Реферати українською » Психология » Традиції філософської психології


Реферат Традиції філософської психології

пам'ять на почуття, пережиті людиною.Запоминание і відтворення може бути як мимовільними, і довільними. У другий випадок видно зв'язок пам'яті волі.

>Физиологической основою пам'яті, відповідно до вченню І.П. Павлова, є освіту, збереження і відновлення нервових зв'язків в корі великих півкуль. Ці процеси протікають у відповідно до законів вищої нервової діяльності [8,с.83].

Зв'язки, що у мозку, відбивають об'єктивні зв'язку, що існують між предметами і явищами дійсності. Вони може бути просторовими, тимчасовими, структурними, причинно-наслідковими та інших. Запам'ятати - отже зв'язати щось із чимось: ім'я людини - з його зовнішнім виглядом, дату історичної події - із вмістом події та т.п.

У психології такі зв'язки називають асоціаціями. І.П. Павлов так характеризував значення і фізіологічний механізм асоціацій: "Тимчасова нервова зв'язок є універсальне фізіологічне явище в тваринний світ і віру самих.

Разом про те вона ж і психічне - те, що психологи називають асоціацією, буде це освіту з'єднання з різноманітних дій, вражень чи літер, слів і чужих думок. Яке було б підставу як-небудь розрізняти, відокремлювати друг від друга те, що фізіологи називають тимчасової зв'язком, а психологи - асоціацією?" [>Цит. по: 8,с.83].

І.П. Павлов вважав, що діти наші знання на роботу мозку були б значно повніше й точніше, якби поринути у сутність тих біохімічних процесів, які у нервових клітинах. У напрямі проведено багато досліджень вітчизняними і закордонними вченими.

Нині існує цілковиту єдність про те, що постійне зберігання інформації пов'язані з хімічними чи структурними змінами у мозку [4,с.254].

Є кілька основних підходів в класифікації пам'яті.

Нині у найбільш загального підстави виділення різних видів пам'яті прийнято розглядати залежність характеристик пам'яті від особливостей діяльності з запам'ятовування та відтворення.

У цьому окремі види пам'ятівичленяются відповідно до трьома основними критеріями:

1) характером психічної активності, переважної у діяльності, пам'ять ділять на рухову, емоційну, образну ісловесно-логическую;

2) характером цілей діяльності - на мимовільну і довільну;

3) за тривалістю закріплення і збереження матеріалу (у зв'язку з його роллю й місцем у діяльності) - на короткочасну, довгострокову і оперативну (мал.1).

Мал.1. Класифікація основних видів пам'яті

Образна пам'ять - це пам'ять на уявлення, картини природи й життя, і навіть на звуки, запахи, смаки та інших. Суть образною пам'яті у тому, що сприйняте раніше відтворюється потім у формі уявлень. Характеризуючи образну пам'ять, слід пам'ятати всі ті особливості, які притаманні уявлень, і їх блідість, фрагментарність і нестійкість. Ці характеристики властиві й для цього виду пам'яті, тому відтворення сприйнятого раніше нерідко розходиться зі своїми оригіналом. Причому з часом ці відмінності може істотно заглиблюватися.

Відхилення уявлень від початкового образу сприйняття може бути двома шляхами: змішання образів чи диференціація образів. У першому випадку образ сприйняття втрачає специфічні риси і першому плані виступає те спільне, що є в об'єкта коїться з іншими схожими предметами чи явищами. У другий випадок риси, характерні для даного образу, в спогаді посилюються, підкреслюючи своєрідність предмета чи явища.

>Словесно - логічна пам'ять виявляється у запам'ятовуванні і відтворенні наших думок. Ми запам'ятовуємо і відтворюємо думки, що з'явилися в нашій процесі обмірковування, роздуми, пам'ятаємо зміст прочитаної книжки, діалогу з друзями.

Особливістю цього виду пам'яті і те, що думки не існують без мови, тому пам'ять ними і називається непросто логічного, а словесно-логічної. У цьомусловесно-логическая пам'ять проявляється у такому разі:

а) запам'ятовується і відтворюється тільки зміст цього матеріалу, а точне збереження справжніх висловів непотрібен;

б) запам'ятовується як сенс, а й буквальне словесне висловлювання думок (заучування думок).

Якщо цьому разі матеріал взагалі піддається значеннєвий обробці, то буквальне заучування його виявляється не логічним, а механічним запам'ятовуванням.

У словесно-логічної пам'яті головна роль відводиться другою сигнальною системі, оскількисловесно-логическая пам'ять - специфічно людська пам'ять, на відміну рухової, емоційної та образній, які у найпростіших формах властиві і тваринам. Маючи розвиток інших напрямів пам'яті,словесно-логическая пам'ять стає провідною стосовно них і від рівня її розвитку значною мірою залежить розвиток від інших видів пам'яті.

Ми згадували, що це види пам'яті тісно пов'язані один з одним і існують незалежно друг від друга. Наприклад, ми опановуємо будь-якої рухової діяльністю, ми спираємося як на рухову пам'ять, а й у й інші її види, що у процесі оволодіння діяльністю ми запам'ятовуємо як руху, а й даних нам пояснення, наші переживання враження. Тож у в кожному конкретному процесі всі види пам'яті взаємопов'язані.

Існує, проте, і такий розподіл пам'яті на види, яке напряму пов'язане із особливостями самої виконуваної діяльності. Так було в залежність від цілей діяльності пам'ять ділять на мимовільну і довільну. У першому випадку мають на увазі запам'ятовування і відтворення, яку здійснювався автоматично, без вольових зусиль людини, без контролем із боку свідомості. У цьому відсутня спеціальна мета щось запам'ятати чи пригадати, тобто. не ставиться спеціальнамнемическая завдання. У другий випадок таке завдання присутній, а процес вимагає вольового зусилля.

>Непроизвольное запам'ятовування необов'язково є слабким, ніж довільне. Навпаки, це часто буває отже мимоволізапомненний матеріал відтворюється краще, ніж матеріал, спеціально запам'ятовувався. Наприклад, мимоволі почута фраза чи сприйнята зорова інформація часто запам'ятовується надійніше, ніж якби ми намагалися запам'ятати її спеціально.Непроизвольно запам'ятовується матеріал, який перебувають у центрі уваги, і особливо тоді, коли з нею пов'язана певна розумова робота.

Існує й розподіл пам'яті на короткочасну і довгострокову. Короткочасна пам'ять - це вид пам'яті, характеризується дуже коротким збереженням сприймають інформації. З одним погляду короткочасна пам'ять чимось справляє враження мимовільну. Як у разі з мимовільної пам'яттю, при короткочасною пам'яті не використовуються спеціальнімнемические прийоми. Але на відміну від мимовільної, при короткочасною пам'яті для запам'ятовування розпочинаємо певні вольові зусилля.

Проявом короткочасною пам'яті той випадок, коли випробуваного просять прочитати слова чи надають їхнього запам'ятовування обмаль часу (близько однієї хвилини), і потім просять відразу відтворити очевидно: він запам'ятав. Природно, що різняться за кількістюзапоминаемих слів. Це тому, що вони мають різним умістом короткочасною пам'яті.

Короткочасна пам'ять відіграє вельми великій ролі у житті. Завдяки йому переробляється значний обсяг інформації, відразу ж потрапляє відсівається непотрібна і залишається потенційно корисна. У результаті немає перевантаження довгострокової пам'яті. А загалом короткочасна пам'ять має значення в організацію мислення, й у вона дуже справляє враження оперативну пам'ять.

