Реферати українською » Психология » Вплив навчальної діяльності на психоемоційний стан дітей молодшого шкільного віку


Реферат Вплив навчальної діяльності на психоемоційний стан дітей молодшого шкільного віку

широкому вживанні — досить неоднозначне поняття. Іноді навчальна діяльність сприймається як синонім «навчання», «вчення», «навчання». Як основна нормативна діяльність у закладів освіти (як і провідна діяльність у молодшому шкільному віці) Навчальна діяльність — особлива форма активності особистості, спрямовану засвоєння (присвоєння) соціального досвіду пізнання і перетворення світу, що включає оволодіння культурними способами зовнішніх предметних і розумових дій.

2. У теоретичної концепції навчання (у шкільництвіЭльконина—Давидова. — Ред.) навчальна діяльність — одне із видів діяльності школярів та студентів, направлений замінити засвоєння ними у вигляді діалогів (>полилогов) і дискусій теоретичних знань і що з ними умінь і навиків в сферах суспільної свідомості, як наука, мистецтво, моральність, право і релігія. Систематичне здійснення навчальної діяльності сприяє інтенсивному розвитку біля її суб'єктів теоретичного мислення, основними компонентами якого є змістовні абстракції, узагальнення, аналіз, планування ірефлексия.[32]

Отже видно, що навчальна діяльність - досить неоднозначне поняття. Можна виділити три основні трактування цього поняття, прийняті як і психології, і у педагогіці: як синонім навчання, вчення, навчання; як провідний тип діяльність у молодшому шкільному віці; як із видів діяльності школярів.

Навчальна діяльність реалізується у різних освітніх системах.

Є дві системи підготовки дітей у початковій школі: традиційна і розвиває. Усередині кожній є своя класифікація. До традиційної ставляться програми:

· «Початкова школа 21 століття»,

· «Школа 2100»,

· «Гармонія»,

До які розвивають системамотнесем 2 програми:

·Л.В.Занкова

·Д.Б.Эльконина—В.В.Давидова.

У одній школі у різних класах можна застосовувати різні системи. Незалежно не від системи учень має нагоду отримати одні й самі знання, гадані державним стандартом. Завдання підвищеної труднощі, що асоціюються тільки з розвиваючими системами, є в усіх комплектах, однак є обов'язковими для засвоєння.

Нині ж докладніше розглянемо кожну із програм:

Комплект «Гармонія» під редакцієюН.Б.Истоминой. Назва обумовлена тим, у цьому комплекті все дуже гармонійно. Виділено єдині мети, завдання всім навчальних предметів, визначено пріоритетні засоби навчання і форми організації навчальної діяльності. Цю систему співвідноситься з основними ідеями навчання і зокрема і системиЗанкова, у якій Наталя БорисівнаИстомина сама дуже довгоработала.[40]

Початкова школаХХI століття під редакцієюН.Ф.Виноградовой. У цьому вся комплекті дуже серйозно розглядається проблема формування навчальної діяльності молодшого школяра, і це єдиний комплект, де є паралельна програма «Навчальна діяльність». Цю систему також реалізує основні ідеї системи навчання. [40]

Школа 2100 під редакцією А.А. Леонтьєва. Цей комплект — самий поширений у області. Вчителі починали працювати з цим програмою по окремому предмета «Літературний читання» приблизно 12 років тому я. Рік у рік у цій освітньої програмі працює дедалі більше вчителів. У ньому добре розв'язано проблему наступності дошкільної освіти молодших і середніх класів. Усі ці підручники до 7 класу отримали гриф освіти. [40]

Нині ж розглянемо розвиваючу систему:

Розвиваюча система навчання Л. В.Занкова є єдність дидактики, методи і практики. Єдність і цілісність педагогічної системи досягаються завдяки взаємозв'язку освітніх завдань всіх рівнів. До них належать: – мета навчання – досягнення оптимального загального розвитку кожної дитини; – завдання навчання – уявити учням широку цілісну картину світу засобами науки, літератури, мистецтва і безпосереднього пізнання; – дидактичні принципи – навчання рівні проблеми з дотриманням заходи труднощі; провідна роль теоретичних знань; усвідомлення процесу вчення; швидкий темп проходження навчального матеріалу; цілеспрямована і систематична робота над загальним розвитком всіх студентів, зокрема і слабких. Система навчання довела свою ефективність у умовах чотирирічної і трирічної початковій школи під час навчання із сьомої років, соціальній та час під час навчання дітей у чотирирічної школу із 6 років. Масове використання системи на практиці сучасної школи доводить універсальність і високі ефективність дидактичній системи загального розвитку на будь-яких умов його реалізації. Цю систему дає вчителю теорію і методику розвитку дитині, його пізнавальних і творчих здібностей. . СистемаЗанкова приймає кожної дитини таким, який вона є, вбачаючи у ньому людину відносини із своїми особливостями, складом потужні мізки і характеру, враховуючи, що успішний розвиток дитини йде нерівномірно. Система охоплює як класну, а й широко поставлену позаурочну роботу. [41]

