Реферати українською » Психология » Бар'єри комунікації


Реферат Бар'єри комунікації

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
комунікатора і реципієнта.

Принцип має консервативний характер. Відсутність порозуміння за умови суттєву різницю рівня інтелектуального розвитку співрозмовників як утрудняє спілкування, а й робить досягнення конструктивного результату неможливим.

· Рівень порозуміння обумовлений повнотою інформації.

Повна інформація то, можливо доповнена повнотою викладу матеріалу, фактів, і навіть відкритим способом викладу власної позиції.

· У основі ефекту порозуміння - логічність викладу і послідовність обгрунтування.

Розуміння те, що хоче довести співрозмовник, випливає речей, наскільки послідовно, і професіонал-правознавець грунтовно він говорить своє позицію. З ним можна погодитися або погодитися, але таке позиція зрозуміла.

·Концентрированность уваги.

Щоб осягнути, потрібно лише його слухати, а й чути, що говорить співрозмовник.

Подолання бар'єрів міжособистісної комунікації

У виконанні вітчизняної наукову літературу уявлення проблему подолання бар'єрів промови пов'язані ім'ям вченогоБ.Ф.Поршнева.

Розглянемо шляху їхнього подолання.

1) Шляхи подолання бар'єрів негативних емоцій.

· Бар'єр спілкування

>Рационального способу поведінки задля подолання бар'єрів спілкування, виникаючих з урахуванням негативних емоцій (гнів, запал тощо. ), що можна запропонувати всім без винятку, немає, тому що значні спадково та соціально зумовлені варіації певною мірою їх виразності і місцевого контролю.

У процесі спілкування вмотивований гнів, запал, емоційний потенціал, енергія і ваша сміливість, рішучість людини можуть багаторазово зрости. За такого стану людина схильна до різким словами, і агресивним діям. Партнер стає об'єктом, який виливається весь гнів. Ділове спілкування з роздратованим чи гнівним людиною неефективно, а деяких випадках неможливо. Тож із ситуації- не демонстрація слабкості, а навпаки, сміливість і навіть великодушність.

· Бар'єр поганий настрій

Подолання емоцій, що з поганим настроєм, ставиться питання тому, вести або вести діалог із людиною, переповненим негативним зарядом. У такій ситуації має місце факт, що з партнерів усвідомлює свою належний стан або у партнера. Оскільки поганий настрій часто передається співрозмовнику, очікувати досягнення угоди, порозуміння неможливо. Тож із ситуації- перенесення розмови або взагалі відмови від розмови.

· Бар'єр першого враження

Подолання бар'єра першого враження носить подвійний характер. Сюди можна віднести такі складові як стиль, манера висловлювати свої міркування, вміння тримати поставу, невербальні прояви. Для ефективності процесу комунікації партнерам зі спілкування потрібно усвідомлювати, що зовнішній вигляд не відіграє. Важливим є вміння правильно викладати свої міркування.

2) Шляхи подолання бар'єрів промови

· Логічний бар'єр

Для подолання бар'єра промови слід звернути увагу на логічний бар'єр. Логічний бар'єр можна подолати лише шляхом: «йти від партнера», намагаються зрозуміти як і будував свої умовиводи.

·Стилистический бар'єр

Для подолання стилістичного бар'єра полягає в двох прийомах структурування інформації:

· Правило рамки

Суть у цьому, що початок і поклала край розмови мають бути обмеженими. На початку будь-якого розмови з'ясовується цілі й наміри, чекання, і результати. На кінці зазвичай підбиття підсумків, зроблено висновки. Це найкращому сприйняттю інформації, оскільки існує психологічний феномен, яким багато хто користується оратори: люди запам'ятовують краще початок і поклала край інформації. Початок інформації сприяє формуванню симпатії, а кінець залишається у пам'яті. Можна сміливо сказати, що початок і поклала край виступи найчастіше запам'ятовується аудиторією.

У повсякденному житті правило рамки часто порушується. Найчастіше почавши розмову щодо однієї проблеми, партнери забувають про нього і завершують спілкування за цілком інакшим приводу. Такий розмова виявляється зайвою. Незрозуміло якого висновку дійшли, а головне потрібно повертатися до цієї проблеми знову.