Поняттям оперативна пам'ять позначаютьмнемические процеси, обслуговуючі безпосередньо здійснювані людиною актуальні дії, операції. Коли ми виконуємо якесь складне дію, наприклад арифметичне, то здійснюємо його за частинам. А утримуємо "про себе" деякі проміжні результати до того часу, поки маємо із нею справа. В міру просування до кінцевого результату конкретний "відпрацьований" матеріал може забуватися. Аналогічне явище ми бачимо і під час будь-якого більш-менш складного дії. Частини матеріалу, якими оперує людина, можуть бути різними (наприклад, дитина починає читати зі формування літер). Обсяг цих частин, про оперативних одиниць пам'яті, серйозно впливає на успішність виконання тій чи іншій діяльності. Тож запам'ятовування матеріалу має значення формування оптимальних оперативних одиниць пам'яті.

 

5.Заполните таблицю, вказавши види спілкування, і надавши їм коротку характеристику.

Види спілкування Коротка характеристика
1.Межличностное спілкування >Межличностное спілкування пов'язані з безпосередніми контактами людей групах чи парах, постійних за складом учасників.
2. Масове спілкування Це безліч безпосередніх контактів незнайомих людей, і навіть комунікація, опосередкована різними видами засобів.
>Межперсональное спілкування Учасниками спілкування виступають конкретні особи, які мають специфічними індивідуальними якостями, які розкриваються у процесі спілкування, і організації співдії.
>Ролевое спілкування У разі носіями комунікації виступають представники певних ролей (продавець, студент, школяр).
Довірче спілкування Цей вид спілкування особливий тим, хто між учасниками комунікації встановлено довірча атмосфера, вирішуються важливі питання.
>Конфликтное спілкування Характеризується взаємним протистоянням людей, вираженням невдоволення і недовіри.
Особисте спілкування Характеризує обмін неофіційної інформацією.
Ділове спілкування Процес взаємодії людей, виконують спільні обов'язки або включених в таку ж діяльність.
Пряме спілкування Це процес безпосередньої комунікації людей друг з одним.
 >Опосредованное спілкування Це процес спілкування з допомогою додаткові засоби (листи, тілі - аудіо техніки).
>Императивное спілкування Це авторитарна, директивна форма взаємодії з партнером з досягнення контролю за його поведінкою, настановами й думками, примусу його до певних дій чи рішенням.
 >Манипулятивное спілкування Це форма міжособистісного взаємодії, коли він впливом геть партнера з досягнення намірів здійснюється таємно.
>Диалогическое спілкування Це рівноправне суб'єкт -субъектное взаємодія, має метою взаємне пізнання, самопізнання партнерів у спілкуванню.
"Контакт масок" Формальне спілкування, коли відсутня прагнення зрозуміти та враховувати особливості особистості співрозмовника.
Примітивне спілкування Спілкування, коли оцінюють іншу людину як потрібний чи заважає об'єкт: якщо потрібен - то активно входять у контакт, якщо заважає - відіпхнуть чи підуть агресивні грубі репліки.
Світське спілкування Суть світського спілкування у його безпредметності, тобто люди кажуть чи, що думають, бо, що належить говорити, у такому випадку

 

6. Дайте коротку характеристику й визначенняпсихогигиене іпсихопрофилактике.

>Психогигиена - галузь медичних знань, вивчає чинники та умови довкілля, що впливають психічне розвиток виробництва і психічний стан чоловіки й котра розробляє рекомендації зі збереження та зміцненню психічного здоров'я [1,с.176].

>Психогигиена як наукова галузь гігієни вивчає станнервно-психического здоров'я населення, його динаміку у зв'язку з впливом на організм людини різних чинників довкілля (природних, виробничих, соціально-побутових) і розробляє основі цих досліджень науково-обгрунтовані заходи активного на середовище, й функції організму людини з метою створення найсприятливіших умов збереження і зміцнення здоров'я людей. Якщо ще донедавна обов'язком гігієни як науки було переважно вивчення впливу зовнішніх умов на соматичне здоров'я, то час предметом її головних турбот стає аналіз впливу середовища нанервно-психический статус населення, й у першу чергу підростаючого покоління. Найбільш обгрунтованими і передовими є принципипсихогигиени, вихідна позиція яких грунтується па основі уявлення про те, що за своєю природоюматериален, що матерія перебуває у постійному русі, що психічні процеси продуктом вищої нервової роботи і здійснюються за тим самим законам природи. Упсихогигиене виділяють такі розділи:

1) віковапсихогигиена,

2)психогигиена побуту,

3)психогигиена сімейному житті,

4)психогигиена трудової діяльності й навчання.

