Реферати українською » Психология » Аналіз особливостей прояву тривожності жінок в період материнства


Реферат Аналіз особливостей прояву тривожності жінок в період материнства

кожної категорії розраховується так: кожен пункт шкали оцінюється від 0 до 3 відповідно до наростанням тяжкості симптому. Сумарний бал становить від 0 до 62 і знижується відповідно до поліпшенням стану.

Детективною є здійснення

«У цьому всяопроснике містяться групи тверджень. Уважно прочитайте кожну групу тверджень. Потім визначте у всіх групах одне твердження, котрий від всього відповідає тому, як Ви почувалися цього тижня і сьогодні. Поставте галочку близько обраного затвердження. Якщо ви трохи тверджень з однієї групи здаються Вам однаково добре підходящими, то поставте галочки близько кожного їх. Перш, ніж зробити вибір, переконаєтеся, що ви прочитали Усі затвердження у всіх групах.»

Обробка і інтерпретація результатів

При інтерпретації даних враховується сумарний бал за всіма категоріями.

0–9 – відсутність депресивних симптомів

10–15 – легка депресія (>субдепрессия)

16–19 – помірна депресія

20–29 – виражена депресія (середньої важкості)

30–63 – важка депресія

>Градуально оцінюється виразність 21 симптому депресії.

Пункти 1–13 –когнитивно-аффективнаясубшкала (>C-A)

Пункти 14–21 –субшкала соматичних проявів депресії (>S-P)

Тест опитування представлено додатку 2.

3.Тест-опросник задоволеності шлюбом (>ОУБ)

>Тест-опросник задоволеності шлюбом (>ОУБ), розроблений В.В.Столиним, >Т.Л. Романової, Г.П. Бутенко, призначений для експрес-діагностики ступеня задоволеності – незадоволеності шлюбом, і навіть ступеня узгодження – неузгодженості задоволеності шлюбом в чи іншого соціальної групи.

>Опросник є одномірну шкалу, що складається з 24 тверджень, які стосуються різних сфер: сприйняття себе і партнера, думки, оцінки, встановлення і т.д. Кожному утвердженню відповідають три варіанти відповіді:

а – вірно,

b – важко,

з – не так.

Тест опитування представлено додатку 3.

Обробка і - оцінка результатів

Якщо обраний піддослідним варіант відповіді збігаються з ключовим (ці відповіді наводяться нижче), то даний випробовуваний отримує 2 бала. Якщо він вибрав проміжний варіант відповіді (варіант «б») – 1 бал. За відповідь, не співпадаючий ні з ключовим, ні з проміжним, випробовуваний отримує 0 балів.

Ключові відповіді:1в,2в, За,4в,5в,6в,7а,8а,9в,10в, 11в,12а,13в,14в,15а,16в,17а,18в,19в,20в,21в, 22а,23а,24в.

По сумі отриманих балів так оцінюється задоволеність шлюбом:

0–16 балів – повна незадоволеність;

17–22 бала – значна незадоволеність;

23–26 балів – скоріш незадоволеність, ніж задоволеність.

27–28 балів – часткова задоволеність, часткова (приблизно однаковою мірою) незадоволеність.

29–32 бала – скоріш задоволеність, аніж незадоволеність.

33–38 балів – значна задоволеність.

39–48 балів – практично повна задоволеність.

4. Методи математичної статистики

Методи математичної статистики використовувалися нами в обробці цифрового матеріалу, отриманого внаслідок дослідження. Під час проведення дослідження вираховувалиt-рСтьюдента з допомогою стандартної програми XL.

>t-критерийСтьюдента – під назвою для класу методів статистичної перевірки гіпотез (статистичних критеріїв), заснованих на виключно порівнянні із розподіломСтьюдента. Найчастіші випадки застосуванняt-критерия пов'язані з перевіркою рівності середніх значень у двох вибірках

Формула розрахунку критеріюСтьюдента така:

(в чисельнику – різницю середніх значень дві групи, в знаменнику – квадратний корінь від суми квадратів стандартних помилок цих середніх).

Знаходимо в таблиці критичних значень рядок з певним нашим груп числом ступенів свободи. Визначаємо, за 23-24-відсоткового рівня значимості a критичне значення критеріюСтьюдента.

Усі значенняt р>tкр, отримані у тісті дозволяють відмовитися від нульової гіпотези і визнати різницю між групами статистично значимими.


2.3 Організація дослідження

Дослідження проводилося з 01.09.10 по 01.10.10 р. і включало у собі три етапу.

Перший етап – вивчення рівня тривожності в жінок період раннього материнства у різних вікових групах.

Другий етап – вивчення рівня депресії поШкале депресії Бека.

Третій етап – вивчення рівня задоволеності шлюбом по >Тест-опроснику задоволеності шлюбом (>ОУБ)

Четвертий етап – аналіз результатів дослідження.


3.Эмпирическое дослідження тривожності жінок на період раннього материнства

3.1 Результати дослідження

тривожність ранній материнство жінка

Через війну дослідження з допомогою методики діагностики тривожностіЧ.Д. Спілберга,Ю.Л.Ханина отримані такі результати.

Результати дослідження, у I групі (20–24 року) представлені у таблиці 1.

Таблиця 1. Результати діагностики тривожності матерів у І групи (20–24 року)

>Шкали Низький рівень Помірний рівень Високий рівень
>Рекреативная тривожність 10% 40% 50%
>Личностная тривожність 10% 40% 50%

Отже, внаслідок дослідженнярекреативной тривожності:

– 10% мам (від 20 до 30 балів) мають низький рівень тривожності,низкотревожних людей більше стимулює повідомлення стосовно невдачі. Потребує підвищення уваги до мотивів роботи і підвищення почуття відповідальності. Іноді дуже низька тривожність за показниками тесту є наслідком активного витіснення особистістю високої тривоги із єдиною метою себе показати в «кращому світлі»;

– 40% мам мають помірний рівень тривожності (від 31 до 44 балів), помірковане кількість тривоги надає на організм конструктивне вплив. Інакше кажучи, проста задоволеність перестав бути сенсом життя;

– високий рівень тривожності мають 50% мам (від 45 і більше), передбачає схильність до прояву тривоги у ситуаціях оцінки його компетентності. І тут слід знизити суб'єктивну значимість ситуації та завдань і перенести акцент для осмислення роботи і формування впевненості у успіху.

Діагностика особистісної тривожності мам:

– 10% має низький рівень тривожності (від 20 до 30 балів), це означає тому, що це матері впевнених у собі, здатні впорається без паніки із будь-якими труднощами;

– 40% помірний рівень тривожності (від 31 до 44 балів) характеризує стійку схильність сприймати велике коло ситуацій як загрозливі, реагувати таких ситуації станом тривоги;

– 50% високий рівень тривожності (від 45 і більше), прямо корелює з наявністю невротичного конфлікту, з емоційними і невротичними зривами і зпсихосоматическими захворюваннями.

Висновок: результати діагностики тривожності матерів у І групи (20–24 року) показали, що з групи характерний високий рівень тривожності.

Результати дослідження, у II групі (25–29 років) представлені у таблиці 2.

Таблиця 2. Результати діагностики тривожності матерів II групі (25–29 років)

Шкала Низький рівень Помірний рівень Високий рівень
>Рекреативная тривожність 30% 60% 10%
>Личностная тривожність 10% 60% 30%

Отже, внаслідок дослідженнярекреативной тривожності:

– 30% мам мають низький рівень тривожності (від 20 до 30 балів),низкотревожних людей більше стимулює повідомлення стосовно невдачі. Потребує підвищення уваги до мотивів роботи і підвищення почуття відповідальності;

– 60% мам мають помірний рівень тривожності (від 31 до 44 балів), помірковане кількість тривоги надає на організм конструктивне вплив. Для цих мам проста задоволеність перестав бути сенсом життя;

– високий рівень тривожності має 10% мам, людей із високої оцінкою тривожності слід формувати відчуття впевненості та успіху.