· Правило ланцюга

Правило ланцюга визначає будова інформації, як б «зсередини». Отже інформація необхідна для аналізу проблеми з'єднана в ланцюг за якими то ознаками.

Способи сполуки інформаційних ланцюгів були різні:

Це «по-перше», «по-друге» тощо.; інформація то, можливопроранжирована. Також комунікація може вибудовується у логічних ланцюгах. Наприклад « якщо це, це теж так». Використання правила ланцюга полегшує партнеру розуміння інформації.

·Семантический бар'єр

Щоб подолати семантичний бар'єр потрібно зрозуміти особливості мислення партнера, тобто зрозуміти його лексику, у сенсі використано ту чи іншу значення слова.

· Фонетичний бар'єр

Для подолання бар'єра потрібно працювати більше з себе, розвивати акцент, вчитися говорити чітко й досить голосно.

Способи подолання всіх бар'єрів мають перешкода особистісного зростання. До чинників особистісного зростання відносять: честолюбство, прагнення високому статусу, перед оточуючими. До того ж можна включити такі чинники як нестача впевненості у собі, відсутність потрібних навичок тощо.

Ділове спілкування фахівця PR – це мистецтво, що дозволяє легко ввійти у контакти з партнером, щоб отримати бажаного результату. Фахівець із PR часто з проблемою побудови спілкування з урахуванням порозуміння. Щоб кардинально вплинути на проблему професіоналу у сфері зв'язку з громадськістю треба зазначити основи психологічного спілкування, відмінно володіти психотехніками, і навіть правилами етикету.


Глава 2. Бар'єри у діяльності фахівця з PR

 

2.1 Особливості професійної діяльності фахівця з PR

міжособистісний комунікація бар'єр порозуміння

PublicRelations- дуже багате поняття. Воно включає у собі:

· Усе, що може поліпшити взаєморозуміння між організацією і тих з ким цю організацію контактує, і в середині і її межами.

· Рекомендації зі створення громадської особи організації.

·Миропонимания створені задля виявлення чуток чи інших джерел нерозуміння.

· Заходи створені задля розширення сфери впливу організації засобами відповідної пропаганди, реклами, виставок, відео показів.

· Будь-які дії створені задля поліпшення контактів для людей чи організаціями.

До особливостей професійної діяльності фахівець із PR включають:

1. Просування

Під «просуванням» мають на увазі ціле пасмо маркетингових комунікацій, покликаний стимулювати збут запропонованої. Ось і рекламні компанії, і розпродажу, і дослідження ринку, і навіть різного роду інформаційних «шумів», організаційних перешкод тощо. Зазвичай, комунікатор (піар- фахівець) повинен виявити свою цільову аудиторію, визначити реакцію, вибрати форму обігу євро і канали передачі, налагодити зворотний зв'язку з аудиторією.

2.Паблисити

Під «>publicity» розуміється «пропаганда». Вирізняють три основних якості «паблісіті»: достовірність змісту, широкий охоплення аудиторії,броскость ізапоминаемость форми. І тут перед службою PR виникають кілька завдань, зокрема забезпечення фірмі доброзичливій популярності, формування уявлення про неї як про організацію із високим громадянської відповідальністю, і навіть протидія поширенню несприятливих чуток та відомостей.

>3.Лоббирование

«>Лоббирование» (від анг.Lobby- коридор) є процес впливу зацікавлених груп бути прийнятим рішення осередками влади.Лоббирование- одна з основних прийомів системи зв'язків підприємця з американською громадськістю з метою безпосереднього на апарат структурі державної влади із боку представників громадськості- ділових кіл і багатьох верств населення. Основна мета лобіювання- цілеспрямоване вплив на процес прийняття рішень державними і законодавчими органами. Результатом лобіювання є закріплення в прийнятих нормативних, законодавчих актів інтересів різних груп, і організацій отриманні державних дотацій, соціальних пільг, міжнародних інвестицій.

З іншого боку, виділяють такі специфічні сфери PR, як фінансовий консалтинг, поведінку під час кризових ситуацій тощо.