Розділ віковоїпсихогигиени включаєпсихогигиенические дослідження та рекомендації, що стосуються насамперед до дитячому і літньому віку, оскільки розбіжності у психіці дитини, підлітка, дорослого та похилого людини значні.Психогигиена дитинства має базуватися на особливостях психіки дитини забезпечуватиме гармонію її формування. Необхідно враховувати, щоформирующаяся нервова система дитини чуйно реагує на найменші фізичні і психічне впливу, тому велике значення має правильного і чуйного виховання дитини. Основними умовами виховання є:

розвиток виробництва і тренування процесів гальмування,

виховання емоцій,

навчання подолання труднощів.

>Психогигиенические проблеми мають свою специфіку у похилому і похилому віці, коли і натомість падіння інтенсивності обміну речовин знижується загальна працездатність, функції пам'яті й, загострюютьсяхарактерологические риси особистості. Психіка літньої людини стає найвразливішою для психічних травм, особливо болісно переноситься ламка стереотипу.

>Поддержанию психічного здоров'я літньому віці сприяє дотриманняобщегигиенических правив і режиму дня, прогулянки на свіжому повітрі,неутомительний працю.

>Психогигиена побуту. Більшість людина проведе у спілкуванні коїться з іншими людьми. Добра слово, приятельська підтримка й участь сприяють бадьорості, хорошому настрою. І навпаки, грубість, різкий йди зневажливий тон можуть бути психотравмою, особливо недовірливих, чутливих людей.

Дружний ісплоченний колектив може створити сприятливий психологічний клімат. Люди, які "все приймають надто близько до серця", надають незаслужене увагу дрібницям, не вміють гальмувати негативні емоції. Їм слід виховувати у собі правильне ставлення до неминучим у повсякденному житті труднощам. І тому потребує правильно, оцінити те що, управляти своїми емоціями, а коли не треба, і придушити їх.

>Психогигиена сімейному житті. Сім'я є групою, у якій закладаються самі основи особистості, відбувається її початкова розвиток. Характер відносин між членами сім'ї серйозно впливає долю чоловіки й тому володіє величезною життєвої значимістю кожної особи і суспільству загалом.

Сприятлива атмосфера у ній створюється за наявності взаємного поваги, любові, дружби, спільності поглядів. Вплинув формування стосунків у сім'ї надають емоційне спілкування, порозуміння, поступливість. Така обстановка сприяє створенню щасливою сім'ї - неодмінній умові правильного дітей.

>Психогигиена трудової діяльності й навчання. Значна частина часу людина присвячує праці, тому важливе значення має емоційне ставлення до праці. Вибір фаху - відповідальний крок у життя людини, тож необхідно, щоб обрана професія відповідала інтересам, схильностям і підготовленості особистості. Тільки за такої працю може приносити позитивні емоції: радість, моральний прибуток, а кінцевому підсумку, і здоров'я.

Упсихогигиене праці важливу, роль грає промислова естетика: використання сучасних форм машин; зручне робоче місце, добре оформлене приміщення. Доцільно устаткування з виробництва кімнат відпочинку і кабінетів психологічної розвантаження, які зменшують стомлення і що поліпшують емоційний стан працюючих. Важливе значення має тутпсихогигиена розумової праці. Розумова робота пов'язані з високим витратою нервової енергії.

>Психопрофилактика - галузь медицини, що займається розробкою заходів, покликаних унеможливлювати виникнення психічних захворювань чи перехід в хронічне протягом [1,с.177].

Користуючись данимипсихогигиени,психопрофилактика розробляє систему заходів, які ведуть зниженнянервно-психической захворюваності та сприяють впровадженню їх у життя

Схожі реферати:

Навігація