СистемаД.Б.Эльконина – В.В. Давидова з грудня 1996 року є одним із трьох освітніх систем, визнаних державними. Навчальний предмет у згаданій освітній системі будується з урахуваннямлогико-психологических положень, розроблених В.В. Давидовим. Знання не даються дітям як готових правил, аксіом, схем. На відміну від традиційної, емпіричну системи основою досліджуваних курсів покладено система наукових понять.Отметок дітям у початковій школі ставлять, вчитель що з учнями оцінює результати навчання на якісному рівні, що створює атмосферу психологічного комфорту. Домашні завдання зведені до мінімуму, засвоєння закріплення навчального матеріалу відбувається під час уроків. Діти непереутомляются, їх пам'ять не перевантажується численними, але малоістотними даними. Через війну навчання з системіЭльконина-Давидова діти може аргументовано відстоювати свою думку, враховувати позицію іншого, не приймають інформацію на віру, а вимагають доказів і пояснень. Але вони формується усвідомлений підхід до вивчення різних дисциплін. Навчання відбувається у межах звичайних шкільних програм, але іншому якісному рівні. Нині розробити й подати практично застосовуються програми з математиці, російській мові, літературі, природознавства, образотворчому мистецтву й музиці для початковій зі школи і програми з російській мові й літератури для середньоїшколи.[33]

У такий спосіб підставі вище запропонованих систем можна дійти невтішного висновку: нині немає однієї системи освіти І що їх можна вибирати свій розсуд.

Навчальний план

Навчальний план школи спрямовано рішення наступних завдань:

-забезпечення базової освіти учнів;

-створення максимально варіативної освітньої середовища;

-в розвитку творчі здібності учнів;

-за проведення індивідуального підходи до учням;

-для запобігання перевантаження учнів.

Режим роботи освітнього закладу визначається локальними актами самого установи, наприклад, Правилами внутрішнього розпорядку або Статутом установи. Відповідно до СанПіН 2.4.2.1178-02 розклад уроків складається окремо для обов'язкових і факультативних занять. [42]

Предмети федеральних і регіонального компонентів вивчаються може.Начальное освіту реалізується за моделлю 4-х літньої початковій школи. Тривалість учбового року: 1 клас – 33 навчальні тижня, 2-4 класи – щонайменше 34 навчальнихнедель.[42]

Тривалість уроку для 1 класу – 35 хвилин (>пп. 2.9.4 – 2.9.5 СанПіН 2.4.2.1178-02), число уроків щодня, У вересні-жовтні – 3, протягом наступних місяців – трохи більше 4-х. Відповідно допп. 2.9.1, 2.9.3 СанПіН 2.4.2.1178-02 і Федеральним базисним навчальним планом тривалість уроку для 2-4 класів 35 хв. Режим всіхклассов-5-ти денна навчальна тиждень відповідно до п. 2.9.2 СанПіН 2.4.2.1178-02. У1-х класах навчання організується лише у режимі5-дневной навчальної тижня (п. 2.9.4 СанПіН 2.4.2.1178-02). [42]

Як вважають Степанова М. І., Александрова І. Еге., і Сєдова А. З. «раціональний розподіл навчальної навантаження протягом навчального дні й тижня – важливий чинник профілактики втоми школярів, воно сприяє зниження стомлюваності та підвищення працездатності учнів. До певної міри розклад занять визначає ефективності роботи освітнього закладу, створює умови для оптимальної діяльності педагогічного і учнівськогоколлективов.»[22]

Отже, і при співставленні розкладу пропонується для практичного застосування представлені нижче шкали труднощі навчальних предметів для молодших школярів, оскільки вони складені з урахуванням змін, що сталися у змісті навчання у останні роки.

1 клас

2 клас

предмети бали предмети бали
Читання 7 Читання + позакласне читання 7
Лист Математика 11
Математика 11 Російський 11
Навколишній світ 6 >Физ–ра 5
>Физ–ра 5 Навколишній світ 6
Музика 1 Технологія 4
Технологія 4 Музика 1
>ИЗО 2 >ИЗО 2
Англійська мова 9

3 клас

4 клас

предмети бали предмети бали
читання 7 читання 7
Математика 11 Математика 11
Російський 11 Російський 11
Музика 1 Навколишній світ 6
Світ можна 6 >Физ-ра 5
інформатика 2 Технологія 4
>ИЗО 2 Музика 1
Англійська мова 9 >ИЗО 2
Технологія 4 інформатика 2
>Физ-ра 5 краєзнавство 6
Англійська мова 9

Уроки складаються за даними балів ідиаграммам (див. додаток) [42][22]

Всі ці вимоги створюються з урахуванням особливостей дітей даного віку які у попередньому параграфі. І все-таки система має не досконалий. У статтіБейнишЛанда каже «…Сьогодні у Росії що освітнєучереждение, то інноваційна експериментальний майданчик, проте ніде не забезпечений моніторинговий контролю над тим, з якими показниками здоров'я діти майже остаточно дійшли новому році і вони стають внаслідокинноваций….Стремление до ускладнення навчальні програми (вони старіють швидше, ніж наростає обсяг інформації), веде до навчальним перевантажень, стресам, негативно б'є по здоров'я учнів. Процес навчання стає чинником ризику, тоді відповідно до Закону Російської Федерації «Про освіту» здоров'я віднесено до пріоритетних напрямів державної політики у сферіобразования»[1]