Щоб професійним фахівцем у сфері PR важливо мати ряд особистих якостей. Для успішної роботи у сфері PR , потрібно лише мати багатьма якостями і навички, а й мати природні характеристики. До таких якостям З. Блек відносить:

· здоровий глузд і живий розум,

· організаторські здібності,

· об'єктивність поруч із гострим критичним сприйняттям,

· багате уяву і можливість розуміти іншу думку,

· незворушність і граничне увагу до деталей,

· вміння багато, а за необхідності – самотужки,

· життєрадісність та відчуття гумору,

· гнучкість, здатність робити одночасно кілька справ.

До цих якостям, які перерахував З. Блек, слід додати також немалозначні особливості у діяльності по PR:

· комунікабельність - здатність людини легко встановлювати контакти у сфері спілкування, і навіть вміло та підтримувати їх.

· Харизма - особисте чарівність, привабливість людини, зумовлені як зовнішнім іміджем, а й такими індивідуальними характеристиками, як цілеспрямованість, лідерство, рішучість та інших.

Для виявлення бар'єрів у діяльності фахівців сфери PR та інших представниками різних комерційним структурам, я провела дослідження. Результати представлені у наступному розділі.

 

2.2 Бар'єри у діяльності фахівця з PR

Фахівець із PR часто наштовхується на силу-силенну бар'єрами.

Мета мого практичного дослідження - виявити які бар'єри комунікації найчастіше трапляються у процесі спілкування в фахівців сфери PR і фахівців інших процесів. До того ж дати порівняльну характеристику.

Об'єкт цього дослідження - співробітники ТОВ «PR-агентство Бабич і партнери», і навіть співробітники різних сфер діяльності (лікарі, менеджери, рибалки).

У його практичному дослідженні, я провела опитування як тесту якщо представники, даних професій. Кожен питання визначав у опитаного мною людини ступінь бар'єра міжособистісної комунікації. Як-от: бар'єра негативних емоцій, поганий настрій; бар'єра сприйняття, промови; бар'єра першого враження, установок. До того ж бар'єра порозуміння.

Тест з питань представлено Додатку Б. Мною булаопрошена цільова аудиторія 20-40 років.

З даних можна дійти невтішного висновку, що групи людей відзначили: бар'єр негативних емоцій; бар'єр сприйняття.

Слід зазначити, що представники різних професій виділяють ті бар'єри, які найчастіше зустрічаються у тому діяльності.

У цьому ми можемо переконатися, подивившись Додаток У.

Опитані перше місце виділяють бар'єр сприйняття. Це 80% - 100%. Потім бар'єр порозуміння, це 20% - 60%.

Бар'єр негативних емоцій теж дає себе знати. Це 20% - 30%.

У цьому ми можемо переконатися, подивившись Додаток Р.

Що ж до, бар'єра промови, поганий настрій і першого враження, їх виділяють лише співробітники різних сфер діяльності, але з фахівці з галузі PR.

Слід зазначити, що лише бар'єр установок не перешкоджає по дорозі спілкування діловими партнерами.

Можна сміливо сказати, що цим двох груп притаманні однакові бар'єри зі спілкуванням.

Але, як показало дослідження, у спеціалістів у галузіPabulicRelation виявлено менше негараздів комунікативному спілкуванні, проти іншими фахівцями різних професій.


Укладання

Ми докладно розглянули загальне поняття бар'єра.Рассмотрели бар'єри масової і міжособистісної комунікації. Бар'єри масової комунікації ділиться чотирма класу. Це людські бар'єри; бар'єри повідомлення; технічні бар'єри; бар'єри, зумовлені чинниками середовища.

Що ж до бар'єрів міжособистісної комунікації, їх виявилося сім. Це бар'єр негативних емоцій, поганий настрій, сприйняття, промови, установок, порозуміння, першого враження.

Ми вивчили різні шляху подолання комунікативних бар'єрів.

>Описали головні особливості професійної діяльності спеціаліста у сфері PR. Потім проаналізувавши весь матеріал, я провела дослідження, щоб виявити наявність бар'єрів чи труднощів із партнерами у процесі спілкування.