>Личностная тривожність мам, має як високий рівень:

– 10% людини мають низький рівень тривожності (від 20 до 30 балів)

– 60% людина помірний рівень тривожності (від 31 до 44 балів)

– 30% людини високий рівень тривожності (від 45 і більше).

Висновок: загалом результатам діагностики тривожності матерів II групи (25–29 років) можна сказати, що цим групі притаманний помірний рівень тривожності.

Результати дослідження, у III групі (30 років і більше) представлені у таблиці 3.

Таблиця 3. Результати діагностики тривожності матерів III групи (30 років і більше)

Шкала Низький рівень Помірний рівень Високий рівень
>Рекреативная тривожність 50% 50% -
>Личностная тривожність 30% 60% 10%

Отже, внаслідок дослідженнярекреативной тривожності:

– 50% мам мають низький рівень тривожності (від 20 до 30 балів),низкотревожних людей більше стимулює повідомлення стосовно невдачі. Потребує підвищення уваги до мотивів роботи і підвищення почуття відповідальності. Дуже низька тривожність за показниками тесту є наслідком активного витіснення особистістю високої тривоги із єдиною метою себе показати в «кращому світлі»;

– 50% мам мають помірний рівень тривожності (від 31 до 44 балів), помірковане кількість тривоги надає на організм конструктивне вплив. Для цих мам проста задоволеність перестав бути сенсом життя;

– високий рівень тривожності немає жодна мама, схильні до прояву тривоги у ситуаціях оцінки його компетентності.

>Личностная тривожність мам мають, має як високий рівень:

– 30% людини мають низький рівень тривожності (від 20 до 30 балів)

– 60% людина помірний рівень тривожності (від 31 до 44 балів)

– 10% людини високий рівень тривожності (від 45 і більше)

Висновок: за результатами діагностики тривожності III групи (30 років і більше) притаманний помірний рівень тривожності.

Через війну дослідження з допомогою методики «Шкала депресії Бека» отримані такі результати.

Результати дослідження, у I групі (20–24 року) представлені у таблиці 4.

Таблиця 4. Результати діагностики депресії матерів у І групі (20–24 року)

відсутність депресивних симптомів легка депресія (>субдепрессия) помірна депресія виражена депресія (середньої важкості) важка депресія
10% 20% 30% 20% 10%

Через війну дослідження депресії отримані такі результати:

– відсутність депресивних симптомів у 10%

– легка депресія (>субдепрессия) у 20% незначно виражена депресія, немає значного порушення життєдіяльності та високого соціального функціонування;

– помірна депресія у 30% стурбовані своїм станом, відчувають певні складнощі у виконанні звичайній праці та соціальної активності.

– виражена депресія (середньої важкості) у 20% виникають значні складнощі у виконанні соціальних обов'язків, працювати і продовженні професійної роботи.

– важка депресія у 10% соціальна, і домашня діяльність може виконуватися дуже обмежено чи його виконання малоймовірно.

Висновок: для матерів у І групі (20–24 року) домінуючою стала помірна депресія.

Результати дослідження, у II групі (25–29 років) представлені у таблиці 5.

Таблиця 5. Результати діагностики депресії матерів II групи (25–29 років)

відсутність депресивних симптомів легка депресія (>субдепрессия) помірна депресія виражена депресія (середньої важкості) важка депресія
20% 40% 20% 10% 10%

Через війну дослідження депресії отримані такі результати:

– відсутність депресивних симптомів у 20%

– легка депресія (>субдепрессия) у 40% незначно виражена депресія, немає значного порушення життєдіяльності і міністерства соціального функціонування;

– помірна депресія у 20% стурбовані своїм станом, відчувають певні складнощі у виконанні звичайній праці та соціальної активності.

– виражена депресія (середньої важкості) у 10% виникають значні складнощі у виконанні соціальних обов'язків, працювати і продовженні професійної роботи.

– важка депресія у 10% соціальна, і домашня діяльність може виконуватися дуже обмежено чи його виконання малоймовірно.

Висновок: для матерів II групи (25–29 років) переважної є легка депресія (>субдепрессия).

Результати дослідження, у III групі (30 років і більше) представлені у таблиці 6.

Таблиця 6. Результати діагностики депресії матерів III групи (30 років і більше)

відсутність депресивних симптомів легка депресія (>субдепрессия) помірна депресія виражена депресія (середньої важкості) важка депресія
40% 30% 20% 10%

Через війну дослідження депресії отримані такі результати:

– відсутність депресивних симптомів у 40%

– легка депресія (>субдепрессия) у 30% незначно виражена депресія, немає значного порушення життєдіяльності і "соціального функціонування;

– помірна депресія у 20% стурбовані своїм станом, відчувають певні складнощі у виконанні звичайній праці та соціальної активності.

– виражена депресія (середньої важкості) у 10% виникають значні складнощі у виконанні соціальних обов'язків, працювати і продовженні професійної роботи.

– важка депресія не виявлено ніхто.

Висновок: у матерів III групи (30 років і більше) констатується відсутність депресивних симптомів.

Через війну дослідження з допомогою методики >Тест-опросник задоволеності шлюбом (>ОУБ) отримані такі результати.

Результати дослідження, у I групі (20–24 року) представлені у таблиці 7.

Таблиця 7. Результати діагностики задоволеності шлюбом матерів у І групі (20–24 року)

повна незадоволеність значна незадоволеність скоріш незадоволеність, ніж задоволеність часткова задоволеність, часткова (приблизно однаковою мірою) незадоволеність скоріш задоволеність, аніж незадоволеність значна задоволеність практично повна задоволеність
10% 10% 10% 20% 30% 10% 10%

Через війну дослідження депресії отримані такі результати:

– повна незадоволеність у 10% негативна оцінка свого шлюбу;

– значна незадоволеність у 10% часті сімейні конфлікти;

– скоріш незадоволеність, ніж задоволеність у 10%, й у жінок, чиє подружжя в ієрархії цінностей віддали перевагу позиціям «розваги» і «щастя інших»;

– часткова задоволеність, часткова (приблизно однаковою мірою) незадоволеність у 20% залежить від цього, наскільки людина задоволений, наприклад, своїм побутом, житлом, фінансовим станом;

– скоріш задоволеність, аніж незадоволеність у 30%, випробовувані відчувають образу на чоловіка чи дружину невдоволення зверненням;

– значна задоволеність у 10%;, шлюб виправдав майже всі надіївозожженние нею.

– практично повна задоволеність у 10%, результат адекватної реалізації ставлення до сім'ї, що склалися на свідомості людини під впливом зустрічах із різними подіями, складовими його досвіду у цій сфері діяльності.

Висновок: матері у І групі (20–24 року) скорішудовлетворенни, ніжнеудовлетворенни шлюбом.

Результати дослідження, у II групі (25–29 років) представлені у таблиці 8.

Таблиця 8. Результати діагностики задоволеності шлюбом матерів у II групі (25–29 років)

повнанеудовлетворен-ность значнанеудовлетво-ренность скорішнеудовлетво-ренность, ніжудовлетворен-ность частковаудовлетворен-ность, часткова (приблизно однаковою мірою)неудовлетво-ренность скорішудовлетворен-ность, ніжнеудовлетво-ренность значнаудовлетво-ренность практично повнаудовлетво-ренность
10% 10% 20% 20% 30% 10%

Через війну дослідження депресії отримані такі результати:

– повна незадоволеність не виявлено ніхто;

– значна незадоволеність у 10% часті сімейні конфлікти;

– скоріш незадоволеність, ніж задоволеність у 20%, й у жінок, чиє подружжя в ієрархії цінностей віддали перевагу позиціям «розваги» і «щастя інших»;

– часткова задоволеність, часткова (приблизно однаковою мірою) незадоволеність у 20% залежить від цього, наскільки людина задоволений, наприклад, своїм побутом,

Схожі реферати:

Навігація