Продовжуючи тему інновацій у сучасній школі слід зазначити, що дедалі більше і більше російських шкіл обладнують початкові класи «електронними місцями» (у минулому за комп'ютери сідали лише старшокласники). Так В.В. Рубцов вважає, що «включення комп'ютерних навчальних програм, у процес навчання молодших школярів дозволяє збільшити ефективність навчання. Комп'ютерні програми для молодших – це передусім навчальні гри, у яких активно використовуються зорові образи, і навіть активні форми самої дитини. Однак у водночас він говорив, що використання комп'ютера у навчанні молодших школярів може дати й негативні ефекти. У тому числі найважливішими є:адинамия, порушення спілкування, і збіднення завдань. .>Адинамия виникає через самого характеру роботи з ЕОМ. Вона може негативно зашкодити розвитку сили та координації рухів, які у такому віці. Порушення спілкування може відбутися від надмірного захоплення комп'ютером, коли ситуація розвитку та комп'ютер стає основним партнером спілкування.Обеднение знань є наслідком непорівнянності об'єктів, якими дитина оперує у житті й дисплея». [22,с.222-234] Лише після сказаного В.В. Рубцов робить висновок у тому, що станеться чи комп'ютер засобом інтенсифікації навчання дітей і інтелектуального розвитку молодших школярів чи загальмує і спотворить це такий розвиток, залежить повністю не від системи навчання». [34]

Про це як і каже у своїй статті В.Ф. Єфімов « …школярі можуть звикнути до того що, що подається візуальним способом. У цьому шляху є загроза «надлишкової наочності», коли постійне постачання учнів готовимимультимедиадемонстрациями починає гальмувати розвиток. Отже, в викладанні стоїть важке завдання вибору оптимальної видовищності, що допомагає б навчання, а чи не заважала йому» [9]

На користь інноваційних технологій висловлює своїх поглядів Нікішина І.В. « Інтерактивні засоби навчання показують нові можливості, пов'язані, передусім, з налагодженням міжособистісного взаємодії шляхом зовнішнього діалогу у процесі засвоєння навчального матеріалу. Справді, між учнями групи неминуче постають певні міжособистісні взаємовідносини; і зажадав від того, якими вони, великою мірою залежить успішність їх навчальної діяльності» [21, З двох]

Також немало важливим ланкою у системі навчанняявляетcя вчитель. Як зазначалося, у попередньому параграфі, вчитель є для молодшого школяра від нього всецело залежить стан школяра та її успішність. Буде дитина повноцінної та здоровою особистістю або вона буде тривожним,дезадаптированним, з низькою самооцінкою.

Узагальнивши все вище сказане можна дійти невтішного висновку у тому, що за загальноосвітніх стандартам можна запобігти багатьох порушень в дитини: перевтомлюваність, що у своє чергу призводить до неуспішності, а вона до тривожності, низькою самооцінці. Усе це дуже взаємозалежне й у ідеалі навчальна діяльність має опиратися як на фізіологічні показники, а й у психоемоційні.

 

§1.3 Особливості психоемоційного стану молодших школярів

По аналізу вище розглянутих параграфів видно зв'язок між психоемоційним станом та відповідної навчальної діяльністю. Тепер потрібно розглянути докладніше психоемоційні стану, а конкретно тривожність.

Як вже було йдеться у попередніх параграфах в молодшому шкільному віці провідною діяльністю є навчальна і залежно від успіхів чи неуспіхів у цьому виді діяльності стан школяра або позитивним, або негативним. До негативним відносять: тривожність.

Вивченням тривожності займалися (>Е.Ю.Брель,Р.В.Кисловская,Б.И.Кочубей,Е.В.Новикова,А.М.Прихожан).

За визначенням, данеЕникеев М. І. «тривожність – це почуття емоційний дискомфорт, викликаного постійним очікуванням небезпеку, стан дифузійного (>безобъектного) страху; схильність індивіда до переживання стану тривоги; й у на осіб ізотклоняющимся поведінкою суб'єктивне прояв особистісного неблагополуччя.» [7,C.490]

Нємов визначав тривожність як – властивість людини приходити до стану підвищеної стурбованості, відчувати власний страх і на сполох ще специфічних соціальних ситуаціях. [20].

За визначенням А.В. Петровського: “Тривога – схильність індивіда до переживання тривоги, що характеризується низьким порогом виникнення реакції тривоги; одна з основних параметрів індивідуальних відмінностей. Тривога зазвичай підвищена при нервово-психічних і тяжких соматичних захворюваннях, і навіть у здорових людей, котрі переживають наслідкипсихотравми , в багатьох груп на осіб ізотклоняющимся суб'єктивним проявом неблагополуччя особистості”. [14]

І це Зінченка У. П. іМещеряков Б. Р. під тривогою

Схожі реферати:

Навігація