Реферати українською » Психология » Порушення мислення


Реферат Порушення мислення

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
загальні, і спеціальні, є продуктомонтогенетического розвитку, спираються на вчення І. М. Сєченова і І. П. Павлова про рефлекторної природі психіки. У ">Элементах думки" І. М. Сєченов свідчить, що тоді починається з освіти поглядів на предметі так і безпосередньо переходить у ">внечувственную область": "Перехід думки з досвідченої області увнечувственную відбувається шляхом продовженого аналізу, продовженого синтезу і продовженого узагальнення. У цьому сенсі вона становить природне продовження попередньої фази розвитку, не може похвалитися він неї по прийомів, отже, і процесами мислення" [171, 426].

Позиція радянської психології на мислення як у діяльність, вирослу з практичної, яка виникла у процесі життя індивідууму, віднаходить своє обгрунтування у навчанні І. П. Павлова, що у основі мислення лежитьусловно-рефлекторная діяльність,формирующаяся в індивідуальному досвіді.

Отже, висуваючи положення про рефлекторної природою мислення, радянські психологи цим заперечують становища ідеалістичної емпіричну психології, яка наближається до мисленню як до вроджених здібності, як до функції, лише кількісно дедалі більшого під час дозрівання мозку.

Психологічний дослідження мислення, його становлення та розвитку складаються, зазначає З. Л. Рубінштейн, у викритті його закономірностей як аналітико-синтетичної діяльності.

Відкриття рефлекторної основи всіх, навіть елементарних, психічних актів виявило їх процесуальну структуру. Навіть найбільш елементарні психічні процеси людини, такі, як відчуття і ставлення до, є процесами тому, що вони протікають у часі, мають деякою мінливою динамікою. У кожному акті мислення людини вона виражена в у максимальному ступені.

Мисленнєва діяльність не лише у умінні пізнати оточуючі явища, а й у умінні діяти адекватно поставленої мети.Мислительний процес активним, цілеспрямованим процесом, спрямованим на дозвіл певної завдання особистісно вмотивованим.

Підсумовуючи усе сказане вище, слід підкреслити, думання є діяльністю, спирається на систему понять, спрямованої влади на рішення завдань, що була мети, котра враховує умови, у яких завдання здійснюється.

Для успішного виконання завдання необхідно постійно утримувати цієї мети, здійснювати програму операцій, звіряти хід виконання за очікуваним результатом. За підсумками цього звірення відбувається корекція неправильних ходів.

Ці становища радянської психології про структуру мислення є основою аналізу різної форми патології мислення.

Порушення мислення, які у психіатричній практиці, носять різноманітний характер. Навряд чи вкласти на якусь жорстку схему, класифікацію. Йдеться може бути про параметрах, навколо яких групуються різні варіанти змін мислення, які у психічнохворих.

Вважаємо можливим виокремити такі три виду патології мислення: 1) порушення операційній боку мислення, 2) порушення динаміки мислення, 3) порушення особистісного компонента мислення.

Особливості мислення кожного окремого хворого які завжди можуть бути кваліфіковані у межах виду порушень мислення. Нерідко у структурі патологічно зміненого мислення хворих спостерігаються більш-менш складні поєднання різних видів порушень. Приміром, порушення процесу узагальнення одних випадках узгоджується з порушенням цілеспрямованості мислення, за іншими — з різними підвидами порушень його динаміки.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація