізняв сильну і слабку нервову систему. Представників сильної нервової системи він у своє чергу подразделял по врівноваженості на сильних врівноважених і сильних неврівноважених (з величезним переважанням порушення над гальмуванням). Сильних врівноважених по рухливості ділив на рухливих і інертних. Слабкість нервової системи І.Павлов вважав таким визначальним, істотним ознакою який перекриває й інші відмінність. Тому представників слабкого типу вона вже не ділив далі за ознакою врівноваженості і рухливості нервових процесів (хоча виділений Павловим слабкий тип, зазвичай, вирізнявся переважанням слабкого процесу гальмування над слабким процесам порушення).

І так було створена класифікація типів вищої нервової діяльності (чи, той самий, типів нервової системи).

І.Павлов соотнес виділені їм типи психологічними типами темпераментів події і виявив повне збіг. Отже, темперамент є прояв типу нервової системи у діяльності, поведінці людини. У результаті співвідношення типів нервової системи та темпераментів виглядає так:

1.  сильний, урівноважений, рухливий тип («живої», по И.П.Павлову) — сангвінічний темперамент;

2.  сильний, урівноважений, інертний тип («спокійний» по И.П.Павлову) — флегматический темперамент;

3.  сильний, неврівноважений, з величезним переважанням порушення («бездоганний» тип, по И.П.Павлову) — холеричний темперамент;

4.  слабкий тип («слабкий», по И.П.Павлову) — меланхолійний темперамент.

Тип нервової системи — це природне, природжена властивість нервової системи, що може кілька змінитися під впливом умов життя та банківської діяльності. За підсумками кожного типу формуються різні системи умовних нервових зв'язків, але процес формування залежить від типу нервової системи. Тип нервової системи надає своєрідність поведінки людини, накладає характерний відбиток все образ людини — визначає рухливість його психічних процесів, їх стійкість, але з визначає ні поводження, ні учинків людини, і його переконань, ні моральних підвалин, створених у процесі індивідуального життя людини під час виховання.


Психологічна характеристика типів темпераментів.

Уявлення у тому, який в людини темперамент, зазвичай складається виходячи з деяких притаманних даної особи психологічних особливостей. Различая в темпераментах помічені з урахуванням життєвого досвіду багатьох поколінь. Темперамент — це "спільна характеристика кожного окремої людини, основна характеристика його нервової системи, від якої потерпають на діяльності кожного індивідуума опис особливостей різних темпераментів допоможе нам дати раду рисах темпераменту учнів.

Сангвиник: І.Павлов характеризував його так: «сангвінік- гарячий дуже продуктивний діяч, але тільки тоді коли його багато цікавого справи, т. е. постійне порушення … Коли ніякої кримінальної справи немає, він працює нудним, млявим».

Людина сангвического темпераменту відрізняється слабкої інтенсивністю психічних процесів і калейдоскопом одних психічних процесів іншими. Для сангвініка характерні легкість і швидкість виникнення нових емоційних станів, які, проте, швидко змінював одне одного, позбавляють у свідомості глибокого сліду. Сангвиник відрізняється багатою мімікою, його емоційні переживання супроводжуються різноманітними виразними рухами. Це життєрадісний людина, відзначається гарячою рухливістю. Із зовнішнього рухливістю у сангвініка пов'язується швидкість психічних процесів: він вразливий, швидко зачіпає зовнішні роздратування, і менш зосереджений і заглиблений до своєї особисті справи, переживання.

Сангвиник легко справляється з завданнями, потребують швидкої кмітливості, за умови що ці завдання є особливо важкими і серйозними. Він легко береться за різні справи, але з тим легко і забуває про неї, зацікавившись новими. У межах своїх рішеннях він нерідко поспішний, мало з них замислюється, часто розкидається.

Сангвиник легко входить у спілкування коїться з іншими людьми. Проте його ставлення до інших людей часто поверхово: він легко розлучається відносини із своїми симпатіями, швидко забуває прикрощі та радості, образи" і примирення. Сангвинический темперамент часто зображують як соціально малоценный, який відбиває особливості людини порожнього й поверхневого. Не можна, проте, розглядати темперамент поза зв'язки з іншими особливостями особистості цілому. Якщо сангвинические риси темпераменту спостерігаються в людини інтелектуально розвиненого, може похвалитися високими моральні якості, із серйозними інтересами на життя, тому людини її сангвінічний темперамент можна оцінити як, допомагає то вирішенні різних завдань, висунутих життям. Така людина відрізняється бадьорістю, будь-коли сумує, здатний підтримувати бадьорий настрій у колективі, з яким працює, спонукати його за великі досягнення у роботі. Інколи, коли сангвинические риси темпераменту виявляються в людини, позбавленого серйозних інтересів, у життя. У таку людину сангвінічний темперамент часто пов'язують із легковажністю, відтак нестійкістю життєвих прагнень та інтересів.

холерик. Холерический темперамент характеризується великий інтенсивністю і яскравою виразністю емоційних переживань, і швидкістю їх перебігу. Ця особливість виявляється у притаманних холерика гарячковість і отходчивости, безпосередньо наступній за бурхливими спалахами почуттів. холерик – людина гаряча, жагучий, що б різкій зміною почуттів, які в нього глибокі, захоплюють його повністю. Він глибоко й сильно переживає як радість, і суму, що віднаходить своє (іноді бурхливе) вираження у його міміці і діях. 

Люди холеричного темпераменту вирізняються великою рухливістю, проте їх рухливість інша, ніж в сангвініків. Якщо сангвініка відрізняють швидкі, плавні і спритні руху, те в холерика часто носять різкий характер, відрізняються стрімкістю.

Для людей холеричного темпераменту характерна велика активність і енергія. Це холеричний темперамент соціально цінним, коли їм відрізняються люди, які мають серйозними інтересами великого громадського значення. Такі люди, коли про обставин, потребують швидких і рішучих дій, проявляються з боку: вони швидко розуміють суть питання, менше за інших боятися небезпеки, скоріш інших знаходять швидкі й необхідні рішення, виявляють необхідну ініціативність, діють принципово, з великим емоційним підйомом. Коли ж холеричний темперамент практикується в людини котра має змістовних інтересів, він, у зв'язку з який вирізняє його аффективным характером емоційних переживань, часто погіршує риси особистості: дратівливість, злість, заздрість.

Меланхолік. Для людей меланхолічним темпераментом характерно тенденція психічних процесів, зокрема емоційних переживань; водночас ці переживання у меланхоліка вирізняються великою глибиною, накладаючи свій відбиток все склад її особистість. Почуття й настрої меланхоліка одноманітні разом із тим дуже стійкі. Нерідко вони мають астенічний характер. У зв'язку з цим термін ''меланхолік'' часто позначає людини, може похвалитися сумним і навіть похмурим настроєм. Люди з меланхолічним темпераментом нерідко дуже болісно ставляться до зовнішніх обставинам, легко вразливий, важко переживає труднощі життя. Нерідко вони різняться замкнутістю лише у собі й центральної необщительностью. Ці особливості меланхолійного темпераменту знаходять сої вираз й у зовнішньому блике людини: рух його повільні, одноманітні, стримані, глибокі почуття зовні виражаються слабко; за зовнішніми проявами можна судити лише про спільний астенічному характері його емоцій, але з ставлення до оточуючим явищам і подій у цьому випадку: меланхолік рідко виявляє свої почуття.

Меланхолійне темперамент часто характеризується упадничеством, відсутністю бадьорості й не у діях, частими коливаннями, а найбільш різких своїх проявах – пасивністю, млявістю, незаінтересованістю, дорученою людині справою. Така людина ухиляється від суспільної діяльності, поринає у власне переживання. Однак у сприятливі умови за умови правильного вихованні можна знайти найцінніше якість особистості меланхоліка. Його вразливість, тонка емоційна чутливість, гостра сприйнятливість навколишнього світу дозволяють їй домагатися великих б у мистецтві – музиці, малюванні, поезії. Меланхолики часто відрізняються м'якістю, тактовністю, делікатністю, чутливістю і чуйністю: хтось уже ранимий, той зазвичай тонко це відчуває й біль, яку від іншим.

Флегматик. Зовні людина флегматического темпераменту відрізняється передусім малої рухливістю, руху її дуже повільні і навіть мляві, неэнергичны, від цього чекати не можна швидких дій.

Флегматика характеризує слабка емоційна збуджуваність. Його відчуття провини та настрої відрізняються рівним характером і змінюються повільно. Це незворушний, розмірений у дій людина. Він нечасто виходить з рівного, спокійного емоційного стану, може бути рідко побачити сильно схвильованим, йому чужі афективні прояви особистості.

Характерний для флегматика лад емоційних станів знаходить і відповідне зовнішнє вираз. Міміка і жести флегматика одноманітні, невиразні, мова повільна, позбавлена жвавості, не супроводжується виразними рухами. Перш ніж щось зробити, флегматик довго й детально обмірковує предстоящия дії; проте ухвалені рішення виконує спокійно і невідступно, сильно прив'язується до звичної йому роботи і ніяк не переключається налаштувалася на нові види праці.

Ці особливості флегматического темпераменту набувають різне значення в характеристиці особистості залежність від рівня інтелектуального розвитку та широти і між громадської значимості інтересів людини.

Обыкновенно з флегматическим темпераментом пов'язують бідність внутрішніх психічних переживань – відсутність глибоких інтересів і високих почуттів, повільну і слабку кмітливість, обмеженість дій лише задоволенням неможливих потреб, які увійшли до звичку. Але така характеристика який завжди правильна. Часто флегматический темперамент виявляється у млявість психічних процесів, у яких слабкої зовнішньої експресивності за збереження глибини і серйозності переживань. Флегматик подібного типу – дуже працездатний людина, неквапливо що здійснює серйозну і відповідальну роботу. Він спокійний урівноважений в зовнішніх виявах своїх почуттів, які найчастіше вирізняються великою силою і складністю. Нерідко люди флегматического темпераменту мають глибокими моральними, етичними і інтелектуальними почуттями. Такі люди можуть виявляти серйозне та відповідальне ставлення до своїх обов'язків і цього домагатися великий продуктивності своє роботи.

Флегматический темперамент може надати негативний вплив на розвитку особистості людини, якщо відмінні їм люди й не мають ще необхідним інтелектуальним розвитком та глибинної життєвих інтересів. Якщо в підлітків спостерігається дуже велика млявість і повільність, необхідно намагатися розвивати вони спроможність до більш енергійним діям. Через те, що властива флегматикам повільність переважно обумовлена впливом фізіологічних особливостей вищої нервової діяльності, є можливість шляхом значного підвищення інтенсивності невродинамических процесів впливати і темперамент людини.

Було хибним думати, що кожна людина то, можливо отнесён саме до одного з чотирьох видів темпераменту. Описані темпераменти у житті трапляються нечасто. У характері кожної людини зазвичай своєрідно з'єднуються риси, властиві різним темпераментам; про таких людей кажуть, що вони мають смешенным темпераментом. Тільки тоді, як у характері людини значно переважають риси тієї чи іншої темпераменту, може бути дуже наближено віднесено до представникам однієї з чотирьох видів темпераменту.

Часто у різних умовах людей виявляється різні риси темпераменту. Наприклад, в побутової обстановці то вона може почуватися млявим, на роботі ж – енергійним і діяльним.


Для вивчення типу темпераменту учнів я пропоную

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Толкование сновидінь за Фрейдом
  Сновидіння. Ставлення сновидінь до бодрствованию. Джерела і матеріалів сновидінь Насамперед,
 • Реферат на тему: Трансактный аналіз
  року міністерство освіти Російської Федерації Новосибірський Гуманітарний Інститут Психолого -
 • Реферат на тему: Трансактный аналіз
  Запровадження Головна мета цієї книжки – навчити людини аналізувати характер свого спілкування,
 • Реферат на тему: Трансакционный аналіз Еріка Бёрна
  Московський міської психолого-педагогічний інститут ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
 • Реферат на тему: Тривога
  ОГЛАВЛЕНИЕ Запровадження Глава 1. Психолого – педагогічна характеристика тривожності. Визначення

Навігація