Практичне дослідження полягала у цьому, що опитала фахівців із зв'язків із громадськістю з прикладу ТОВ PR- Агентство « Бабич і партнери» і працівників інших галузей діяльності, виходячи з анкетуванні.

Практичне дослідження виявило, що опитані перше місце виділяють бар'єр сприйняття. Потім бар'єр порозуміння.

Бар'єр негативних емоцій теж дає себе знати. Слід зазначити, що Співробітники PR- Агентства « Бабич і партнери» виділяють бар'єр сприйняття. Хоча представники інших професій теж виділяють цей бар'єр. Проте оскільки більшість комунікативних бар'єрів, «піарники» просто обходять стороною.

Тому на згадуваній основі зробленого, слід зазначити, що московський спеціаліст у сфері PR широко підготовлений професіоналізмом у сфері комунікаційної діяльності, вміє виділяти найперспективніші і питання налагоджувати стосунки з громадськістю загалом й конкретної аудиторією. Ділові контакти надають визначальний влив на успішність поведінки розмов, нарад, переговорів.

Тому фахівець із PR повинен мати поруч навичок, щоб чітко висловити своїх поглядів.

 


Список літератури

1. АнтиповК.В., БаженовЮ.К. Паблік рілейшнз:Учеб. Посібник, 2-ге видання, перераб. Ідоп.- М.: Видавничий Будинок «Дашков і Ко», 2001.-148 з.

2. Анцупов А.А.,Шипилов А.І.Конфликтология. – М.:,1999.-153с.

3. Березін В.М. Масова комунікація: сутність, канали,действия.-М.:РИП-Холдинг, 2003

4. Березін В.М. «Сутність і реальність масовоїкоммуникации.-М.: Вид-воРУДН, 2002

5. Блек З. PR: Введення у паблік рілейшнз. Ростов-на-Дону: Фенікс, 1998.- 311 з.

6.Бодалев А.А. « Особистість і спілкування». М.:Межд.Пед.Акад., 1995.-264 з.

7. БороздінаГ.В. Психологія ділового спілкування.- М.:ИНФА-М, 1999. -224 з.

8. Бізнес комунікації. «Стратегії і навички».-Спб.: Пітер, 2001.-688 з.

9.Вацлавик П та інших. Психологія міжособистісних комунікацій.- СПб., 2000

10. Горшкова М. До.,ШерегаР.Э. Як провести соціологічне дослідження, М.:Политиздат, 1990.- 228 з.

11.Доти Д.Паблисити і паблік рілейшнз,Изд-е 2-ге:Стереотип. М:Филин, 1998- 256 з.

12.Илюшин І.А. Введення ЄІАС у PublicRelations: Навчальний посібник/Сост. І.А.Илюшин.- Владивосток. Вид-во Далекосхідного університету, 2000.- 132 з.

13. Курбатов В.І. «Стратегія ділового успіху».- Ростов-на-Дону.: Фенікс, 1995. –127-141с.

14.Курницина В.М.,Казаринова Н.В.,Погольша В.М.Межличностное спілкування. Підручник.- СПб.: Пітер, 2002

15. Назаров М.М. Масова комунікація всовременом світі: методологія аналізу та практика досліджень.- М.,2000//I-U

16. Панфілова О.П. Ділова комунікація професійної діяльності: Навчальний посібник.- СПб.: Знання,ИВЭСЭП, 2001.- 496 з.

17. ПоченцовГ.Г. Паблік рілейшнз дляпрофессионалов.М.: «>РефлБук», До.: «>Ваклер»-2000.-624 з.

18.Синяева І М. «Паблік Рілейшнз в комунікативної діяльності. М.:ЮНИТИ, 1998.-269с.

19. Харрісон Ш. «Зв'язки з американською громадськістю.Вводний курс. Пер. з анг. під ред.Г.Е.Алпатова.-Спб.:Изд. Будинок «Нева», 2003.-368с.

20. Цуканова Є.В. Психологічні труднощі міжособистісногообщения.-Киев,1985.-154с.

21. Питання психології.- 2001.- №>1.-С. 3-18.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація